• ISY WinMap Matrikkelen

  ISY WinMap Matrikkel med konsesjon og elektronisk tinglysning

  ISY WinMap Matrikkel, versjon 15.018.33102 for ISY WinMap 2015 - 6. juli 2017.

  Tilpasset Matrikkelen versjon 3.10.4 produksjonsatt 18.04.2017. Godkjent som oppdateringsklient av Statens Kartverk for Matrikkelen 3.10.4. Oppdatert med siste versjon av InnsynsAPI og OppdateringsAPI versjon 3.0 (3.10.4) med tilpasninger til matrikkelen 3.10.4 fra Statens Kartverk.
  • Installasjonsveiledning

   Avslutt alle program

   Pakk ut nedlastet zip-fil til en eller annen temporær mappe.
   Høyreklikk på fila "setup.exe" og velg "Kjør som administrator" for å installere.

   Det er ikke nødvendig å avinstallere ISY WinMap Matrikkelen dersom du har denne fra før, installasjonen vil selv finne ut av dette.

   Krav til installasjonen:

   GeoMedia desktop 2015 versjon 15.00.0000.10191  eller nyere må være installert på systemet.
   GeoMedia applikasjonen må være avsluttet.

   Viktig!

   Innstillinger for brukerkontroll (UAC) må settes til nederste eller nest nederste nivå for å unngå problemer med registrering og overskriving av filer på CommonFiles mappen. Dette gjøres fra Kontrollpanelet/Brukere/Innstillinger for brukerkontroll (User Account Control Settings for engelsk Windows). Etter at UAC er satt net må maskinen restartes for at endringene skal tre i kraft.

  • Informasjon Matrikkelen

   Vi har lagt ut en oppdatering for ISY WinMap Matrikkelen - versjon 15.018.33101.

   ISY WinMap matrikkelen versjon 15.018.33101

  • Systemkrav

   Før du installerer bør du kontrollere følgende: GeoMedia Desktop 2015 versjon 15.00.0000.10191 eller nyere må være installert på systemet.

 • ISY WinMap Kommandoer for ISY WinMap 2015

  ISY WinMap Kommandoer versjon 15.001.024 for ISY WinMap 2015.
  NB! Oppdatert malbaser, klassefiler og kodelister for FKB 4.6.
  Inneholder ulike kommandoer for ISY WinMap basert på GeoMedia. Dette er en del av ISY WinMap løsningen.
  • Installasjonsveiledning

   Avslutt alle program

   Pakk ut nedlastet zip-fil til en eller annen temporær mappe.
   Høyreklikk på fila "setup.exe" og velg "Kjør som administrator" for å installere.

   Det er ikke nødvendig å avinstallere ISY WinMap Kommandoer dersom du har  versjon 15.001.010 eller nyere fra før. Har du eldre versjon  av kommandoer må denne avinstalleres før ny versjon installeres.

   Krav til installasjonen:

   GISY WinMap 2015 (GeoMedia Professional dekstop) versjon 2015 eller nyere må være installert på systemet.

   GeoMedia applikasjonen må være avsluttet.

   Innstillinger for brukerkontroll (UAC) må settes til nederste eller nest nederste nivå for å unngå problemer med registrering og overskriving av filer på CommonFiles mappen. Dette gjøres fra Kontrollpanelet/Brukere/Innstillinger for brukerkontroll (User Account Control Settings for engelsk Windows).

   Som regel må man starte om maskina etter at endringer er gjort på UAC.

  • Systemkrav

   Før du installerer bør du kontrollere følgende:
   ISY WinMap 2015 (GeoMedia Desktop 2015) versjon 15.00.0000.10191 eller nyere må være installert på systemet.

   GeoMedia applikasjonen må være avsluttet.

 • ISY WinMap Plan

  ISY WinMap Plan versjon 15.00.003 for ISY WinMap 2015
  • Installasjonsveiledning

   Avslutt alle program

   Pakk ut nedlastet zip-fil til en eller annen temporær mappe.

   Sett UserAccount Control Settings (innstillinger for brukerkontroll) til laveste nivå. 

   Høyreklikk på fila "setup.exe" og velg "Kjør som administrator" for å installere.

   Det er ikke nødvendig å avinstallere ISY WinMap Plan dersom du har denne fra før, installasjonen vil selv finne ut av dette.

   Krav til installasjonen:

   ISY WinMap 2015 (GeoMedia Professional dekstop) versjon 2015 eller nyere må være installert på systemet.

   ISY WinMap Kommandoer versjon 15.001.015 eller nyere må være installert på systemet.

   GeoMedia applikasjonen må være avsluttet.

   Innstillinger for brukerkontroll (UAC) må settes til nederste eller nest nederste nivå for å unngå problemer med registrering og overskriving av filer på CommonFiles mappen. Dette gjøres fra Kontrollpanelet/Brukere/Innstillinger for brukerkontroll (User Account Control Settings for engelsk Windows).

   Som regel må man starte om maskina etter at endringer er gjort på UAC.

    

  • Systemkrav

   Før du installerer bør du kontrollere følgende:
   ISY WinMap 2015 (GeoMedia Desktop 2015) versjon 15.00.0000.10191 eller nyere må være installert på systemet.

   GeoMedia applikasjonen må være avsluttet.

 • ISY WinMap Eldre versjoner

  ISY WinMap Kommandoer versjon 15.001.014 for ISY WinMap 2015. Inneholder ulike kommandoer for ISY WinMap basert på GeoMedia. Dette er en del av ISY WinMap løsningen.
  • Instruksjoner for installering

   Avslutt alle program.

   Pakk ut nedlastet zip-fil til en eller annen temporær mappe.
   Høyreklikk på fila "setup.exe" og velg "Kjør som administrator" for å installere.

   Det er ikke nødvendig å avinstallere ISY WinMap kommandoer dersom du har denne fra før, installasjonen vil selv finne ut av dette.

    

  • Systemkrav

   Krav til installasjonen:

   ISY WinMap 6.1 Gis (GeoMedia 6.1) / ISY WinMap 6.1Pro (GeoMedia Pro 6.1) versjon 06.01.07.16 eller nyere må være installert på systemet. GeoMedia applikasjonen må være avsluttet.

 • ISY WinMap VA

  ISY WinMap VA for ISY WinMap 2015
  • Installasjonsveiledning

   Installasjon:

   Avslutt alle program

   Pakk ut nedlastet zip-fil til en eller annen temporær mappe.
   Høyreklikk på exe-fila og velg "Kjør som administrator" for å installere.

   Det er ikke nødvendig å avinstallere ISY WinMap VA dersom du har denne fra før, installasjonen vil selv finne ut av dette og oppgradere evt. eldre versjon.

   Krav til installasjonen:

   ISY WinMap 2015 (GeoMedia Professional dekstop) versjon 2015 eller nyere må være installert på systemet.

   GeoMedia applikasjonen må være avsluttet.

   ISY WinMap Kommandoer skal være installert.

   Innstillinger for brukerkontroll (UAC) må settes til nederste eller nest nederste nivå for å unngå problemer med registrering og overskriving av filer på CommonFiles mappen. Dette gjøres fra Kontrollpanelet/Brukere/Innstillinger for brukerkontroll (User Account Control Settings for engelsk Windows).

  • Systemkrav

   Før du installerer bør du kontrollere følgende:
   ISY WinMap 2015 (GeoMedia Desktop 2015) versjon 15.00.0000.10191 eller nyere må være installert på systemet.

   ISY WinMap Kommandoer versjon 15.001.002 (med SOSI GDO dataserver, ISY WinMap Koordinattransformasjoner og SQL Server spatial) eller nyere må være installert på systemet.

   GeoMedia applikasjonen må være avsluttet.

 • ISY WinMap 2015

  ISY WinMap 2015 for GeoMedia Desktop 2015. Norsk versjon og tilpasninger for ISY WinMap. Oppdatert 4.12.2015 - For å forhindre rettighetsproblem etter avinstallering av 2014 der det ligger igjen filer som kan være skrivebeskyttet.
  Inneholder i tillegg alle ISY WinMap 2015 produkt: Kommandoer, Matrikkelen, Plan, Landmåling, NGIS og VA.
  • Installasjonsveiledning

   Avslutt alle program
   Pakk ut nedlastet zip-fil til en eller annen temporær mappe lokalt på maskina.
   Les installasjonsveiledningen , her beskrives detaljert installasjon av ISY WinMap 2015.

   Krav til installasjonen:

   Eldre versjoner av ISY WinMap og GeoMedia (versjon 2014 og eldre) må være avinstallert før denne installasjonen kjøres. Les installasjonsveiledningen som ligger vedlagt installasjonen, ISYWinMap2015_Installasjon.pdf, for nærmere beskrivelse.

   Innstillinger for brukerkontroll (UAC) må settes til nederste eller nest nederste nivå for å unngå problemer med registrering og overskriving av filer på CommonFiles mappen. Det bør gjøres allerede før avinstallering, men i allfall før installering.

   Dette gjøres fra Kontrollpanelet/Brukere/Innstillinger for brukerkontroll (User Account Control Settings for engelsk Windows).

   Som regel vil man måtte restarte maskina for å få endringene til å tre i kraft.

  • Systemkrav

   Maskinkrav

   • 2 GHz mikroprosessor
   • 4 GB RAM (minimum)
   • 4.75 GB diskplass for å installere programvaren
   • SVGA skjermkort. Minimum 1024x768 og 32 bits farge.
   • Tilgang til CD-ROM eller DVD (valgfritt).
   • Windows-kompatibel Mus eller kompatibelt pekeredskap.

   Software avhengigheter
   Operativsystem :

   • Microsoft Windows 7 64-bit SP1.
   • Microsoft Windows 8 64-bits.
   • Microsoft Windows 8.1 64-bits.
   • Microsoft Internet Explorer versjon 9.0 eller høyere. Anbefaler 10.0 eller høyere. Andre nettlesere som f.eks. Google Chrome kan også brukes.
   • Microsoft .NET Framework versjon 4.5.1 eller nyere må være installert.
   • Windows 2012 Server eller Windows Server 2012 R2 for terminalserverinstallasjon. Windows 2008 R2 kan også brukes.

   Databaser:

   • Oracle Server 11.2g 64-bit
   • Oracle Express 11.2g
   • Oracle Client 11g 11.2.0.1 / 11.2.0.3 32-bits
   • Oracle Server 12.1 64-bit
   • Oracle Express 11g
   • Oracle Client 12.1 32-bit

   • SQL Server 2012 64-bit
   • SQL Server Express 2012
   • SQL Server 2014 64-bit
   • SQL Server Express 2014
   • SQL Server 2008 R2

   • SQL Server Express 2008 R2
 • ISY WinMap Matrikkelen

  ISY WinMap Matrikkelen versjon 14.016.33511 for ISY WinMap 2014.
  Denne versjonen er oppdatert med støtte for nye matrikkelsertifikat som er planlagt tatt i bruk av Kartverket i midten av september.
  • Installasjonsveiledning

   Avslutt alle program

   Pakk ut nedlastet zip-fil til en eller annen temporær mappe.
   Høyreklikk på fila "setup.exe" og velg "Kjør som administrator" for å installere.

   Det er ikke nødvendig å avinstallere ISY WinMap Matrikkelen dersom du har denne fra før, installasjonen vil selv finne ut av dette.

   Krav til installasjonen:

   GeoMedia desktop 2014 versjon 14.002.00143  eller nyere må være installert på systemet.
   GeoMedia applikasjonen må være avsluttet.

   Innstillinger for brukerkontroll (UAC) må settes til nederste eller nest nederste nivå for å unngå problemer med registrering og overskriving av filer på CommonFiles mappen. Dette gjøres fra Kontrollpanelet/Brukere/Innstillinger for brukerkontroll (User Account Control Settings for engelsk Windows).

  • Informasjon Matrikkelen

   Vi har lagt ut en oppdatering for ISY WinMap Matrikkelen - versjon 14.016.33511.

   Denne versjonen er oppdatert med støtte for nye matrikkelsertifikat som er planlagt tatt i bruk av Kartverket i midten av september. Ved Kartverkets oppgradering av Matrikkelen kan man risikere at klienter som bruker gammelt sertifikat vil slutte å fungere, det anbefales derfor å oppgradere til denne versjon av Matrikkelklienten.

   Matrikkelklienten kan oppgraderes før Kartverket oppgraderer Matrikkelen, da denne versjonen vil fungere med både nytt og gammelt sertifikat.

   ISY WinMap matrikkelen versjon 14.016.33511

  • Systemkrav

   Før du installerer bør du kontrollere følgende: GeoMedia Desktop 2014 versjon 14.002.00143 eller ISY WinMap 2013 Gis (GeoMedia 2013) / ISY WinMap 2013 Pro (GeoMedia Pro 2013) versjon 13.00.01.00167 eller nyere må være installert på systemet.

 • ISY WinMap Plan

  ISY WinMap Plan versjon 14.002.001 for ISY WinMap 2014
  • Installasjonsveiledning

   Avslutt alle program

   Pakk ut nedlastet zip-fil til en eller annen temporær mappe.
   Høyreklikk på fila "setup.exe" og velg "Kjør som administrator" for å installere.

   Det er ikke nødvendig å avinstallere ISY WinMap Plan dersom du har denne fra før, installasjonen vil selv finne ut av dette.

   Krav til installasjonen:

   GeoMedia desktop 2014 versjon 14.002.00143 eller nyere må være installert på systemet.

   ISY WinMap Kommandoer versjon 14.002.005 eller nyere må være installert på systemet.
   GeoMedia applikasjonen må være avsluttet.

   Innstillinger for brukerkontroll (UAC) må settes til nederste eller nest nederste nivå for å unngå problemer med registrering og overskriving av filer på CommonFiles mappen. Dette gjøres fra Kontrollpanelet/Brukere/Innstillinger for brukerkontroll (User Account Control Settings for engelsk Windows).

  • Systemkrav

   Før du installerer bør du kontrollere følgende: GeoMedia Desktop 2014 versjon 14.002.00143 eller nyere må være installert på systemet.

 • ISY WinMap Kommandoer for IS WinMap 2014

  ISY WinMap Kommandoer versjon 14.002.005 for ISY WinMap 2014. Inneholder ulike kommandoer for ISY WinMap basert på GeoMedia. Dette er en del av ISY WinMap løsningen.
  • Installasjonsveiledning

   Avslutt alle program

   Pakk ut nedlastet zip-fil til en eller annen temporær mappe.
   Høyreklikk på fila "setup.exe" og velg "Kjør som administrator" for å installere.

   Det er ikke nødvendig å avinstallere ISY WinMap Kommandoer dersom du har denne fra før, installasjonen vil selv finne ut av dette.

   Krav til installasjonen:

   GeoMedia desktop 2014 versjon 14.002.00143 eller nyere må være installert på systemet.
   GeoMedia applikasjonen må være avsluttet.

   Innstillinger for brukerkontroll (UAC) må settes til nederste eller nest nederste nivå for å unngå problemer med registrering og overskriving av filer på CommonFiles mappen. Dette gjøres fra Kontrollpanelet/Brukere/Innstillinger for brukerkontroll (User Account Control Settings for engelsk Windows).

  • Systemkrav

   Før du installerer bør du kontrollere følgende: GeoMedia Desktop 2014 versjon 14.002.00143 eller nyere må være installert på systemet.

 • ISY WinMap NGIS

  ISY WinMap NGIS versjon 14.002.001 for ISY WinMap 2014.
  • Installasjonsveiledning

   Avslutt alle program

   Pakk ut nedlastet zip-fil til en eller annen temporær mappe.
   Høyreklikk på fila "setup.exe" og velg "Kjør som administrator" for å installere.

   Det er ikke nødvendig å avinstallere ISY WinMap NGIS dersom du har denne fra før, installasjonen vil selv finne ut av dette.

   Krav til installasjonen:

   GeoMedia desktop 2014 versjon 14.002.00143 eller nyere må være installert på systemet.

   ISY WinMap Kommandoer versjon 2014 må være installert på systemet.

   GeoMedia applikasjonen må være avsluttet.

   Innstillinger for brukerkontroll (UAC) må settes til nederste eller nest nederste nivå for å unngå problemer med registrering og overskriving av filer på CommonFiles mappen. Dette gjøres fra Kontrollpanelet/Brukere/Innstillinger for brukerkontroll (User Account Control Settings for engelsk Windows).

  • Systemkrav

   Før du installerer bør du kontrollere følgende: GeoMedia Desktop 2014 versjon 14.002.00143 eller nyere må være installert på systemet.

   ISY WinMap Kommandoer versjon 14.002.005 eller nyere må være installert på systemet.

 • ISY WinMap Landmåling 2014

  ISY WinMap Landmåling versjon 13.006.002.
  • Informasjon

   Last ned og pakk ut zip-filen. Zip-filen inneholder:

   GMLandmålingSetup.exe - installasjonsprogrammet
   ISY WinMap Landmåling - Installasjonsveiledning.pdf - viktig info ved
   oppgradering, installasjonsbeskrivelse, revisjonslogg

   Krav til installasjonen:
   Se kap. 2.1 i installasjonsveiledningen.

   Installasjon
   Avslutt alle program.
   Start GMLandmålingSetup.exe ved å høyreklikke på filen og velge "Kjør som administrator". Se installasjonsveiledningen for detaljer.
   Det er ikke nødvendig å avinstallere dersom du har en tidligere versjon av ISY WinMap Landmåling installert. Installasjonen vil selv finne ut av dette og oppgradere eksisterende versjon.

   Innstillinger for brukerkontroll (UAC) må settes til nederste eller nest nederste nivå for å unngå problemer med registrering og overskriving av filer på CommonFiles mappen. Dette gjøres fra Kontrollpanelet/Brukere/Innstillinger for brukerkontroll (User Account Control Settings for engelsk Windows).

  • Systemkrav

   Før du installerer bør du kontrollere følgende:
   ISY WinMap 2014 (GeoMedia 2014) versjon 14.002.00143, ISY WinMap 2013 Gis (GeoMedia 2013) / ISY WinMap 2013 Pro (GeoMedia Pro 2013) versjon 13.00.01.00167 eller nyere må være installert på systemet.

   GeoMedia applikasjonen må være avsluttet.

   ISY WinMap Kommandoer skal være installert eller installeres etter Landmåling.

 • ISY WinMap VA

  ISY WinMap VA for ISY WinMap 2014
  • Installasjonsveiledning

   Installasjon:

   Avslutt alle program

   Pakk ut nedlastet zip-fil til en eller annen temporær mappe.
   Høyreklikk på fila "setup.exe" og velg "Kjør som administrator" for å installere.

   Det er ikke nødvendig å avinstallere ISY WinMap VA dersom du har denne fra før, installasjonen vil selv finne ut av dette og oppgradere evt. eldre versjon.

   Krav til installasjonen:

   ISY WinMap 2014 (GeoMedia Professional dekstop) versjon 2014 eller nyere må være installert på systemet.

   GeoMedia applikasjonen må være avsluttet.

   ISY WinMap Kommandoer skal være installert.

   Innstillinger for brukerkontroll (UAC) må settes til nederste eller nest nederste nivå for å unngå problemer med registrering og overskriving av filer på CommonFiles mappen. Dette gjøres fra Kontrollpanelet/Brukere/Innstillinger for brukerkontroll (User Account Control Settings for engelsk Windows).

  • Systemkrav

   Før du installerer bør du kontrollere følgende:
   ISY WinMap 2014 (GeoMedia Desktop 2014) versjon 14.00.0002.0013 eller nyere må være installert på systemet.

   ISY WinMap Kommandoer versjon 14.001.002 (med SOSI GDO dataserver, ISY WinMap Koordinattransformasjoner og SQL Server spatial) eller nyere må være installert på systemet. 

   GeoMedia applikasjonen må være avsluttet.

 • ISY WinMap 2014

  ISY WinMap 2014 for GeoMedia Desktop 2014. Norsk versjon og tilpasninger for ISY WinMap.
  Inneholder i tillegg alle ISY WinMap 2014 produkt: Kommandoer, Matrikkelen, Plan, Landmåling, NGIS og VA.
  • Installasjonsveiledning

   Avslutt alle program

   Pakk ut nedlastet zip-fil til en eller annen temporær mappe.
   Les installasjonsveiledningen som ligger vedlagt installasjonen, ISYWinMap2014_Installasjon.pdf, her beskrives detaljert installasjon av ISY WinMap 2014.

   Krav til installasjonen:

   Eldre versjoner av ISY WinMap og GeoMedia (versjon 2013 og eldre) må være avinstallert før denne installasjonen kjøres.

   Innstillinger for brukerkontroll (UAC) må settes til nederste eller nest nederste nivå for å unngå problemer med registrering og overskriving av filer på CommonFiles mappen. Dette gjøres fra Kontrollpanelet/Brukere/Innstillinger for brukerkontroll (User Account Control Settings for engelsk Windows).

  • Systemkrav

   Maskinkrav

   • 2 GHz mikroprosessor
   • 4 GB RAM
   • 4.75 GB diskplass for å installere programvaren
   • SVGA skjermkort. Minimum 1024x768 og 32 bits farge.
   • Tilgang til CD-ROM eller DVD (valgfritt).
   • Windows-kompatibel Mus eller kompatibelt pekeredskap.

   Software avhengigheter
   Operativsystem:

   • Windows XP SP3.
   • Windows Vista SP 2 eller nyere.
   • Microsoft Windows 7 SP1, anbefaler Windows 7 64 bits (SP1).
   • Microsoft Windows 8 Professional eller Ultimate (32-bits eller 64-bits)
   • Microsoft Internet Explorer versjon 7.0 eller høyere. Anbefaler 9.0 eller høyere. Andre nettlesere som Google Chrome kan også brukes.
   • Microsoft .NET Framework versjon 4.0 må være installert
   • Windows 2008 R2 Server eller Windows Server 2012 for terminalserverinstallasjon. Windows 2003 server anbefales ikke da ytelsen blir for dårlig.

   Database server:

   • Oracle Server 11g 64-bit
   • Oracle Express 11g
   • Oracle Server 10g 64-bit2
   • Oracle Express 10g
   • SQL Server 2012
   • SQL Server Express 2012
   • SQL Server 2008 R2
   • SQL Server Express 2008 R2
   • Access 2003 (MDAC 2.7 & 2.8)

   Database klient:

   • Oracle Client 11g 32-bit og Oracle Client 10g 32-bit.
 • ISYdagene 2014 - Demoer

  Her finner du demonstrasjonsvideoer fra ISYdagene 2014.  De ligger som zip-filer som lastes ned lokalt før de pakkes ut og startes.
 • ISY WinMap 2013

  ISY WinMap 2013 for GeoMedia 2013. Norsk versjon og tilpasninger for ISY WinMap.
  • Installasjonsveiledning

   Avslutt alle program

   Pakk ut nedlastet zip-fil til en eller annen temporær mappe.
   Høyreklikk på fila "setup.exe" og velg "Kjør som administrator" for å installere.

   Krav til installasjonen:

   ISY WinMap 2013 Gis (GeoMedia 2013) / ISY WinMap 2013 Pro (GeoMedia Pro 2013) versjon 13.00.01.00167 eller nyere må være installert på systemet.

   GeoMedia applikasjonen må være avsluttet.

  • Systemkrav


   Før du installerer bør du kontrollere følgende:
   ISY WinMap 2013 Gis (GeoMedia 2013) / ISY WinMap 2013 Pro (GeoMedia Pro 2013) versjon 13.00.01.00167 eller nyere må være installert på systemet.

 • Kommandoer for ISY WinMap 2013

  ISY WinMap Kommandoer inneholder ulike kommandoer for ISY WinMap basert på GeoMedia. Dette er en del av ISY WinMap løsningen.
  NB! 2014-versjonen av ISY WinMap Kommandoer kan også installeres på GeoMedia 2013, så vi anbefaler at du laster ned siste 2014-versjon i stedet for denne.
  • Installasjonsveiledning

   ISY WinMap – ISY WinMap Kommandoer
   ISY WinMap Kommandoer inneholder ulike kommandoer for ISY WinMap basert på GeoMedia. Dette er en del av ISY WinMap løsningen.

   Last ned, pakk ut på egen mappe på lokal disk. Høyreklikk på setup.exe og velg "Kjør som administrator" for å starte installasjonen.

   I tillegg til å installere ISY WinMap Kommandoer, installerer denne også:

   ISY WinMap Koordinattransformasjon
   ISY WinMap SOSI GDO dataserver
   ISY WinMap SQL Server dataserver
   Installering

   Denne versjonen har et eget installeringsprogram som installerer alle kommandoene, og legger dem under den rette båndkategorien i ISY WinMap Pro eller ISY WinMap Gis.

   Før du installerer bør du kontrollere følgende:

   ISY WinMap 2013 Gis (GeoMedia 2013) / ISY WinMap 2013 Pro (GeoMedia Pro 2013) versjon 13.00.01.00167 eller nyere må være installert på systemet.
   GeoMedia applikasjonen må være avsluttet.

  • Systemkrav

   Før du installerer bør du kontrollere følgende:
    ISY WinMap 2013 Gis (GeoMedia 2013) / ISY WinMap 2013 Pro (GeoMedia Pro 2013) versjon 13.00.01.00167 eller nyere må være installert på systemet.

 • NGIS for ISY WinMap 2013

  ISY WinMap NGIS for WinMap 2013.
  Brukes til å hente ut datasett fra en NGIS portal, samt å oppdatere portalen med endringer gjort lokalt. NGIS klienten har også spesiallaget funksjonalitet for å redigere egenskapene i et AR5 datasett.
  NB! 2014-versjonen av ISY WinMap NGIS kan også installeres på GeoMedia 2013, så vi anbefaler at du laster ned siste 2014-versjon i stedet for denne.
  • Installasjonsveiledning

   ISY WinMap – ISY WinMap NGIS
   ISY WinMap NGIS inneholder kommandoer for ISY WinMap basert på GeoMedia. Dette er en del av ISY WinMap løsningen.

   Last ned, pakk ut på egen mappe på lokal disk. Høyreklikk på setup.exe og velg "Kjør som administrator" for å starte installasjonen.

    

   Installering

   Denne versjonen har et eget installeringsprogram som installerer NGIS-kommandoene, og legger dem under den rette båndkategorien i ISY WinMap Pro eller ISY WinMap Gis.

   Før du installerer bør du kontrollere følgende:

   ISY WinMap 2013 Gis (GeoMedia 2013) / ISY WinMap 2013 Pro (GeoMedia Pro 2013) versjon 13.00.01.00167 eller nyere må være installert på systemet.

   ISY WinMap Kommandoer må være installert eller installeres etter NGIS.

   GeoMedia applikasjonen må være avsluttet.

  • Systemkrav

   Før du installerer bør du kontrollere følgende:
   ISY WinMap 2013 Gis (GeoMedia 2013) / ISY WinMap 2013 Pro (GeoMedia Pro 2013) versjon 13.00.01.00167 eller nyere må være installert på systemet.

   ISY WinMap kommandoer versjon 13.003 eller nyere må være installert på systemet.

 • Matrikkelen for ISY WinMap 2013

  ISY WinMap matrikkelen for WinMap 2013.
  NB! 2014-versjonen av ISY WinMap Matrikkelen kan også installeres på GeoMedia 2013, så vi anbefaler at du laster ned siste 2014-versjon i stedet for denne.
  • Installasjonsveiledning

   Avslutt alle program

   Pakk ut nedlastet zip-fil til en eller annen temporær mappe.
   Høyreklikk på fila "setup.exe" og velg "Kjør som administrator" for å installere.

   Det er ikke nødvendig å avinstallere ISY WinMap Matrikkelen dersom du har denne fra før, installasjonen vil selv finne ut av dette.

   Krav til installasjonen:

   ISY WinMap 2013 Gis (GeoMedia 2013) / ISY WinMap 2013 Pro (GeoMedia Pro 2013)
   versjon 13.00.01.00167 eller nyere må være installert på systemet.
   GeoMedia applikasjonen må være avsluttet.

 • Landmåling for ISY WinMap 2013

  ISY WinMap Landmåling for WinMap 2013.
  NB! 2014-versjonen av ISY WinMap Landmåling kan også installeres på GeoMedia 2013, så vi anbefaler at du laster ned siste 2014-versjon i stedet for denne.
  • Installasjonsveiledning

   Last ned og pakk ut zip-filen. Zip-filen inneholder:

   GMLandmålingSetup.exe - installasjonsprogrammet
   ISY WinMap Landmåling - Installasjonsveiledning.pdf - viktig info ved
   oppgradering, installasjonsbeskrivelse, revisjonslogg

   Krav til installasjonen:
   Se kap. 2.1 i installasjonsveiledningen.

   Installasjon
   Avslutt alle program.
   Start GMLandmålingSetup.exe. Se installasjonsveiledningen for detaljer.
   Det er ikke nødvendig å avinstallere dersom du har en tidligere versjon av ISY WinMap Landmåling installert. Installasjonen vil selv finne ut av dette og oppgradere eksisterende versjon.Krav til installasjonen:

   ISY WinMap 2013 Gis (GeoMedia 2013) / ISY WinMap 2013 Pro (GeoMedia Pro 2013) versjon 13.00.01.00167 eller nyere må være installert på systemet.

   GeoMedia applikasjonen må være avsluttet.

   ISY WinMap Kommandoer skal være installert eller installeres etter Landmåling.

  • Systemkrav

   Før du installerer bør du kontrollere følgende:
   ISY WinMap 2013 Gis (GeoMedia 2013) / ISY WinMap 2013 Pro (GeoMedia Pro 2013) versjon 13.00.01.00167 eller nyere må være installert på systemet.

 • Plan for ISY WinMap 2013

  ISY WinMap Plan for WinMap 2013.
  NB! 2014-versjonen av ISY WinMap Plan kan også installeres på GeoMedia 2013, så vi anbefaler at du laster ned siste 2014-versjon i stedet for denne.
  • Installasjonsveiledning

   Avslutt alle program

   Pakk ut nedlastet zip-fil til en eller annen temporær mappe.
   Høyreklikk på fila "setup.exe" og velg "Kjør som administrator" for å installere.

   Det er ikke nødvendig å avinstallere ISY WinMap Plan dersom du har denne fra før, installasjonen vil selv finne ut av dette og oppgradere evt. eldre versjon.

   Krav til installasjonen:

   ISY WinMap 2013 Gis (GeoMedia 2013) / ISY WinMap 2013 Pro (GeoMedia Pro 2013) versjon 13.00.01.00167 eller nyere må være installert på systemet.

   GeoMedia applikasjonen må være avsluttet.

   ISY WinMap Kommandoer skal være installert.

  • Systemkrav

   Før du installerer bør du kontrollere følgende:
   ISY WinMap 2013 Gis (GeoMedia 2013) / ISY WinMap 2013 Pro (GeoMedia Pro 2013) versjon 13.00.01.00167 eller nyere må være installert på systemet.

 • VA for ISY WinMap 2013

  ISY WinMap VA for WinMap 2013
  • Installasjonsveiledning

   Avslutt alle program

   Pakk ut nedlastet zip-fil til en eller annen temporær mappe.
   Høyreklikk på fila "setup.exe" og velg "Kjør som administrator" for å installere.

   Det er ikke nødvendig å avinstallere ISY WinMap VA dersom du har denne fra før, installasjonen vil selv finne ut av dette og oppgradere evt. eldre versjon.

   Krav til installasjonen:

   ISY WinMap 2013 Gis (GeoMedia 2013) / ISY WinMap 2013 Pro (GeoMedia Pro 2013) versjon 13.00.01.00167 eller nyere må være installert på systemet.

   GeoMedia applikasjonen må være avsluttet.

   ISY WinMap Kommandoer skal være installert.

  • Systemkrav

   Før du installerer bør du kontrollere følgende:
   ISY WinMap 2013 Gis (GeoMedia 2013) / ISY WinMap 2013 Pro (GeoMedia Pro 2013) versjon 13.00.01.00167 eller nyere må være installert på systemet.

 • ISY WinMap Svensk

  ISY WinMap tilpasset det svenske markedet.

  13. november 2017 - ISY WinMap 2017:
  ISY WinMap Kommandoer - versjon 17.001
  ISY WinMap Jobbhandtering - versjon 17.001
  ISY WinMap Fältmätning - versjon 17.009

  Les Om ISY WinMap for mer info om produktene. Lastes ned og til lokal disk før installasjon. Før installasjon må eldre versjoner av ISY WinMap og GeoMedia avinstalleres.
  Les installasjonsveiledning for videre instrukser.

  • Informasjon

   Se Om ISY Winmap 2017 for nærmere beskrivelse.

  • Installasjonsveiledning

   Last ned filene og pakk ut evt. zip-fil på en lokal disk for installasjon.

   Hotfixer leveres som exe-fil, som lastes ned til lokal disk, og der installasjonen kan startes direkte fra exe-filen. Veiledning under må følges også for Hotfix.

   Krav til installasjonen:

   Alle installasjoner må startes som administrator, dvs bruker som installerer må være logget inn som administrator, og i tillegg startes installasjoner ved å høyreklikke på fila og velge Kjør som administrator/Run as administrator. 

   Innstillinger for brukerkontroll (UAC) må settes til nederste nivå for å unngå problemer med registrering og overskriving av filer på CommonFiles mappen. Det bør gjøres allerede før avinstallering, men i allfall før installering.

   Dette gjøres fra Kontrollpanelet/Brukere/Innstillinger for brukerkontroll (User Account Control Settings for engelsk Windows).

   Som regel vil man måtte restarte maskina for å få endringene til å tre i kraft.

   Les også: Installasjon ISY WinMap 2017.pdf