Informasjon oppgitt ved påmelding blir lagret for å kunne kontakte deg ved behov. Typisk vil dette være e-post eller telefonkontakt ved for eksempel:

  • Lansering av viktig oppdatering til ett produkt
  • Utsending av kursinformasjon
  • Utsending av annen viktig informasjon
Dato
Tittel
Sted
ISY WinMap Mottak og kontroll av arealplan
ISY WinMap Fremstilling av digital arealplan
ISY WinMap Analyse
Målgruppe
Brukere av ISY WinMap med kunnskap tilsvarende Grunnkurset, som vil bruke programmet til å gjøre analyser på vektordata.
Dato
2019-03-12
Tidspunkt
09:00 - 15:00
Sted
Sandvika
Pris
3950 kr,-
Innhold

For å få full utnyttelse av de geografiske dataene din organisasjon har tilgjengelig, er det nyttig å lære om geografisk analyse.

På dette kurset lærer du om avanserte spørringer på objekttyper, samt spørringer mellom ulike objekttyper. Du lærer for eksempel hvordan man finner boliger som ligger innenfor en viss avstand av en trafikkert veg, og hvordan en finner antall 5-åringer innenfor de forskjellige skolekretsene. Du lærer å sette opp koblinger mot eksterne databaser, for eksempel for å sammenstille eiendomsdata med avgiftsdata, og adressepunkter med folkeregisterdata. Vi ser på overlay-analyser, buffersoner, andre geografiske analyser og egenskapsspørringer. Videre vil vi se på analyser på temadata i arbeid med kommuneplan.

Dette er kurset du kanskje mangler for bedre nytteverdi av dine geografiske data. Analyser og temakart er svært nyttige verktøy i planleggingssammenheng.

Kurset benytter siste versjon av ISY WinMap.

Om du melder deg på alle tre analysekursene, gis en rabatt på 2000kr.

Påmelding- og avmeldingsfrist er 26.februar. Det vil bli sendt en endelig bekreftelse når fristen er gått ut.

Profilbilde av Kaja Lunde
Kaja Lunde
Gruppeleder Kundeservice - GIS og kommunal forvaltning
 
ISY Prosjekt Økonomi Grunnkurs i Sandvika
ISY WinMap Matrikkelklient - Matrikkelenhet