Byggepriser med bred anvendelse

Norsk Prisbok er en oppdatert prisdatabase på nett og mobil. Den inneholder bred og mangfoldig prisinformasjon om kostnader for et byggeprosjekt, samt carbon footprint verdier og livssykluskostnader pr. år. 

Norsk Prisbok er et abonnementsprodukt. Komplett innhold med bygningstyper, elementer og prislinjer oppdateres 2 x årlig og følger utviklingen i byggebransjen m.h.t prisnivå, nye byggemetoder samt endringer i standarder og forskrifter.

Den inneholder mer enn 1900 ferdigkalkulerte elementer, mer enn 3500 unike prislinjer med tider, reseptmengder, LCC og CO2-verdier, samt erfaringspriser pr. kvadratmeter BTA for over 80 bygningstyper dokumentert på 1-siffer nivå og 2-siffer nivå av NS 3451. Den komplette byggemetoden og materialvalg for oppfyllelse av TEK-17 eller passivhus også dokumentert.

En rimelig investering for å holde deg oppdatert

Med en pris pr. år på 3.650 kr. eks. mva. (f.o.m. 1.5.2022) er Norsk Prisbok en rimelig investering. For tilleggsbrukere er prisen 2250,- pr. år. kunde. Bestill eller prøv web-utgaven kostnadsfritt i 10 dager på www.norskprisbok.no.

Profilbilde av Jonny Roth
Jonny Roth
Salgsansvarlig Norsk Prisbok