Er du nyutdannet eller har arbeidet noen år i bransjen, og er på jakt etter et spennende fagmiljø hvor du får fulle muligheter til å bruke all din kompetanse og personlige egenskaper? Da er Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) stedet for deg.

NoIS kan tilby spennende karrieremuligheter med konkurransedyktige betingelser, herunder attraktive personalgoder. Årlig gjennomfører vi hundrevis av utviklings-, konsulent- og leveranseprosjekter som tilrettelegger for kontinuerlig læring og utvikling. Du vil i disse prosjektene få tildelt din rolle med tilhørende ansvar, og samarbeide med kunnskapsrike kolleger og anerkjente norske fagmiljøer. Vi tilbyr et uformelt og positivt arbeidsmiljø, der alle bidrar til et felles mål.

NoIS i Amsterdam

 • Karrierepolicy

  I kompetansebedriften Norconsult er det menneskene som er fundamentet for virksomheten. Det er summen av det arbeidet vi alle utfører, og de kunnskaper, holdninger og verdier vi står for som er selskapet.

  Derfor er det viktig at vi har én felles plattform, at vi beveger oss mot de samme overordnede mål og forholder oss til ett sett av felles grunnverdier.

  Vi vil møte disse utfordringer med en organisasjon som kobler individkompetanse med organisatoriske ferdigheter. Vi må evne å utnytte våre ressurser, vår soliditet, vår markedsposisjon og våre relasjoner riktig, ved å samarbeide ubyråkratisk og effektivt på tvers av faglige og geografiske grenser. I dette bildet er det også sentralt å synliggjøre de karriereveger selskapet tilbyr sine ansatte, slik at kompetanse kan utvikles målrettet for å kunne fylle de ulike roller i Norconsult.

  Selskapet skal være attraktivt for de dyktigste i barnsjen og tiltrekke seg høyt utdannede medarbeider. Dette stiller høye krav til arbeidsmiljø, trygghet og utviklingsmuligheter - både faglig og menneskelig.

  Norconsult tilbyr en personlig og faglig utvikling i et godt arbeidsmiljø med fokus på følgende:

  • Uformell arbeidsform
  • Årlig utviklingssamtale
  • Fadderordning og coaching
  • Karriereveier og roller
  • Kompetanseutvikling
  • Forskning og utvikling
 • Personalpolicy

  Hovedformålet med Norconsults personalpolicy er å styrke selskapets konkurranseevne gjennom bruk av den enkeltes og selskapets ressurser. Personalpolicyen skal tilrettelegge for og sikre en god medarbeiderutvikling.

  Vi er avhengig av å tiltrekke oss og utvikle dyktige medarbeidere ved å tilby dem muligheter, utfordringer og konkurransedyktige betingelser.

  Opprettholdelse og videre utvikling av selskapet som en konkurransedyktig aktør, både nasjonalt og internasjonalt, stiller krav til oss alle – både som enkeltpersoner og gjennom vårt samspill med andre. Å definere disse kravene og hvem som har ansvar for å innfri dem, er en viktig hensikt med denne personalpolicyen.

  Vår personalpolicy vil sammen med Norconsults verdigrunnlag, strategi, våre systemer for forretningsplanlegging, karrierepolicy og lederfilosofi representere viktige premisser for at vi som selskap skal nå våre mål.

 • Ung i Norconsult

  Norconsult søker de faglig beste kandidatene med evne til å samarbeide og skape gode relasjoner. Vi ønsker medarbeidere som kan jobbe i team, har beslutningsevne og viser forståelse for helheten.

  Yngres Råd
  Har du spørsmål om hvordan det er å begynne som nyutdannet i Norconsult, send mail til Marianne Folkestad Bjelland som er leder av Yngres Råd.

  Hvis du møter våre forventninger ved å vise initiativ, ta ansvar og skape resultater, åpnes det et utall muligheter for deg i Norconsult. Vi ansetter 25-30 nyutdannede hvert år.

  Ingen ensomme ulver
  Når Norconsult ansetter nye medarbeidere, legges det stor vekt på å bli kjent med søkerens personlige egenskaper gjennom intervjuer. Gode karakterer er en forutsetning, men vi er blitt enda mer bevisste på hvor viktige de personlige egenskapene er. Vi er opptatte av medarbeidere som har sunne holdninger, høy integritet og etisk standard. Vi ser også på kandidatenes erfaringer fra tillitsverv og interesser utover skole og studentsamfunn.

  Karriereutvikling
  Som nyansatt i Norconsult kan du ikke forvente at alt kommer til deg på et fat, det er din egen innsats som avgjør om du lykkes. Du må være framoverlent og ta ansvar for egen utvikling. Vi setter også pris på evnen til å ta ansvar for kvaliteten i andres arbeid, det er en egenskap som kan føre deg inn i rollen som prosjektleder på sikt.

  Ledelsen mener at unge ansatte er viktig for Norconsult,
  fordi de representerer viktig kompetansepåfyll. De som kommer rett fra skolen har lært å bruke de mest moderne verktøyene. Dessuten ser de oss med friske øyne. Det er lov å stille spørsmål ved etablerte sannheter. Dessuten er det viktig at organisasjonen tar vare på evnen til å snu seg fort, så vi alltid er oppdatert på endringer i bransjen. Der er våre yngste medarbeidere viktige bidragsytere.