• DWF

  Last ned DWF for MicroStation
  • Installasjonsveiledning

   ISY CAD INSTALLASJONSVEILEDNING CONNECT

   Last ned ISY CAD-applikasjonen fra linken ovenfor. Versjonsnummeret skal starte med "10.0x..."
   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn. Velg "Install" eller "Extract". Velges "Extract" vil alle filene legges på ett sted og kan da installeres på manuell måte på samme vis som for v8i. ISYCAD

   MANUELL INSTALLASJON I MICROSTATION CONNECT

   1. Kopier filene i C:\isycad_extract katalogen.
    Kopier innholdet i C:\isycad_extract, eller den katalogen som ble valgt under utpakking, til katalogen der du ønsker å installere ISY CAD applikasjonen(e). f.eks. C:\ISYCAD_Connect\
   2. Hvis installasjon på nettverk:
    I MicroStation Connect benytter flere av ISY CAD applikasjonene .net addins. Disse kan ikke uten videre kjøres fra en nettverksdisk og må derfor kopieres lokalt. Dette gjøres ved å kopiere alle filene under \mdlapps\addin\bin\ katalogen lokalt på hver maskin som skal kjøre applikasjonen.
   3. Endre i ISYMain.cfg
    Åpne ISYMain.cfg, som ligger under config katalogen i en teksteditor og endre konfigurasjonsvariabelen ISY_DIR til den katalogen du har lagt applikasjonen på. For MicroStation Connect må man også endre ISY_LOCAL_DIR til den lokale katalogen der man har kopiert .net addin filene.
   4. Flytt ISYMain.cfg
    Flytt ISYMain.cfg til config katalogen for MicroStation. Standard er denne katalogen
    "C:\Program Files\Bentley\Microstation CONNECT Edition\MicroStation\config\appl\".

    

   ISY CAD INSTALLASJONSVEILEDNING v8i eller eldre
   Last ned ISY CAD-applikasjonen fra linken ovenfor. Versjonsnummeret skal starte med "08.11..."
   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn. Pakk ut ISY CAD-applikasjonen til en tom mappe. Som standard er denne mappen C:\isycad_downloads.

   ISY CAD-applikasjonen(e) skal nå installeres i MicroStation. Dette kan gjøres halv-automatisk eller manuelt:

    

   SEMI-AUTOMATISK INSTALLASJON
   I mappen ISY CAD-applikasjonen(e) ble pakket ut til (vanligvis C:\isycad_downloads), vil det ligge en *.ma-fil. navnet vil være forskjellig alt etter hvilken versjon av MicroStation den er laget for:

   • Install_v8i.ma for MicroStation v8i
   • Install_xm.ma for MicroStation XM Edition
   • Install_v8.ma for MicroStation 2004 Edition

   Start MicroStation og dra denne ma-filen inn i ett av viewene.Installasjonsprogrammet starter nå opp. 

   Du kan også starte installasjonsprogrammet ved å kjøre en key-in kommando, åpne key-in vinduet fra Utilities menyen i MicroStation.

   Key-in eksempel for MicroStation v8i: MDL LOAD C:\ISYCAD_Downloads\Install_v8i

   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn.

   NB! .net addin filer vil ikke uten videre fungere på en nettverksdisk
   og må derfor ligge lokalt på hver klient. Standardplassering for .net addins er C:\ISYCAD_v8i\mdlapps\addin\bin. I filen TCMain.cfg er stien til lokal installasjon definert i variabelen TC_LOCAL_DIR.

   I MicroStation v8i bør alle eksisterende applikasjoner som er lagt til i MS_DGNAPPS
   midlertidig tas bort før man kjører installasjon av ISY CAD. Dersom man ikke gjør dette vil ikke installasjonsprogrammet klare å
   skrive over enkelte filer.

   AUTOMATISK OPPSTART AV APPLIKASJONEN
   Dersom du ønsker at applikasjonen skal start opp automatisk når MicroStation eller
   PowerDraft starter, kan dette gjøres ved å legge til applikasjonen til MS_DGNAPPS
   konfigurasjonsvariabelen i tcmain.cfg. F.eks.: MS_DGNAPPS > peanuts. Vil du at flere
   applikasjoner skal starte, f.eks. ISY CAD Rebar, legges det til en ny linje for hver
   applikasjon, med samme syntaks: MS_DGNAPPS > ISYCADRebar (Pass på tegnet > )

    MANUELL INSTALLASJON I MICROSTATION V8I

   1. Kopier filene i C:\isycad_downloads katalogen.
    Kopier innholdet i C:\isycad_downloads til katalogen der du ønsker å installere ISY CAD applikasjonen(e). f.eks. C:\ISYCAD_v8i\
    • Hvis installasjon på nettverk:
     I MicroStation v8i benytter flere av ISY CAD applikasjonene .net addins. Disse kan ikke uten videre kjøres fra en nettverksdisk og må derfor kopieres lokalt. Dette gjøres ved å kopiere alle filene under \mdlapps\addin\bin\ katalogen lokalt på hver maskin som skal kjøre applikasjonen.
   2. Endre i TCMain.cfg
    Åpne TCMain.cfg, som ligger under config katalogen i en teksteditor og endre konfigurasjonsvariabelen TC_DIR til den katalogen du har lagt applikasjonen på. For MicroStation v8i må man også endre TC_LOCAL_DIR til den lokale katalogen der man har kopiert .net addin filene.
   3. Flytt TCMain.cfg
    Flytt TCMain.cfg til config katalogen for MicroStation. Standard er denne katalogen
    "C:\Program Files\Bentley\Program\MicroStation\config\appl\". 

   LISENSFIL
   Lisensfilen må hete tcappl.lic og ligge under license katalogen.

   AVANSERT INSTALLASJON
   Alle ISY CAD applikasjonen for MicroStation kan tilpasses installasjon på Citrix, nettverksdisker, i installasjonspakker eller lokalt på andre lokasjoner. Lisenssystemet støtter også mulighet for flytende lisenser eller site/bedrifts-lisensiering av applikasjonen.

    

   TRENGER DU HJELP?
   Trenger du hjelp til installasjonen, eller har du andre spørsmål, ta kontakt med oss på e-post:
   support.isycad@nois.no eller ring supporttelefonen: 67 57 15 20.

  • Brukerveiledning

   Brukerveiledning til denne applikajonen ligger vedlagt i installasjonspakken.

  • Systemkrav

   ISY CAD applikasjonene til MicroStation v8i har følgende systemkrav:

   • MicroStation v8i SelectSeries 1
   • MicroStation v8i SelectSeries 2
   • MicroStation v8i SelectSeries 3

   Se www.bentley.com for informasjon om systemkrav til MicroStation

 • Grid

  Last ned Grid for MicroStation
  • Installasjonsveiledning

   ISY CAD INSTALLASJONSVEILEDNING CONNECT

   Last ned ISY CAD-applikasjonen fra linken ovenfor. Versjonsnummeret skal starte med "10.0x..."
   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn. Velg "Install" eller "Extract". Velges "Extract" vil alle filene legges på ett sted og kan da installeres på manuell måte på samme vis som for v8i. ISYCAD

   MANUELL INSTALLASJON I MICROSTATION CONNECT

   1. Kopier filene i C:\isycad_extract katalogen.
    Kopier innholdet i C:\isycad_extract, eller den katalogen som ble valgt under utpakking, til katalogen der du ønsker å installere ISY CAD applikasjonen(e). f.eks. C:\ISYCAD_Connect\
   2. Hvis installasjon på nettverk:
    I MicroStation Connect benytter flere av ISY CAD applikasjonene .net addins. Disse kan ikke uten videre kjøres fra en nettverksdisk og må derfor kopieres lokalt. Dette gjøres ved å kopiere alle filene under \mdlapps\addin\bin\ katalogen lokalt på hver maskin som skal kjøre applikasjonen.
   3. Endre i ISYMain.cfg
    Åpne ISYMain.cfg, som ligger under config katalogen i en teksteditor og endre konfigurasjonsvariabelen ISY_DIR til den katalogen du har lagt applikasjonen på. For MicroStation Connect må man også endre ISY_LOCAL_DIR til den lokale katalogen der man har kopiert .net addin filene.
   4. Flytt ISYMain.cfg
    Flytt ISYMain.cfg til config katalogen for MicroStation. Standard er denne katalogen
    "C:\Program Files\Bentley\Microstation CONNECT Edition\MicroStation\config\appl\".

    

   ISY CAD INSTALLASJONSVEILEDNING v8i eller eldre
   Last ned ISY CAD-applikasjonen fra linken ovenfor. Versjonsnummeret skal starte med "08.11..."
   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn. Pakk ut ISY CAD-applikasjonen til en tom mappe. Som standard er denne mappen C:\isycad_downloads.

   ISY CAD-applikasjonen(e) skal nå installeres i MicroStation. Dette kan gjøres halv-automatisk eller manuelt:

    

   SEMI-AUTOMATISK INSTALLASJON
   I mappen ISY CAD-applikasjonen(e) ble pakket ut til (vanligvis C:\isycad_downloads), vil det ligge en *.ma-fil. navnet vil være forskjellig alt etter hvilken versjon av MicroStation den er laget for:

   • Install_v8i.ma for MicroStation v8i
   • Install_xm.ma for MicroStation XM Edition
   • Install_v8.ma for MicroStation 2004 Edition

   Start MicroStation og dra denne ma-filen inn i ett av viewene.Installasjonsprogrammet starter nå opp. 

   Du kan også starte installasjonsprogrammet ved å kjøre en key-in kommando, åpne key-in vinduet fra Utilities menyen i MicroStation.

   Key-in eksempel for MicroStation v8i: MDL LOAD C:\ISYCAD_Downloads\Install_v8i

   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn.

   NB! .net addin filer vil ikke uten videre fungere på en nettverksdisk
   og må derfor ligge lokalt på hver klient. Standardplassering for .net addins er C:\ISYCAD_v8i\mdlapps\addin\bin. I filen TCMain.cfg er stien til lokal installasjon definert i variabelen TC_LOCAL_DIR.

   I MicroStation v8i bør alle eksisterende applikasjoner som er lagt til i MS_DGNAPPS
   midlertidig tas bort før man kjører installasjon av ISY CAD. Dersom man ikke gjør dette vil ikke installasjonsprogrammet klare å
   skrive over enkelte filer.

   AUTOMATISK OPPSTART AV APPLIKASJONEN
   Dersom du ønsker at applikasjonen skal start opp automatisk når MicroStation eller
   PowerDraft starter, kan dette gjøres ved å legge til applikasjonen til MS_DGNAPPS
   konfigurasjonsvariabelen i tcmain.cfg. F.eks.: MS_DGNAPPS > peanuts. Vil du at flere
   applikasjoner skal starte, f.eks. ISY CAD Rebar, legges det til en ny linje for hver
   applikasjon, med samme syntaks: MS_DGNAPPS > ISYCADRebar (Pass på tegnet > )

    MANUELL INSTALLASJON I MICROSTATION V8I

   1. Kopier filene i C:\isycad_downloads katalogen.
    Kopier innholdet i C:\isycad_downloads til katalogen der du ønsker å installere ISY CAD applikasjonen(e). f.eks. C:\ISYCAD_v8i\
    • Hvis installasjon på nettverk:
     I MicroStation v8i benytter flere av ISY CAD applikasjonene .net addins. Disse kan ikke uten videre kjøres fra en nettverksdisk og må derfor kopieres lokalt. Dette gjøres ved å kopiere alle filene under \mdlapps\addin\bin\ katalogen lokalt på hver maskin som skal kjøre applikasjonen.
   2. Endre i TCMain.cfg
    Åpne TCMain.cfg, som ligger under config katalogen i en teksteditor og endre konfigurasjonsvariabelen TC_DIR til den katalogen du har lagt applikasjonen på. For MicroStation v8i må man også endre TC_LOCAL_DIR til den lokale katalogen der man har kopiert .net addin filene.
   3. Flytt TCMain.cfg
    Flytt TCMain.cfg til config katalogen for MicroStation. Standard er denne katalogen
    "C:\Program Files\Bentley\Program\MicroStation\config\appl\". 

   LISENSFIL
   Lisensfilen må hete tcappl.lic og ligge under license katalogen.

   AVANSERT INSTALLASJON
   Alle ISY CAD applikasjonen for MicroStation kan tilpasses installasjon på Citrix, nettverksdisker, i installasjonspakker eller lokalt på andre lokasjoner. Lisenssystemet støtter også mulighet for flytende lisenser eller site/bedrifts-lisensiering av applikasjonen.

    

   TRENGER DU HJELP?
   Trenger du hjelp til installasjonen, eller har du andre spørsmål, ta kontakt med oss på e-post:
   support.isycad@nois.no eller ring supporttelefonen: 67 57 15 20.

  • Brukerveiledning

   Brukerveiledning til denne applikajonen ligger vedlagt i installasjonspakken.

  • Systemkrav

   ISY CAD applikasjonene til MicroStation v8i har følgende systemkrav:

   • MicroStation v8i SelectSeries 1
   • MicroStation v8i SelectSeries 2
   • MicroStation v8i SelectSeries 3

   Se www.bentley.com for informasjon om systemkrav til MicroStation

 • IsoDim

  Last ned IsoDim for MicroStation
  • Installasjonsveiledning

   ISY CAD INSTALLASJONSVEILEDNING CONNECT

   Last ned ISY CAD-applikasjonen fra linken ovenfor. Versjonsnummeret skal starte med "10.0x..."
   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn. Velg "Install" eller "Extract". Velges "Extract" vil alle filene legges på ett sted og kan da installeres på manuell måte på samme vis som for v8i. ISYCAD

   MANUELL INSTALLASJON I MICROSTATION CONNECT

   1. Kopier filene i C:\isycad_extract katalogen.
    Kopier innholdet i C:\isycad_extract, eller den katalogen som ble valgt under utpakking, til katalogen der du ønsker å installere ISY CAD applikasjonen(e). f.eks. C:\ISYCAD_Connect\
   2. Hvis installasjon på nettverk:
    I MicroStation Connect benytter flere av ISY CAD applikasjonene .net addins. Disse kan ikke uten videre kjøres fra en nettverksdisk og må derfor kopieres lokalt. Dette gjøres ved å kopiere alle filene under \mdlapps\addin\bin\ katalogen lokalt på hver maskin som skal kjøre applikasjonen.
   3. Endre i ISYMain.cfg
    Åpne ISYMain.cfg, som ligger under config katalogen i en teksteditor og endre konfigurasjonsvariabelen ISY_DIR til den katalogen du har lagt applikasjonen på. For MicroStation Connect må man også endre ISY_LOCAL_DIR til den lokale katalogen der man har kopiert .net addin filene.
   4. Flytt ISYMain.cfg
    Flytt ISYMain.cfg til config katalogen for MicroStation. Standard er denne katalogen
    "C:\Program Files\Bentley\Microstation CONNECT Edition\MicroStation\config\appl\".

    

   ISY CAD INSTALLASJONSVEILEDNING v8i eller eldre
   Last ned ISY CAD-applikasjonen fra linken ovenfor. Versjonsnummeret skal starte med "08.11..."
   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn. Pakk ut ISY CAD-applikasjonen til en tom mappe. Som standard er denne mappen C:\isycad_downloads.

   ISY CAD-applikasjonen(e) skal nå installeres i MicroStation. Dette kan gjøres halv-automatisk eller manuelt:

    

   SEMI-AUTOMATISK INSTALLASJON
   I mappen ISY CAD-applikasjonen(e) ble pakket ut til (vanligvis C:\isycad_downloads), vil det ligge en *.ma-fil. navnet vil være forskjellig alt etter hvilken versjon av MicroStation den er laget for:

   • Install_v8i.ma for MicroStation v8i
   • Install_xm.ma for MicroStation XM Edition
   • Install_v8.ma for MicroStation 2004 Edition

   Start MicroStation og dra denne ma-filen inn i ett av viewene.Installasjonsprogrammet starter nå opp. 

   Du kan også starte installasjonsprogrammet ved å kjøre en key-in kommando, åpne key-in vinduet fra Utilities menyen i MicroStation.

   Key-in eksempel for MicroStation v8i: MDL LOAD C:\ISYCAD_Downloads\Install_v8i

   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn.

   NB! .net addin filer vil ikke uten videre fungere på en nettverksdisk
   og må derfor ligge lokalt på hver klient. Standardplassering for .net addins er C:\ISYCAD_v8i\mdlapps\addin\bin. I filen TCMain.cfg er stien til lokal installasjon definert i variabelen TC_LOCAL_DIR.

   I MicroStation v8i bør alle eksisterende applikasjoner som er lagt til i MS_DGNAPPS
   midlertidig tas bort før man kjører installasjon av ISY CAD. Dersom man ikke gjør dette vil ikke installasjonsprogrammet klare å
   skrive over enkelte filer.

   AUTOMATISK OPPSTART AV APPLIKASJONEN
   Dersom du ønsker at applikasjonen skal start opp automatisk når MicroStation eller
   PowerDraft starter, kan dette gjøres ved å legge til applikasjonen til MS_DGNAPPS
   konfigurasjonsvariabelen i tcmain.cfg. F.eks.: MS_DGNAPPS > peanuts. Vil du at flere
   applikasjoner skal starte, f.eks. ISY CAD Rebar, legges det til en ny linje for hver
   applikasjon, med samme syntaks: MS_DGNAPPS > ISYCADRebar (Pass på tegnet > )

    MANUELL INSTALLASJON I MICROSTATION V8I

   1. Kopier filene i C:\isycad_downloads katalogen.
    Kopier innholdet i C:\isycad_downloads til katalogen der du ønsker å installere ISY CAD applikasjonen(e). f.eks. C:\ISYCAD_v8i\
    • Hvis installasjon på nettverk:
     I MicroStation v8i benytter flere av ISY CAD applikasjonene .net addins. Disse kan ikke uten videre kjøres fra en nettverksdisk og må derfor kopieres lokalt. Dette gjøres ved å kopiere alle filene under \mdlapps\addin\bin\ katalogen lokalt på hver maskin som skal kjøre applikasjonen.
   2. Endre i TCMain.cfg
    Åpne TCMain.cfg, som ligger under config katalogen i en teksteditor og endre konfigurasjonsvariabelen TC_DIR til den katalogen du har lagt applikasjonen på. For MicroStation v8i må man også endre TC_LOCAL_DIR til den lokale katalogen der man har kopiert .net addin filene.
   3. Flytt TCMain.cfg
    Flytt TCMain.cfg til config katalogen for MicroStation. Standard er denne katalogen
    "C:\Program Files\Bentley\Program\MicroStation\config\appl\". 

   LISENSFIL
   Lisensfilen må hete tcappl.lic og ligge under license katalogen.

   AVANSERT INSTALLASJON
   Alle ISY CAD applikasjonen for MicroStation kan tilpasses installasjon på Citrix, nettverksdisker, i installasjonspakker eller lokalt på andre lokasjoner. Lisenssystemet støtter også mulighet for flytende lisenser eller site/bedrifts-lisensiering av applikasjonen.

    

   TRENGER DU HJELP?
   Trenger du hjelp til installasjonen, eller har du andre spørsmål, ta kontakt med oss på e-post:
   support.isycad@nois.no eller ring supporttelefonen: 67 57 15 20.

  • Brukerveiledning

   Brukerveiledning til denne applikajonen ligger vedlagt i installasjonspakken.

  • Systemkrav

   Denne ISY CAD applikasjonen for MicroStation har følgende systemkrav:

   • MicroStation v8i SelectSeries 1
   • MicroStation v8i SelectSeries 2
   • MicroStation v8i SelectSeries 3
   • MicroStation v8i SelectSeries 10
   • MicroStation PowerDraft v8i SelectSeries 1
   • MicroStation PowerDraft v8i SelectSeries 2
   • MicroStation PowerDraft v8i SelectSeries 3
   • MicroStation CONNECT Update 5

   Se www.bentley.com for informasjon om systemkrav til MicroStation

 • Mining

  Last ned Mining for MicroStation
  • Installasjonsveiledning

   ISY CAD INSTALLASJONSVEILEDNING CONNECT

   Last ned ISY CAD-applikasjonen fra linken ovenfor. Versjonsnummeret skal starte med "10.0x..."
   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn. Velg "Install" eller "Extract". Velges "Extract" vil alle filene legges på ett sted og kan da installeres på manuell måte på samme vis som for v8i. ISYCAD

   MANUELL INSTALLASJON I MICROSTATION CONNECT

   1. Kopier filene i C:\isycad_extract katalogen.
    Kopier innholdet i C:\isycad_extract, eller den katalogen som ble valgt under utpakking, til katalogen der du ønsker å installere ISY CAD applikasjonen(e). f.eks. C:\ISYCAD_Connect\
   2. Hvis installasjon på nettverk:
    I MicroStation Connect benytter flere av ISY CAD applikasjonene .net addins. Disse kan ikke uten videre kjøres fra en nettverksdisk og må derfor kopieres lokalt. Dette gjøres ved å kopiere alle filene under \mdlapps\addin\bin\ katalogen lokalt på hver maskin som skal kjøre applikasjonen.
   3. Endre i ISYMain.cfg
    Åpne ISYMain.cfg, som ligger under config katalogen i en teksteditor og endre konfigurasjonsvariabelen ISY_DIR til den katalogen du har lagt applikasjonen på. For MicroStation Connect må man også endre ISY_LOCAL_DIR til den lokale katalogen der man har kopiert .net addin filene.
   4. Flytt ISYMain.cfg
    Flytt ISYMain.cfg til config katalogen for MicroStation. Standard er denne katalogen
    "C:\Program Files\Bentley\Microstation CONNECT Edition\MicroStation\config\appl\".

    

   ISY CAD INSTALLASJONSVEILEDNING v8i eller eldre
   Last ned ISY CAD-applikasjonen fra linken ovenfor. Versjonsnummeret skal starte med "08.11..."
   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn. Pakk ut ISY CAD-applikasjonen til en tom mappe. Som standard er denne mappen C:\isycad_downloads.

   ISY CAD-applikasjonen(e) skal nå installeres i MicroStation. Dette kan gjøres halv-automatisk eller manuelt:

    

   SEMI-AUTOMATISK INSTALLASJON
   I mappen ISY CAD-applikasjonen(e) ble pakket ut til (vanligvis C:\isycad_downloads), vil det ligge en *.ma-fil. navnet vil være forskjellig alt etter hvilken versjon av MicroStation den er laget for:

   • Install_v8i.ma for MicroStation v8i
   • Install_xm.ma for MicroStation XM Edition
   • Install_v8.ma for MicroStation 2004 Edition

   Start MicroStation og dra denne ma-filen inn i ett av viewene.Installasjonsprogrammet starter nå opp. 

   Du kan også starte installasjonsprogrammet ved å kjøre en key-in kommando, åpne key-in vinduet fra Utilities menyen i MicroStation.

   Key-in eksempel for MicroStation v8i: MDL LOAD C:\ISYCAD_Downloads\Install_v8i

   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn.

   NB! .net addin filer vil ikke uten videre fungere på en nettverksdisk
   og må derfor ligge lokalt på hver klient. Standardplassering for .net addins er C:\ISYCAD_v8i\mdlapps\addin\bin. I filen TCMain.cfg er stien til lokal installasjon definert i variabelen TC_LOCAL_DIR.

   I MicroStation v8i bør alle eksisterende applikasjoner som er lagt til i MS_DGNAPPS
   midlertidig tas bort før man kjører installasjon av ISY CAD. Dersom man ikke gjør dette vil ikke installasjonsprogrammet klare å
   skrive over enkelte filer.

   AUTOMATISK OPPSTART AV APPLIKASJONEN
   Dersom du ønsker at applikasjonen skal start opp automatisk når MicroStation eller
   PowerDraft starter, kan dette gjøres ved å legge til applikasjonen til MS_DGNAPPS
   konfigurasjonsvariabelen i tcmain.cfg. F.eks.: MS_DGNAPPS > peanuts. Vil du at flere
   applikasjoner skal starte, f.eks. ISY CAD Rebar, legges det til en ny linje for hver
   applikasjon, med samme syntaks: MS_DGNAPPS > ISYCADRebar (Pass på tegnet > )

    MANUELL INSTALLASJON I MICROSTATION V8I

   1. Kopier filene i C:\isycad_downloads katalogen.
    Kopier innholdet i C:\isycad_downloads til katalogen der du ønsker å installere ISY CAD applikasjonen(e). f.eks. C:\ISYCAD_v8i\
    • Hvis installasjon på nettverk:
     I MicroStation v8i benytter flere av ISY CAD applikasjonene .net addins. Disse kan ikke uten videre kjøres fra en nettverksdisk og må derfor kopieres lokalt. Dette gjøres ved å kopiere alle filene under \mdlapps\addin\bin\ katalogen lokalt på hver maskin som skal kjøre applikasjonen.
   2. Endre i TCMain.cfg
    Åpne TCMain.cfg, som ligger under config katalogen i en teksteditor og endre konfigurasjonsvariabelen TC_DIR til den katalogen du har lagt applikasjonen på. For MicroStation v8i må man også endre TC_LOCAL_DIR til den lokale katalogen der man har kopiert .net addin filene.
   3. Flytt TCMain.cfg
    Flytt TCMain.cfg til config katalogen for MicroStation. Standard er denne katalogen
    "C:\Program Files\Bentley\Program\MicroStation\config\appl\". 

   LISENSFIL
   Lisensfilen må hete tcappl.lic og ligge under license katalogen.

   AVANSERT INSTALLASJON
   Alle ISY CAD applikasjonen for MicroStation kan tilpasses installasjon på Citrix, nettverksdisker, i installasjonspakker eller lokalt på andre lokasjoner. Lisenssystemet støtter også mulighet for flytende lisenser eller site/bedrifts-lisensiering av applikasjonen.

    

   TRENGER DU HJELP?
   Trenger du hjelp til installasjonen, eller har du andre spørsmål, ta kontakt med oss på e-post:
   support.isycad@nois.no eller ring supporttelefonen: 67 57 15 20.

  • Brukerveiledning

   Brukerveiledning til denne applikajonen ligger vedlagt i installasjonspakken.

  • Systemkrav

   ISY CAD applikasjonene til MicroStation v8i har følgende systemkrav:

   • MicroStation v8i SelectSeries 1
   • MicroStation v8i SelectSeries 2
   • MicroStation v8i SelectSeries 3

   Se www.bentley.com for informasjon om systemkrav til MicroStation

 • PeaNuts for MicroStation

  Last ned PeaNuts for MicroStation
  • Installasjonsveiledning

   ISY CAD INSTALLASJONSVEILEDNING CONNECT

   Last ned ISY CAD-applikasjonen fra linken ovenfor. Versjonsnummeret skal starte med "10.0x..."
   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn. Velg "Install" eller "Extract". Velges "Extract" vil alle filene legges på ett sted og kan da installeres på manuell måte på samme vis som for v8i. ISYCAD

   MANUELL INSTALLASJON I MICROSTATION CONNECT

   1. Kopier filene i C:\isycad_extract katalogen.
    Kopier innholdet i C:\isycad_extract, eller den katalogen som ble valgt under utpakking, til katalogen der du ønsker å installere ISY CAD applikasjonen(e). f.eks. C:\ISYCAD_Connect\
   2. Hvis installasjon på nettverk:
    I MicroStation Connect benytter flere av ISY CAD applikasjonene .net addins. Disse kan ikke uten videre kjøres fra en nettverksdisk og må derfor kopieres lokalt. Dette gjøres ved å kopiere alle filene under \mdlapps\addin\bin\ katalogen lokalt på hver maskin som skal kjøre applikasjonen.
   3. Endre i ISYMain.cfg
    Åpne ISYMain.cfg, som ligger under config katalogen i en teksteditor og endre konfigurasjonsvariabelen ISY_DIR til den katalogen du har lagt applikasjonen på. For MicroStation Connect må man også endre ISY_LOCAL_DIR til den lokale katalogen der man har kopiert .net addin filene.
   4. Flytt ISYMain.cfg
    Flytt ISYMain.cfg til config katalogen for MicroStation. Standard er denne katalogen
    "C:\Program Files\Bentley\Microstation CONNECT Edition\MicroStation\config\appl\".

    

   ISY CAD INSTALLASJONSVEILEDNING v8i eller eldre
   Last ned ISY CAD-applikasjonen fra linken ovenfor. Versjonsnummeret skal starte med "08.11..."
   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn. Pakk ut ISY CAD-applikasjonen til en tom mappe. Som standard er denne mappen C:\isycad_downloads.

   ISY CAD-applikasjonen(e) skal nå installeres i MicroStation. Dette kan gjøres halv-automatisk eller manuelt:

    

   SEMI-AUTOMATISK INSTALLASJON
   I mappen ISY CAD-applikasjonen(e) ble pakket ut til (vanligvis C:\isycad_downloads), vil det ligge en *.ma-fil. navnet vil være forskjellig alt etter hvilken versjon av MicroStation den er laget for:

   • Install_v8i.ma for MicroStation v8i
   • Install_xm.ma for MicroStation XM Edition
   • Install_v8.ma for MicroStation 2004 Edition

   Start MicroStation og dra denne ma-filen inn i ett av viewene.Installasjonsprogrammet starter nå opp. 

   Du kan også starte installasjonsprogrammet ved å kjøre en key-in kommando, åpne key-in vinduet fra Utilities menyen i MicroStation.

   Key-in eksempel for MicroStation v8i: MDL LOAD C:\ISYCAD_Downloads\Install_v8i

   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn.

   NB! .net addin filer vil ikke uten videre fungere på en nettverksdisk
   og må derfor ligge lokalt på hver klient. Standardplassering for .net addins er C:\ISYCAD_v8i\mdlapps\addin\bin. I filen TCMain.cfg er stien til lokal installasjon definert i variabelen TC_LOCAL_DIR.

   I MicroStation v8i bør alle eksisterende applikasjoner som er lagt til i MS_DGNAPPS
   midlertidig tas bort før man kjører installasjon av ISY CAD. Dersom man ikke gjør dette vil ikke installasjonsprogrammet klare å
   skrive over enkelte filer.

   AUTOMATISK OPPSTART AV APPLIKASJONEN
   Dersom du ønsker at applikasjonen skal start opp automatisk når MicroStation eller
   PowerDraft starter, kan dette gjøres ved å legge til applikasjonen til MS_DGNAPPS
   konfigurasjonsvariabelen i tcmain.cfg. F.eks.: MS_DGNAPPS > peanuts. Vil du at flere
   applikasjoner skal starte, f.eks. ISY CAD Rebar, legges det til en ny linje for hver
   applikasjon, med samme syntaks: MS_DGNAPPS > ISYCADRebar (Pass på tegnet > )

    MANUELL INSTALLASJON I MICROSTATION V8I

   1. Kopier filene i C:\isycad_downloads katalogen.
    Kopier innholdet i C:\isycad_downloads til katalogen der du ønsker å installere ISY CAD applikasjonen(e). f.eks. C:\ISYCAD_v8i\
    • Hvis installasjon på nettverk:
     I MicroStation v8i benytter flere av ISY CAD applikasjonene .net addins. Disse kan ikke uten videre kjøres fra en nettverksdisk og må derfor kopieres lokalt. Dette gjøres ved å kopiere alle filene under \mdlapps\addin\bin\ katalogen lokalt på hver maskin som skal kjøre applikasjonen.
   2. Endre i TCMain.cfg
    Åpne TCMain.cfg, som ligger under config katalogen i en teksteditor og endre konfigurasjonsvariabelen TC_DIR til den katalogen du har lagt applikasjonen på. For MicroStation v8i må man også endre TC_LOCAL_DIR til den lokale katalogen der man har kopiert .net addin filene.
   3. Flytt TCMain.cfg
    Flytt TCMain.cfg til config katalogen for MicroStation. Standard er denne katalogen
    "C:\Program Files\Bentley\Program\MicroStation\config\appl\". 

   LISENSFIL
   Lisensfilen må hete tcappl.lic og ligge under license katalogen.

   AVANSERT INSTALLASJON
   Alle ISY CAD applikasjonen for MicroStation kan tilpasses installasjon på Citrix, nettverksdisker, i installasjonspakker eller lokalt på andre lokasjoner. Lisenssystemet støtter også mulighet for flytende lisenser eller site/bedrifts-lisensiering av applikasjonen.

    

   TRENGER DU HJELP?
   Trenger du hjelp til installasjonen, eller har du andre spørsmål, ta kontakt med oss på e-post:
   support.isycad@nois.no eller ring supporttelefonen: 67 57 15 20.

  • Brukerveiledning

   Brukerveiledning til denne applikajonen ligger vedlagt i installasjonspakken.

  • Systemkrav

   Denne ISY CAD applikasjonen for MicroStation har følgende systemkrav:

   • MicroStation v8i SelectSeries 1
   • MicroStation v8i SelectSeries 2
   • MicroStation v8i SelectSeries 3
   • MicroStation v8i SelectSeries 10
   • MicroStation PowerDraft v8i SelectSeries 1
   • MicroStation PowerDraft v8i SelectSeries 2
   • MicroStation PowerDraft v8i SelectSeries 3
   • MicroStation CONNECT Update 5

   Se www.bentley.com for informasjon om systemkrav til MicroStation

 • PubEdit

  Last ned PubEdit for MicroStation
  • Installasjonsveiledning

   ISY CAD INSTALLASJONSVEILEDNING CONNECT

   Last ned ISY CAD-applikasjonen fra linken ovenfor. Versjonsnummeret skal starte med "10.0x..."
   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn. Velg "Install" eller "Extract". Velges "Extract" vil alle filene legges på ett sted og kan da installeres på manuell måte på samme vis som for v8i. ISYCAD

   MANUELL INSTALLASJON I MICROSTATION CONNECT

   1. Kopier filene i C:\isycad_extract katalogen.
    Kopier innholdet i C:\isycad_extract, eller den katalogen som ble valgt under utpakking, til katalogen der du ønsker å installere ISY CAD applikasjonen(e). f.eks. C:\ISYCAD_Connect\
   2. Hvis installasjon på nettverk:
    I MicroStation Connect benytter flere av ISY CAD applikasjonene .net addins. Disse kan ikke uten videre kjøres fra en nettverksdisk og må derfor kopieres lokalt. Dette gjøres ved å kopiere alle filene under \mdlapps\addin\bin\ katalogen lokalt på hver maskin som skal kjøre applikasjonen.
   3. Endre i ISYMain.cfg
    Åpne ISYMain.cfg, som ligger under config katalogen i en teksteditor og endre konfigurasjonsvariabelen ISY_DIR til den katalogen du har lagt applikasjonen på. For MicroStation Connect må man også endre ISY_LOCAL_DIR til den lokale katalogen der man har kopiert .net addin filene.
   4. Flytt ISYMain.cfg
    Flytt ISYMain.cfg til config katalogen for MicroStation. Standard er denne katalogen
    "C:\Program Files\Bentley\Microstation CONNECT Edition\MicroStation\config\appl\".

    

   ISY CAD INSTALLASJONSVEILEDNING v8i eller eldre
   Last ned ISY CAD-applikasjonen fra linken ovenfor. Versjonsnummeret skal starte med "08.11..."
   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn. Pakk ut ISY CAD-applikasjonen til en tom mappe. Som standard er denne mappen C:\isycad_downloads.

   ISY CAD-applikasjonen(e) skal nå installeres i MicroStation. Dette kan gjøres halv-automatisk eller manuelt:

    

   SEMI-AUTOMATISK INSTALLASJON
   I mappen ISY CAD-applikasjonen(e) ble pakket ut til (vanligvis C:\isycad_downloads), vil det ligge en *.ma-fil. navnet vil være forskjellig alt etter hvilken versjon av MicroStation den er laget for:

   • Install_v8i.ma for MicroStation v8i
   • Install_xm.ma for MicroStation XM Edition
   • Install_v8.ma for MicroStation 2004 Edition

   Start MicroStation og dra denne ma-filen inn i ett av viewene.Installasjonsprogrammet starter nå opp. 

   Du kan også starte installasjonsprogrammet ved å kjøre en key-in kommando, åpne key-in vinduet fra Utilities menyen i MicroStation.

   Key-in eksempel for MicroStation v8i: MDL LOAD C:\ISYCAD_Downloads\Install_v8i

   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn.

   NB! .net addin filer vil ikke uten videre fungere på en nettverksdisk
   og må derfor ligge lokalt på hver klient. Standardplassering for .net addins er C:\ISYCAD_v8i\mdlapps\addin\bin. I filen TCMain.cfg er stien til lokal installasjon definert i variabelen TC_LOCAL_DIR.

   I MicroStation v8i bør alle eksisterende applikasjoner som er lagt til i MS_DGNAPPS
   midlertidig tas bort før man kjører installasjon av ISY CAD. Dersom man ikke gjør dette vil ikke installasjonsprogrammet klare å
   skrive over enkelte filer.

   AUTOMATISK OPPSTART AV APPLIKASJONEN
   Dersom du ønsker at applikasjonen skal start opp automatisk når MicroStation eller
   PowerDraft starter, kan dette gjøres ved å legge til applikasjonen til MS_DGNAPPS
   konfigurasjonsvariabelen i tcmain.cfg. F.eks.: MS_DGNAPPS > peanuts. Vil du at flere
   applikasjoner skal starte, f.eks. ISY CAD Rebar, legges det til en ny linje for hver
   applikasjon, med samme syntaks: MS_DGNAPPS > ISYCADRebar (Pass på tegnet > )

    MANUELL INSTALLASJON I MICROSTATION V8I

   1. Kopier filene i C:\isycad_downloads katalogen.
    Kopier innholdet i C:\isycad_downloads til katalogen der du ønsker å installere ISY CAD applikasjonen(e). f.eks. C:\ISYCAD_v8i\
    • Hvis installasjon på nettverk:
     I MicroStation v8i benytter flere av ISY CAD applikasjonene .net addins. Disse kan ikke uten videre kjøres fra en nettverksdisk og må derfor kopieres lokalt. Dette gjøres ved å kopiere alle filene under \mdlapps\addin\bin\ katalogen lokalt på hver maskin som skal kjøre applikasjonen.
   2. Endre i TCMain.cfg
    Åpne TCMain.cfg, som ligger under config katalogen i en teksteditor og endre konfigurasjonsvariabelen TC_DIR til den katalogen du har lagt applikasjonen på. For MicroStation v8i må man også endre TC_LOCAL_DIR til den lokale katalogen der man har kopiert .net addin filene.
   3. Flytt TCMain.cfg
    Flytt TCMain.cfg til config katalogen for MicroStation. Standard er denne katalogen
    "C:\Program Files\Bentley\Program\MicroStation\config\appl\". 

   LISENSFIL
   Lisensfilen må hete tcappl.lic og ligge under license katalogen.

   AVANSERT INSTALLASJON
   Alle ISY CAD applikasjonen for MicroStation kan tilpasses installasjon på Citrix, nettverksdisker, i installasjonspakker eller lokalt på andre lokasjoner. Lisenssystemet støtter også mulighet for flytende lisenser eller site/bedrifts-lisensiering av applikasjonen.

    

   TRENGER DU HJELP?
   Trenger du hjelp til installasjonen, eller har du andre spørsmål, ta kontakt med oss på e-post:
   support.isycad@nois.no eller ring supporttelefonen: 67 57 15 20.

  • Brukerveiledning

   Brukerveiledning til denne applikajonen ligger vedlagt i installasjonspakken.

  • Systemkrav

   Denne ISY CAD applikasjonen for MicroStation har følgende systemkrav:

   • MicroStation v8i SelectSeries 1
   • MicroStation v8i SelectSeries 2
   • MicroStation v8i SelectSeries 3
   • MicroStation v8i SelectSeries 10
   • MicroStation PowerDraft v8i SelectSeries 1
   • MicroStation PowerDraft v8i SelectSeries 2
   • MicroStation PowerDraft v8i SelectSeries 3
   • MicroStation CONNECT Update 5

   Se www.bentley.com for informasjon om systemkrav til MicroStation

 • RasterEdit

  Last ned RasterEdit for MicroStation
  • Installasjonsveiledning

   ISY CAD INSTALLASJONSVEILEDNING CONNECT

   Last ned ISY CAD-applikasjonen fra linken ovenfor. Versjonsnummeret skal starte med "10.0x..."
   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn. Velg "Install" eller "Extract". Velges "Extract" vil alle filene legges på ett sted og kan da installeres på manuell måte på samme vis som for v8i. ISYCAD

   MANUELL INSTALLASJON I MICROSTATION CONNECT

   1. Kopier filene i C:\isycad_extract katalogen.
    Kopier innholdet i C:\isycad_extract, eller den katalogen som ble valgt under utpakking, til katalogen der du ønsker å installere ISY CAD applikasjonen(e). f.eks. C:\ISYCAD_Connect\
   2. Hvis installasjon på nettverk:
    I MicroStation Connect benytter flere av ISY CAD applikasjonene .net addins. Disse kan ikke uten videre kjøres fra en nettverksdisk og må derfor kopieres lokalt. Dette gjøres ved å kopiere alle filene under \mdlapps\addin\bin\ katalogen lokalt på hver maskin som skal kjøre applikasjonen.
   3. Endre i ISYMain.cfg
    Åpne ISYMain.cfg, som ligger under config katalogen i en teksteditor og endre konfigurasjonsvariabelen ISY_DIR til den katalogen du har lagt applikasjonen på. For MicroStation Connect må man også endre ISY_LOCAL_DIR til den lokale katalogen der man har kopiert .net addin filene.
   4. Flytt ISYMain.cfg
    Flytt ISYMain.cfg til config katalogen for MicroStation. Standard er denne katalogen
    "C:\Program Files\Bentley\Microstation CONNECT Edition\MicroStation\config\appl\".

    

   ISY CAD INSTALLASJONSVEILEDNING v8i eller eldre
   Last ned ISY CAD-applikasjonen fra linken ovenfor. Versjonsnummeret skal starte med "08.11..."
   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn. Pakk ut ISY CAD-applikasjonen til en tom mappe. Som standard er denne mappen C:\isycad_downloads.

   ISY CAD-applikasjonen(e) skal nå installeres i MicroStation. Dette kan gjøres halv-automatisk eller manuelt:

    

   SEMI-AUTOMATISK INSTALLASJON
   I mappen ISY CAD-applikasjonen(e) ble pakket ut til (vanligvis C:\isycad_downloads), vil det ligge en *.ma-fil. navnet vil være forskjellig alt etter hvilken versjon av MicroStation den er laget for:

   • Install_v8i.ma for MicroStation v8i
   • Install_xm.ma for MicroStation XM Edition
   • Install_v8.ma for MicroStation 2004 Edition

   Start MicroStation og dra denne ma-filen inn i ett av viewene.Installasjonsprogrammet starter nå opp. 

   Du kan også starte installasjonsprogrammet ved å kjøre en key-in kommando, åpne key-in vinduet fra Utilities menyen i MicroStation.

   Key-in eksempel for MicroStation v8i: MDL LOAD C:\ISYCAD_Downloads\Install_v8i

   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn.

   NB! .net addin filer vil ikke uten videre fungere på en nettverksdisk
   og må derfor ligge lokalt på hver klient. Standardplassering for .net addins er C:\ISYCAD_v8i\mdlapps\addin\bin. I filen TCMain.cfg er stien til lokal installasjon definert i variabelen TC_LOCAL_DIR.

   I MicroStation v8i bør alle eksisterende applikasjoner som er lagt til i MS_DGNAPPS
   midlertidig tas bort før man kjører installasjon av ISY CAD. Dersom man ikke gjør dette vil ikke installasjonsprogrammet klare å
   skrive over enkelte filer.

   AUTOMATISK OPPSTART AV APPLIKASJONEN
   Dersom du ønsker at applikasjonen skal start opp automatisk når MicroStation eller
   PowerDraft starter, kan dette gjøres ved å legge til applikasjonen til MS_DGNAPPS
   konfigurasjonsvariabelen i tcmain.cfg. F.eks.: MS_DGNAPPS > peanuts. Vil du at flere
   applikasjoner skal starte, f.eks. ISY CAD Rebar, legges det til en ny linje for hver
   applikasjon, med samme syntaks: MS_DGNAPPS > ISYCADRebar (Pass på tegnet > )

    MANUELL INSTALLASJON I MICROSTATION V8I

   1. Kopier filene i C:\isycad_downloads katalogen.
    Kopier innholdet i C:\isycad_downloads til katalogen der du ønsker å installere ISY CAD applikasjonen(e). f.eks. C:\ISYCAD_v8i\
    • Hvis installasjon på nettverk:
     I MicroStation v8i benytter flere av ISY CAD applikasjonene .net addins. Disse kan ikke uten videre kjøres fra en nettverksdisk og må derfor kopieres lokalt. Dette gjøres ved å kopiere alle filene under \mdlapps\addin\bin\ katalogen lokalt på hver maskin som skal kjøre applikasjonen.
   2. Endre i TCMain.cfg
    Åpne TCMain.cfg, som ligger under config katalogen i en teksteditor og endre konfigurasjonsvariabelen TC_DIR til den katalogen du har lagt applikasjonen på. For MicroStation v8i må man også endre TC_LOCAL_DIR til den lokale katalogen der man har kopiert .net addin filene.
   3. Flytt TCMain.cfg
    Flytt TCMain.cfg til config katalogen for MicroStation. Standard er denne katalogen
    "C:\Program Files\Bentley\Program\MicroStation\config\appl\". 

   LISENSFIL
   Lisensfilen må hete tcappl.lic og ligge under license katalogen.

   AVANSERT INSTALLASJON
   Alle ISY CAD applikasjonen for MicroStation kan tilpasses installasjon på Citrix, nettverksdisker, i installasjonspakker eller lokalt på andre lokasjoner. Lisenssystemet støtter også mulighet for flytende lisenser eller site/bedrifts-lisensiering av applikasjonen.

    

   TRENGER DU HJELP?
   Trenger du hjelp til installasjonen, eller har du andre spørsmål, ta kontakt med oss på e-post:
   support.isycad@nois.no eller ring supporttelefonen: 67 57 15 20.

  • Brukerveiledning

   Brukerveiledning til denne applikajonen ligger vedlagt i installasjonspakken.

  • Systemkrav

   Denne ISY CAD applikasjonen for MicroStation har følgende systemkrav:

   • MicroStation v8i SelectSeries 1
   • MicroStation v8i SelectSeries 2
   • MicroStation v8i SelectSeries 3
   • MicroStation v8i SelectSeries 10
   • MicroStation PowerDraft v8i SelectSeries 1
   • MicroStation PowerDraft v8i SelectSeries 2
   • MicroStation PowerDraft v8i SelectSeries 3
   • MicroStation CONNECT Update 5

   Se www.bentley.com for informasjon om systemkrav til MicroStation

 • Rebar for MicroStation

  Last ned Rebar for MicroStation
  • Installasjonsveiledning

   ISY CAD INSTALLASJONSVEILEDNING CONNECT

   Last ned ISY CAD-applikasjonen fra linken ovenfor. Versjonsnummeret skal starte med "10.0x..."
   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn. Velg "Install" eller "Extract". Velges "Extract" vil alle filene legges på ett sted og kan da installeres på manuell måte på samme vis som for v8i. ISYCAD

   MANUELL INSTALLASJON I MICROSTATION CONNECT

   1. Kopier filene i C:\isycad_extract katalogen.
    Kopier innholdet i C:\isycad_extract, eller den katalogen som ble valgt under utpakking, til katalogen der du ønsker å installere ISY CAD applikasjonen(e). f.eks. C:\ISYCAD_Connect\
   2. Hvis installasjon på nettverk:
    I MicroStation Connect benytter flere av ISY CAD applikasjonene .net addins. Disse kan ikke uten videre kjøres fra en nettverksdisk og må derfor kopieres lokalt. Dette gjøres ved å kopiere alle filene under \mdlapps\addin\bin\ katalogen lokalt på hver maskin som skal kjøre applikasjonen.
   3. Endre i ISYMain.cfg
    Åpne ISYMain.cfg, som ligger under config katalogen i en teksteditor og endre konfigurasjonsvariabelen ISY_DIR til den katalogen du har lagt applikasjonen på. For MicroStation Connect må man også endre ISY_LOCAL_DIR til den lokale katalogen der man har kopiert .net addin filene.
   4. Flytt ISYMain.cfg
    Flytt ISYMain.cfg til config katalogen for MicroStation. Standard er denne katalogen
    "C:\Program Files\Bentley\Microstation CONNECT Edition\MicroStation\config\appl\".

    

   ISY CAD INSTALLASJONSVEILEDNING v8i eller eldre
   Last ned ISY CAD-applikasjonen fra linken ovenfor. Versjonsnummeret skal starte med "08.11..."
   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn. Pakk ut ISY CAD-applikasjonen til en tom mappe. Som standard er denne mappen C:\isycad_downloads.

   ISY CAD-applikasjonen(e) skal nå installeres i MicroStation. Dette kan gjøres halv-automatisk eller manuelt:

    

   SEMI-AUTOMATISK INSTALLASJON
   I mappen ISY CAD-applikasjonen(e) ble pakket ut til (vanligvis C:\isycad_downloads), vil det ligge en *.ma-fil. navnet vil være forskjellig alt etter hvilken versjon av MicroStation den er laget for:

   • Install_v8i.ma for MicroStation v8i
   • Install_xm.ma for MicroStation XM Edition
   • Install_v8.ma for MicroStation 2004 Edition

   Start MicroStation og dra denne ma-filen inn i ett av viewene.Installasjonsprogrammet starter nå opp. 

   Du kan også starte installasjonsprogrammet ved å kjøre en key-in kommando, åpne key-in vinduet fra Utilities menyen i MicroStation.

   Key-in eksempel for MicroStation v8i: MDL LOAD C:\ISYCAD_Downloads\Install_v8i

   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn.

   NB! .net addin filer vil ikke uten videre fungere på en nettverksdisk
   og må derfor ligge lokalt på hver klient. Standardplassering for .net addins er C:\ISYCAD_v8i\mdlapps\addin\bin. I filen TCMain.cfg er stien til lokal installasjon definert i variabelen TC_LOCAL_DIR.

   I MicroStation v8i bør alle eksisterende applikasjoner som er lagt til i MS_DGNAPPS
   midlertidig tas bort før man kjører installasjon av ISY CAD. Dersom man ikke gjør dette vil ikke installasjonsprogrammet klare å
   skrive over enkelte filer.

   AUTOMATISK OPPSTART AV APPLIKASJONEN
   Dersom du ønsker at applikasjonen skal start opp automatisk når MicroStation eller
   PowerDraft starter, kan dette gjøres ved å legge til applikasjonen til MS_DGNAPPS
   konfigurasjonsvariabelen i tcmain.cfg. F.eks.: MS_DGNAPPS > peanuts. Vil du at flere
   applikasjoner skal starte, f.eks. ISY CAD Rebar, legges det til en ny linje for hver
   applikasjon, med samme syntaks: MS_DGNAPPS > ISYCADRebar (Pass på tegnet > )

    MANUELL INSTALLASJON I MICROSTATION V8I

   1. Kopier filene i C:\isycad_downloads katalogen.
    Kopier innholdet i C:\isycad_downloads til katalogen der du ønsker å installere ISY CAD applikasjonen(e). f.eks. C:\ISYCAD_v8i\
    • Hvis installasjon på nettverk:
     I MicroStation v8i benytter flere av ISY CAD applikasjonene .net addins. Disse kan ikke uten videre kjøres fra en nettverksdisk og må derfor kopieres lokalt. Dette gjøres ved å kopiere alle filene under \mdlapps\addin\bin\ katalogen lokalt på hver maskin som skal kjøre applikasjonen.
   2. Endre i TCMain.cfg
    Åpne TCMain.cfg, som ligger under config katalogen i en teksteditor og endre konfigurasjonsvariabelen TC_DIR til den katalogen du har lagt applikasjonen på. For MicroStation v8i må man også endre TC_LOCAL_DIR til den lokale katalogen der man har kopiert .net addin filene.
   3. Flytt TCMain.cfg
    Flytt TCMain.cfg til config katalogen for MicroStation. Standard er denne katalogen
    "C:\Program Files\Bentley\Program\MicroStation\config\appl\". 

   LISENSFIL
   Lisensfilen må hete tcappl.lic og ligge under license katalogen.

   AVANSERT INSTALLASJON
   Alle ISY CAD applikasjonen for MicroStation kan tilpasses installasjon på Citrix, nettverksdisker, i installasjonspakker eller lokalt på andre lokasjoner. Lisenssystemet støtter også mulighet for flytende lisenser eller site/bedrifts-lisensiering av applikasjonen.

    

   TRENGER DU HJELP?
   Trenger du hjelp til installasjonen, eller har du andre spørsmål, ta kontakt med oss på e-post:
   support.isycad@nois.no eller ring supporttelefonen: 67 57 15 20.

  • Brukerveiledning

   Brukerveiledning til denne applikajonen ligger vedlagt i installasjonspakken.

  • Systemkrav

   Denne ISY CAD applikasjonen for MicroStation har følgende systemkrav:

   • MicroStation v8i SelectSeries 1
   • MicroStation v8i SelectSeries 2
   • MicroStation v8i SelectSeries 3
   • MicroStation v8i SelectSeries 10
   • MicroStation PowerDraft v8i SelectSeries 1
   • MicroStation PowerDraft v8i SelectSeries 2
   • MicroStation PowerDraft v8i SelectSeries 3
   • MicroStation CONNECT Update 5

   Se www.bentley.com for informasjon om systemkrav til MicroStation

 • Rebar for Revit

  Last ned Rebar for Revit
  • Installasjonsveiledning

   Automatisk installasjon

   ISY CAD-applikasjonene for Revit vil automatisk bli innstallert på korrekt plass. Det er ikke nødvendig med manuell konfigurering for å få applikasjonen til å kjøre.

   1. Lukk Revit før installering.
   2. Last ned ISY CAD-applikasjonen og start msi-filen. 
   3. Følg instruksjonen trinn for trinn.
   4. ISY CAD-applikasjonen vil bli installert. Når installasjonen er ferdig, åpne Revit og fanen "ISY CAD" har blitt opprettet. Applikasjonen ligger i sin helhet i denne fanen.
  • Brukerveiledning

   Brukerveiledning til denne applikajonen ligger vedlagt i installasjonspakken.

  • Systemkrav

   Denne ISY CAD applikasjonen for Revit har følgende systemkrav:

   • 64-bit Windows
   • Revit 2016, Revit 2017, Revit 2018, Revit 2019 eller Revit 2020

   Se ellers www.autodesk.com for informasjon om systemkrav til Revit 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020

   Finnes det eldre versjoner av applikasjonen vil disse ha følgende krav:

   Versjon 2015:

   • 64-bit Windows
   • Revit Architecture 2015
   • Revit Structure 2015
   • Revit MEP 2015

   Versjon 2014:

   • 64-bit Windows
   • Revit Architecture 2014
   • Revit Structure 2014
   • Revit MEP 2014

   Versjon 2013:

   • 32bit eller 64-bit Windows
   • Revit Architecture 2013
   • Revit Structure 2013
   • Revit MEP 2013

    

   Se ellers www.autodesk.com for informasjon om systemkrav til Revit 2015, 2014 og 2013.

 • Review for MicroStation

  Last ned Review for MicroStation
  • Installasjonsveiledning

   ISY CAD INSTALLASJONSVEILEDNING CONNECT

   Last ned ISY CAD-applikasjonen fra linken ovenfor. Versjonsnummeret skal starte med "10.0x..."
   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn. Velg "Install" eller "Extract". Velges "Extract" vil alle filene legges på ett sted og kan da installeres på manuell måte på samme vis som for v8i. ISYCAD

   MANUELL INSTALLASJON I MICROSTATION CONNECT

   1. Kopier filene i C:\isycad_extract katalogen.
    Kopier innholdet i C:\isycad_extract, eller den katalogen som ble valgt under utpakking, til katalogen der du ønsker å installere ISY CAD applikasjonen(e). f.eks. C:\ISYCAD_Connect\
   2. Hvis installasjon på nettverk:
    I MicroStation Connect benytter flere av ISY CAD applikasjonene .net addins. Disse kan ikke uten videre kjøres fra en nettverksdisk og må derfor kopieres lokalt. Dette gjøres ved å kopiere alle filene under \mdlapps\addin\bin\ katalogen lokalt på hver maskin som skal kjøre applikasjonen.
   3. Endre i ISYMain.cfg
    Åpne ISYMain.cfg, som ligger under config katalogen i en teksteditor og endre konfigurasjonsvariabelen ISY_DIR til den katalogen du har lagt applikasjonen på. For MicroStation Connect må man også endre ISY_LOCAL_DIR til den lokale katalogen der man har kopiert .net addin filene.
   4. Flytt ISYMain.cfg
    Flytt ISYMain.cfg til config katalogen for MicroStation. Standard er denne katalogen
    "C:\Program Files\Bentley\Microstation CONNECT Edition\MicroStation\config\appl\".

    

   ISY CAD INSTALLASJONSVEILEDNING v8i eller eldre
   Last ned ISY CAD-applikasjonen fra linken ovenfor. Versjonsnummeret skal starte med "08.11..."
   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn. Pakk ut ISY CAD-applikasjonen til en tom mappe. Som standard er denne mappen C:\isycad_downloads.

   ISY CAD-applikasjonen(e) skal nå installeres i MicroStation. Dette kan gjøres halv-automatisk eller manuelt:

    

   SEMI-AUTOMATISK INSTALLASJON
   I mappen ISY CAD-applikasjonen(e) ble pakket ut til (vanligvis C:\isycad_downloads), vil det ligge en *.ma-fil. navnet vil være forskjellig alt etter hvilken versjon av MicroStation den er laget for:

   • Install_v8i.ma for MicroStation v8i
   • Install_xm.ma for MicroStation XM Edition
   • Install_v8.ma for MicroStation 2004 Edition

   Start MicroStation og dra denne ma-filen inn i ett av viewene.Installasjonsprogrammet starter nå opp. 

   Du kan også starte installasjonsprogrammet ved å kjøre en key-in kommando, åpne key-in vinduet fra Utilities menyen i MicroStation.

   Key-in eksempel for MicroStation v8i: MDL LOAD C:\ISYCAD_Downloads\Install_v8i

   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn.

   NB! .net addin filer vil ikke uten videre fungere på en nettverksdisk
   og må derfor ligge lokalt på hver klient. Standardplassering for .net addins er C:\ISYCAD_v8i\mdlapps\addin\bin. I filen TCMain.cfg er stien til lokal installasjon definert i variabelen TC_LOCAL_DIR.

   I MicroStation v8i bør alle eksisterende applikasjoner som er lagt til i MS_DGNAPPS
   midlertidig tas bort før man kjører installasjon av ISY CAD. Dersom man ikke gjør dette vil ikke installasjonsprogrammet klare å
   skrive over enkelte filer.

   AUTOMATISK OPPSTART AV APPLIKASJONEN
   Dersom du ønsker at applikasjonen skal start opp automatisk når MicroStation eller
   PowerDraft starter, kan dette gjøres ved å legge til applikasjonen til MS_DGNAPPS
   konfigurasjonsvariabelen i tcmain.cfg. F.eks.: MS_DGNAPPS > peanuts. Vil du at flere
   applikasjoner skal starte, f.eks. ISY CAD Rebar, legges det til en ny linje for hver
   applikasjon, med samme syntaks: MS_DGNAPPS > ISYCADRebar (Pass på tegnet > )

    MANUELL INSTALLASJON I MICROSTATION V8I

   1. Kopier filene i C:\isycad_downloads katalogen.
    Kopier innholdet i C:\isycad_downloads til katalogen der du ønsker å installere ISY CAD applikasjonen(e). f.eks. C:\ISYCAD_v8i\
    • Hvis installasjon på nettverk:
     I MicroStation v8i benytter flere av ISY CAD applikasjonene .net addins. Disse kan ikke uten videre kjøres fra en nettverksdisk og må derfor kopieres lokalt. Dette gjøres ved å kopiere alle filene under \mdlapps\addin\bin\ katalogen lokalt på hver maskin som skal kjøre applikasjonen.
   2. Endre i TCMain.cfg
    Åpne TCMain.cfg, som ligger under config katalogen i en teksteditor og endre konfigurasjonsvariabelen TC_DIR til den katalogen du har lagt applikasjonen på. For MicroStation v8i må man også endre TC_LOCAL_DIR til den lokale katalogen der man har kopiert .net addin filene.
   3. Flytt TCMain.cfg
    Flytt TCMain.cfg til config katalogen for MicroStation. Standard er denne katalogen
    "C:\Program Files\Bentley\Program\MicroStation\config\appl\". 

   LISENSFIL
   Lisensfilen må hete tcappl.lic og ligge under license katalogen.

   AVANSERT INSTALLASJON
   Alle ISY CAD applikasjonen for MicroStation kan tilpasses installasjon på Citrix, nettverksdisker, i installasjonspakker eller lokalt på andre lokasjoner. Lisenssystemet støtter også mulighet for flytende lisenser eller site/bedrifts-lisensiering av applikasjonen.

    

   TRENGER DU HJELP?
   Trenger du hjelp til installasjonen, eller har du andre spørsmål, ta kontakt med oss på e-post:
   support.isycad@nois.no eller ring supporttelefonen: 67 57 15 20.

  • Brukerveiledning

   Brukerveiledning til denne applikajonen ligger vedlagt i installasjonspakken.

  • Systemkrav

   ISY CAD applikasjonene til MicroStation v8i har følgende systemkrav:

   • MicroStation v8i SelectSeries 1
   • MicroStation v8i SelectSeries 2
   • MicroStation v8i SelectSeries 3

   Se www.bentley.com for informasjon om systemkrav til MicroStation

 • Safety for Revit

  Last ned Safety for Revit
  • Installasjonsveiledning

   Automatisk installasjon

   ISY CAD-applikasjonene for Revit vil automatisk bli innstallert på korrekt plass. Det er ikke nødvendig med manuell konfigurering for å få applikasjonen til å kjøre.

   1. Lukk Revit før installering.
   2. Last ned ISY CAD-applikasjonen og start msi-filen. 
   3. Følg instruksjonen trinn for trinn.
   4. ISY CAD-applikasjonen vil bli installert. Når installasjonen er ferdig, åpne Revit og fanen "ISY CAD" har blitt opprettet. Applikasjonen ligger i sin helhet i denne fanen.
  • Brukerveiledning

   Brukerveiledning til denne applikajonen ligger vedlagt i installasjonspakken.

  • Systemkrav

   Denne ISY CAD applikasjonen for Revit har følgende systemkrav:

   • 64-bit Windows
   • Revit 2016, Revit 2017, Revit 2018, Revit 2019 eller Revit 2020

   Se ellers www.autodesk.com for informasjon om systemkrav til Revit 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020

   Finnes det eldre versjoner av applikasjonen vil disse ha følgende krav:

   Versjon 2015:

   • 64-bit Windows
   • Revit Architecture 2015
   • Revit Structure 2015
   • Revit MEP 2015

   Versjon 2014:

   • 64-bit Windows
   • Revit Architecture 2014
   • Revit Structure 2014
   • Revit MEP 2014

   Versjon 2013:

   • 32bit eller 64-bit Windows
   • Revit Architecture 2013
   • Revit Structure 2013
   • Revit MEP 2013

    

   Se ellers www.autodesk.com for informasjon om systemkrav til Revit 2015, 2014 og 2013.

 • SOSI

  Last ned SOSI for MicroStation
  • Installasjonsveiledning

   ISY CAD INSTALLASJONSVEILEDNING CONNECT

   Last ned ISY CAD-applikasjonen fra linken ovenfor. Versjonsnummeret skal starte med "10.0x..."
   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn. Velg "Install" eller "Extract". Velges "Extract" vil alle filene legges på ett sted og kan da installeres på manuell måte på samme vis som for v8i. ISYCAD

   MANUELL INSTALLASJON I MICROSTATION CONNECT

   1. Kopier filene i C:\isycad_extract katalogen.
    Kopier innholdet i C:\isycad_extract, eller den katalogen som ble valgt under utpakking, til katalogen der du ønsker å installere ISY CAD applikasjonen(e). f.eks. C:\ISYCAD_Connect\
   2. Hvis installasjon på nettverk:
    I MicroStation Connect benytter flere av ISY CAD applikasjonene .net addins. Disse kan ikke uten videre kjøres fra en nettverksdisk og må derfor kopieres lokalt. Dette gjøres ved å kopiere alle filene under \mdlapps\addin\bin\ katalogen lokalt på hver maskin som skal kjøre applikasjonen.
   3. Endre i ISYMain.cfg
    Åpne ISYMain.cfg, som ligger under config katalogen i en teksteditor og endre konfigurasjonsvariabelen ISY_DIR til den katalogen du har lagt applikasjonen på. For MicroStation Connect må man også endre ISY_LOCAL_DIR til den lokale katalogen der man har kopiert .net addin filene.
   4. Flytt ISYMain.cfg
    Flytt ISYMain.cfg til config katalogen for MicroStation. Standard er denne katalogen
    "C:\Program Files\Bentley\Microstation CONNECT Edition\MicroStation\config\appl\".

    

   ISY CAD INSTALLASJONSVEILEDNING v8i eller eldre
   Last ned ISY CAD-applikasjonen fra linken ovenfor. Versjonsnummeret skal starte med "08.11..."
   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn. Pakk ut ISY CAD-applikasjonen til en tom mappe. Som standard er denne mappen C:\isycad_downloads.

   ISY CAD-applikasjonen(e) skal nå installeres i MicroStation. Dette kan gjøres halv-automatisk eller manuelt:

    

   SEMI-AUTOMATISK INSTALLASJON
   I mappen ISY CAD-applikasjonen(e) ble pakket ut til (vanligvis C:\isycad_downloads), vil det ligge en *.ma-fil. navnet vil være forskjellig alt etter hvilken versjon av MicroStation den er laget for:

   • Install_v8i.ma for MicroStation v8i
   • Install_xm.ma for MicroStation XM Edition
   • Install_v8.ma for MicroStation 2004 Edition

   Start MicroStation og dra denne ma-filen inn i ett av viewene.Installasjonsprogrammet starter nå opp. 

   Du kan også starte installasjonsprogrammet ved å kjøre en key-in kommando, åpne key-in vinduet fra Utilities menyen i MicroStation.

   Key-in eksempel for MicroStation v8i: MDL LOAD C:\ISYCAD_Downloads\Install_v8i

   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn.

   NB! .net addin filer vil ikke uten videre fungere på en nettverksdisk
   og må derfor ligge lokalt på hver klient. Standardplassering for .net addins er C:\ISYCAD_v8i\mdlapps\addin\bin. I filen TCMain.cfg er stien til lokal installasjon definert i variabelen TC_LOCAL_DIR.

   I MicroStation v8i bør alle eksisterende applikasjoner som er lagt til i MS_DGNAPPS
   midlertidig tas bort før man kjører installasjon av ISY CAD. Dersom man ikke gjør dette vil ikke installasjonsprogrammet klare å
   skrive over enkelte filer.

   AUTOMATISK OPPSTART AV APPLIKASJONEN
   Dersom du ønsker at applikasjonen skal start opp automatisk når MicroStation eller
   PowerDraft starter, kan dette gjøres ved å legge til applikasjonen til MS_DGNAPPS
   konfigurasjonsvariabelen i tcmain.cfg. F.eks.: MS_DGNAPPS > peanuts. Vil du at flere
   applikasjoner skal starte, f.eks. ISY CAD Rebar, legges det til en ny linje for hver
   applikasjon, med samme syntaks: MS_DGNAPPS > ISYCADRebar (Pass på tegnet > )

    MANUELL INSTALLASJON I MICROSTATION V8I

   1. Kopier filene i C:\isycad_downloads katalogen.
    Kopier innholdet i C:\isycad_downloads til katalogen der du ønsker å installere ISY CAD applikasjonen(e). f.eks. C:\ISYCAD_v8i\
    • Hvis installasjon på nettverk:
     I MicroStation v8i benytter flere av ISY CAD applikasjonene .net addins. Disse kan ikke uten videre kjøres fra en nettverksdisk og må derfor kopieres lokalt. Dette gjøres ved å kopiere alle filene under \mdlapps\addin\bin\ katalogen lokalt på hver maskin som skal kjøre applikasjonen.
   2. Endre i TCMain.cfg
    Åpne TCMain.cfg, som ligger under config katalogen i en teksteditor og endre konfigurasjonsvariabelen TC_DIR til den katalogen du har lagt applikasjonen på. For MicroStation v8i må man også endre TC_LOCAL_DIR til den lokale katalogen der man har kopiert .net addin filene.
   3. Flytt TCMain.cfg
    Flytt TCMain.cfg til config katalogen for MicroStation. Standard er denne katalogen
    "C:\Program Files\Bentley\Program\MicroStation\config\appl\". 

   LISENSFIL
   Lisensfilen må hete tcappl.lic og ligge under license katalogen.

   AVANSERT INSTALLASJON
   Alle ISY CAD applikasjonen for MicroStation kan tilpasses installasjon på Citrix, nettverksdisker, i installasjonspakker eller lokalt på andre lokasjoner. Lisenssystemet støtter også mulighet for flytende lisenser eller site/bedrifts-lisensiering av applikasjonen.

    

   TRENGER DU HJELP?
   Trenger du hjelp til installasjonen, eller har du andre spørsmål, ta kontakt med oss på e-post:
   support.isycad@nois.no eller ring supporttelefonen: 67 57 15 20.

  • Brukerveiledning

   Brukerveiledning til denne applikajonen ligger vedlagt i installasjonspakken.

  • Systemkrav

   Denne ISY CAD applikasjonen for MicroStation har følgende systemkrav:

   • MicroStation v8i SelectSeries 1
   • MicroStation v8i SelectSeries 2
   • MicroStation v8i SelectSeries 3
   • MicroStation v8i SelectSeries 10
   • MicroStation PowerDraft v8i SelectSeries 1
   • MicroStation PowerDraft v8i SelectSeries 2
   • MicroStation PowerDraft v8i SelectSeries 3
   • MicroStation CONNECT Update 5

   Se www.bentley.com for informasjon om systemkrav til MicroStation

 • Steel

  Last ned Steel for MicroStation
  • Installasjonsveiledning

   ISY CAD INSTALLASJONSVEILEDNING CONNECT

   Last ned ISY CAD-applikasjonen fra linken ovenfor. Versjonsnummeret skal starte med "10.0x..."
   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn. Velg "Install" eller "Extract". Velges "Extract" vil alle filene legges på ett sted og kan da installeres på manuell måte på samme vis som for v8i. ISYCAD

   MANUELL INSTALLASJON I MICROSTATION CONNECT

   1. Kopier filene i C:\isycad_extract katalogen.
    Kopier innholdet i C:\isycad_extract, eller den katalogen som ble valgt under utpakking, til katalogen der du ønsker å installere ISY CAD applikasjonen(e). f.eks. C:\ISYCAD_Connect\
   2. Hvis installasjon på nettverk:
    I MicroStation Connect benytter flere av ISY CAD applikasjonene .net addins. Disse kan ikke uten videre kjøres fra en nettverksdisk og må derfor kopieres lokalt. Dette gjøres ved å kopiere alle filene under \mdlapps\addin\bin\ katalogen lokalt på hver maskin som skal kjøre applikasjonen.
   3. Endre i ISYMain.cfg
    Åpne ISYMain.cfg, som ligger under config katalogen i en teksteditor og endre konfigurasjonsvariabelen ISY_DIR til den katalogen du har lagt applikasjonen på. For MicroStation Connect må man også endre ISY_LOCAL_DIR til den lokale katalogen der man har kopiert .net addin filene.
   4. Flytt ISYMain.cfg
    Flytt ISYMain.cfg til config katalogen for MicroStation. Standard er denne katalogen
    "C:\Program Files\Bentley\Microstation CONNECT Edition\MicroStation\config\appl\".

    

   ISY CAD INSTALLASJONSVEILEDNING v8i eller eldre
   Last ned ISY CAD-applikasjonen fra linken ovenfor. Versjonsnummeret skal starte med "08.11..."
   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn. Pakk ut ISY CAD-applikasjonen til en tom mappe. Som standard er denne mappen C:\isycad_downloads.

   ISY CAD-applikasjonen(e) skal nå installeres i MicroStation. Dette kan gjøres halv-automatisk eller manuelt:

    

   SEMI-AUTOMATISK INSTALLASJON
   I mappen ISY CAD-applikasjonen(e) ble pakket ut til (vanligvis C:\isycad_downloads), vil det ligge en *.ma-fil. navnet vil være forskjellig alt etter hvilken versjon av MicroStation den er laget for:

   • Install_v8i.ma for MicroStation v8i
   • Install_xm.ma for MicroStation XM Edition
   • Install_v8.ma for MicroStation 2004 Edition

   Start MicroStation og dra denne ma-filen inn i ett av viewene.Installasjonsprogrammet starter nå opp. 

   Du kan også starte installasjonsprogrammet ved å kjøre en key-in kommando, åpne key-in vinduet fra Utilities menyen i MicroStation.

   Key-in eksempel for MicroStation v8i: MDL LOAD C:\ISYCAD_Downloads\Install_v8i

   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn.

   NB! .net addin filer vil ikke uten videre fungere på en nettverksdisk
   og må derfor ligge lokalt på hver klient. Standardplassering for .net addins er C:\ISYCAD_v8i\mdlapps\addin\bin. I filen TCMain.cfg er stien til lokal installasjon definert i variabelen TC_LOCAL_DIR.

   I MicroStation v8i bør alle eksisterende applikasjoner som er lagt til i MS_DGNAPPS
   midlertidig tas bort før man kjører installasjon av ISY CAD. Dersom man ikke gjør dette vil ikke installasjonsprogrammet klare å
   skrive over enkelte filer.

   AUTOMATISK OPPSTART AV APPLIKASJONEN
   Dersom du ønsker at applikasjonen skal start opp automatisk når MicroStation eller
   PowerDraft starter, kan dette gjøres ved å legge til applikasjonen til MS_DGNAPPS
   konfigurasjonsvariabelen i tcmain.cfg. F.eks.: MS_DGNAPPS > peanuts. Vil du at flere
   applikasjoner skal starte, f.eks. ISY CAD Rebar, legges det til en ny linje for hver
   applikasjon, med samme syntaks: MS_DGNAPPS > ISYCADRebar (Pass på tegnet > )

    MANUELL INSTALLASJON I MICROSTATION V8I

   1. Kopier filene i C:\isycad_downloads katalogen.
    Kopier innholdet i C:\isycad_downloads til katalogen der du ønsker å installere ISY CAD applikasjonen(e). f.eks. C:\ISYCAD_v8i\
    • Hvis installasjon på nettverk:
     I MicroStation v8i benytter flere av ISY CAD applikasjonene .net addins. Disse kan ikke uten videre kjøres fra en nettverksdisk og må derfor kopieres lokalt. Dette gjøres ved å kopiere alle filene under \mdlapps\addin\bin\ katalogen lokalt på hver maskin som skal kjøre applikasjonen.
   2. Endre i TCMain.cfg
    Åpne TCMain.cfg, som ligger under config katalogen i en teksteditor og endre konfigurasjonsvariabelen TC_DIR til den katalogen du har lagt applikasjonen på. For MicroStation v8i må man også endre TC_LOCAL_DIR til den lokale katalogen der man har kopiert .net addin filene.
   3. Flytt TCMain.cfg
    Flytt TCMain.cfg til config katalogen for MicroStation. Standard er denne katalogen
    "C:\Program Files\Bentley\Program\MicroStation\config\appl\". 

   LISENSFIL
   Lisensfilen må hete tcappl.lic og ligge under license katalogen.

   AVANSERT INSTALLASJON
   Alle ISY CAD applikasjonen for MicroStation kan tilpasses installasjon på Citrix, nettverksdisker, i installasjonspakker eller lokalt på andre lokasjoner. Lisenssystemet støtter også mulighet for flytende lisenser eller site/bedrifts-lisensiering av applikasjonen.

    

   TRENGER DU HJELP?
   Trenger du hjelp til installasjonen, eller har du andre spørsmål, ta kontakt med oss på e-post:
   support.isycad@nois.no eller ring supporttelefonen: 67 57 15 20.

  • Brukerveiledning

   Brukerveiledning til denne applikajonen ligger vedlagt i installasjonspakken.

  • Systemkrav

   Denne ISY CAD applikasjonen for MicroStation har følgende systemkrav:

   • MicroStation v8i SelectSeries 1
   • MicroStation v8i SelectSeries 2
   • MicroStation v8i SelectSeries 3
   • MicroStation v8i SelectSeries 10
   • MicroStation PowerDraft v8i SelectSeries 1
   • MicroStation PowerDraft v8i SelectSeries 2
   • MicroStation PowerDraft v8i SelectSeries 3
   • MicroStation CONNECT Update 5

   Se www.bentley.com for informasjon om systemkrav til MicroStation

 • Weld

  Last ned Weld for MicroStation
  • Installasjonsveiledning

   ISY CAD INSTALLASJONSVEILEDNING CONNECT

   Last ned ISY CAD-applikasjonen fra linken ovenfor. Versjonsnummeret skal starte med "10.0x..."
   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn. Velg "Install" eller "Extract". Velges "Extract" vil alle filene legges på ett sted og kan da installeres på manuell måte på samme vis som for v8i. ISYCAD

   MANUELL INSTALLASJON I MICROSTATION CONNECT

   1. Kopier filene i C:\isycad_extract katalogen.
    Kopier innholdet i C:\isycad_extract, eller den katalogen som ble valgt under utpakking, til katalogen der du ønsker å installere ISY CAD applikasjonen(e). f.eks. C:\ISYCAD_Connect\
   2. Hvis installasjon på nettverk:
    I MicroStation Connect benytter flere av ISY CAD applikasjonene .net addins. Disse kan ikke uten videre kjøres fra en nettverksdisk og må derfor kopieres lokalt. Dette gjøres ved å kopiere alle filene under \mdlapps\addin\bin\ katalogen lokalt på hver maskin som skal kjøre applikasjonen.
   3. Endre i ISYMain.cfg
    Åpne ISYMain.cfg, som ligger under config katalogen i en teksteditor og endre konfigurasjonsvariabelen ISY_DIR til den katalogen du har lagt applikasjonen på. For MicroStation Connect må man også endre ISY_LOCAL_DIR til den lokale katalogen der man har kopiert .net addin filene.
   4. Flytt ISYMain.cfg
    Flytt ISYMain.cfg til config katalogen for MicroStation. Standard er denne katalogen
    "C:\Program Files\Bentley\Microstation CONNECT Edition\MicroStation\config\appl\".

    

   ISY CAD INSTALLASJONSVEILEDNING v8i eller eldre
   Last ned ISY CAD-applikasjonen fra linken ovenfor. Versjonsnummeret skal starte med "08.11..."
   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn. Pakk ut ISY CAD-applikasjonen til en tom mappe. Som standard er denne mappen C:\isycad_downloads.

   ISY CAD-applikasjonen(e) skal nå installeres i MicroStation. Dette kan gjøres halv-automatisk eller manuelt:

    

   SEMI-AUTOMATISK INSTALLASJON
   I mappen ISY CAD-applikasjonen(e) ble pakket ut til (vanligvis C:\isycad_downloads), vil det ligge en *.ma-fil. navnet vil være forskjellig alt etter hvilken versjon av MicroStation den er laget for:

   • Install_v8i.ma for MicroStation v8i
   • Install_xm.ma for MicroStation XM Edition
   • Install_v8.ma for MicroStation 2004 Edition

   Start MicroStation og dra denne ma-filen inn i ett av viewene.Installasjonsprogrammet starter nå opp. 

   Du kan også starte installasjonsprogrammet ved å kjøre en key-in kommando, åpne key-in vinduet fra Utilities menyen i MicroStation.

   Key-in eksempel for MicroStation v8i: MDL LOAD C:\ISYCAD_Downloads\Install_v8i

   Følg installasjonsveiledningen trinn for trinn.

   NB! .net addin filer vil ikke uten videre fungere på en nettverksdisk
   og må derfor ligge lokalt på hver klient. Standardplassering for .net addins er C:\ISYCAD_v8i\mdlapps\addin\bin. I filen TCMain.cfg er stien til lokal installasjon definert i variabelen TC_LOCAL_DIR.

   I MicroStation v8i bør alle eksisterende applikasjoner som er lagt til i MS_DGNAPPS
   midlertidig tas bort før man kjører installasjon av ISY CAD. Dersom man ikke gjør dette vil ikke installasjonsprogrammet klare å
   skrive over enkelte filer.

   AUTOMATISK OPPSTART AV APPLIKASJONEN
   Dersom du ønsker at applikasjonen skal start opp automatisk når MicroStation eller
   PowerDraft starter, kan dette gjøres ved å legge til applikasjonen til MS_DGNAPPS
   konfigurasjonsvariabelen i tcmain.cfg. F.eks.: MS_DGNAPPS > peanuts. Vil du at flere
   applikasjoner skal starte, f.eks. ISY CAD Rebar, legges det til en ny linje for hver
   applikasjon, med samme syntaks: MS_DGNAPPS > ISYCADRebar (Pass på tegnet > )

    MANUELL INSTALLASJON I MICROSTATION V8I

   1. Kopier filene i C:\isycad_downloads katalogen.
    Kopier innholdet i C:\isycad_downloads til katalogen der du ønsker å installere ISY CAD applikasjonen(e). f.eks. C:\ISYCAD_v8i\
    • Hvis installasjon på nettverk:
     I MicroStation v8i benytter flere av ISY CAD applikasjonene .net addins. Disse kan ikke uten videre kjøres fra en nettverksdisk og må derfor kopieres lokalt. Dette gjøres ved å kopiere alle filene under \mdlapps\addin\bin\ katalogen lokalt på hver maskin som skal kjøre applikasjonen.
   2. Endre i TCMain.cfg
    Åpne TCMain.cfg, som ligger under config katalogen i en teksteditor og endre konfigurasjonsvariabelen TC_DIR til den katalogen du har lagt applikasjonen på. For MicroStation v8i må man også endre TC_LOCAL_DIR til den lokale katalogen der man har kopiert .net addin filene.
   3. Flytt TCMain.cfg
    Flytt TCMain.cfg til config katalogen for MicroStation. Standard er denne katalogen
    "C:\Program Files\Bentley\Program\MicroStation\config\appl\". 

   LISENSFIL
   Lisensfilen må hete tcappl.lic og ligge under license katalogen.

   AVANSERT INSTALLASJON
   Alle ISY CAD applikasjonen for MicroStation kan tilpasses installasjon på Citrix, nettverksdisker, i installasjonspakker eller lokalt på andre lokasjoner. Lisenssystemet støtter også mulighet for flytende lisenser eller site/bedrifts-lisensiering av applikasjonen.

    

   TRENGER DU HJELP?
   Trenger du hjelp til installasjonen, eller har du andre spørsmål, ta kontakt med oss på e-post:
   support.isycad@nois.no eller ring supporttelefonen: 67 57 15 20.

  • Brukerveiledning

   Brukerveiledning til denne applikajonen ligger vedlagt i installasjonspakken.

  • Systemkrav

   Denne ISY CAD applikasjonen for MicroStation har følgende systemkrav:

   • MicroStation v8i SelectSeries 1
   • MicroStation v8i SelectSeries 2
   • MicroStation v8i SelectSeries 3
   • MicroStation v8i SelectSeries 10
   • MicroStation PowerDraft v8i SelectSeries 1
   • MicroStation PowerDraft v8i SelectSeries 2
   • MicroStation PowerDraft v8i SelectSeries 3
   • MicroStation CONNECT Update 5

   Se www.bentley.com for informasjon om systemkrav til MicroStation