Informasjon oppgitt ved påmelding blir lagret for å kunne kontakte deg ved behov. Typisk vil dette være e-post eller telefonkontakt ved for eksempel:

 • Lansering av viktig oppdatering til ett produkt
 • Utsending av kursinformasjon
 • Utsending av annen viktig informasjon
Dato
Tittel
Sted
FULLBOOKET - ISY Calcus Grunnkurs i Sandvika
Målgruppe
Rådg.ing. Arkitekter, entreprenører, byggherrer, kommunal eiendom, eiendomsutviklere.
Dato
2019-03-12
Tidspunkt
09:00 - 16:00
Sted
Sandvika
Pris
4900
Innhold

Grunnkurs ISY Calcus gir deg en grundig innføring i grunnleggende bruk av programmet.

Etter kurset skal du:

 • Beherske grunnleggende bruk
 • Forstå oppbygging av prislinjer og elementer og ha oversikt over disse
 • Forstå hvordan en kalkyle er oppbygd
 • Ha oversikt over modellprosjektene for 74 ulike prosjekttyper
 • Forstå Calcus-metoden som skalerer til ditt prosjekt ved geometriske nøkkeltall
 • Kunne gjennomføre en tidligfase kalkyle for et prosjekt av normal kompleksitet
 • Definere kalkylens prisnivå
 • Benytte delprosjekter aktivt
 • Gjøre alternativ-vurderinger
 • Benytte verktøyet aktivt til kostnadsreduserende tiltak
 • Velge løsninger ut fra egenskaper som byggekostnad, årskostnad og klimavennlighet

Under kurset vil vi veksle mellom forelesning og øvelser. Du får i tillegg overordnet informasjon om disse mulighetene i ISY Calcus:

 • LCC-beregning
 • Carbon footprint (klimagassberegning) fra materialer samt energi i drift
 • Usikkerhetsanalyse
 • Grunnprinsipper for BIM-kalkyle
 • Bruk av BIM til å illustrere kostnad/årskostnad
 • FDV-budsjett for eksisterende og nye bygg

Opplæring i disse temaene gis i det videregående kurset.

Kurset benytter ny versjon av ISY Calcus som bl.a er oppdatert med siste versjon av NS3453 (juni 2016)

Profilbilde av Jonny Roth
Jonny Roth
Senior Salgskonsulent
 
FULLBOOKET - ISY Prosjekt Økonomi Grunnkurs i Sandvika
ISY Beskrivelse 10 Grunnkurs i Bergen
ISY Beskrivelse 10 Videregående i Bergen
ISY Prosjekt Økonomi Grunnkurs i Trondheim
ISY WinMap Matrikkelklient - Matrikkelenhet
ISY Prosjekt Økonomi Grunnkurs i Sandvika