Kart- og planforvaltning

 • Matrikkel

  ISY WinMap Matrikkelklient er en åpen og integrert løsning i ISY WinMap Pro for kvalitetskontroll og føring av matrikkelinformasjon sammen med forvaltning av FKB.

  Vår Matrikkelklient kjøres gjennom en tilleggsmeny i Pro og utnytter Pros effektive konstruksjonsverktøy sammen med tilgang til lokale datasett og geografiske analyser. Matrikkelklient inneholder funksjoner for oppdatering og kvalitetskontroll av matrikkelenheter, adresser og bygninger. Alle brukstilfeller er godkjent av Statens kartverk og data etableres og ajourføres i henhold til rutiner for kvalitetskontroll med oppdatering av henholdsvis kart og registerdata. Endringer utføres dynamisk mot Matrikkelen og sammenstilles med lokale geografiske data i tiltaksbase.

 • Landmåling

  Bruk av moderne utstyr, ny matrikkellov og andre endringer i rammebetingelser har gjort at også landmålingsfaget har endret seg betraktelig. Vi har derfor utviklet en integrert løsning i ISY WinMap- familien for å dekke behovene for den moderne landmåler. ISY WinMap Landmåling er en integrert modul for de funksjonene som er nødvendige innen landmåling ut i fra dagens krav.

  ISY WinMap Landmåling har disse hovedfunksjonene:

  • Administrasjon av landmålingsprosjekt og -baser
  • Import av landmålingsdata
  • Visning og redigering av data
  • Beregninger
  • Analyse/kvalitetskontroll
  • Hjelpeberegninger
  • Rapporter/dokumentasjon
  • Fastmerkeregister

  Se demonstrasjonsvideo på YouTube.

 • Plan

  ISY WinMap inneholder alle nødvendige funksjoner for etablering og vedlikehold av digitale plandata. Vår elegante funksjonalitet for konstruksjon av alle elementer i en digital plan, kombinert med en integritetskontroll mot gjeldende datamodeller, ferdigdefinerte maler for presentasjon av regulerings- og kommuneplaner og vår lange erfaring fra denne type produksjon, vil sikre brukerne et godt resultat.

  Nye planbaser i henhold til SOSI-standarden opprettes enkelt i ISY WinMap Pro. Verktøyet inneholder støtte for alle plantyper i alle plannivå. Egne presentasjonsbibliotek inneholder spørringer, stiler og symboler for korrekt presentasjon av de ulike plantypene.

  ISY WinMap PlanDialog gir publikum økt tilgjengelighet til informasjon om vedtatte planer og tilbyr funksjonalitet for forvaltning av et digitalt planregister som tilfredsstiller kravene i ny plan- og bygningslov. I fullversjon som også inkluderer presentasjon av pågående planprosesser gir løsningen en mye større grad av innsyn i planer og planstatus og gir god mulighet for åpenhet og medvirkning i planprosessen.

  Løsningen består av en forvaltningsløsning for digitalt planregister og innsynsløsning på internett for digitale kart og planinformasjon. Løsningen er utviklet rundt en sentral planregisterbase som er tilgjengelig både fra vår planforvaltning med ISY WinMap Pro og vår innsysnløsning med ISY WinMap WebInnsyn.

 • Saksbehandling

  ISY WinMap OppmålingsDialog

  Ideen bak ISY WinMap OppmålingsDialog er å gi landmåleren/saksbehandleren et enkelt verktøy som støtter opp under dagens arbeidsflyt. Gevinsten vil være en mer effektiv saksbehandling og dokumentproduksjon.

  Verktøyet integreres med sak/arkiv gjennom GeoIntegrasjon-standarden slik at alle dokumenter kan hentes og arkiveres på ett sted.

  OppmålingsDialog henter informasjonen direkte fra originalkilden slik at man unngår å føre samme informasjon flere ganger. Matrikkeldata hentes direkte fra Sentral Matrikkel og grunnboksopplysninger fra EDR/Grunnbok.

  Du får også tilgang til ferdigdefinerte dokumentmaler og vil jobbe raskere og mer ryddig. OppmålingsDialog kan benyttes uavhengig av forvaltningsløsning.

  Viktigste funksjoner:
  • Lagring og henting fra SAK/arkiv-systemet
  • Henter matrikkelinformasjon fra Sentral Matrikkel
  • Integrasjon mot EDR/Grunnbok
  • Automatisk utfylling av standard skjema
  • Produksjon av situasjonskart og andre kartvedlegg
  • Integrasjon mot ISY WinMap Landmåling

   

Se video

Vi viser deg steg for steg hvordan du kan benytte analysefunksjonaliteten i ISY WinMap for å finne hundremetersbeltet i strandsonen.

Innsynsløsninger

 • GeoInnsyn - for desktop og mobile enheter

  ISY WinMap GeoInnsyn er en enkel og brukervennlig innsynsløsning for PC og mobile enheter.

  Med denne kan du ta med kartet ut i felt og ha tilgang til plandata, byggesaker og eiendoms-informasjon på nettbrett.

  Kartdata hentes fra Statens Kartverk sine cachede-tjenester eller fra egne cachede-tjenester. Dette sikrer meget høy hastighet ved zoom og panorering i kartet. Andre tema serves fra ISY WinMap WebInnsyn som WFS for visning av vektordata eller WMS.

  GeoInnsyn benytter GeoIntegrasjon for oppslag i sak/arkiv, planregister og matrikkelen og dette sikrer oppdatert tilgang til informasjon og saksdokumenter.

 • WebInnsyn - for publikum og saksbehandlere

  ISY WinMap WebInnsyn er en avansert, men samtidig brukervennig web-løsning som håndterer både vektor- og rasterdata.

  Brukergrensesnittet er utviklet med tanke på at alle skal kunne benytte løsningen uten kunnskaper om kart eller GIS-løsninger.

  WebInnsyn har en aktiv tegnforklaring, standardisert presentasjon av kart- og plandata og gir kvalitetsutskrifter av kart.

  WebInnsyn har et av markedets mest omfattende sett av funksjoner og integrasjonsmuligheter. Her er noen av mulighetene:

  • Infoland integrasjon
  • Meglerpakke
  • Matrikkelen
  • LGIS
  • Befolkningsanalyser
  • Rapporter
  • Analyser
  • Sak/arkiv
  • OppmålingsDialog
  • Pictometry
  • Google StreetView
  • Google Earth
  • Eksport/import av data
  • Lengdeprofil
  • Byggsøk
  • og mye mer
Profilbilde av Kjell Sandal
Kjell Sandal
Gruppeleder Marked - GIS og kommunal forvaltning