Informasjon oppgitt ved påmelding blir lagret for å kunne kontakte deg ved behov. Typisk vil dette være e-post eller telefonkontakt ved for eksempel:

 • Lansering av viktig oppdatering til ett produkt
 • Utsending av kursinformasjon
 • Utsending av annen viktig informasjon
Dato
Tittel
Sted
ISY WinMap Mottak og kontroll av arealplan
ISY WinMap Plandialog
Målgruppe
Brukere av ISY WinMap som skal føre i planregister.
Dato
2019-02-13
Tidspunkt
09:00 - 15:00
Sted
Sandvika
Pris
3950 kr
Innhold

ISY WinMap PlanDialog er vår realisering av plan- og bygningslovens krav til kommunene om digitalt planregister.

Løsningen består av PlanDialog i ISY WinMap WebInnsyn/GeoInnsyn (med plansøk, vise planinformasjon og dokumenter, samt integrasjon mot sakssystem) og PlanDialog-modul i ISY WinMap Pro, for ajourhold av planregisterbasen, samt en web-basert planregisterforvaltningløsning.

Tema for kurset er:

 • kommunalt planregister/planinformasjonssystem
 • datamodellen realisert gjennom ISY WinMap PlanDialog
 • PlanDialog i WebInnsyn
 • plansøk
 • vise planinformasjon
 • planfaser
 • sende uttalelse
 • innstillinger for PlanDialog i ISY WinMap Pro
 • PlanDialog-funksjoner i ISY WinMap Pro
 • Ny plan
 • Vis plan
 • Rediger plan: egenskaper, planbehandlingstabell, organisasjon/person, dokumenter, relasjoner, hendelser
 • funksjoner i webbasert grensesnitt for planregisterforvaltning.

Kurset holdes på siste versjon av ISY WinMap.

Deltar du på alle tre arealplankurs, gis en rabatt på 2000kr.

Påmelding- og avmeldingsfrist er satt til 29.januar.

Det vil bli sendt en endelig bekreftelse når fristen er gått ut.

Profilbilde av Kaja Lunde
Kaja Lunde
Gruppeleder Kundeservice - GIS og kommunal forvaltning
 
ISY WinMap Fremstilling av digital arealplan
ISY Prosjekt Økonomi Grunnkurs i Sandvika
ISY WinMap Matrikkelklient - Matrikkelenhet