Systemutvikling og integrasjon

Norconsult Informasjonssystemer bidrar med ekspertutviklere som står klare til å finne en best mulig løsning på de utfordringer du som kunde gir oss. Du finner vårt kompetansemessige tyngdepunkt innenfor Microsofts økosystem, komplettert med bred kompetanse på moderne web-, sky- og databaseteknologier.  Vi har konsulenter med bred erfaring med systemutvikling fra en lang rekke større prosjekter, både innen offentlig og privat sektor.

Det er for oss svært viktig å kunne tilby den tekniske kompetansen som blir etterspurt, og siden teknologien rundt oss er i konstant utvikling, er det også viktig for oss å holde oss oppdatert. I takt med dagens trender og teknologiske utvikling så har vi også ervervet en sterk entusiasme for det funksjonelle paradigmet og elegante språk som Python og Scala.

Faglig utvikling
Kompetansebygging og deling av kunnskap sitter i ryggmargen, og dette er en merverdi vi tilbyr hvor enn vi ferdes. Vi har spesialister som er aktive bidragsytere i de mange fagnettverkene i både Oslo og Trondheim, og også i ulike open source-prosjekter på Github. Våre konsulenter følger ulike sertifiseringsløp for å holde oss oppdatert.

Teknologier
Teknologistacken benyttet i vår hverdag er i kontinuerlig endring. Våre konsulenter sitter på erfaringer med både gamle og nye teknologier. For tiden er det disse teknologiene som blir benyttet  i vår hverdag.

Centres of Excellence
For å sørge for at vi til enhver tid ligger i front når det kommer til kompetanseutvikling har vi etablert områder innenfor systemutvikling som vi anser å være av høy verdi for kunder, og tilegnet disse områdene til team.

Teamet har en dypere forståelse rundt emner, og deres oppdrag er å gi bedriften kunnskap om best practices innenfor de emnene de har dykket dypere i. For våre konsulenter vil dette si at dem vil bidra med kunnskapsdeling hos kunder, via meetups, via foredrag og også hos egen bedrift. Dem har gitte mål for hva dem vil jobbe med fremover, og også ansvar for deres egen læring.

Områder innenfor Centres of Excellence

 • Cloud: Azure
 • Front-end: Angular, React, Vue.js, Xamarin, 
 • Microsoft: .NET, .NET Core
 • Databasearkitektur
 • Programvarearkitektur
 • Test
 • Big data
 • Application LifeCycle Managements / DevOps

Referanser

 • Kystverket
 • Equinor
  • Integrated Operations Center. Prosjektet har som mål å samle sensordata fra alle Equinors oljeinstallasjoner i ett felles senter for operasjonell analyse.
 • Telenor
  • Utvikling av frontendapplikasjon, men å øke muligheten for self-sevice for kunder som benytter seg av API utviklet av Telenor
 • Lånekassen
  • Analyse, design og utvkling av deres nye IKT-system. Hovedtyngde på migrasjon av data mellom gammelt og nytt system, samt utvikling av nye forretningstjenester.
  • Forberedelse av systemer på endringer som følge av en lovendring.
 • Statens vegvesen
  • Pavement Management System er et system for administrasjon og planlegging av vedlikehold av veg og vegdekke. Brukes til å prioritere vedlikeholdsarbeid, lage anbud på vedlikeholdsstrekninger  og tar i mot tilbud fra entreprenører.
  • ELRAPP er en web-basert applikasjon som benyttes til rapportering mellom entreprenør og byggherre.
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
  • Mobilt Tilsyn. Erstatte dagens papirbaserte løsning ved gjennomføring av tilsyn med en løsning som kan benyttes på mobile enheter.
  • Program for gode fagsystemer. Etablering av systemstøtte for Arbeidstilsynets virksomhetskritiske prosesser.  Dette innebærer nye løsninger for tilsynsprosess, planlegging, ulykkeshåndtering, tips og flere andre virksomhetsområder.

 

Ta gjerne kontakt for å avtale et uforpliktende møte dersom dere er nysgjerrige på våre tjenester. Vi vil gjerne høre om deres utfordringer.

Kontakt oss
Teamleder Systemutvikling og integrasjon