Byggepriser med bred anvendelse

Norsk Prisbok er en oppdatert prisdatabase i bokform, på nett og mobil. Den inneholder bred og mangfoldig prisinformasjon om kostnader for et byggeprosjekt, samt carbon footprint verdier og livssykluskostnader pr. år. 

Norsk Prisbok er et abonnementsprodukt. Boken følger med sine årlige utgivelser utviklingen i byggebransjen, mens web-versjonen og app'ene oppdateres 2 x årlig m.h.t prisnivå, nye byggemetoder samt endringer i standarder og forskrifter.

Den inneholder mer enn 1700 ferdigkalkulerte elementer, 3500 unike prislinjer med tider, reseptmengder, LCC og CO2-verdier, samt erfaringspriser pr. kvadratmeter BTA for 74 bygningstyper dokumentert på 1-siffer nivå og 2-siffer nivå av NS 3451. I web-utgaven og apper er den komplette byggemetoden og materialvalg for oppfyllelse av TEK-10 eller passivhus også dokumentert.

En rimelig investering for å holde deg oppdatert

Med en pris pr. år på 3.300 kr. eks. mva. (f.o.m. 1.5.2021) er Norsk Prisbok en rimelig investering. Det finnes også pakkeløsninger for bok + web samt flere abonnement hos samme kunde. Sjekk pris for ditt behov, bestill eller prøv web-utgaven kostnadsfritt i 10 dager på www.norskprisbok.no.

Profilbilde av Jonny Roth
Jonny Roth
Salgsansvarlig Norsk Prisbok