Digitalisering


Digitalisering er et mangslungent samlebegrep. Vår definisjon av digitalisering er enkelt og greit å levere digitale tjenester som gir målbare gevinster. Vi har kompetanse og referanser på leveranser innenfor både ny teknologi, prosessarbeid, og løsninger, under digitaliseringsparaplyen.

Utvalgte tema

 • GDPR

  Er din bedrift GDPR Compliant? Vi kan bistå med gjennomgang av databehandleravtaler, analyse av virksomhetsområder og datalagring, og komme opp med tiltak / plan for å komme i samsvar med GDPR lovgivningen.

 • Tjenestedesign

  Vi kan fasilitere og bistå direkte i prosessen med å designe fremtidens verdikjeder for din virksomhet, med gode og helhetlige brukeropplevelser / kundereiser i sentrum.

 • RPA (digitale medarbeidere)

  Robotiserte prosesser er et veldig aktuelt tema i mange digitaliseringsoffensiver.

  Verktøyene for å bygge slike prosesser har gjennomgått en rivende utvikling de siste årene, og har nådd et modningsivå som muliggjør solide og strategiske RPA-løsninger som har stor verdi for forretningen.

  Forholdsvis små investeringer kan ha store gevinster gjennom reduserte kostnader og færre manuelle feil i gitte prosesser.

  RPA er også et stort tema i digitalt tjenestedesign generelt. Gamle, lukkede systemer og tradisjonelle utfordringer med prosessutførelse og integrasjonsarbeid kan være problematiske faktorer i design av nye tjenester. Disse utfordringene kan i mange tilfeller omgås med et nytt, digitalt, perspektiv på eksisterende prosesser, finne forenklingsrom, og automatisering av tidligere manuelle prosesser / delprosesser.

  Last ned en presentasjon av RPA (PDF, beskriver gjennomføringsmodell, metodikk, forutsetninger, og annet som er forbundet med realisering av en "virtuell ansatt").

Se også Maskinlæring og AI (Kunstig intelligens).

Kontakt oss