Praktisk informasjon

Her finner du en del praktiske opplysninger i forbindelse med kurs holdt i vår regi.

Kursplan
Kursplanen er fastlagt på bakgrunn av forventet behov for ulike typer kurs. Bedriftsinterne kurs i samme emner som beskrevet i kursplanen, samt spesialtilpassede kurs, kan også arrangeres hos den enkelte kunde etter avtale.

Kursgjennomføring
Kursene gjennomføres som teori med forelesning og eksempler, samt utstrakt bruk av øvingsoppgaver. Vi forutsetter at alle kursdeltakere har grunnleggende kunnskaper i bruk av PC og Windows.

Dokumentasjon
For alle kurs utarbeidet av NoIS er det laget egen kurs-dokumentasjon. Kurshefter og øvingsoppgaver deles ut ved åpning av kursene.

Kurssted
De fleste kursene avholdes hos Norconsult i Sandvika. Adressen er:
Kjørboveien 16, 1337 Sandvika  Se pdf-fil med kart
Bedriftsinterne kurs kan holdes i kundens lokale.

Kurstider
Alle kursene starter kl 09.00. Slutt-tid kan variere noe for de enkelte kurs. Kursbekreftelsen inneholder opplysninger om dette. Hver kursdag har en halv times lunch, samt kortere pauser.

Påmelding
Påmelding gjøres under hvert kurs i kursplanen.

Kursavgift
Kursavgiften for hvert enkelt kurs er oppgitt i kursplanen. Kursavgiften inkluderer lunch, kaffe/te og kursmateriell.

Avbestilling
Avbestilling av kurs skal skje skriftlig. Dersom avbestilling skjer senere enn 5 dager før kursstart, faktureres hele kursavgiften.

Avlysning
Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs på grunnlag av manglende påmelding, sykdom eller andre uforutsette årsaker. Vi gir i slike tilfeller beskjed til påmeldte deltakere minimum 3 arbeidsdager i forveien. Kursdeltaker gis automatisk plass på neste oppsatte kurs.

Hotell
Det nærmeste hotellet heter Thon Hotel Oslofjord og ligger i gangavstand fra Norconsult.

Thon Hotel Oslofjord
Sandviksveien 184
1337 Sandvika
Telefon: 67 55 66 00
Gå til Internettside

Savner du noen kurs? På forespørsel kan vi også holde andre kurs enn de som er oppført i kursoversikten.

Vi tar forbehold om "trykkfeil" og endringer i datoer og priser.

Profilbilde av Geir Johansen
Geir Johansen
Gruppeleder Kundeservice - Prosjektstyring