ISY Design er vårt moderne verktøy for dimensjonering av konstruksjoner i stål og betong som gradvis tar over for ISY G-prog Teknikk. ISY G-prog Teknikk inneholder verktøy for geoteknisk beregning, gjennomlokking og trekonstruksjoner. SBI Steel Connections kompletterer de to andre med beregning av knutepunkter i stål.

Programmene dimensjonerer i henhold til Eurokodene, enten med norsk nasjonalt tillegg, eller etter grunn-utgaven. I tillegg er nasjonale tillegg for Sverige, Danmark og Finland tilgjengelig i modulene Ståltverrsnitt, Stålbjelke og Statikkbjelke.

ISY Design er tilgjengelig på norsk og engelsk, både med tanke på språk i programmet og i rapporten.

Profilbilde av Christian Hervold
Christian Hervold
Systemkonsulent / Siv.Ing. Konstruksjon