• ISY Beskrivelse

  Verktøy for å utarbeide digitale beskrivelser

 • ISY Beskrivelse for Revit og Civil 3D

  Her finner du alle Plug-ins med NS eller Prosess-koder for programmene Autodesk REVIT og Autodesk Civil 3D

 • Lisensiering

  Her laster du ned ISY lisensiering. Den inneholder nødvendige filer for serverinstallasjon av lisenssystemet. Lisenssystemet bygger på FlexNet Licensing fra Flexera. ISY Licence er et enkelt verktøy for å få oversikt over hvilke lisenser dere har på ISY Beskrivelse, ISY Linker, ISY CAD og ISY Design produktene. 
 • Tariff

  Måleprogram for tariff er utviklet for Fellesforbundet og brukes av målekontorene i forbindelse med akkordoppgjør for tømmer, betong og murer fagene.
 • Veiledning og video

  Her finner du brukervideoer, veiledninger og spørsmål  & svar for ISY Beskrivelse, ISY Linker, lisenssystem og NS 3420.
  Finner du ikke det du leter etter her, ta kontakt med ISY support:
  E-post: Beskrivelse@nois.no eller linker@nois.no

  • Brukervideo

   Brukervideo Plug-in
   Nye videoer er under utarbeidelse, se +Webinarer for innføring i Beskrivelse BIM fra ISYdagene2020

   Brukervideo ISY Beskrivelse (Bruk av BIM)
   Nye videoer er under utarbeidelse, se +Webinarer for innføring i Beskrivelse BIM fra ISYdagene2020

    

  • Spørsmål og Svar ISY Linker

   Spørsmål:
   Jeg får ikke skrevet inn priser i anbudsfilen (.gab) jeg har mottatt. Hva er galt?

   Svar:
   Anbudsfilen kan være skrivebeskyttet av ulike årsaker:

   • Anbudsfilen vil være skrivebeskyttet dersom den åpnes direkte fra et epost-vedlegg eller CD (skrivebeskyttet område).
    Løsning: Kopier anbudsfilen lokalt på din maskin først, f.eks. Mine dokumenter, og åpne den derifra.
   • Anbudsfilen kan være merket som 'Skrivebeskyttet' (Read only).
    Løsning: Høyreklikk på anbudsfilen og velg Egenskaper (Properties). Fjern avhukingstegnet for 'Skrivebeskyttet' (Read only), og trykk Bruk (Apply) og OK. På enkelte PCer kan det også være satt på en filblokkering. For å fjerne blokkeringen høyreklikker du på anbudsfilen og velger Egenskaper (Properties). Trykk så på 'Fjern blokkering', og trykk Bruk (Apply) og OK.
   • Anbudsfilen kan ha på en lås for endring av priser.
    Løsning: For å sjekke om dette er tilfellet velger du Fil -> Prosjektoppsett og fanen Status. Se om det er huket av for 'Endring av priser' under 'Låser'. Dersom dette er tilfellet må du få tilsendt en ny anbudsfil hvor denne låsen er av.
   • Anbudsfilen er egentlig ikke en anbudsfil, men en beskrivelse-fil (.ga1) omdøpt til .gab.
    Løsning: For å undersøke om dette er tilfellet åpner du Fil-menyen og ser om Anbudsbehandling er "grået ut", og om du har mulighet til å legge inn pris. Hvis dette er tilfellet må du få tilsendt en ny anbudsfil (.gab) som er laget via Fil -> Anbudsbehandling med ISY Linker i ISY Beskrivelse.
    ___________________________________________

   Spørsmål:
   Jeg har mottatt en .GAB (anbudsfil) som jeg må oppgradere for å jobbe med i ISY Linker 10, hva må jeg tenke på?

   Svar:

   I en overgang vil det være slik at enten brukeren av ISY Beskrivelse eller ISY Linker sitter med ulike versjoner. 
   De versjonene det er snakk om er 9.6 og 10. 
   Ved å oppgradere en fil så endrer man filformat. Da er det viktig at vi sender korrekt filformat tilbake til de som skal motta .GAP (prisfil).
   Den enkleste måten for to ulike versjoner å snakke sammen på er ved bruk av NS 3459 .XML. Altså at bruker av ISY Beskrivelse eller ISY Linker sender fra seg henholdsvis .XML prisforespørsel eller .XML Pristilbud,
   .XML er versjonsuavhengig og fungerer like godt uansett program.
   Men hvis f.eks. bruker av ISY Beskrivelse 9.6 krever at anbud skal leveres på .GAP (prisfil) format så er det viktig at bruker av ISY Linker enten leverer i versjon 9.6 eller leverer fra seg riktig fil i ISY Linker 10.

   I ISY Linker 10 er det nemlig slik at hvis man har åpnet en 9.6 .GAB fil ( og oppgradert denne) så vil det ved eksport av prisfil dukke opp to identiske prisfiler (en for versjon 9.xx og en for versjon 10).
   Har du mottatt .GAB 9.xx fil så skal du sende den prisfilen som er merket med "beskrivelse9" tilbake. Se bilde for mer informasjon:  • Spørsmål og Svar ISY Beskrivelse

   Spørsmål:
   Jeg får denne feilmelding ved valg av lisens. Hvorfor?

   Svar:
   I versjon 11.4 av ISY Beskrivelse har det dessverre oppstått en bug som forårsaker følgende feilmelding når en prøver å endre på hvilke lisenser programmet skal bruke. (Via meny Hjelp => Lisens => Velg hvilke lisenser programmet skal bruke.)
   Vi jobber med å få rettet dette til neste versjon, men i mellomtiden har man to alternativer for umiddelbar løsning:

   1: Laste ned og installere versjon 11.3 fra nois.no.

   2: Endre i registry på maskinen for å sette nøyaktig hvilke lisenser som skal brukes. (Merk at sistnevnte er litt teknisk og tungvint, men det fungerer. Forklaring følger under, men bør nok gjennomføres av kvalifisert IT personell.)

   For å endre på registry trenger man å gå inn i noe som heter Regedit. Søk på dette i start-menyen i Windows først. Noe som heter "registerredigering" bør dukke opp. Velg det. Dere bør få opp et skjermbilde som minner om det under:

   For å utvide mapper, trykk på pilen til venstre for den aktuelle mappen. Filstien ser dere helt øverst, på den markerte linjen. Gå inn i denne mappen og velg markert oppføring på høyresiden. Dersom man dobbeltklikker på denne vil man kunne sette en verdi. Denne bør settes til null dersom klient skal ha alle lisenser tilgjengelig. Øvrige alternativ finnes under:

   88 = alt unntatt BIM modul
   e0 = kun ns3420 database
   90 = kun prosess database
   70 = kun funksjon database
   80 = ns3420 + prosess, ikke funksjon
   10 = prosess + funksjon, ikke ns3420
   60 = ns3420 + funksjon, ikke prosess
   f0 = ingen databaser

   Hvis noe er uklart eller det er behov for mer spesifikke koder, send en epost til support.beskrivelse@nois.no

   Nedlastningside for versjon 11.3 (Se «tidligere versjoner» under ISY Beskrivelse.)
   https://www.nois.no/nedlasting/anbudsbeskrivelser/#ISY-Beskrivelse

    

   Spørsmål:
   Når kommer NS 3420:2019 databasen?

   Svar:
   2019 versjon av NS 3420 databasen er forsinket.
   Det skyldes først og fremst forsinket utgivelse fra Standard Norge, samtidig med et nytt kildeformat (.xml).
   Kildefilene må vi konvertere til vårt interne dataformat som ISY Programmene kan lese.
   Vi forventer å ha 2019 versjon klar for nedlasting i løpet av februar/mars 2020.
   Du kan enkelt auto-oppgradere koder fra 2018 til 2019 når ny versjon foreligger.
   Se Oppfølgingslister->Post sjekk-> Auto oppgrader som vist under.
   ______________________________________________________________________

   Spørsmål:
   Jeg prøver å åpne en gammel beskrivelse, og får da denne advarselen.

   Svar:
   Denne meldingen vil komme når du prøver å åpne en fil fra versjon 9.6 eller eldre i en 64-bit versjon av ISY Beskrivelse. F.o.m versjon 10.3.1 finnes ISY Beskrivelse i 64-bit versjon for å støtte bl.a store BIM modeller (ifc-filer).

   For å kunne åpne gamle filer i 64-bit versjon må de først åpnes i en nyere 32-bit versjon (versjon 10.x).
   Deretter kan filen også åpnes i 64-bit versjon av ISY Beskrivelse.
   Om nødvendig kan vi også oppgradere filen for deg. Send den da til beskrivelse@nois.no som en vanlig supportsak.
   ___________________________________

   Spørsmål:
   Jeg får feilmeldingen som vist under når jeg åpner en NS 3459 prisforespørsel i ISY Beskrivelse, selv om XML-filen validerer. Hva kan årsaken være?

   Svar:
   Denne feilen oppstår kun i versjon 10.3.1.1 (sjekk fil egenskaper). Beskrivelse.exe filen er 64-bit, mens komponenten som benyttes for å importere .xml filer er 32-bit. Løsning: Feilen er rettet i ISY Beskrivelse versjon 10.3.1.2.

   ______________________________________________

   Spørsmål:
   Jeg ønsker å lage en PDF av min beskrivelse. Er dette mulig å få til ISY Beskrivelse ?

   Svar
   Ja, men i likhet med de fleste andre programmer, ligger ikke valget i selve ISY Beskrivelse. Valget dukker opp under <utskrift til printer> når PDF-skriver er installert. CutePDF Writer er et eksempel på en gratis PDF-skriver vi i Norconcult bruker selv, og dette programmet kan vi trygt anbefale til våre kunder.
   Fremgangsmåte for å skrive ut et anbud som PDF etter at PDF-skriveren er installert:
   Utskrift -> Anbudsrapport
   Under "oppsett" har du en strek som du trykker på for å angi skriver. Trykk på denne.
   Velg CutePDF Writer i nedtrekksmenyen.
   Trykk OK.
   ______________________________________________________________________

   Spørsmål:
   Jeg har bestilt NS 3420 men ser ikke databasen i oppslagsvinduet. Hvordan får jeg lagt til NS 3420 etter installasjon?

   Svar
   I versjon 10 og nyere er NS 3420 databasene inkludert i installasjon av ISY Beskrivelse, og da som .bns filer. Disse blir normalt automatisk tilknyttet under installasjon. Hvis du manuelt må legge til database versjoner ligger disse i mappen C:\ProgramData\ISY\Beskrivelse\NS3420\. I programmet velg Verktøy->Oppsett->Fanen NS 3420 for å tilknytte register.
   _____________________________________________________

   Spørsmål:
   Hvordan kopierer man en post til eksisterende løpenummer uten å overskrive denne?

   Svar:
   Lag først plass til den posten du ønsker å kopiere inn ved å markere løpenummer fra og med eksisterende løpenummert til siste post på kontoen. Trykk på '+'-knappen. Da økes alle løpenummerne med 1. Dersom du ønsker å kopiere flere poster må du trykke '+'-knappen flere ganger.
   Marker post og evt. underposter du ønsker å kopiere, og velg Post -> Kopier poster til. Velg så konto og hvilket løpenummer første post skal begynne med.
   _____________________________________________________

   Spørsmål:
   Hva henviser de ulike utregningene (Min, Max, Snitt, Standardavvik og Avvik%) i Anbudsrapporten til ?

   Svar:

   • Min: Her regnes ut den laveste prisen, dersom man kunne velge den billigste anbyderen på hver enkelt post.
   • Max: Her regnes ut den høyeste prisen, dersom man kunne velge den dyreste anbyderen på hver enkelt post.
   • Snitt: Her lages det en snitt anbyder som en ren gjennomsnittsbegregning.
   • Standardavvik: Dette er en definert måleenhet for spredning i datasett. Du kan lese mer om Standardavvik her: http://no.wikipedia.org/wiki/Standardavvik
    Standardavvik skal være en mer nøyaktig måte å fortelle om datasettet enn f.eks. en gjennomsnittsmåling.
    Hvis man har et datasett på verdier 4 og 6 og et på 1 og 9 så blir gjennomsnittsmålingen 5 for begge. Standardavvik derimot tar hensyn til variasjonene i datasettet.
   • Avvik %: Denne regner ut forholdet mellom standardavviket og gjennomsnittet.
    Eksempel: Hvis du har 3 enhetspriser 150, 1000, 1250 blir snittet (150+1000+1250)/3 = 800

    Standardavvik for disse 3 forekomster blir 577 (du kan f.eks. bruke kalkulator på PC i statistikk-modus)
    Avvik i % blir da 577/800* 100 = 72
    Dette tallet symboliserer når det er storevarianser i tallene. Dette vil du kunne se bedre hvis du velger å se på mer enn bare total sum i Anbudsrapporten. Gå inn under Fil -> Forhåndsvisning -> Anbudsrapport. Huk av f.eks. kapittel nederst slik at du ser de ulike kapitlene nedover. Da vil du kunne se at noen steder varierer tallere mer enn andre steder. Da er også denne Avvik % øke.

   _____________________________________________________

   Spørsmål:
   Vi har en post i beskrivelsen vår som utgår, hvor både pris og mengde er fylt ut, men er usikre på hvordan vi skal håndtere dette uten å slette posten. Hvordan gjøres dette?

   Svar:
   Sett inn endringsmengde (med riktig revisjonsnr.) i posten det gjelder.
   I tekstfeltet endrer du så teksten "Endringsmengde. Revisjon x" til "Utgått", samt setter inn opprinnelig mengde med minustegn foran, slik som eksemplet under viser:

   ______________________________________________________________________

   Spørsmål:
   Jeg har produsert .GAB (anbudsfiler) filer i ISY Beskrivelse 9.6, men entreprenørene leverer .GAP (prisfiler). De får jeg ikke lest inn, hva skal jeg gjøre?

   Svar:

   I en overgang vil det være slik at enten brukeren av ISY Beskrivelse eller ISY Linker sitter med ulike versjoner. 
   De versjonene det er snakk om er 9.6 og 10. 
   Den enkleste måten for to ulike versjoner å snakke sammen på er ved bruk av NS 3459 .XML. Altså at bruker av ISY Beskrivelse eller ISY Linker sender fra seg henholdsvis .XML prisforespørsel eller .XML Pristilbud,
   .XML er versjonsuavhengig og fungerer like godt uansett program.
   Men hvis f.eks. bruker av ISY Beskrivelse 9.6 krever at anbud skal leveres på .GAP (prisfil) format så er det viktig at bruker av ISY Linker enten leverer i versjon 9.6 eller leverer fra seg riktig fil i ISY Linker 10.
   I ISY Linker 10 er det nemlig slik at hvis man har åpnet en 9.6 .GAB fil ( og oppgradert denne) så vil det ved eksport av prisfil dukke opp to identiske prisfiler (en for versjon 9.xx og en for versjon 10).
   Har du mottatt .GAB 9.xx fil så skal du sende den prisfilen som er merket med "beskrivelse9" tilbake. Se bilde for mer informasjon:

   _____________________________________________________

   Spørsmål:
   Jeg får feilmelding ved eksport til NS 3459.
   Meldingen sier "En feil oppstod i eksporten, kontakt NOIS as. Unspecified error"
   Hva skyldes dette?

   Svar:

   Dette skyldes at en eller flere prosesser/poster inneholder "ulovlige tegn". I Prosessdatabasen 201501 fra Statens Vegvesen er den noen 8'er prosesser som har ulovlige tegn. Derfor ble 201501 databasen trukket tilbake og erstattet med 201502 databasen hvor disse prosessene er rettet opp. 201502 database er inkl. i ISY Beskrivelse installasjoner og kan også lastes ned fra nois.no
   Vedlagt følger en liste med prosesser som har ulovlige tegn. Har du en eller flere av disse i prosjektet må disse prosessene hentes inn på nytt fra 201502 databasen. Du kan nå eksportere til NS 3459 fil.

   Denne feilen kan også oppstå i NS 3420 beskrivelser hvis postens innhold er limt inn fra Word. Teksten kan da inneholde "spesialtegn" som ikke lar seg oversette til .xml-formatet som NS 3459 benytter.
   _____________________________________________________
   Spørsmål:
   Hvorfor er arbeidsmetoder endret fra versjon 9.6 til versjon 10

   Svar:
   Fra og med versjon 10 av ISY Beskrivelse vil det ikke lenger være mulig å jobbe flere samtidig i samme fil.
   Her kommer en forklaring på hvorfor:

   Omskriving av ISY Beskrivelse og økning i antall kritiske feil i programmet er hovedgrunnene til at flerbrukerfunksjonaliteten er borte.
   Omskriving av ISY Beskrivelse 
   Versjon 10 er skrevet helt om fra Access til Binærfil (vårt eget filformat). Vi har da beveget oss mer kodemessig mot slik ISY Calcus, Microsoft Word og Microsoft Excel er kodet. Typisk for en desktop applikasjon. 
   Største fordelen er at vi får en enklere kode som er raskere for utviklerne å jobbe i. Det vi si at vi kan løse kundeønsker mye raskere enn før og det blir raskere å lokalisere eventuelle feil.
   En annen fordel er at vi eier koden vår selv, slik at vi ikke er avhengig av feilretting eller nyheter hos en tredjepart.
   Ved å bruke Access var vi låst med deler av rammeverket vårt til Microsoft.
   En annen viktig grunn var at Access med rammeverket på C++ rundt ikke støttet 64-bit. For å møte fremtidige BIM og IFC utfordringer er vi avhengig av å gå over på 64-bit.
   Ønskelig å forbedre brukergrensesnittet i ISY Beskrivelse for å gjøre det enklere å bruke. Begrensninger i gammel kode har gjort at vi ikke har hatt mulighet til det.
   Med omskriving har vi også gjort det enklere å starte på neste steg mot ISY Beskrivelse på WEB, noe som var vanskelig å få til med begrenset ressurser i Access.
   Binærfil har ingen mulighet for flerbrukerarbeid, store programleverandører slik som Microsoft har heller ikke løst denne sømløst slik vi har forsøkt.
   Økning i antall kritiske feil
   Vi har siden vi lanserte "flerbrukerfunksjonaliteten" slitt med korrupte filer og DAO feilmeldinger.
   Det vil si at .GA1 prosjektfiler vil slutte å lagre informasjonen som gjøres av brukerne uten å informere de.
   Siste årene blitt flere og flere korrupte filer, spesielt hos de av våre kunder som aktivt kun bruker flerbrukerfunksjonaliteten. Vi kan som programleverandør ikke gå god for et produkt som ikke klarer å ta vare på deres arbeid på en god måte.
   Med den gamle koden var vi avhengig av Microsoft ved at Access bruker JET/DAO. DAO er rammeverket for at C++ (koden vi bruker) kan snakke med JET. Microsoft gikk ut så tidlig som i 2003 å sa at de ikke lenger støtter .DAO. Vi har nå forsøkt i mange år å lage en løsning som er god nok uten at det kommer noe "Fix" fra Microsoft. Tap av mange timers arbeid for flere av våre kunder er ikke en akseptabel løsning.

   _____________________________________________________

   Spørsmål: 

   Endringer jeg har lagret i ISY Beskrivelse blir plutselig borte. Hvorfor skjer dette, og hvordan kan jeg unngå det?

   Svar:

   ISY Beskrivelse versjon 10 og nyere benytter samme lagring som f.eks. Microsoft Word (Når ikke Ondedrive Autosave er på).

   Alle endringer i ISY Beskrivelse går via en .BAC fil som ligger på samme lokasjon som .GA1. Informasjonen flyttes bare fra .BAC til .GA1 når lagreknappen trykkes. Hvis en bruker sitter på egen maskin og jobber mot en fil på en server går det kontinuerlig informasjon til .BAC filen hver gang et ord eller tall endres.
   Ved ustabilt nett vil det ved enkelte tilfeller være informasjon som ikke går til .BAC.

   Enkelte av våre brukere har opplevd dette før. En mulighet er å sjekke om nettet er konstant ustabilt:

   Åpne et Excel dokument som ligger på et annet nettverk/ lokasjon enn du selv er på. Typisk hvis du er hjemme og filen ligger på serveren på jobb. Legg inn figurer/bilder, legg til tekst og vent noen minutter (da genererer Excel en temp fil). Deretter trykker du lagreknappen. Lukk og åpne Excel på jobb igjen, infoen fortsatt der? Er ikke informasjonen der så så må du ta kontakt med egen IT.

   Opplever du av og til at informasjon forsvinner men klarer ikke gjenskape det kan du :

   I ISY Beskrivelse, gå til Verktøy->Oppsett-> Fanen innstillinger. Fjern avhuk for autolagre. Det gjør at du ikke lenger genererer en .BAC fil (temp lagring). Da må all info lagres direkte til filen på serveren hver gang du trykker save. Ikke via bac fil til lagring. Det gjør at informasjonen kommer frem uansett, og hvis den ikke gjør det vil du få en feilmelding når du trykker lagre.

  • Spørsmål og Svar Lisens

   Spørsmål:
   Jeg får ikke aktivert enbruker lisens i ISY Linker eller ISY Beskrivelse.
   Svar:
   Normalt foreslår vi at lisensfilen lagres på \Dokumenter\ISY \ mappen
   Hvis man ikke får aktivert lisensen fra denne mappen må lisensfilen flyttes til \Programfiles(x86)\Nois\ISY mappen.eller program files hvis du har 64-bit.
   ___________________________________

   Spørsmål:
   Hvilke lisenstyper finnes, og hva er forskjellen?

   Svar:
   ISY programvare som benytter FlexNet licensing har to lisenstyper.

   Enbruker lisens: 
   Enbruker lisens er låst til en registrert PC og kan kun benyttes der.

   Serverlisens:
   Også kalt nettlisens legges på en lisensserver og kan brukes av flere.Lisensserver program kontrollerer at antall samtidige brukere ikke overstiger antall lisenser for hvert produkt.
   ___________________________________

   Spørsmål:
   Andre programmer (Autodesk, Mathcad, osv.) bruker versjon 11.14 av LMtools. Hvordan kan jeg kombinere disse med ISY lisenssystemet som benytter 11.12 av LMtools?

    Svar:

   ISY Beskrivelse, ISY Linker, ISY Calcus og ISY Teknikk benytter FlexLM 11.12  (LMtools/Lmgrd). Disse lisensene vil ikke fungere på versjon 11.14 som bl.a  Autodesk, Mathcad og et par andre programmer benytter.
   Disse programmene må benytte 11.14, og vil ikke fungere på 11.12.

   Det er mulig å ha begge versjoner installert samtidig på samme server. Følg da veiledning under:

   1.Sett opp LMtools 11.14 iht. leverandørens anvisning (f.eks Autodesk). Merk deg i hvilken mappe installasjonen plasserer filene. Lukk LMtools.

   2. Last ned og installer LMtools 11.12 fra www.nois.no/nedlasting . (Se under «Lisensiering».) Installer til foreslått mappe C:\Programfiles (x86)\ISY. Må være en annen mappe enn den  LMtools 11.14 ble installert til.

   3. Sett opp ISY lisenstjenesten ved å følge veiledningen vår på vanlig måte. Merk at filen lmgrd.exe som det må pekes til i "Config Services" befinner seg i 11.12 mappen for ISY lisenssysstem. Viktig å ikke bruke 11.14 versjonen av samme fil når dette blir satt opp.

   4. Når du så skal starte opp lisenstjenestene (dvs. trykke på «start service» inne i LMtools), gjøres det for hver av de to versjonene av LMtools. Det har ikke noe å si hvilken rekkefølge du gjør dette i, men det er viktig at ISY lisensen starter fra 11.12, og de øvrige lisensene fra 11.14.
   Punkter å være oppmerksom på:

   • LMtools 11.12 og 11.14 deler de tjenester de har lagret på hver versjon med hverandre. Det betyr at du vil kunne se ISY lisenstjenesten i 11.14, og de andre lisensene i 11.12. Det betyr IKKE at tjenesten er aktiv i begge to, bare at du har muligheten til å aktivere dem begge steder. (Det er kun meningen å aktivere ISY lisensen i 11.12 så klart.) Det er viktig å passe på at man ikke aktiverer lisenser i feil versjon, selv om de vises inne i programmet.
   • Dersom det skjer en feil og man aktiverer lisens i feil versjon, så er det bare å stoppe tjeneste, og deretter starte den igjen i rett versjon.
   • Det er smart å ha to forskjellige snarveier til lmtools på skrivebordet.  En for 11.12 og en for 11.14. Navngi snarveiene med versjonsummer så du vet hvilken som er hvilken.
   • Inne i LMtools kan du benytte meny Help => About for å se hvilken versjon du har åpen, dersom du er usikker.
   • Feilmelding som gjerne kommer opp i loggen i LMtools dersom du har startet tjeneste i feil versjon er «Bad message command». Dette forteller deg at versjoner ikke stemmer overens.
   • Som beskrevet i en annen artikkel er det også viktig å definere separate portnummer for hver lisenstjeneste, og åpne opp i brannmuren. Dette gjelder fortsatt, og må gjøres for begge versjoner av LMtools. (Det vil si at det må åpnes i brannmuren for exe filene som ligger inne i 11.12 mappen, selv om dette allerede er gjort for 11.14 for eksempel. Mer detaljer finnes i den andre veiledningen).
    ________________________________

   Spørsmål:
   Lmtools benyttes av flere aktører. Har du Lmtools fra flere leverandører(eks. autodesk, revit, osv) er det noen grep som må gjennomføres for at lisenstjeneren skal fungere.

   Svar:

   En del andre aktører bruker i likhet med oss Lmtools som lisensprogram. Har du Lmtools fra flere leverandører er det i noen tilfeller nødvendig å gjøre noen grep for at lisenssystemet skal fungere for alle programmer.

   Det vil kunne oppstå problemer med lisensprogrammet i de tilfeller hvor to programmer bruker samme port til lisensiering. Dette kan skje hvis eksempelvis Autodesk benytter samme port som G-Prog programvare til lisensiering. Det er ofte at begge programmene benytter standardporten til lisensiering. I slike tilfeller kan vi definere at G-Prog programvare skal benytte en annen port enn standardporten.

   Endringer som må gjøres i lisensfil:
   SERVER <servernavn> <macadresse> <port>
   VENDOR NOIS OPTIONS <port> (vilkårlig port, eks. 2080)

   Må velge port i rangen 27001 - 27010
   Det er viktig at de valgte portene er åpnet i nettverket.
   Eksempel på angivelse av port i lisensfil:
   SERVER win-server 000c29d7fda6 27001
   VENDOR NOIS OPTIONS 2080

   Ved lisensiering må man skrive inn port til serveren også:
   @<server01>:<port>

   Dette sikrer at man treffer på riktig server og riktig port når programmet prøver å lisensieres via lisensserver.
   _______________________________________________

    Spørsmål:
   Jeg får meldingen nedenfor når jeg starter ISY Beskrivelse elller et annet ISY program. Hva er årsaken og hvordan kan det rettes?

   Svar:
   Lisenssystemet sjekker at systemtiden ikke er satt framover i tid for å unngå misbruk av lisenser som er utgått.
   Sannsynligvis er ikke systemtiden endret på maskinen, men det finnes filer med Endre/Modify dato framover i tid.
   Dette fanger lisenssystemet opp og gir feilmelding som vist.

   Løsning:
   Søk og finn filer med endret dato etter dagens dato. Sett endret dato til før nåtid.