Pix4D

Nå kan hvem som helst lage ortofoto, kart og fotorealistiske 3D-modeller. Alt du trenger er programvaren Pix4D og et kamera.

Som offisiell forhandler tilbyr Norconsult Informasjonssystemer:
• Alle applikasjoner i Pix4D-porteføljen til markedspris
• Ekspertkompetanse innen fotogrammetri
• Support, støtte og vedlikehold på programvare
• Kursing
• Vi gjør deg til en helt på Pix4D!

Ta kontakt dersom du har spørsmål!

 
Pix4D_660px.jpg

Pix4D tilbyr følgende produkter

 • Pix4Dmapper

  Pix4Dmapper er et program for prosessering av bildedata. Med Pix4Dmapper kan du enkelt lage dine egne terrengmodeller, punktskyer, ortofoto, 3D-mesh og digitale høydemodeller med bilder og video fra droner, GoPro kamera, 360 kamera, mobiltelefon eller termiske kamera. Pix4Dmapper inneholder også funksjonalitet for volumberegninger.  
 • Pix4Dcapture

  Pix4Dcapture er en applikasjon for iOS/Android for datafangst med drone. Her kan du planlegge flygingen og automatisk styre dronen, og deretter prosessere bildene i Pix4D. Pix4Dcapture støtter de fleste ledende dronetypene på markedet.

   

  Pix4Dcapture kobler seg opp direkte mot dronen og planleggingen utføres iht. gitte parametere (kameratype og dronetype). Du vil i sanntid få estimert GSD (pixelstørrelse på bakke) og total flytid. Applikasjonen sørger for at piloten får beskjed om å bytte batteri når det er behov.

 • Pix4Dcloud og Pix4Dcloud Advanced

  Pix4Dcloud er skyløsningen for fotogrammetri. Du kan prosessere data direkte i skyen, og enkelt dele dataene og modellene med andre via en nettleser. 

   

  Pix4Dcloud Advanced er som Pix4Dcloud en skyløsning for fotogrammetri, men er en mer avansert versjon med støtte for tidslinje, for analyse og sammenligninger, og overlay av CAD-tegninger. 

  Her kan du enkelt forbedre nøyaktighet, kalkulere og sammenligne volum over tid, sammenligne planer og kart ved bruk av overlay og mer.

   

   

 • Pix4Dcatch

  Pix4Dcatch er en mobilapplikasjon som gjør mobiltelefonen din til en profesjonell 3D-scanner. Appen gjør det enkelt å samle grunnlag for en digital tvilling ved å gi direkte tilbakemeldinger på skjermen under datafangst.

  Med Pix4Dcloud kan du laste dataene direkte opp for prosessering og analyse i skyen, eller du kan eksportere innhentet data ut og prosessere lokalt på egen PC med Pix4Dmapper

   

   

 • Pix4Dmatic

  Pix4Dmatic er utviklet for å lage punktskyer, ortofoto og terrengdata for store datasett med tusenvis av bilder. Uten tap av nøyaktighet, halveres prosesseringstiden for store datasett. Applikasjonen overfører produsert data sømløst til Pix4Dsurvey.  

   

 • Pix4Dsurvey

  Pix4Dsurvey tetter gapet mellom fotogrammetri og CAD ved å digitalisere vektordata fra punktskyer og bilder. Pix4Dsurvey bruker data prosessert i Pix4Dmapper og Pix4Dmatic.
  Man kan bruke punktskyer som er produsert i Pix4D-porteføljen i tillegg til, eller sammen med, andre lidardata, som terrestriske og flybårne laserscanninger. Dette gjelder også kartverkets data som er tilgjengelige på hoydedata.no
   
 • Pix4Dscan og Pix4Dinspect

  Pix4Dscan og Pix4Dinspect er egnet for dronebasert visuell inspeksjon av bygninger, alle slags installasjoner, dammer, bruer med mer.  

  Pix4Dscan er en flyplanleggings-app for å definere flyruten og hvordan bildene skal tas, mens Pix4Dinspect har funksjonalitet for modellering og inspeksjon.   
 • Pix4Dfields

  Pix4Dfields er et program for landbruk som har støtte for prosessering og visualisering av IR/NDVI-indekser.   
 • viDoc RTK Rover

  viDoc RTK Rover er en GPS-mottager som kobles til mobiltelefon eller pad for cm RTK-nøyaktighet. Med mobilapplikasjonen PIX4Dcatch kan du lage georefererte 3D-data rett fra mobiltelefonen og måle inn egne fastmerker i ønsket horisontalt og vertikalt koordinatsystem.

  Ta kontakt  for spørsmål eller en demo!


Norconsult Informasjonssystemer er forhandler for Pix4D og kan bistå med rådgivning, opplæring og kundestøtte og kvalitetssikring.

Profilbilde av Gustav Fiskum
Gustav Fiskum
Rådgiver