• ISY JobTech

  Forvaltning, drift og vedlikehold av tekniske anlegg

  ISY JobTech er en helhetlig løsning for forvaltning, drift og vedlikehold av tekniske anlegg (Maintenance Management). Systemet tilbyr funksjonalitet for forebyggende, korrektivt og tilstandsbasert vedlikehold, samt analyseverktøy for driftssikkerhet og vedlikehold. 

  Med full oversikt over tilstanden på utstyr og planlagte vedlikeholdsoppgaver bidrar ISY JobTech til økt sikkerhet, oppetid og tilgjengelighet for anlegget ditt.

  ISY JobTech er et fleksibelt og modulært system som enkelt kan tilpasses den enkelte kunde/brukers behov. Systemet er brukervennlig og enkelt å integrere mot andre systemer.

  Profilbilde av Ottar Brekke
  Ottar Brekke
  Fagekspert
   
 • ISY Eiendom

  Eiendomsforvaltning (Facilities Management)

  ISY Eiendom er et helhetlig system som dekker alle nivåer innen eiendomsforvaltning. Systemet gir forvalteren full oversikt over eiendomsmassen inkludert planlagte tiltak, eiendomsutvikling, kjøp og salg, samt andre forretningsmessige forhold som leieinntekter og utgifter. 

  Samtidig får du i samme verktøy effektiv og fleksibel håndtering av drifts- og vedlikeholdsaktiviteter ved bruk av meldingssentral, arbeidsordresystem og mobile løsninger.

  ISY Eiendom er et fleksibelt, modulært system som enkelt kan tilpasses den enkelte kunde/brukers behov.

  Profilbilde av Endre Nørstebø Lykke
  Endre Nørstebø Lykke
  Sivilingeniør / Senior systemkonsulent
   
 • ISY Park

  Skjøtsel av park-, idretts- og friområder

  ISY Park er et enkelt og effektivt verktøy for skjøtsel av park-, idretts- og friområder, samt vei.

  ISY Park er unikt som FDV-verktøy ved at du kan bruke Norsk Standard 3420 som en del av systemet. Standardens beskrivelsestekster benyttes som grunnlag for utarbeidelse av skjøtselsplaner for de enkelte anlegg.

  Konsekvent bruk av standarden sikrer lik forståelse av kvalitetskrav og gir et felles grunnlag for hvordan planlagte skjøtselsoppgaver skal gjennomføres.

  Profilbilde av Endre Nørstebø Lykke
  Endre Nørstebø Lykke
  Sivilingeniør / Senior systemkonsulent