BA-næringens viktigste standard

NS 3420 brukes til å utarbeide beskrivelser og mengdelister i forbindelse med konkurransegrunnlag, kalkulasjon av forespørsler, og under utførelses-og avviklingsfasen av byggeprosjekter.

NS 3420 brukes også i en del sammenhenger i drifts- og vedlikeholdsfasen av et bygg eller anlegg eller ved restaurering og rehabilitering av slike. Standarden inneholder krav til materialer og utførelse.

NS 3420 databasen leveres kun komplett med alle fagkapitler.

Priser gjeldene fra 1.1.2022:
1. lisens:  kr. 9.480,-
Årlig vedlikehold: kr. 5.255,-
Prisen er satt av Standard Online.
Det gis 50 % rabatt for tilleggslisenser.

Bestilling

Profilbilde av Geir Johansen
Geir Johansen
Gruppeleder Kundeservice - Prosjektstyring