Løsningen gir brukerne mulighet til raskt å legge prosesskoden/ NS-koden på objekter i CAD-verktøyene, samt flere andre ISY Parametere. Modellene kan deretter eksporteres som IFC og importeres enkelt til ISY Beskrivelse.

Hvorfor benytte Plug-in løsningene?

  • høyere fokus på beskrivelsen tidligere i prosjekteringen
  • enklere import til ISY Beskrivelse, ikke nødvendig med "egne" løsninger for påføring av properties
  • Kun ved bruk av Plug-in løsningene er man sikret en vellykket import til ISY Beskrivelse
  • raskt slå opp i databasene for prosesskoden (SVV og Bane NOR) og Norsk Standard 3420
  • bedre kvalitetssikring av mengder underveis i prosjektet
  • strukturer utgangspunkt for kontoplan i CAD-verktøyet
  • gjenbruk koder internt i prosjektet
  • påfør tekstnotater for oppfølging i ISY Beskrivelse
  • Økt krav om BIM i prosjekt

Ikke nødvendig med lisens på ISY Beskrivelse hvis du kun skal levere modellgrunnlag

Profilbilde av Gard Valle Arefjord
Gard Valle Arefjord
Selger