Bedre oversikt og kontroll

ISY ProAktiv gir full oversikt over kundegrupper, samarbeidsavtaler samt alle typer gebyrer. Systemet gir ledere, revisjon, fagpersonale og administrasjonen bedre grunnlag for analyser og budsjett. Datagrunnlaget er svært velegnet for analyser som for eksempel kan brukes til å utarbeide kvalitetsforbedrende tiltak.

Effektive rutiner

Nøyaktigheten i ISY ProAktiv effektiviserer forvaltningen ved å gi bedre grunnlag for å avsløre feil i dataregisteret og således redusere mangelfull innkreving. Automatiske oppdateringer reduserer antallet manuelle rutiner og øker den totale effektiviteten.

Med ISY ProAktiv er det enkelt å oppdatere og å finne kundeopplysninger raskt. Systemet henter eiendomsinformasjon fra Matrikkelen, og automatiske oppdateringer og rutiner sikrer til enhver tid ferske data.

 

Profilbilde av Kjell Sandal
Kjell Sandal
Gruppeleder Marked - GIS og kommunal forvaltning