• Referansekunder

  Private Byggherrer

  Entra Eiendom AS

  Höegh Eiendom AS

  GC Rieber Eiendom AS

  Kjeldsberg Eiendom AS

  Energiselskap

  BKK AS

  Offentlige Byggherrer

  Jernbaneverket

  Kystverket

  Opplysningsvesenets Fond ( OVF)

  Statens vegvesen

  Statsbygg

  Terminal T2 på Gardermoen

  Terminal T3 på Flesland

  Kommuner/ Kommunale foretak

  Bergen Kommune

  Bodø kommune

  Bærum Kommune

  Eidfjord Kommune

  Hordaland Fylkeskommune

  Hå Kommune

  IVAR (Interkommunalt vann-, avløps- og renovasjonsverk)

  Eidfjord Kommune

  Kristiansand Eiendom KF

  Kristiansund Kommune

  Lillehammer Kommune

  Nordland fylkeskommune

  Oslo Kommune VAV

  Oslo Kommune- Kultur og idrett

  Omsorgsbygg Oslo KF

  Ringerike Kommune

  Ringsaker Kommune

  Sola Kommune

  Songdalen Kommune

  Sortland Kommune

  Trondheim kommune

  Tønsberg Kommune

  Undervisningsbygg KF

  VEAS

  Vennesla Kommune

  Helseforetak

  Helsebygg Midt-Norge HF

  Nordlandssykehuset HF

  Sykehuset Vestfold HF

  Sykehuset Østfold HF

  St. Olav Eiendom

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  Konsulentselskap

  Cowi AS

  Hammerø og Storvik Prosjekt AS

  Multiconsult AS

  Norconsult AS

  OSE Ingeniørkontor AS

  Rambøll AS

  Sporstøl Arkitekter AS

  Sweco AS

  Stærk & Co AS

  Trønder-Plan AS

  WSP AS

  XPRO AS

  ÅF Advansia AS

Profilbilde av Jonny Roth
Jonny Roth
Salgskonsulent