Fotogrammetri

Fotogrammetri er måling i fotografiske bilder, fotogrammer, for å bestemme geometriske egenskaper som form, størrelse og beliggenhet av fotografert objekt.

Fotogrammetri er satt sammen av de greske ordene fos som betyr lys, grafein som betyr skrive og metron som betyr mål.

"Visste du at NoIS er Nordens ledende forhandler av løsninger for fotogrammetri?"

Match-AT, Match-T, OrthoMaster - OrthoVista

Løsninger innen aerotriangulering, bilde-matching, ortofoto og terrengmodellering.

Match-AT
Match-AT gir deg høykvalitets aerotriangulering basert på Inpho's avanserte og unike bildeprosesseringsalgoritmer. Løsningen er en del av det digitale fotogrammetriske system som nå kommer med sin nye kjerne ApplicationsMaster.

Alle behandlingstrinn av Match-AT er fullt automatisert for å oppnå høyest mulig produktivitet. Arbeidsflyten er logisk og lett fra prosjektoppsett, multi-ray tie punkt matching og integrert utjevning etter strålebuntmetoden. Løsningen inneholder gode analyseverktøy for å avdekke feil eller mangler ved aerotrianguleringen og for å dokumentere resultatet.

Match-T
Med Match-T kan du foreta automatisk generering av digitale terreng og overflatemodeller (DTM/DSM) fra fly eller satelittbilder.

Med Match-T kan du lage svært tette punktskyer og høykvalitets overflatemodeller direkte fra stereobilder ved hjelp av bildematchings-teknikker. Avansert multibilde-matching skaper punktskyer helt ned på pixelnivå til en betydelig lavere kostnad enn flybåren laser scanning.

OrthoMaster - OrthoVista
Med OrthoMaster - OrthoVista kan du justere og kombinere tusenvis av ortofoto fra enhver kilde til perfekte, sømløse, farge-balanserte og geometrisk korrekte orthomosaikker. Løsninger beregner radiometriske justeringer som kompenserer for et bredt spekter av visuelle effekter innenfor enkeltbilder, for eksempel intensitet, hot spots, linsevignettering, lysstyrke, gjenskinn i vann eller fargevariasjoner.

Løsningen lager sømlinjer automatisk og gjenkjenner menneskeskapte objekter uten manuell inngripen. Dette gir høy kvalitet på mosaikken selv i tettbebygde områder og reduserer behovet for tidkrevende manuell sømlinjeredigering.

Erdas IMAGINE

Erdas IMAGINE finnes i tre utgaver:

Essential
Visualiser, organiser, korriger, analyser og lag fantastiske kart med dine geografiske data, vektor som raster.

Advantage
I tillegg til Essential får du raster til vektor konvertering, ortorektifisering og mer avansert bildetolkning. Du kan også manuelt klassifisere og redigere Lidar data.

Professional
Inneholder automatisk klassifisering av Lidar data, en egen modul kalt spatial modeler, som er et verktøy for dynamisk og grafisk modellering av data.  Hyperspektrale analyser, punktsky (pointcloud) analyser og Python scripting. Egenutviklede modeller kan kjøres i batch eller via en server (Erdas Apollo).

Mer informasjon

Ønsker du å vite mer om noen av disse produktene? Benytt deg i så fall av linkene nedenfor og ta gjerne kontakt med oss!

       

Profilbilde av Anders Nesse
Anders Nesse
Fagekspert