Ønsker du å bruke din digitaliserings-kompetanse til samfunnets beste? I Norconsult Informasjonssystemer vil du være med å skape samfunnsnyttige løsninger og tjenester som hver dag forbedrer hverdagen. 

Hos oss kan du få både i pose og sekk; Du kan jobbe internt med banebrytende produktutvikling av vår egen merkevare ISY eller du kan jobbe eksternt med noen av de mest betydningsfulle IT-prosjektene i Norge. Vi er altså både et programvarehus og et konsulentselskap. Dette gir deg en unik mulighet til å variere hvilken type prosjekter du jobber i. Variasjon gir som kjent store utviklingsmuligheter – og en positiv hverdag.

Norconsult Informasjonssystemer er datterselskap av Norconsult, Norges største rådgivende ingeniørfirma, og i et tett samarbeid søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. HVER DAG FORBEDRER VI HVERDAGEN.

Hvordan er det å jobbe i NoIS?

Har du fått med deg Norconsult sin egen reality serie Rådgiverne?
Se de 10 episodene fra første sesong her og få et godt innblikk i hvordan arbeidshverdagen er hos oss. I episode 7 og 8 møter du Andreas som jobber med IT. Sesong 2 kommer høsten 2022.

Hvordan er overgangen fra studie- til arbeidslivet?

Mange nyutdannede er nok spente på om de vil finne en jobb hvor de både vil trives og utvikle seg videre i. Spørsmålene er mange; duger jeg, hvordan er det å jobbe med erfarne kollegaer og blir jeg overlatt til meg selv? Les hva Julie har erfart

Nyutdannet innen kunstig intelligens
Lars Martin rakk knapt å starte hos oss før han pakket kofferten og dro til New Orleans for å presentere resultater fra masteroppgaven sin. Les om hvordan det gikk og hvorfor han ønsker å jobbe hos oss.

Ja, det er mulig å jobbe deltid parallelt med studiet!
Les om Bendik som tok kontakt med oss etter en bedriftspresentasjon og som nå jobber som UX-designer samtidig som han avslutter masterstudiet i digital samhandling ved NTNU.

Sommerstudenter
Sarun har jobbet som systemutvikler på en av våre GIS-løsninger.

Møt Kristian og Martin som fikk jobbe med utvikling av en virtual reality (VR) visning av Norconsults bygningsmodeller

NoIS i Amsterdam

 • Attraktiv arbeidsgiver

  Norconsult ønsker å tiltrekke seg de riktige medarbeiderne for oss, og rekrutterer mange hundre nye medarbeidere hvert eneste år over hele landet. Det er derfor viktig for oss å være et attraktivt selskap for studenter og yrkesaktive. Hvert år viser undersøkelser fra Universum og Karrierebarometeret at Norconsult befinner seg i toppen blant de mest attraktive arbeidsgiverne i Norge. 

  Universum 2021.jpg

 • Karrierepolicy

  I kompetansebedriften Norconsult er det menneskene som er fundamentet for virksomheten. Det er summen av det arbeidet vi alle utfører, og de kunnskaper, holdninger og verdier vi står for som er selskapet.

  Derfor er det viktig at vi har én felles plattform, at vi beveger oss mot de samme overordnede mål og forholder oss til ett sett av felles grunnverdier.

  Vi vil møte disse utfordringer med en organisasjon som kobler individkompetanse med organisatoriske ferdigheter. Vi må evne å utnytte våre ressurser, vår soliditet, vår markedsposisjon og våre relasjoner riktig, ved å samarbeide ubyråkratisk og effektivt på tvers av faglige og geografiske grenser. I dette bildet er det også sentralt å synliggjøre de karriereveger selskapet tilbyr sine ansatte, slik at kompetanse kan utvikles målrettet for å kunne fylle de ulike roller i Norconsult.

  Selskapet skal være attraktivt for de dyktigste i barnsjen og tiltrekke seg høyt utdannede medarbeider. Dette stiller høye krav til arbeidsmiljø, trygghet og utviklingsmuligheter - både faglig og menneskelig.

  Norconsult tilbyr en personlig og faglig utvikling i et godt arbeidsmiljø med fokus på følgende:

  • Uformell arbeidsform
  • Årlig utviklingssamtale
  • Fadderordning og coaching
  • Karriereveier og roller
  • Kompetanseutvikling
  • Forskning og utvikling
 • Personalpolicy

  Hovedformålet med Norconsults personalpolicy er å styrke selskapets konkurranseevne gjennom bruk av den enkeltes og selskapets ressurser. Personalpolicyen skal tilrettelegge for og sikre en god medarbeiderutvikling.

  Vi er avhengig av å tiltrekke oss og utvikle dyktige medarbeidere ved å tilby dem muligheter, utfordringer og konkurransedyktige betingelser.

  Opprettholdelse og videre utvikling av selskapet som en konkurransedyktig aktør, både nasjonalt og internasjonalt, stiller krav til oss alle – både som enkeltpersoner og gjennom vårt samspill med andre. Å definere disse kravene og hvem som har ansvar for å innfri dem, er en viktig hensikt med denne personalpolicyen.

  Vår personalpolicy vil sammen med Norconsults verdigrunnlag, strategi, våre systemer for forretningsplanlegging, karrierepolicy og lederfilosofi representere viktige premisser for at vi som selskap skal nå våre mål.

 • Ung i Norconsult

  Norconsult søker de faglig beste kandidatene med evne til å samarbeide og skape gode relasjoner. Vi ønsker medarbeidere som kan jobbe i team, har beslutningsevne og viser forståelse for helheten.

  Yngres Råd
  Vi er særlig opptatt av at yngre medarbeidere skal få mulighet og støtte til å påta seg spennende utfordringer, og få reelt ansvar i oppdragene tidlig. I Norconsult er det derfor etablert et Yngres råd som bidrar til en positiv utvikling for selskapet, basert på de yngres perspektiver og meninger.

  Yngres råd består av syv medlemmer fra ulike fagområder som rapporterer hvert halvår til konsernledelsen. De kommer med innspill om hvordan de opplever Norconsult som arbeidsplass for yngre medarbeidere samt andre aktuelle saker for å sikre utvikling av selskapet. Yngres råd arrangerer også flere faglige og sosiale arrangementer, blant annet "Yngres dag", for alle  medarbeidere under 36 år. 

  Ingen ensomme ulver
  Når Norconsult ansetter nye medarbeidere, legges det stor vekt på å bli kjent med søkerens personlige egenskaper gjennom intervjuer. Gode karakterer er en forutsetning, men vi er blitt enda mer bevisste på hvor viktige de personlige egenskapene er. Vi er opptatte av medarbeidere som har sunne holdninger, høy integritet og etisk standard. Vi ser også på kandidatenes erfaringer fra tillitsverv og interesser utover skole og studentsamfunn.

  Karriereutvikling
  Som nyansatt i Norconsult kan du ikke forvente at alt kommer til deg på et fat, det er din egen innsats som avgjør om du lykkes. Du må være framoverlent og ta ansvar for egen utvikling. Vi setter også pris på evnen til å ta ansvar for kvaliteten i andres arbeid, det er en egenskap som kan føre deg inn i rollen som prosjektleder på sikt.

  Ledelsen mener at unge ansatte er viktig for Norconsult,
  fordi de representerer viktig kompetansepåfyll. De som kommer rett fra skolen har lært å bruke de mest moderne verktøyene. Dessuten ser de oss med friske øyne. Det er lov å stille spørsmål ved etablerte sannheter. Dessuten er det viktig at organisasjonen tar vare på evnen til å snu seg fort, så vi alltid er oppdatert på endringer i bransjen. Der er våre yngste medarbeidere viktige bidragsytere.

  Les mer på norconsult.no

 • Senior i Norconsult

  Norconsult tar godt vare på sine seniorer. Gjennom Eldres råd er det mulig å medvirke til en positiv utvikling for selskapet med basis i de erfarnes ståsted. Rådet er en høringsinstans knyttet til seniorpolitikk og jobber for at Norconsult skal være en god arbeidsplass for erfarne medarbeidere.

  Les om hvordan det er å være senior hos oss på norconsult.no

Finn mer stoff om jobb og karriere på norconsult.no