Byggesøknaden er et komplett verktøy for digital håndtering av byggesøknader. Løsningen har utviklet spesielt for det profesjonelle markedet som har høye krav til funksjonalitet, kvalitetssikring og samhandling. Byggesøknaden bruker smarte skjemaer og henter automatisert informasjon fra offentlige registre, og har svært gode løsninger for prosjektstyring og fagkontroll.

Byggesøknaden er rettet mot profesjonelle aktører som regelmessig sender inn byggesøknader til kommunen: 
 
– Rask innsending av ulike typer søknader
– Sikrer at søknaden inneholder all nødvendig informasjon
– Inkluderer digital nabovarsling
– Bruker Altinn og BankID

Gratis å opprette konto

 
Det er gratis å opprette en kundekonto i Byggesøknaden. På den måten kan du teste løsningen og komme i gang. Du kan opprette prosjekter, søke informasjon og administrere søknadene dine. Du vil kun betale når du sender inn en faktisk søknad, eller nabovarslinger.

Vår prismodell er basert på stykkpris, der du betaler for innsending av nabovarsel eller ulike type søknader. Se prisoversikt.

Dersom ditt selskap ønsker forutsigbare utgifter, kan du få tilbud på en abonnementsmodell til fastpris. Ta kontakt med oss for tilbud!

Profilbilde av Tor Olav Almås
Tor Olav Almås
Fagekspert