Informasjon oppgitt ved påmelding blir lagret for å kunne kontakte deg ved behov. Typisk vil dette være e-post eller telefonkontakt ved for eksempel:

  • Lansering av viktig oppdatering til ett produkt
  • Utsending av kursinformasjon
  • Utsending av annen viktig informasjon
Dato
Tittel
Sted
FULLBOOKET - ISY Prosjekt Økonomi Grunnkurs i Sandvika
ISY Beskrivelse 10 Grunnkurs i Bergen
ISY Beskrivelse 10 Videregående i Bergen
ISY Prosjekt Økonomi Grunnkurs i Trondheim
ISY WinMap Matrikkelklient - Matrikkelenhet
Målgruppe
Matrikkelførere som skal benytte ISY WinMap sin Matrikkelklient for føring Matrikkelenhet i Matrikkelen. For Matrikkelførere som skal føre Matrikkelenhet, kreves dette kurset, samt kurset ISY WinMap Matrikkelklient Grunnkurs.
Dato
2019-04-04
Tidspunkt
09:00 - 15:00
Sted
Sandvika
Pris
3950 kr
Innhold

Kurset er en innføring i ISY WinMap sin matrikkelklient. ISY WinMap Matrikkelklient er en åpen og integrert løsning i ISY WinMap Pro for kvalitetskontroll og oppdatering av matrikkeldata sammen med forvaltning av FKB.

Kurset omfatter:

  • presentasjon av matrikkelkart sammen med lokale FKB-data
  • matrikkelføring og ajourhold direkte mot den sentrale Matrikkelen, av matrikkelenhet
  • sammenstilling og analyser med matrikkeldata og lokale data.

Alle data etableres og ajourføres i henhold til rutiner for kvalitetskontroll med oppdatering av henholdsvis kart og registerdata. Endringer utføres dynamisk mot Matrikkelen og sammenstilles med lokale geografiske data.

Kurset benytter siste versjon av ISY WinMap.

Påmelding- og avmeldingsfrist er 19.mars. Det vil bli sendt en endelig bekreftelse når fristen er gått ut.

Profilbilde av Kaja Lunde
Kaja Lunde
Gruppeleder Kundeservice - GIS og kommunal forvaltning
 
ISY Prosjekt Økonomi Grunnkurs i Sandvika
ISY Prosjekt Økonomi Grunnkurs i Bergen