• BIM-koordinator

  Innføring av BIM i organisasjonen

  Vi bistår med utarbeidelse og implementering av BIM strategier, koordinering og kontroll av BIM i prosjekter og opplæring i en rekke DAK/BIM teknologier innenfor tverrfaglig modellbasert prosjektering.

  BIM-koordinator kan utføre typiske konsulentarbeider:

  • Utarbeidelse av BIM-krav som stilles til prosjekteringen og samhandlingsprosesser i prosjekter
  • Implementering av BIM i prosjektorganisasjoner (byggherre/entreprenører/prosjekteringsgrupper)
  • Gjennomføre og ivareta kontroll av BIM-modellenes konsistens
  • Koordinere BIM modellens bruk i prosjekter
  • Kjøre simuleringer i Solibri eller NavisWorks og generere rapporter
  • 4D - fremdriftsplanlegging
  • 5D - Kalkyler

  Strategi og kravsetting

  Våre konsulenter kan bidra til å etablere en BIM-strategi for alle faser i prosjektet som støtter opp under forutsatte mål om bruk av åpen BIM for å sikre kvalitetsforbedring av prosjektering, bygging og drift

  • Klargjøre og gi innspill på hvilke BIM-verktøy som skal benyttes i prosjektorganisasjoner, hos prosjekterende og i drift
  • Legge grunnlaget for bruk av åpen BIM og BuildingSMART i byggeprosjekter

  Norconsult Informasjonssystemer kan tilby BIM-koordinatorteam som har god erfaring med å gjennomføre "BIM-workshoper" i tidligfase hvor byggherre og prosjekteringsgrupper deltar. Dette bidrar til å forankre en god BIM strategi og gode BIM prosesser.

  Opplæring og tverrfaglig samhandling

  For å høste gevinst fra BIM kreves en tilpassing av arbeidsmetoder i forhold til tradisjonell prosjektgjennomføring. Vi har erfaring med å lede innovasjonsprosesser og kan påta oss å gjennomføre seminarer hvor tema er endrede arbeidsmetoder som følge av BIM.

  Våre BIM-koordinatorer vil kunne gi opplæring i bruk av forskjellige innsyns- og modellsjekkerverktøy. BIM-koordinatorene har erfaring med å koble BIM-modellene med en rekke tredjepartsprogramvarer innen eksempelvis rom og utstyrsdatabaser, kalkylesystemer og lignende.

 • DAK-drift og oppsett

  Installasjon og konfigurasjon

  MicroStation har mange muligheter for å tilpasses hvert enkelt firma, men dette krever endel kunnskap og erfaring. Her kan vi med enkel tilpasning sørge for at din tegningsproduksjon kommer i gang raskt og effektivt.

  Installasjon av MicroStation-oppsett på filshare

  For enklest mulig å kunne drifte MicroStation i et nettverk er det viktig at installasjonen av MicroStation tilpasses aktuelt driftsmiljø og oppgaver slik at alt oppsett kan gjøres et sted i nettet.

  • Tynne klienter
  • Brukere har ikke tilgang til å endre oppsett
  • Enklere installasjon og drift
  • Tilpasset installasjon også av applikasjoner.

  Det er også mulig å tilpasse oppsettet slik at lokal kopi beholdes i tilfelle brukeren skal jobbe offline.

  Plotting

  Vi kan bistå med oppsett av plotter og tilhørende plottekonfigurasjonsfiler.

  Konvertering av tegninger/data

  Gjennom mange år har vi opparbeidet en betydelig kompetanse på konvertering av tegninger til/fra MicroStation:

  • DXF - MicroStation
  • SOSI - MicroStation
  • DWG - MicroStation
  • PDMS - MicroStation

  Mange bedrifter har også store behov for å kunne lese inn ulike typer data i MicroStation Her har vi laget flere ulike innlesningsrutiner og kan om nødvendig skreddersy en egen liten applikasjon for å lese inn og tegne opp dine data.

  Scanning og vektorisering

  Sitter du med gamle håndtegninger og ønsker å benytte disse i MicroStation er dette fullt mulig. Vi kan tilby assistanse til scanning og opprydding av rastertegningen.

  Dersom det er ønskelig, kan den scannede tegningen også vektoriseres. Dette er spesielt nyttig f.eks. dersom en terrengmodel skal lages ut fra et papirbasert kotekart.

  Terrengmodellering

  Mange prosjekter involverer ofte behandling av kompliserte terrengflater der man ønsker f.eks. å beregne volumer og lengdeprofiler. Her kan vi bistå med å bygge opp en terrengmodell i InRoads ved hjelp av terrengmodellen kan mange tidkrevende oppgaver løses meget raskt. En terrengmodell kan bygges opp på grunnlag av f.eks. papirbaserte kotekart, innmålte data eller flyfoto.

  Modellering/Visualisering/Presentasjon

  Har du et prosjekt du gjerne vil presentere på en litt mer overbevisende måte enn en sort/hvit plantegning? Vi kan hjelpe deg med alt fra oppbygging av 3D-modell til utplotting av visualisert fargepresentasjon. Hva med å blande fotografi og kunstig modell?

 • LCI-rådgivning

  Life Cycle Information

  Våre LCI-tjenester spenner fra LCI-koordinatorrolle i prosjekter via prosjektledelse til utvikling og implementering av spesialløsninger knyttet til datakonvertering, kvalitetssikring og datafangst hos operatørselskap inkludert deres kontraktører.

  Vi har en motivert stab av dyktige medarbeidere med god kjennskap til arbeidsprosessene innen LCI. Kombinert med dyktige programvareutviklere gir dette oss en sterk posisjon i markedet.

  Mange av våre programvareløsninger er å betrakte som standardløsninger i det norske olje/gass markedet. Gjennom samarbeid med Bentley Systems og Autodesk leverer og implementerer vi også våre løsninger internasjonalt.

  Eksempler på konsulentoppdrag

  • LCI-koordinator i prosjekter
  • Vedlikehold av tekniske LCI-krav (både land og offshore)
  • Gjennomgang av rutiner forå avdekke svakheter og forbedringspotensiale
  • Kvalitetssikring av 2D / 3D-leveranser
  • Implementasjon av DAK-standard hos operatørens kontraktører
  • Konvertering av 3D-modeller til og fra ulike formater til AVEVA PDMS, inkl utvikling av diverse støtteverktøy

  Eksempler på utviklings- og implementeringsoppdrag

  • Implementering og support av elektronisk dokumentsystem inkludert integrasjoner (f.eks. ProjectWise)
  • Implementering og support og hosting av 3D viewing løsning (CADView-3D)
  • Utvikling og hosting av web portal for laserscan data
  • Utvikling av «dynamisk markup» løsning for inspeksjonsplanlegging
  • Utvikling av webbasert STID-grensesnitt
  • Utvikling og vedlikehold av løsning for rapportering og hyperlinking av skjemategninger (PubEdit)
  • Verktøy for kvalitetssjekk av leveranser på PDF-format
  • Utvikling og vedlikehold av løsning for rør i bakken på landanlegg (PlantView)
  • LCI-applikasjon, utvikling av prototyp for håndtering av kravdokumenter

   Ta kontakt med oss for mer informasjon.

 • PDMS-konvertering

  PDMS-konvertering

  Våre konsulenter har kompetanse til å foreta konvertering til og fra PDMS for deg. Ønsker du ikke å kjøpe programvare, eller har du ikke nødvendig kompetanse i bedriften, så er dette en god mulighet til å levere og hente tegninger på de formatene som kreves. Har du kompetanse på for eksempel Autodesk Plant 3D, MicroStation eller Autodesk Inventor, men skal levere tegningene som intelligent PDMS-modell, kan vi være behjelpelige med konvertering til og fra PDMS. Ofte kan det være nyttig å benytte PDMS sine data som underlag ved modifikasjonsprosjekter.

  Forhåndsstudie av konvertering

  Er du ute etter å investere i konverteringsløsninger kan det være greit å sammen konvertere en eller flere PDMS-modeller slik at du får se at programvaren vår fungerer til ditt behov. Vi har hatt flere forhåndsstudier for bedrifter i inn- og utland med nettopp dette i tankene. I en slik studie får du også sett hvor kraftig løsningen er og hvor eventuelle svakheter og fallgruver ved konvertering ligger. Kanskje trengs litt endret tegneprosedyre, eller en annen mapping i programvaren. I tilfelle utfordringer ved konverting har vi som regel ett ess i ermet som løser problemene.

  Rådgivning ved konvertering

  Ved konvertering av store 3D-modeller kan det ofte være en fordel å ha spesialkompetanse i bakhånd slik at man er sikker på at datene blir konvert korrekt. Ofte kan det være en fordel å komme inn tidlig i prosessen slik at typiske feil kan utelukkes på ett tidlig stadie. Ved konvertering er det mange hensyn å ta, blant annet:

  • globale/lokale koordinatsystem
  • hvilke data som skal konverteres
  • relatert metadata og behandling av disse
  • krav til geometri av 3D-elementer (mesh/triangulerte flater, geometriske primitiver)

  Ta kontakt med oss om du har spørsmål om konvertering til eller fra PDMS. Vi står alltid til din rådighet!

 • 3D-Laserscan Portal

  Driver du med 3D laserscanning?

  Da kan du la kundene dine få rask tilgang til laserscandataene dine gjennom vårt Hotel TruView straks du har dem klar! Kanskje din bedrift mangler kompetanse, infrastruktur eller rett og slett bare tid til å tilby dette selv? Det funger slik at at straks du har bearbeidet rådataene og har en publisert punktsky som Leica Truview's, så kan du bare laste dette opp til vår portal. Da har kundene dine umiddelbar tilgang til å navigere, annotere og måle i modellen.

  Hva trengs?

  De som skal se, annotere og måle i modellen trenger en pålogging på Hotel TruView. Vi sørger for sikker lagring, drift og tilgjengelighet for dine kunder. I tillegg har vi utvidet løsningen med ekstra funksjonalitet som gjør navigeringen av modellen enda lettere.

  Ta kontakt med oss om du har spørsmål om "hosting" av punktskyer. Vi står alltid til din rådighet!

Profilbilde av Ole Magne Kvindesland
Ole Magne Kvindesland
Avdelingsleder BIM og konstruksjon