Mange muligheter i ISY Beskrivelse

Det stilles strenge krav til korrekt utfylte poster. ISY Beskrivelse har mange nyttige funksjoner som hjelper deg med det:

  • Dra og slipp NS 3420- eller Prosesskoder og tekster inn i dokumentet
  • Valider at postene er korrekt utfylt
  • Forslag til andre relevante NS 3420-koder (supplerende arbeider)
  • Automatisk eller egendefinert utfylling av stikkord

ISY Beskrivelse har flere import- og eksportmuligheter:

  • Import av elementbaserte kostnadskalkyler fra ISY Calcus
  • Import av BIM fra alle typer CAD-programmer
  • NS 3459-import/eksport til kalkyleløsninger på nye og gamle formater

Enkel og korrekt mengding av beskrivelsen gjør du ved bruk av funksjoner som delmengder, mengdevariabler og mengdekalkulator.

Med BIM-modulen får du også kontrollerte mengder fra modellen. Med ISY Beskrivelse for Revit og Civil 3D kan koder påføres objekter i modellen før eksport.  

Profilbilde av Jørn Romberg
Jørn Romberg
Senior Salgskonsulent