ISY Prosjekt Plan bidrar til å bryte ned kommunikasjonsbarrierer. Alle involverte kan forholde seg til ett felles verktøy og felles forståelige data.

Blant de positive effektene av systemet fremhever våre kunder at ISY Prosjekt Plan legger til rette for at alle snakker samme "språk" og forholder seg til samme metodikk. Det er enklere å diskutere, planlegge og styre når man har et felles verktøy med felles begrepsbruk og felles regelverk. Det forenkler samarbeidsformen for alle parter.

Frihetsgraden er så stor som den bør være. Sammenlignet med andre ledende prosjektstyringsverktøy er ISY Prosjekt Plan mye mer forutsigbart, og ikke minst skalerbart. Når du jobber i ISY Prosjekt Plan har du kontroll over verktøyet og ikke motsatt.

 • Referansekunder

  BKK AS

  Norconsult AS

  Multiconsult AS

  Statsbygg

  Team T ( Prosjekteringskonsortsium Ny terminal Gardermoen)

  ÅF Advansia AS

Profilbilde av Torger Kjeldstad
Torger Kjeldstad
Seniorrådgiver