Dette er løsningen for å varsle alle berørte parter og høringsmyndigheter om nye planinitiativ. Løsningen er utviklet med fokus på funksjonalitet, effektivitet og kvalitet. Dette er bærekraft og samfunnsnytte i praksis. Løsningen sørger for bedre medvirkning i en tidlig fase av planarbeidet.

 

Opprett gratis konto

Løsning for forslagsstiller og plankonsulent

Digitaliserer og forenkler planprosessen

- Vi har fjernet flaskehalsene
- Validerer og kontroller opplysninger i planvarsel
- Import av planomriss fra SOSI og GML
- Mulig å legge til enkelteiendommer
- Automatisk innhenting av berørte parter
- Varsling til høringsinstanser
- Digital distribusjon av skjema og planomriss
- Utskrift og varsel på brev til parter som ikke nås fra Altinn
- Samhandling og kommunikasjon ett sted
- Raskere gjennomføring av oppstartsfasen

Innhent all informasjon digitalt:

- Les inn planomriss
- Finn berørte parter fra Matrikkelen
- Nasjonale og regionale høringsinstanser
- Søk opp lokale organisasjoner fra enhetsregistret
- Arealanalyser
- Kartutsnitt med planområde
- Arealrapport (DOK-analyse)

"En slik løsning er etterlengtet – helt fantastisk! Vi har tradisjonelt brukt mye tid på å sende brev til alle berørte parter. Nå legger vi inn planomrisset i kartet og dermed får vi komplett adresseliste til alle berørte parter. Når løsningen i tillegg sender brev til de vi ikke når gjennom Altinn er enda en flaskehals fjernet."

Pernille Ibsen Lervåg, Arealplanlegger, Norconsult AS

 

 

Profilbilde av Tor Olav Almås
Tor Olav Almås
Fagekspert