De fleste av våre kurs er inntil videre nettbaserte. Ta kontakt med kursansvarlig for firmatilpasset kurs i egne lokaler.

Dato
Tittel
Sted
ISY Calcus Grunnkurs
Målgruppe
Rådgivende ingeniører, arkitekter, entreprenører, byggherrer, kommunal eiendom, eiendomsutviklere.
Dato
2023-03-28
Tidspunkt
09:00 -16:00
Sted
Nettbasert
Pris
5250,- eks. mva
Innhold

Grunnkurs ISY Calcus gir deg en grundig innføring i grunnleggende bruk av programmet.

Kurset holdes på Teams i 2 deler.
Del 1: kl. 09:00-12:00, Del 2: 13:00-16:00. Det blir anledning til å stille spørsmål underveis, og tid til å løse øvingsoppgaver.

Etter kurset skal du:

 • Beherske grunnleggende bruk
 • Forstå oppbygging av prislinjer og elementer og ha oversikt over disse
 • Forstå hvordan en kalkyle er oppbygd
 • Ha oversikt over modellprosjektene for ulike prosjekttyper
 • Forstå Calcus-metoden som skalerer til ditt prosjekt ved geometriske nøkkeltall
 • Kunne gjennomføre en tidligfase kalkyle for et prosjekt av normal kompleksitet
 • Definere kalkylens prisnivå
 • Benytte delprosjekter aktivt
 • Gjøre alternativ-vurderinger
 • Benytte verktøyet aktivt til kostnadsreduserende tiltak
 • Velge løsninger ut fra egenskaper som byggekostnad, årskostnad og klimavennlighet

Under kurset vil vi veksle mellom forelesning og øvelser. Vi tar forbehold om at kurs med for få deltakere kan bli avlyst eller flyttet. Alle påmeldte vil få beskjed med praktisk informasjon og eventuelle endringer senest tre dager før kursstart.

Profilbilde av Jørn Romberg
Jørn Romberg
Salgsansvarlig
 
12 ledige plasser
Oppsett av automatisk gebyrføring i Renovasjon