ISY Design er programmet som presist og detaljert løser de enkle prosjekteringsoppgavene med god visualisering for å skape bedre forståelse av både modellen og resultatene. Programmet dimensjonerer konstruksjonsdetaljer i betong, stål og tre i henhold til kravene i de gjeldende standardene. For trekonstruksjoner benyttes fortsatt vår tidligere programpakke ISY G-prog Teknikk.

Klikk her for en kort presentasjon av ISY Design

De fleste modulene i programmet har en Enterprise-versjon, som tilbyr utvidet funksjonalitet i forhold til standardversjonen. Hvilken ekstra funksjonalitet man får i Enterprise-versjonen er beskrevet under hver enkelt modul nedenfor.

ISY Design er tilgjengelig på både norsk og engelsk.

Integrasjon

ISY Design Integrasjon er modulen som lar deg koble data sømløst mellom ISY Design og andre programmer. Det er per i dag støtte for import av stripe- og punktfundamenter, direkte fra FEM-Design eller via Excel. Modulen er under stadig utvikling, og nye funksjoner vil komme fortløpende!

Introduksjonsfilm til ISY Design import fra FEM-Design

"Det er enkelt i bruk, samtidig som man kan dykke dypt ned i detaljerte resultater."

Einar Raknes i Norconsult er fornøyd med at utviklerne har vært grundig i implementeringen, og fått med seg hver minste paragraf i Eurokode, i et moderne brukergrensesnitt.

Betong

ISY Design har et stort utvalg moduler når det kommer til dimensjonering av betongkonstruksjoner. Dette inkluderer støttemurer, fundamenter, bjelker/dekker over flere felt, kontroll av gjennomlokking, og kontroll av de fleste typer betongtverrsnitt. De fleste moduler har også støtte for kontroll av fiberarmerte konstruksjoner. Se under for detaljert informasjon og nøkkelfunksjonalitet for hver av modulene.

 • Geoteknikk

  ISY Design Geoteknikk er et verktøy for geotekniske kontroller, statikkberegning, styrkeanalyse og dimensjonering av fundamenter og støttemurer. Dette er et enkelt, men avansert verktøy som utfører beregninger med høy nøyaktighet.

  Modulen utfører kontroll av statisk likevekt, bæreevne og glidning, samt full dimensjonering av betong, i henhold til gjeldende regler. I tillegg har modulen flere nyttige funksjoner som gjør ingeniørens hverdag enklere; automatisk generering av lastkombinasjoner og armering, detaljerte resultater med grafisk visning, og utskrift av rapport med oppsummering av modellen samt presentasjon av beregningsresultatene.

  Det er også mulig å automatisere arbeidsprosessen med å dimensjonere fundamenter for både små og store konstruksjoner, ved å importere nødvendige data direkte fra FEM-Design eller Excel. (Enterprisefunksjonalitet)

  Introduksjonsfilm til ISY Design Geoteknikk - Støttemur
  Introduksjonsfilm til ISY Design Geoteknikk - Søylefundament

  Nøkkelfunksjonalitet

  • Full kontroll av statisk likevekt, bæreevne og glidning iht. V220 og NS-EN 1997-1.
  • Beregning av utnyttelser ut fra brudd- og bruksgrensekrefter.
  • Støtte for ubegrenset antall lasttilfeller og lastkombinasjoner.
  • Generering av lastkombinasjoner i henhold til laststandarden.
  • Automatisk armeringsgenerering basert på minimumskrav og påførte krefter.
  • Tallfesting av minimumskrav for armering.
  • Beregning av nødvendig boltekraft ved støttemur på fjell.
  • Beregning av jordtrykk på støttemur.
  • Støtte for hellende terreng på støttemur, samt skrå betongoverflate.
  • Boggiekvivalent last.
  • Beregning av gjennomlokking på søylefundament.
  • Toakset beregning av søylen på søylefundament.
  • Inspeksjon av enkeltsnitt.
  • Grafisk visning av resultater.
  • Rapport med oppsummering av modellen og presentasjon av beregningsresultatene.

  Enterprisefunksjonalitet

  • Støtte for armert fiberbetong i henhold til Publikasjon 38 fra Norsk Betongforening.
  • Støtte for lastgrupper (lastsituasjoner).

 • Gjennomlokking

  ISY Design Gjennomlokking er et verktøy for dimensjonering av flatdekker i betong ved konsentrerte laster. Modulen beregner nødvendig strekk- og skjærarmering i plater med ubegrenset antall utsparinger, og platekanter i alle avstander. Kontrollen av gjennomlokking er utvidet med beregning av flere mulige kontrollsnitt. I tillegg støtter modulen dimensjonering og generering av voute.

  Introduksjonsfilm til ISY Design Gjennomlokking

  Nøkkelfunksjonalitet

  • Beregning av gjennomlokking ved konsentrerte laster iht. NS-EN 1992.
  • Kontroll av alle relevante kontrollsnitt, inkludert ytre kontrollsnitt.
  • Beregning av største skjærspenning og skjærspenningskapasitet med og uten skjærarmering.
  • Automatisk armeringsgenerering basert på minimumskrav og påførte krefter.
  • Støtte for ubegrenset antall utsparinger.
  • Støtte for ubegrenset antall laster.
  • Beregning av utnyttelser ut fra bruddgrensekrefter.
  • Tallfesting av minimumskrav for armering.
  • Grafisk visning av resultater.
  • Rapport med oppsummering av modellen og presentasjon av beregningsresultatene.

  Enterprisefunksjonalitet

  • Voute.
  • Generering av optimal voute.
  • Nye geometrier på belastet flate.
  • Nye geometrier på utsparinger.

 • Betongbjelke

  ISY Design Betongbjelke er et verktøy for statikkberegning, styrkeanalyse og dimensjonering av betongbjelker og -dekker. Modulen støtter automatisk generering av lastkombinasjoner og armering, vilkårlig antall felter og opplegg, samt varierende tverrsnitt langs bjelken.

  Introduksjonsfilm til ISY Design Betongbjelke

  Nøkkelfunksjonalitet

  • Støtte for bjelke- og dekketverrsnitt.
  • Ubegrenset antall forskjellige tverrsnitt, hvor brukeren gir inn tverrsnittsparametere.
  • Ubegrenset antall oppleggstyper og fjær.
  • Forskjellige tverrsnitt innenfor samme felt.
  • Ubegrenset antall lasttilfeller og lastkombinasjoner.
  • Generering av lastkombinasjoner i henhold til laststandarden.
  • Beregning av snittkrefter, forskyvninger og oppleggsreaksjoner.
  • Automatisk armeringsgenerering basert på minimumskrav og påførte krefter.
  • Beregning av utnyttelser ut fra brudd- og bruksgrensekrefter.
  • Tallfesting av minimumskrav for armering.
  • Inspeksjon av enkeltsnitt.
  • Grafisk visning av resultater.
  • Rapport med oppsummering av modellen og presentasjon av beregningsresultatene.

  Enterprisefunksjonalitet

  • Støtte for armert fiberbetong i henhold til Publikasjon 38 fra Norsk Betongforening.
  • Støtte for lastgrupper (lastsituasjoner).
  • Lasttog.
  • Tvungne knutepunktsforskyvninger.
  • Ledd.
 • Betongtverrsnitt

  ISY Design Betongtverrsnitt er et verktøy for styrkeanalyse og dimensjonering av betongtverrsnitt. Modulen brukes for kapasitetskontroll av bjelke, søyle, vegg og dekke i henhold til NS-EN 1992 med norsk nasjonalt tillegg.

  Introduksjonsfilm til ISY Design Betongtverrsnitt

  Nøkkelfunksjonalitet

  • Støtte for bjelke-, søyle-, vegg- og dekketverrsnitt, samt dekke med steg.
  • Stort utvalg av parametriserte tverrsnitt, og mulighet for egendefinerte geometrier.
  • Beregning av spenninger og tøyninger ut fra brudd- og bruksgrensekrefter.
  • Grafisk framstilling av spennings- og tøyningsfordelingen.
  • Tallfesting av minimumskrav for armering.
  • Automatisk armeringsgenerering basert på minimumskrav og påførte krefter.
  • Beregning av N/M-diagram for søyler og vegger.
  • Beregning av søylestivheter for søyler.
  • Rapport med oppsummering av modellen og presentasjon av beregningsresultatene.

  Enterprisefunksjonalitet

  • Støtte for armert fiberbetong i henhold til Publikasjon 38 fra Norsk Betongforening.
  • Toakset analyse.
  • Spennarmering.
 • Statikkbjelke

  ISY Design Statikkbjelke er et materialuavhengig verktøy for å beregne snittkrefter og forskyvninger for en kontinuerlig bjelke. Med denne modulen kan du utføre statisk analyse av bjelker over flere felt.

  Introduksjonsfilm til ISY Design Statikkbjelke

  Nøkkelfunksjonalitet

  • Støtte for ubegrenset antall forskjellige tverrsnitt, hvor brukeren gir inn tverrsnittskonstantene.
  • Ubegrenset antall oppleggstyper og fjær.
  • Forskjellige tverrsnitt innenfor samme felt.
  • Ubegrenset antall lasttilfeller og lastkombinasjoner.
  • Generering av lastkombinasjoner i henhold til laststandarden.
  • Beregning av snittkrefter, forskyvninger og oppleggsreaksjoner.
  • Grafisk visning av resultater.
  • Rapport med oppsummering av modellen og presentasjon av beregningsresultatene.

  Enterprisefunksjonalitet

  • Toakset analyse.
  • Normalkrefter, inkludert 2. ordens beregning.
  • Ledd.
  • Tvungne knutepunktsforskyvninger.
  • Støtte for lastgrupper (lastsituasjoner).
  • Lasttog.
  • Flere nasjonale tillegg (standardversjon har ett valgfritt tillegg, mens Enterprise har norsk, svensk, dansk og finsk).

Stål

Dimensjonering av konstruksjonsdeler i stål gjøres med modulene Ståltverrsnitt og Stålbjelke, samt den materialuavhengige modulen Statikkbjelke (som i betongpakken). Se under for detaljert informasjon og nøkkelfunksjonalitet for hver av modulene.

 • Stålbjelke

  ISY Design Stålbjelke er et verktøy for styrkeanalyse og dimensjonering av stålbjelker. Modulen har støtte for blant annet branndimensjonering, automatisk generering av lastkombinasjoner, varierende tverrsnitt, og beregning av optimalt tverrsnitt.

  Introduksjonsfilm til ISY Design Stålbjelke

  Nøkkelfunksjonalitet

  • Dimensjonering av stålbjelker i henhold til gjeldende standarder.
  • Full spennings- og stabilitetskontroll.
  • Støtte for alle tverrsnittsklasser (1, 2, 3 og 4). Beregner effektivt tverrsnitt i klasse 4.
  • Branndimensjonering.
  • Finjustering av interaksjonsfaktorer.
  • Stort utvalg av tverrsnitt fra profiltabell, samt parametriserte og egendefinerte tverrsnitt.
  • Kan, fra et utvalg av tverrsnitt, beregne det optimale tverrsnittet for å ta opp de påførte kreftene.
  • Ubegrenset antall oppleggstyper og fjær.
  • Støtte for forskjellige tverrsnitt innenfor samme felt.
  • Ubegrenset antall lasttilfeller og lastkombinasjoner.
  • Generering av lastkombinasjoner i henhold til laststandarden.
  • Beregning av snittkrefter, forskyvninger og oppleggsreaksjoner.
  • Inspeksjon av enkeltsnitt.
  • Grafisk visning av resultater.
  • Rapport med oppsummering av modellen og presentasjon av beregningsresultatene.

  Enterprisefunksjonalitet

  • Toakset analyse.
  • Normalkrefter, inkludert 2. ordens beregning.
  • Ledd.
  • Tvungne knutepunktsforskyvninger.
  • Lasttog.
  • Støtte for lastgrupper (lastsituasjoner).
  • Flere nasjonale tillegg (standardversjon har ett valgfritt tillegg, mens Enterprise har norsk, svensk, dansk og finsk).
 • Ståltverrsnitt

  ISY Design Ståltverrsnitt er et verktøy for styrkeanalyse og dimensjonering av ståltverrsnitt. Modulen tilbyr et bredt utvalg av profiler, egendefinerte profiler, spenningskontroll, lokal og global stabilitetskontroll, branndimensjonering og beregning av optimalt tverrsnitt.

  Introduksjonsfilm til ISY Design Ståltverrsnitt

  Nøkkelfunksjonalitet

  • Dimensjonering av ståltverrsnitt i henhold til gjeldende standarder.
  • Full spennings- og stabilitetskontroll.
  • Elastisk og plastisk normalspenning og skjærspenningsfordeling.
  • Interaksjon mellom alle aktuelle snittkrefter/spenninger.
  • Finjustering av interaksjonsfaktorer.
  • Knekking om begge akser, samt torsjons- og bøyetorsjonsknekking.
  • Kontroll av skjærknekking og flensindusert stegknekking.
  • Vipping, inkludert interaksjon med knekking.
  • Kontroll av tverrkrefter.
  • Støtte for alle tverrsnittsklasser (1, 2, 3 og 4). Beregner effektivt tverrsnitt i klasse 4.
  • Branndimensjonering.
  • Stort utvalg av ståltverrsnitt fra profiltabell, samt parametriserte og egendefinerte tverrsnitt.
  • Kan, fra et utvalg av tverrsnitt, beregne det optimale tverrsnittet for å ta opp de påførte kreftene.
  • Grafisk visning av resultater, inkludert elastisk skjærstrøm.
  • Rapport med oppsummering av modellen og presentasjon av beregningsresultatene.

  Enterprisefunksjonalitet

  • Flere nasjonale tillegg (standardversjon har ett valgfritt tillegg, mens Enterprise har norsk, svensk, dansk og finsk).

Tre

Programmene i ISY G-Prog Tre benyttes for dimensjonering av trekonstruksjoner. Her inngår Tretverrsnitt, Trebjelke og Treforbindelser. Se under for detaljert informasjon og nøkkelfunksjonalitet for hver av modulene.

 • Trebjelke

  ISY G-prog Trebjelke er et verktøy for dimensjonering av kontinuerlige trebjelker etter NS-EN 1995 med norsk nasjonalt tillegg. Programmet kan både kontrollere eksisterende tverrsnitt og velge nødvendig tverrsnitt.

  Nøkkelfunksjonalitet

  • Dimensjonering av trebjelker i henhold til gjeldende standarder.
  • Dekker både konstruksjonsvirke og limtre.
  • Vilkårlig antall felt og opplegg.
  • Stort utvalg av tre-profiler fra tabell, samt parametriserte tverrsnitt.
  • Generering av lastkombinasjoner i henhold til laststandarden.
  • Automatisk beregning av egenvekt.
  • Beregning av største og minste forskyvninger, snittkrefter og oppleggsreaksjoner.
  • Spennings- og vippingskontroll.
  • Kan beregne det optimale tverrsnittet for å ta opp de påførte kreftene.
  • Grafisk visning av resultater.
  • Rapport med oppsummering av modellen og presentasjon av beregningsresultatene.
 • Tretverrsnitt

  ISY G-prog Tretverrsnitt er et enkelt, kompakt program som brukes til å beregne tretverrsnitt etter NS-EN 1995 med norsk nasjonalt tillegg. Beregningen innefatter både spennings- og stabilitetskontroll. Programmet kan både kontrollere eksisterende tverrsnitt og velge nødvendig tverrsnitt.

  Nøkkelfunksjonalitet

  • Dimensjonering av tretverrsnitt i henhold til gjeldende standarder.
  • Dekker både konstruksjonsvirke og limtre.
  • Stort utvalg av tre-profiler fra tabell, samt parametriserte tverrsnitt.
  • Spennings- og stabilitetskontroll.
  • Kan beregne det optimale tverrsnittet for å ta opp de påførte kreftene.
  • Grafisk visning av resultater.
  • Rapport med oppsummering av modellen og presentasjon av beregningsresultatene.
 • Treforbindelser

  ISY G-prog Treforbindelser er et enkelt, kompakt program som brukes til å beregne treforbindelser etter NS-EN 1995 med norsk nasjonalt tillegg. Beregningen omfatter dimensjonering og kapasitetskontroll for momentsvake, transversalbelastede treforbindelser.

  Nøkkelfunksjonalitet

  • Dimensjonering av treforbindelser i henhold til gjeldende standarder.
  • Dekker både konstruksjonsvirke, limtre og forskjellige platematerialer.
  • Forbindelser med et eller to snitt.
  • Kan bestå av spiker, bolter, skruer, dybler eller kramper.
  • Ensidig og tosidig spikring.
  • Stort utvalg av tre-profiler fra tabell, samt parametriserte tverrsnitt.
  • Grafisk visning av resultater.
  • Rapport med oppsummering av modellen og presentasjon av beregningsresultatene.
Profilbilde av Christian Hervold
Christian Hervold
Fagspesialist