Pix4D tilbyr følgende produkter

 • Pix4Dmapper

  Pix4Dmapper er et fotogrammetriprogram for prosessering av bildedata. Med Pix4Dmapper kan du enkelt lage dine egne terrengmodeller, ortofoto, 3D- mesh med tekstur, 3D PDF og digitale høydemodeller med bilder fra droner, GoPro kamera, 360 kamera eller video fra mobiltelefon. Pix4Dmapper inneholder også funksjonalitet for volumberegninger.  
 • Pix4Dcapture

  Pix4Dcapture er en applikasjon for iOS/Android som tar seg av datafangst med drone. Her kan du planlegge flygingen og styre dronen, og deretter prosessere bildene i Pix4Dmapper. Pix4Dcapture støtter de fleste ledende dronetypene på markedet. 
   
   
  Pix4Dcapture kobler seg opp direkte mot dronen og planleggingen utføres iht gitte parameter (kameratype og dronetype). Du vil i sanntid få estimert GSD (pixestørrelse på bakke) og total flytid. Applikasjonen tar også seg av batteribytter. Det er også mulig å foreta kartlegging ved hjelp av mobilkamera og video.
 • Pix4Dcloud og Pix4Dcloud Advanced

  Pix4Dcloud er skyløsningen for fotogrammetri. Du kan da laste opp og produsere data direkte i skyen, og enkelt dele dataene og modellene med andre. 

   

  Pix4Dcloud Advanced er det nye navnet på Pix4Dbim. Pix4Dcloud Advanced er som Pix4Dcloud en skyløsning for fotogrammetri, men er en mer avansert versjon med støtte for tidslinje, for analyse og sammenligninger, og visualisering av CAD-tegninger. 

  Her kan du enkelt forbedre nøyaktighet, kalkulere og sammenligne volum over tid, sammenligne planer og kart ved bruk av overlay og mye mer.

   
 • Pix4Dfields

  Pix4Dfields er et program for landbruk som har støtte for prosessering og visualisering av IR/NDVI-indekser.   
 • Pix4Dsurvey

  Pix4Dsurvey er et produkt for å digitalisere og ekstrahere vektordata fra punktskyer. Pix4D Survey bygger på Pix4Dmapper. Man kan bruke punktskyer som er produsert i alle Pix4D-programmer i tillegg til, eller sammen med, andre lidardata, som terrestriske og flybårne laserscanninger. Dette gjelder også kartverkets data som er tilgjengelige på hoydedata.no   
 • Pix4Dscan og Pix4Dinspect

  Pix4Dscan og Pix4Dinspect er egnet for dronebasert visuell inspeksjon av bygninger, alle slags installasjoner, dammer, bruer med mer.  

  Pix4Dscan er en flyplanleggings-app for å definere flyruten og hvordan bildene skal tas, mens Pix4Dinspect har funksjonalitet for modellering og inspeksjon.   
 • Pix4Dmatic

  Pix4Dmatic er utviklet for å prosessere ortofoto og terrengdata for store datasett med tusenvis av bilder.   

   


Norconsult Informasjonssystemer er forhandler for Pix4D og kan bistå med rådgivning, opplæring og kundestøtte, samt verifikasjon og kvalitetssikring.

Profilbilde av Hanne Rognstad
Hanne Rognstad
Rådgiver