Informasjon oppgitt ved påmelding blir lagret for å kunne kontakte deg ved behov. Typisk vil dette være e-post eller telefonkontakt ved for eksempel:

 • Lansering av viktig oppdatering til ett produkt
 • Utsending av kursinformasjon
 • Utsending av annen viktig informasjon
Dato
Tittel
Sted
FULLBOOKET - ISY Prosjekt Økonomi Grunnkurs i Sandvika
ISY Beskrivelse 10 Grunnkurs i Bergen
ISY Beskrivelse 10 Videregående i Bergen
ISY Prosjekt Økonomi Grunnkurs i Trondheim
ISY WinMap Matrikkelklient - Matrikkelenhet
ISY Calcus Videregående kurs i Sandvika
Målgruppe
Rådg.ing. Arkitekter, entreprenører, byggherrer, kommunal eiendom, eiendomsutviklere.
Dato
2019-05-08
Tidspunkt
09:00 - 16:00
Sted
Sandvika
Pris
4900
Innhold

Videregåendekurset i ISY Calcus vil ta for seg følgende temaer:

 • Kort repetisjon av grunnleggende kunnskaper som gitt i grunnkurs
 • Bruk av egne element- og prisregistre
 • Sammensatte prosjekter / flerfunksjonsbygg hvor prosjektet deles opp i flere delprosjekter
 • Håndtering av rehab-prosjekter
 • Bruk av IFC-import til bestemmelse av mengder og visualisering/kobling av BIM-modellen mot kalkylen
 • LCC – livssykluskostnader / FDV-kostnader
   

Under kurset vil vi veksle mellom forelesning og øvelse under veiledning.

Forkunnskaper: man bør ha deltatt på Grunnkurs eller beherske grunnleggende bruk
Målgruppe: brukere av ISY Calcus som ønsker å heve kompetansen

 

Profilbilde av Jonny Roth
Jonny Roth
Senior Salgskonsulent
 
ISY Prosjekt Økonomi Grunnkurs i Sandvika
ISY Prosjekt Økonomi Grunnkurs i Bergen