Våre ISY Plant-løsninger gir deg mulighet til å konvertere 3D-modeller fra ditt 3D-verktøy til PDMS og tilbake igjen. I motsetning til de fleste andre metoder, støtter våre konverteringsløsninger en smart måte å konvertere 3D-data på.

Vi har utviklet vår egen motor for gjennkjenning av 3D-elementer og konverterer disse til bokser, sylindre, torus etc. Dette reduserer mengden triangulerte (mesh) objekter og gjør at modellene blir vesentlig lettere å jobbe med.

Våre konverteringsløsninger støtter konvertering mellom PDMS /E3D og Bentley MicroStation, Autodesk AutoCAD, Inventor, Revit, Navisworks og Plant 3D.

Om ønskelig kan vi gjøre konverteringene som en tjeneste.

Vennligst velg hvilke applikasjoner det skal konverteres mellom i listen nedenfor

 • MicroStation <–> PDMS

  Våre løsninger lar deg konvertere intelligente data til og fra E3D / PDMS og MicroStation

  Konverter fra PDMS til MicroStation 3D

  Hva:

  • Konverter 3D-geometri med attributter til PDMS macro-fil (*.mac)
  • Geometri blir importert som høynivå 3D-objekter når dette er mulig

  Nødvendige applikasjoner:

  • ISY Plant ExportPDMS for MicroStation

  Installert hvor:

  • På toppen av MicroStation v8i eller MicroStation Connect

  ExportPDMS er en applikasjon som lar deg eksportere 3D modeller fra MicroStation til PDMS. ExportPDMS støtter alt av formater som du kan få inn i MicroStation og du har valgfrihet for gruppering/splitting av PDMS' hierarki. Overfør 3D modeller interaktivt eller sett opp en større jobb som går automatisk.

  Konverter fra PDMS til MicroStation 3D

  Hva:

  • Konverter 3D-geometri med attributter fra rv/rvm-filer + attributt-fil
  • Geometri blir importert som høynivå 3D-objekter når dette er mulig
  • Batch-konverter rv/rvm-filer
  • Splitt og slå sammen rv/rvm-filer til en eller flere dgn-filer

  Nødvendige applikasjoner:

  • ISY Plant ImportPDMS for MicroStation

  Installert hvor:

  • På toppen av MicroStation v8i eller MicroStation Connect

  ImportPDMS er en kraftig applikasjon som lar deg importere 3D modeller fra PDMS til MicroStation. Hierarki og attributter blir også importert og er søkbare i MicroStation.

  Konverter MicroStation 2D-tegning til PDMS Draft

  Hva:

  • Overfør MicroStation 2D-elementer til PDMS Draft

  Nødvendige applikasjoner:

  • ISY Plant MicroDraft

  Installert hvor:

  • På toppen av MicroStation v8i eller MicroStation Connect

  MicroDRAFT sparer deg for arbeid i PDMS DRAFT ved å la deg overføre forskjellige typer underlag fra MicroStation, for eksempel kan du:

  • overføre MicroStation cellebibliotek
  • overføre tegningsrammer som backingsheets
  • overføre komplekse logoer som er tidkrevende å tegne i PDMS DRAFT
  • overføre vanlige prosjekttegninger og keyplans
  • overføre komplekse detaljer eller annoteringer


  Tips: Bruk gjerne ISY CAD PeaNuts som hovedverktøy til å vedlikeholde alle symbolbiblioteker på tvers av MicroStation, AutoCAD og PDMS. Deretter kan du enkelt bruke ISY Plant MicroDRAFT til å oppdatere PDMS. Kun en hovedkilde for flere programmer!

 • AutoCAD <–> PDMS

  Vår programvare for AutoCAD sikrer stor arbeidsbesparelse samt effektiv gjenbruk av informasjon

  Konvertert fra AutoCAD til PDMS

  Hva:

  • Konverter 3D-geometri med attributter til PDMS mac-file
  • 3D-geometri blir eksportert med vår avanserte motor for gjenkjenning av primitiver inni 3D-elementer. Dette reduserer bruk av triangulerte elementer betraktelig samt gjør 3D-modellen mye lettere å jobbe med.

  Nødvendige applikasjoner:

  • ISY Plant ExportPDMS for AutoCAD

  Installert hvor:
  På toppen av AutoCAD

  EksportPDMS for AutoCAD er en kraftig applikasjon som lar deg eksportere AutoCADs 3D-geometri til PDMS

  Konverter fra PDMS til AutoCAD

  Hva:

  • Konverter 3D-geometri med attributter fra rv/rvm filer til Revit
  • Geometri blir importert som høynivå 3D-objekter når dette er mulig

  Nødvendige applikasjoner:

  • ISY Plant ImportPDMS for AutoCAD

  Installert hvor:

  • På toppen av AutoCAD

  ImportPDMS lar deg importere PDMS rvm-filer inn i AutoCAD. ImportPDMS genererer en eller flere dwg-filer slik at modellen blir enkel å håndtere i AutoCAD.

  Eksisterende PDMS-modeller kan, med hjelp av ImportPDMS, brukes som underlag for videre modellering i alle applikasjoner som kan referere inn dwg-tegninger.

  ISY Plant Review

  ISY Plant Review er en gratis plug-in for modeller som er konvertert til dwg-format.

  Review gir deg mulighet til å:

  • referere inn hele eller deler av prosjektet
  • highlighte elementer fra trestrukuren
  • gå til ett element fra trestrukturen
  • slå av og på visning av elementer
  • søke opp elementer
  • vise PDMS-element-attributter
  • legge på metadata/attributter som annotering på layout- og orto-tegninger

 • AutoCAD Plant3D <–> PDMS

  Våre løsninger lar deg konvertere intelligente rør og utstyr fra AutoCAD Plant 3D til originale, redigerbare PDMS-elementer. PDMS-spec kan også konverteres til P3D slik at samme spec kan brukes på elementer tegnet i P3D.

  Konverter fra AutoCAD Plant 3D til PDMS

  Hva:

  • Konverter intelligente rør og utstyr eller 3D geometri med attributter til PDMS
  • 3D-geometri blir eksportert med vår avanserte motor for gjenkjenning av primitiver inni 3D-elementer. Dette reduserer bruk av triangulerte elementer betraktelig samt gjør 3D-modellen mye lettere å jobbe med.

  Nødvendige applikasjoner:

  • ISY Plant ExportPlant for AutoCAD Plant 3D
  • ISY Plant ImportPlant for PDMS

  Installert hvor:

  • På toppen av AutoCAD Plant 3D
  • På toppen av E3D / PDMS

  Plant-data, med intelligent piping fra AutoCAD Plant 3D kan eksporteres med intelligens og spesifikasjoner til AVEVA PDMS.

  I PDMS vil importert data kunne benyttes til bl.a. å lage intelligente pipe-iso uten modifisering av data.

  Konverter fra PDMS til AutoCAD Plant 3D

  Hva:

  • Konverter 3D-geometri med attributter og hierarki rvm filer til Plant 3D
  • Geometri blir importert som høynivå 3D-objekter når dette er mulig

  Nødvendige applikasjoner:

  • ISY Plant ImportPDMS for AutoCAD
  • ISY Plant Review for AutoCAD

  Installert hvor:

  • På toppen av AutoCAD

  PDMS-hierarkiet og attributtene er tilgjengelig i AutoCAD-miljøet ved å bruke ISY Plant Review

  ISY Plant Review

  ISY Plant Review er en gratis plug-in for modeller som er konvertert til dwg-format.

  Review gir deg mulighet til å:

  • referere inn hele eller deler av prosjektet
  • highlighte elementer fra trestrukuren
  • gå til ett element fra trestrukturen
  • slå av og på visning av elementer
  • søke opp elementer
  • vise PDMS-element-attributter
  • legge på metadata/attributter som annotering på layout- og orto-tegninger

  Konverter PDMS-spec til AutoCAD Plant 3D

  Hva:

  • Konverter piping spec fra PDMS for bruk i Plant 3D

  Nødvendige applikasjoner:

  • ISY Plant ExportSpec for PDMS
  • ISY Plant ImportSpec

  Installert hvor:

  • På toppen av PDMS

  Vårt konverteringsverktøy for spesifikasjoner gir deg mulighet til å konvertere eksisterende PDMS-spesifikasjoner/spec til AutoCAD Plant 3D for gjenbruk. Når spec blir konvertert sikrer man at man får de samme egenskapene og geometriene fra PDMS over i Plant 3D.

 • AutoCAD Plant3D –> Revit

  Konverter dine 3D-plant data Fra Autodesk Plant 3D til Revit

  Konverter fra Plant 3D til Revit

  Hva:

  • Konverter 3D-geometri med attributter til Revit

  Nødvendige applikasjoner:

  • ISY Plant ExportRevit for AutoCAD Plant 3D
  • ISY Plant ImportPlant for Revit

  Installert hvor:

  • På toppen av AutoCAD Plant 3D
  • På toppen av Revit
 • Inventor <–> PDMS

  Arbeid mer effektivt i ditt favoritt-verktøy. Utveksle data med PDMS med våre verktøy.

  Konverter fra Inventor til PDMS

  Hva:

  • Konverter 3D-geometri med attributter til PDMS mac-file
  • 3D-geometri blir eksportert med vår avanserte motor for gjenkjenning av primitiver inni 3D-elementer. Dette reduserer bruk av triangulerte elementer betraktelig samt gjør 3D-modellen mye lettere å jobbe med.
  • Avansert mapping av
   • attributter
   • tverrsnitt av bjelker
   • Inventor Parts til PDMS-zones

  Nødvendige applikasjoner:

  • ISY Plant ExportPDMS for Inventor

  Installert hvor:

  • På toppen av Inventor

  ExportPDMS for Inventor er en kraftig applikasjon som lar deg eksportere Inventors 3D-geometri med attributter til PDMS. Modell-hierarkiet og metadata blir også konvertert og kan brukes videre i PDMS.

  Konverter fra PDMS til Inventor

  Hva:

  • Konverter 3D-geometri med attributter fra rv/rvm filer til Inventors part- og assembly-filer
  • Strukturen matcher PDMS sitt modell-hierarki
  • Geometri blir importert som høynivå 3D-objekter når dette er mulig

  Nødvendige applikasjoner:

  • ISY Plant ImportPDMS for AutoCAD
  • ISY Plant ImportPDMS for Inventor

  Installert hvor:

  • På toppen av AutoCAD
  • På toppen av Inventor

  En konvertering fra PDMS til Inventor gjøres i to trinn. Først konverteres rvm-filer til sat ved hjelp av ISY Plant ImportPDMS for AutoCAD. Deretter importeres sat-filene inn i Inventor med ISY Plant ImportPDMS for Inventor. Begge applikasjonene er utviklet for å forhindre datatap og redusert kvalitet.

  Både høynivå geometri og attributter fra PDMS blir beholdt gjennom konverteringen.

 • Revit <–> PDMS

  Våre løsninger lar deg konvertere intelligente data til og fra PDMS og Revit

  Konvertert fra Revit til PDMS

  Hva:

  • Konverter 3D-geometri med attributter til PDMS mac-file
  • 3D-geometri blir eksportert med vår avanserte motor for gjenkjenning av primitiver inni 3D-elementer. Dette reduserer bruk av triangulerte elementer betraktelig samt gjør 3D-modellen mye lettere å jobbe med.
  • Eksporter smart og spec-drevne komponenter for
   • gulv
   • vegger
   • bjelker
   • søyler
  • Avansert mapping av
   • attributter
   • tverrsnitt av bjelker
   • Revit-kategorier til PDMS-zone
  • bruk Revit-attributt som PDMS element navn

  Nødvendige applikasjoner:

  • ISY Plant ExportPDMS for Revit

  Installert hvor:

  • På toppen av Revit

  ExportPDMS for Revit er en kraftig applikasjon som lar deg eksportere Revits 3D-geometri med attributter til PDMS. Modell-hierarkiet og metadata blir også konvertert og kan brukes videre i PDMS. Hvilke data som eksporteres kan bestemmes av hvilket view som er aktivt i Revit.

  Konverter fra PDMS til Revit

  Hva:

  • Konverter 3D-geometri med attributter fra rv/rvm filer til Revit
  • Geometri blir importert som høynivå 3D-objekter når dette er mulig

  Nødvendige applikasjoner:

  • ISY Plant ImportPDMS for AutoCAD
  • ISY Plant ImportPlant for Revit


  Installert hvor:

  • På toppen av AutoCAD
  • På toppen av Revit

  En konvertering fra PDMS til Revit gjøres i to trinn. Først konverteres rvm-filer til dwg ved hjelp av ISY Plant ImportPDMS for AutoCAD. Deretter importeres dwg-filene inn i Revit med ISY Plant ImportPDMS for Revit. Begge applikasjonene er utviklet for å forhindre datatap og redusert kvalitet. 

  Både høynivå geometri og attributter fra PDMS blir beholdt gjennom konverteringen.

 • Konverteringstjenester

  PDMS-konvertering

  Våre konsulenter har kompetanse til å foreta konvertering til og fra PDMS for deg. Ønsker du ikke å kjøpe programvare, eller har du ikke nødvendig kompetanse i bedriften, så er dette en god mulighet til å levere og hente tegninger på de formatene som kreves. Har du kompetanse på for eksempel Autodesk Plant 3D, MicroStation eller Autodesk Inventor, men skal levere tegningene som intelligent PDMS-modell, kan vi være behjelpelige med konvertering til og fra PDMS. Ofte kan det være nyttig å benytte PDMS sine data som underlag ved modifikasjonsprosjekter.

  Forhåndsstudie av konvertering

  Er du ute etter å investere i konverteringsløsninger kan det være greit å sammen konvertere en eller flere PDMS-modeller slik at du får se at programvaren vår fungerer til ditt behov. Vi har hatt flere forhåndsstudier for bedrifter i inn- og utland med nettopp dette i tankene. I en slik studie får du også sett hvor kraftig løsningen er og hvor eventuelle svakheter og fallgruver ved konvertering ligger. Kanskje trengs litt endret tegneprosedyre, eller en annen mapping i programvaren. I tilfelle utfordringer ved konverting har vi som regel ett ess i ermet som løser problemene.

  Rådgivning ved konvertering

  Ved konvertering av store 3D-modeller kan det ofte være en fordel å ha spesialkompetanse i bakhånd slik at man er sikker på at datene blir konvert korrekt. Ofte kan det være en fordel å komme inn tidlig i prosessen slik at typiske feil kan utelukkes på ett tidlig stadie. Ved konvertering er det mange hensyn å ta, blant annet:

  • globale/lokale koordinatsystem
  • hvilke data som skal konverteres
  • relatert metadata og behandling av disse
  • krav til geometri av 3D-elementer (mesh/triangulerte flater, geometriske primitiver)

  Ta kontakt med oss om du har spørsmål om konvertering til eller fra PDMS. Vi står alltid til din rådighet!

Profilbilde av Ole Magne Kvindesland
Ole Magne Kvindesland
Avdelingsleder BIM og konstruksjon