Om oss

 

Norconsult Informasjonssystemer AS utvikler, markedsfører og leverer helhetlige IKT-løsninger for planlegging, prosjektering, bygging og forvaltning av infrastruktur og eiendom.

Selskapet har også betydelig virksomhet knyttet til leveranse av konsulenttjenester innen IT-prosjektledelse, IT-rådgivning, IT-arkitektur, systemutvikling, systemintegrasjon, RPA, maskinlæring og AI innen alle bransjer. I tillegg har også selskapet dyptgående kompetanse innenfor informasjonssikkerhet og cyber security, med egne konsulenter som jobber dedikert innenfor fagområdet.

Ledende leverandør av programvare

Selskapet er i dag en ledende leverandør av programvare innen Geografiske Informasjonssystemer (GIS), Nettinformasjonssystemer (NIS), Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV), og løsninger innen prosjektadministrasjon, prosjektstyring, kostnadsanalyser, byggeteknisk konstruksjon, DAK, eiendomsgebyradministrasjon og systemleveranser.

Våre løsninger er samlet under et felles merkenavn; ISY. Disse løsningene har over 3.000 kunder og over 30.000 brukere i Norge.

Kontorer over hele landet

Selskapet har ca. 210 ansatte med kontorer i Sandvika, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Grimstad, Larvik, Fredrikstad, Lillehammer og Hamar. I tillegg har datterselskapet Norconsult Astando AB i Sverige ca. 30 ansatte.

Norconsult Informasjonssystemer AS er et heleid datterselskap av Norconsult AS. Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring bygget opp et solid fundament som en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

"Vårt store konkurransefortrinn er å kombinere kunnskap om fag, system og bransje i brukervennlige og integrerte IKT-løsninger"

Ola Greiff Johnsen, direktør Norconsult Informasjonssystemer AS

De 6 K'er

Vår kunnskap om tilgjengelig teknologi, fag og marked gjør at vi kan lage de beste løsningene som kundene etterspør.

Vår kapasitet gjør oss i stand til å gjennomføre både små og store leveranser.

Vår kontinuitet gjør oss til et trygt valg.

Vår kvalitet sikrer leveranser som holder det de lover.

Vår kreativitet gjør at vi alltid beveger oss mot nye og bedre løsninger.

Gjennom kunnskap, kontinuitet, kapasitet, kvalitet og kreativitet skal vi skape kundetilfredshet.

LiVE Norconsult - konsernets kulturplattform

LiVE er Norconsult-måten. LiVE er hvordan vi samarbeider med kollegaene og kundene våre, hvordan vi forholder oss til samfunnet og hvordan vi lykkes.

LiVE består av til sammen ti prinsipper for Ledelse, Verdier og Etikk og skal bidra til å fremme de holdningene vi ønsker skal kjennetegne bedriftskulturen vår.

Prinsippene setter fokus på utfordringinger og muligheter, og skal hjelpe alle konsernets medarbeidere til å ta de gode valgene og løse dilemmaer i deres daglige arbeide.

 • Bærekraft og samfunnsansvar

  Norconsult Informasjonssystemer bidrar til et bærekraftig samfunn og samfunnsnytte gjennom nyskapende og målrettede IKT-tjenester og rådgivningstjenester. Vi er opptatt av at det i vår rådgivning og valg av våre leverandører og løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet. Vi bruker aktivt vår kompetanse innenfor miljø, risiko, sikkerhet og beredskap i vår rådgivning og valg av løsninger for kunder, i konsernets ideelle samarbeid og engasjement, og i drift av egen virksomhet.

  Norconsult Informasjonssystemer tar først og fremst samfunnsansvar gjennom IKT-løsningene og tjenestene konsernet leverer. Selskapet arbeider aktivt med tiltak for å sikre at virksomheten utøves slik at vi ikke bryter med internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer for menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø (klima og natur) og korrupsjon. Vårt etiske grunnprinsipp er at alt vi gjør skal tåle offentlighetens lys. 

  Norconsult Informasjonssystemer vurderer risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og hos forretningspartnere, som en del av selskapets årlige prosess for strategisk risikostyring. Selskapet rapporterer årlig på menneskerettigheter i forpliktelsen i UN Global Compact. Dette danner grunnlag for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger. 

  Forretningspartnere, etter definerte kriterier, er pålagt å signere Etikkerklæring som uttrykker standard for menneskerettigheter og arbeidsforhold. I land med høy risiko for korrupsjon og brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter gjennomføres aktsomhetsvurderinger som del av bakgrunnssjekk av leverandør.

  Norconsults varslingskanal kan benyttes av eksterne eller egne medarbeidere ved mistanke om overtredelse av slike forhold.

  Har du spørsmål knyttet til åpenhetsloven? 
  Send en epost til firmapost@norconsult.com med tittelfelt: Åpenhetsloven, att: Marisa Ruiz Retamar.


  Samfunnsengasjement 
  Norconsult samarbeider med Ingeniører uten grenser (IUG), som er en interesseorganisasjon for ingeniørfaglig bistandsarbeid. Norconsult har også et samarbeid med Gi Gaven Videre i forbindelse med julegaven fra selskapet. Medarbeiderne mottok et gavekort som kunne doneres til en veldedig organisasjon av eget valg. Vi samarbeider også med organisasjonen MOT og deler organisasjonens filosofi om å vise mot, bry seg om andre og ta egne valg.

  Etiske retningslinjer

 • Ledergruppen

  Profilbilde av Ola Greiff Johnsen
  Ola Greiff Johnsen
  Administrerende direktør
   
  Profilbilde av Cathrine Marstein Engen
  Cathrine Marstein Engen
  Avdelingsleder GIS og kommunal forvaltning
   
  Profilbilde av Karl Johan Olsen
  Karl Johan Olsen
  Avdelingsleder FDV og Eiendomsforvaltning
   
  Profilbilde av Geir Scott Janssen
  Geir Scott Janssen
  Avdelingsleder Prosjektstyring
   
  Profilbilde av Ole Magne Kvindesland
  Ole Magne Kvindesland
  Avdelingsleder BIM og konstruksjon
   
  Profilbilde av Christoffer Strande
  Christoffer Strande
  Avdelingsleder Fundator
   
  Profilbilde av Marion Emilsen
  Marion Emilsen
  Forretningsutvikler
   
  Profilbilde av Idar Kirkhorn
  Idar Kirkhorn
  Prosjektdirektør digitalisering Samferdsel
   
  Profilbilde av Mona Fallin
  Mona Fallin
  Økonomisjef
   
 • NoIS har lange tradisjoner

  Norconsult Informasjonssystemer er en virksomhet med lange tradisjoner. Virksomheten er bygget stein på stein, i en kombinasjon av organisk vekst og oppkjøp. Vi er stolte av vår historie som viser at langsiktighet og gode løsninger skaper resultater.

  Det hele startet i 1987. Da etablerte rådgiverselskapet Elliot Strømme AS og Norsk Data AS et felles selskap med navnet Techno Cad AS. Selskapet utviklet og markedsførte DAK-løsninger innen bygg og anlegg, basert på DAK-systemet Technovision. Norsk Data fikk store problemer i slutten av 80-årene i forbindelse med overgangen fra mini-maskiner til PC'er, og Norsk Data sin eierandel ble overtatt. Samtidig ble Techno Cad sine løsninger flyttet over til DAK-systemet MicroStation, som siden har vært plattformen. Løsningene ble også introdusert i olje og gass markedet med stort hell, og dette markedsområde er fortsatt viktig for selskapet.

  I 1989 fusjonerte Elliot Strømme AS og Berdal AS, og Berdal Strømme AS ble etablert. Det var også starten for vårt FDV-system JobTech. JobTech fikk en fremtredende posisjon som FDV-system blant kraftprodusenter og e-verk i løpet av 90-årene, og en rekke små og store virksomheter benytter i dag systemet til å effektivisere sine forvaltnings- og vedlikeholdsoppgaver.

  I 1996 etablerte Berdal Strømme AS og Grøner AS et felles selskap GBS data AS. Selskapet skulle videreutvikle og markedsføre programvaren G-PROG, som Grøner over en årrekke hadde utviklet og markedsført gjennom Grøner Data AS. G-PROG var allerede på den tiden et viktig verktøy for mange ingeniører. I dag er G-PROG et markedsledende verktøy for ingeniører, arkitekter, entreprenører, leverandører, byggherrer, samt innen statlig og kommunal forvaltning. Grøner solgte sine eierandeler i GBS data i 2001.

  I 1999 overtok Berdal Strømme AS, som nå har skiftet navn til Norconsult AS, GIS-virksomheten og produktet WinMap fra Fjellanger Widerøe, og selskapet Norconsult Informasjonssystemer AS ble etablert. Dermed startet også en betydelig satsning med å modernisere WinMap med ny teknologi og funksjonalitet. I dag er WinMap et av markedets ledende GIS-system, med en rekke sentrale kunder innen energi og offentlig forvaltning.

  Sommeren 2003 ble selskapene Techno Cad AS, GBS data AS og Norconsult Informasjonssystemer AS slått sammen til et felles selskap med navnet Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS). Det nye selskapet rår over betydelige ressurser, og har kapasitet og evne til å påta seg store og krevende leveranser, utviklingsprosjekter og driftstjenester. Selskapet har ledende løsninger innen flere markedsområder, og utvikler effektive og integrerte løsninger som er tilpasset både små og store virksomheter.

  I januar 2004 overtok NoIS virksomheten i selskapet Numitor AS. Numitor AS har sin opprinnelse i TerraMar Informasjonssystemer AS, som i 90-årene utviklet prosjektstyringsverktøyet Visual Project. Sammen med våre øvrige løsninger innen prosjektadmistrasjon har vi nå et dominerende miljø innen prosjekt- og kostnadsstyring av store byggeprosjekter, med kunderelasjoner til de fleste store offentlige byggherrer.

  I januar 2005 kjøpte NoIS opp selskapet ByggOffice AS med hovedkontor i Trondheim. Selskapet har gjennom en årrekke utviklet og markedsført produktene BAkalk og Proff. ByggOffice har mer enn 500 kunder innen entreprenører, boligprodusenter og byggmestre. Gjennom oppkjøpet har NOIS fått større inngrep med de utførende aktørene i bransjen, og forsterket sin posisjon som den ledende programvareleverandøren innen bygg og anlegg i Norge.

  I april 2006 kjøpte NoIS opp selskapet ProAktiv AS med hovedkontor på Lillehammer. ProAktiv har utviklet og markedsført løsninger for kommunal fakturering siden 1991 og har 13 ansatte. Selskapet har over 200 etablerte kundeforhold til norske kommuner, interkommunale driftsselskaper og renovasjonsselskaper.

  I januar 2007 kjøpte NoIS selskapet FM Professional. FM Professional har utviklet og levert løsninger innen eiendomsforvaltning og digital fotogrammetri. Selskapet har 7 ansatte og kontorer i Oslo og Lillehammer.

  Sommeren 2008 kjøpte NoIS virksomheten Tips FM fra selskapet Vianova Systems Tips FM AS. Tips FM er en løsning innen eiendomsforvaltning med betydelig utbredelse blant norske kommuner. NoIS overtok alle rettigheter og kundeforhold knyttet til virksomheten.

  November 2010 kjøpte NoIS selskapet Tekøk Data AS i Trondheim. Tekøk Data har løsninger innen nettarkiv, FASIT rapportering og økonomisk rapportering for e-verk. Gjennom oppkjøpet har NoIS fått en komplett NIS-løsning og styrket sin posisjon innen energimarkedet.

  Sommeren 2012 kjøpte NoIS virksomheten PropMan fra selskapet Advania AS. PropMan er en løsning innenfor eiendomsforvaltning hovedsakelig benyttet innen statlige og kommunale virksomheter. NoIS overtok alle rettigheter og kundeforhold tilknyttet virksomheten. Med dette oppkjøpet har NoIS markert seg om en av de største og mest sentrale leverandørene innen FDV og eiendomsforvaltning i Norge.

  I mai 2013 kjøpte NoIS selskapet Astando AB, og etablerer seg i Sverige. Astando har 30 ansatte med kontorer i Stockholm, Göteborg og Töreboda, og leverer IT-løsninger og tjenester innen GIS og intelligente transportsystemer. Med dette oppkjøpet styrker NoIS sin posisjon som leverandør av GIS-løsninger, spesielt innen veg- og transportsektoren.

  I januar 2018 overtok NoIS selskapet Fundator AS. Fundator har 35 ansatte og har oppnådd en sterk posisjon i markedet gjennom gode leveranser og stabile kunderelasjoner innen systemutvikling, maskinlæring, IT-arkitektur og IT-rådgivning. 

 • Varslingskanal

  Norconsult har opprettet en uavhengig varslingskanal (Speak Up) der man kan rapportere om bekymringsverdige forhold og eventuelle overtredelser av lover, regler og konsernets etiske retningslinjer. Gjennom den digitale varslingsløsningen kan du rapportere om bekymringsverdige forhold.

  Link til Norconsult Speak Up:

  Norconsult Speak Up (deloitte-halo.com)

  Varslingskanalen ivaretas av Norconsults sin internrevisjon som har ansvar for all dokumentasjon i saken, og å sikre uavhengig behandling av saken. En varslingssak blir behandlet fortrolig og fulgt opp diskret og grundig.

  Norconsult tar personvern på alvor og behandling av dine data vil være i samsvar med Norconsults til enhver tid gjeldende retningslinjer for personvern.

  Om nettstedet - Personvernerklæring - Norconsult