Hovedfunksjoner i ISY Case:

• Alle søknader knyttes til en geografisk plassering
• Ett felles verktøy for kommunikasjon mellom flere virksomheter
• Enkel administrasjon
• Forvalteren, f.eks kommunen, eier og lagrer alle data uansett
   hvem som utfører oppdraget.
• All historikk bevares
• Oversikt over økonomien i oppdragene

Søknaden knyttes til geografisk plassering

Kartløsningen bygger på bransjestandard Open Source-komponenter fra GeoServer og OpenLayers som normalt konfigureres for å benytte kommunens egen WMS-tjeneste som kartbakgrunn. Hver søknad kan knyttes til en veilenke, adresse, eiendom eller annet geografisk område

Felles system – Eier / Forvalter / Entrepenør

Med ISY Case får en kommune eller annen organisasjon kontroll over sine driftssøknader uansett hvem som planlegger, rapporterer eller utfører disse. Alle data lagres i en felles database som eies og forvaltes av systemeieren.

Om en entrepenør byttes ut, finnes all historikk lagret i systemet.
ISY Case kan lett administreres og konfigureres av brukere med rettigheter uten at noen leverandør behøver å kontaktes.

Oversikt for både saksbehandlere og entreprenører

Entreprenørene har mulighet til å legge inn sine kostnader i systemet noe som bidrar til å generere korrekte fakturagrunnlag og gi saksbehandleren i kommunen et rakst økonomisk oversikt.

Profilbilde av Kjell Sandal
Kjell Sandal
Gruppeleder Marked - GIS og kommunal forvaltning