Data enkelt tilgjengelig på web

 • Enkel tilgang til data gjennom nettleser

  NoIS tilbyr ISY NIS WebInnsyn, en avansert, men samtidig brukervennig web-løsning for innsyn i kart og ledningsdata. Løsningen kjøres gjennom en nettleser og gir hele organisasjonen raskt og enkelt innsyn i data.

  WebInnsyn leser alle de mest kjente formatene, og henter data rett fra forvaltningsdatabasen og sentral Matrikkel slik at løsningen alltid er oppdatert med den nyeste informasjonen.

  WebInnsyn har også kobling mot Tek/Øk anleggsregister.

 • Verktøy for planlegging av traséer

  ISY NIS WebInnsyn er et ideelt verktøy for planlegging av nye traseer og varsling av berørte parter.

  Kombinér forskjellige temakart som vegetasjon, jordsmonn, rasfare, ortofoto, grunnkart, eiendomskart og eksisterende ledningstraseer med avansert funksjonalitet som lengdeprofil, Google Streetview og konstruksjon av kartobjekter, så har du et glimrende utgangspunkt for å kunne planlegge nye traseer. 

  For uttak av grunneierliste og eiendomsinformasjon tilbyr vi som standard uttak av eiendomsinformasjon fra Matrikkelen basert på naboliste, utvalg fra polygon, trase og objekt. 

 • Kobling med bilder og dokumenter

  Vi kan hjelpe deg med å sammenstille data og optimalisere arbeidsrutinene. Har du bilder, dokumenter eller annen informasjon du ønsker å knytte til lednigskomponentene, kan vi tilby dette. 

  Bilder, dokumenter eller URL'er kobles ved klikk på bygg, eiendom eller tekniske installasjoner/traseer. WebInnsyn kan gjøre oppslag direkte i anleggsregisteret eller i andre databaser. Løsningen har støtte for GeoIntegrasjonsstandarden, men vi kan også gjøre tilpasninger.

  Dokumenter og bilder vises som pdf, word, excel eller som bildefiler.

   

 • Nettberegninger og analyser

  ISY NIS WebInnsyn tilbyr også avansert funksjonalitet for å gjøre nettverksanalyser på ledningsnettet og sluttkunde.

  Analysene er forhåndsdefinerte karttyper som enkelt skrus av eller på, eller du kan aktivere dem ved klikk på komponenter i kartet. For NIS tilbyr vi følgende analyser:

  • Finne anleggsdeler over og under
  • Finne kunder knyttet til anleggsdeler
  • Nettberegningsverdier
  • Råtekontroll
  • Jordplatemålinger

  Vi hjelper deg også med å definere andre spørringer og analyser. Ta kontakt for bistand.

   

 • Varsling av sluttbruker

  Ved behov for å kunne varsle sluttbruker om planlagte eller uforutsette hendelser, tilbyr vi i samarbeid med UMS (Unified Messaging Systems) mulighet for SMS- og talevarsling.

  SMS-varsling gjøres i kartet og henter telefonnummer ved å angi polygon i kartet eller klikk på komponent for å finne alle sluttbrukere som er tilknyttet en nettstasjonen eller kabelskap. Navn og telefonnummer hentes automatisk fra KIS-databasen.

   

Profilbilde av Kjell Sandal
Kjell Sandal
Gruppeleder Marked - GIS og kommunal forvaltning