Hva er Beskrivelse BIM?

Beskrivelse BIM er tanken om å gi brukerne frihet til å beskrive i Revit og Civil 3D eller både i BIM-verktøyene og ISY Beskrivelse. Beskrivelse BIM gir brukerne tilgang til kraftige verktøy for fullstendig beskrivelse knyttet mot modell med automatisk uthenting av mengder.
Via enkel eksport til IFC kan modell og beskrivelse importeres til ISY Beskrivelse som støtter sammenstilling av hundrevis av modeller samtidig, dette gir grunnlag for en omfattende beskrivelse som kan sendes videre ut som en prisforespørsel med direkte knytning til modell!
Løsningen gir tilgang til standardene NS 3420, Prosesskoden for SVV og Bane NOR.

Standariseringen av ISY Properties for påføring av all beskrivelsesdata åpner i tillegg for andre muligheter slik som import til Grasshopper, eksport fra Novapoint, Tekla og Gemini til ISY Beskrivelse, automatisk utfylling av NS koder fra Magicad til ISY Beskrivelse for Revit eller helt andre verktøy som har bruk for beskrivelsesdata. Genialt å ha sporbarhet til poster i beskrivelsen via Navisworks og andre løsninger som kombinerer hele eller deler av BIM-arbeidet.

Hvorfor benytte ISY Beskrivelse for BIM-verktøyene? 

 • høyere fokus på beskrivelsen tidligere i prosjekteringen
 • Utvikles i samarbeid med kunden, kundenes ønsker styrer all utvikling og er med på å teste funksjonalitet før lansering.
 • Hyllevare: All funksjonalitet tilgjengelig for alle uavhengig av hvor ønsket kom fra
 • Sende ut prisforespørsler med BIM-modellen tilknyttet til prisverktøyet ISY Linker
 • Automatiske mengder fra modell
 • verdi for ettertiden at beskrivelsesinfo blir liggende i modellen
 • enklere import til ISY Beskrivelse, ikke nødvendig med "egne" løsninger for påføring av properties
 • Kun ved bruk av Plug-in løsningene er man sikret en vellykket import til ISY Beskrivelse
 • Opprett egendefinerte poster/koder for bruk i alle dine prosjekter
 • raskt slå opp i databasene for prosesskoden (SVV og Bane NOR), og Norsk Standard 3420
 • bedre kvalitetssikring av mengder underveis i prosjektet
 • strukturer utgangspunkt for kontoplan i BIM-verktøyet
 • gjenbruk koder internt i prosjektet
 • påfør tekstnotater for oppfølging i ISY Beskrivelse
 • Økt krav om BIM i prosjekt

Ikke nødvendig med lisens på ISY Beskrivelse BIM hvis du kun skal levere modellgrunnlag

Profilbilde av Jørn Romberg
Jørn Romberg
Senior Salgskonsulent