Hvordan brukes ISY Linker?

Du mottar anbudsfil (.gab) fra konsulent/byggherre eller andre

Du fyller inn enhetspriser

Du skriver ut anbudsdokumentet og sender prisfil tilbake

Linker kan både importere og eksportere på NS 3459 format til kalkylesystemer.

"Når vi mottar pristilbud fra ISY Linker gjør vi kontrollen på halve tiden!"

Rådgivende ingeniør Bygg

Profilbilde av Jørn Romberg
Jørn Romberg
Senior Salgskonsulent