Arkitektur og teknologirådgivningFlere av våre konsulenter innehar spesialkompetanse på arkitektur og teknologirådgivning. Disse er opplært i, og erfarne i bruk av, relevante verktøy for analyse og arbeidsprosesser relatert til teknologiarkitektur.

Arkitektur og teknologi er to sider av samme sak i typiske IT-prosjekter. Arkitekter kan operere på flere nivåer, alt fra kartlegging og utforming av forretningsprosesser og nedover til teknisk / løsningsarkitektur.

Det kan hentes ut store gevinster i prosjekter ved å ha en erfaren arkitekt til å navigere rommet mellom forretning og prosjektutførelse, kartlegge mulighetsrom, evaluere tekniske løsninger opp mot overordnede arkitekturprinsipper, med mere. Arkitekter kan virke på prosjektbasis eller som en overordnet, strategisk rolle, på kort eller lang horisont.

Vi har flere erfarne rådgivere innenfor denne kategorien, og alle disse er opplært i, og har erfaring med relevante arkitekturverktøy, som:

  • Togaf
  • Archimate
  • Sparx
  • ...og mange flere
Kontakt oss