Felles for alle bruksområdene er at du kan gjøre den første kalkylen med ganske liten innsats, og med forbausende treffsikkerhet. Deretter kan du løpende forbedre kalkylen i takt med prosjektets utvikling.

Hvordan? Ved kombinasjonen av 76 kalkylemaler for prosjekttyper i.h.t NS 3457, byggebransjens mest anerkjente prisdatabase og den spesielle Calcus-metoden.

Kalkylen er det som skal bygges, satt i system

En god kalkyle er en perfekt analysemodell også for andre formål. Bytt til LCC-modulen, se levetider, årskostnader og vedlikeholdsaktiviteter for alle konstruksjoner samt komplett for prosjektet inkl. alle kostnader som adm, forsikring, gebyrer osv.

Bytt til carbon footprint modus og du ser prosjektets klimagassutslipp. Optimaliser utslippet og se konsekvensen for kostnadene og LCC. Hvor mye veier bygget? Du kan også studere vekten av alle konstruksjoner og hele bygget.

Klar for å planlegge entreprisestrategien? Brekk om kalkylen til fagkapitler, sjekk ut størrelsen på de ulike entreprisene og utform din strategi.

En god kalkyle gir også en solid "restverdi". Den gir deg en 2/3 ferdig byggebeskrivelse i form av elementer og poster med NS 3420-koder, enhet, mengde og tekst i ISY G-prog Beskrivelse. Den kan også gi deg en ferdig kalkyleoppstilling i ISY ByggOffice, klar for ressurskalkulering og produksjon.

 

Calcus Viewer

Et gratis visningsverktøy for å åpne, vise og skrive ut Calcus prosjekfiler. Slik kan du enkelt dele kalkylen din skrivebeskyttet med andre aktører i prosjektet. Last ned Calcus Viewer

Ansikt til ansikt med BIMen. Hver dag

BIM-utviklingen lar seg ikke stoppe. Selv om ISY Calcus var en BIM-pioner har utviklingen gått raskt videre. I dag brukes ISY Calcus til BIM-kalkyle hver eneste dag landet rundt. Gjennom kontakt med våre kunder kjenner vi til 3-400 BIM-prosjekter årlig, men hva det rette tallet er vet vi ikke.

 

 

BIM: Magi eller hardt arbeid?

Begge deler. Mye går av seg selv, og jo bedre I'en i BIM er ivaretatt, jo bedre er det. En dårlig BIM kan komme til nytte, selv om du må bruke litt mer tid på å sortere og sette ting i system selv.

 

 

 

BIM: én kobling for flere formål = tid spart

Husk, dersom du har koblet kalkylen til en BIM er også carbon footprint beregningene og LCC-analysen koblet til den samme BIMen. Litt magisk må det være.

Alt henger sammen

Magisk nok: dersom du gjør tiltak for å redusere CO2-utslippene, vil du også se kostnadskonsekvensen av tiltakene. Det er ikke gitt at det er dyrere å bygge miljøvennlig, det kan til og med være rimeligere.

Men det er en fordel å vite svaret. Dette gjør ISY Calcus unikt.

Planlegg og samarbeid i prosjektteamet så dere kan arbeide innovativt!

Sørg for å ta vare på muligheten til å arbeide innovativt i ditt prosjekt. Det fordrer at dere kjenner til at kalkyle, LCC og carbon footprint henger sammen og utnytter mulighetene som finnes.

BIM og carbon footprint = ISY Calcus

Med ISY Calcus kan du koble en klimagassberegning sammen med BIM. Med en BIM som grunnlag får du enkelt ut mengder og konstruksjoner og kobler disse mot vårt innhold der carbon footprint egenskaper er definert. Ved endringer i BIMen oppdaterer du koblingen og får oppdaterte objekter og mengder i din beregning.

Carbon footprint rett fra BIM

Kombinert med de malene for de 76 prosjekttypene kommer du raskt i mål med oppgaven. Det er dette vi mener med å sette kunnskap i system.

 

Bedre prosjekter. Høyere ambisjoner

Med verktøy, metode og innhold som bringer deg raskere til resultater er grunnlaget lagt for å høyne ambisjonene.

Med dramatisk redusert tidsbruk får du muligheten til å gjøre arbeidet grundigere for å oppnå høyere kvalitet og treffsikkerhet. Du kan med liten ekstra innsats gjøre Calcus-oppgavene flere ganger ettersom prosjektet utvikles. Både kalkyle, carbon footprint og LCC kan bli en del av "loopen" i prosjektet. Spesielt viktig er dette i prosjektets tidlige faser der de store valgene tas.

Dermed kan alle analyser påvirke prosjektet reelt - og både byggekostnaden, CO2-utslippet og livssykluskostnadene være en del av beslutningsgrunnlaget  før prosjektet har kommet for langt.

ISY Calcus gjør det mulig å heve ambisjonen for dine prosjekter og din virksomhet. Og få bedre prosjekter som resultat.

Profilbilde av Jonny Roth
Jonny Roth
Salgskonsulent