Logo
AF Gruppen har valgt prosjektverktøyet ISY ByggOffice som inneholder løsninger for kalkulasjon, prosjektoppfølging og forespørsel.
buildingSMART Norge er i full gang med det som skal bli en solid og grundig «Håndbok i åpenBIM» tilpasset norske forhold og arbeidsprosesser. Håndboken skal bli et tverrfaglig dokument som standardiserer og effektiviserer samarbeidet mellom byggenæringens mange aktører.
I GIS-verktøyet ISY WinMap er det bare fantasien som setter grenser for hvilke analyser og data som kan kobles sammen for å lage kart. Kongsvinger kommune bruker verktøyet for å fremstille visuelle og informative grunnlag for videre politiske prosesser.