Informasjon oppgitt ved påmelding blir lagret for å kunne kontakte deg ved behov. Typisk vil dette være e-post eller telefonkontakt ved for eksempel:

  • Lansering av viktig oppdatering til ett produkt
  • Utsending av kursinformasjon
  • Utsending av annen viktig informasjon
Dato
Tittel
Sted
ISY WinMap Mottak og kontroll av arealplan
ISY WinMap Fremstilling av digital arealplan
ISY WinMap Rasteranalyse
Målgruppe
Planleggere og geodata-ansatte som vil lære å utføre analyser på rasterdata vha ISY WinMap.
Dato
2019-03-13
Tidspunkt
09:00 - 15:00
Sted
Sandvika
Pris
3950 kr
Innhold

Kurset gir en innføring i terrenganalyser og egnethetsanalyser i ISY WinMap vha med modulen Grid, og legger spesiell fokus på analyser av flomvei. 

På dette kurset vil du lære hvordan man genererer terrengmodeller fra laserdata på et slikt nivå at modellen kan brukes for å finne hvilke veier overvann vil ta nedover i terrenget. Vi vil utføre flere terrenganalyser, som helningsgrad, retning, solinnstråling. Vi gjør en flomveianalyse, og vi ser på en egnethetsanalyse for å finne områder fegnet for utbygging. 

Kurset benytter siste versjon av ISY WinMap.

Om du melder deg på alle tre analysekursene, gis en rabatt på 2000kr.

Påmelding- og avmeldingsfrist er 26.februar. Det vil bli sendt en endelig bekreftelse når fristen er gått ut.

Profilbilde av Kaja Lunde
Kaja Lunde
Gruppeleder Kundeservice - GIS og kommunal forvaltning
 
ISY Prosjekt Økonomi Grunnkurs i Sandvika
ISY WinMap Matrikkelklient - Matrikkelenhet