I tillegg til å levere programvare innen GIS, har vi også GIS-rådgivere som kan gi bistand knyttet til våre GIS-produkter og innen GIS/geomatikk generelt. Les mer om utvalgte tema der vi kan bidra som rådgivere.

Effektiv bruk av produktene i ISY WinMap-familien
Ønsker du å komme i gang med bruken av våre produkter? Eller ønsker du tips til hvordan du kan å bruke produktene mest mulig effektivt til spesifikke formål? Vil du få flere gevinster ut av produktene du har investert i? Ta kontakt for en prat om hvordan vi kan bistå med å løse de behovene og utfordringene du har!

Geografiske analyser
Vi har meget god kompetanse innen GIS-analyser, og vi sitter på noen av de kraftigste verktøyene som finnes for å utføre alle typer geografiske og egenskapsbaserte analyser. Vi kan tilby å utføre analyser som:

  • Nettverksanalyser, f.eks. for å finne beste lokasjon av sykehus, skoler, alarmsentral etc.
  • Arealanalyse
  • Rasteranalyser, f.eks. flomveianalyser
  • Befolkningsanalyser

Arealplanarbeid
Innenfor arealplan har vi variert og bred erfaring med oppdrag av typen:

  • Skanning, georeferering og digitalisering
  • Kontroll og feilretting av enkeltplaner og sømløse plandatabaser
  • Forvaltning av planregister og plandatabaser for kommuner

Datakonvertering
Ved hjelp av ISY WinMap og FME kan vi bistå med konvertering mellom de aller fleste GIS-formater.

Terrengmodeller og 3D-visualisering
Basert på tilgjengelige høydedata (laserdata, høydekurver, DTM) kan vi bistå med å etablere terrengmodeller med høy nøyaktighet. Ortofoto kan draperes oppå, og andre kartlag som bygninger kan streames og tegnes ut i en fullverdig 3D-modell.

GIS-strategi og -rådgivning
Våre rådgivere bistår gjerne som fagpersoner for å vurdere hvordan geografiske data og geografisk informasjonsteknologi kan utnyttes best mulig i din virksomhet.

Konsulent i kundens miljø
Dersom du har behov for å øke kapasiteten eller har redusert bemanning en periode, kan vi tilby at våre rådgivere jobber som konsulent i ditt miljø. Det kan f.eks. være for å ta unna konkrete oppgaver som har hopet seg opp eller som generelle fagpersoner innen GIS. Heltid eller deltid – det er opp til deg og tilgjengelig kapasitet.

Kurs
Har du behov for å øke din egen kompetanse eller lære opp nye medarbeidere står vi klare til å bistå. Vi kan holde 1:1-opplæring, standardkurs i produkter i vår portefølje, skreddersydde kurs m.m.

Kontakt oss