Dato
Tittel
Sted
ISY Beskrivelse 10 Videregående Tromsø
ISY Beskrivelse 10 Videregående kurs Bodø
ISY Calcus Grunnkurs i Sandvika
Målgruppe
Rådg.ing. Arkitekter, entreprenører, byggherrer, kommunal eiendom, eiendomsutviklere.
Dato
2019-08-27
Tidspunkt
09:00 - 16:00
Sted
Sandvika
Pris
4900
Innhold

Grunnkurs ISY Calcus gir deg en grundig innføring i grunnleggende bruk av programmet.

Etter kurset skal du:

 • Beherske grunnleggende bruk
 • Forstå oppbygging av prislinjer og elementer og ha oversikt over disse
 • Forstå hvordan en kalkyle er oppbygd
 • Ha oversikt over modellprosjektene for 74 ulike prosjekttyper
 • Forstå Calcus-metoden som skalerer til ditt prosjekt ved geometriske nøkkeltall
 • Kunne gjennomføre en tidligfase kalkyle for et prosjekt av normal kompleksitet
 • Definere kalkylens prisnivå
 • Benytte delprosjekter aktivt
 • Gjøre alternativ-vurderinger
 • Benytte verktøyet aktivt til kostnadsreduserende tiltak
 • Velge løsninger ut fra egenskaper som byggekostnad, årskostnad og klimavennlighet

Under kurset vil vi veksle mellom forelesning og øvelser. Du får i tillegg overordnet informasjon om disse mulighetene i ISY Calcus:

 • LCC-beregning
 • Carbon footprint (klimagassberegning) fra materialer samt energi i drift
 • Usikkerhetsanalyse
 • Grunnprinsipper for BIM-kalkyle
 • Bruk av BIM til å illustrere kostnad/årskostnad
 • FDV-budsjett for eksisterende og nye bygg

Opplæring i disse temaene gis i det videregående kurset.

Kurset benytter ny versjon av ISY Calcus som bl.a er oppdatert med siste versjon av NS3453 (juni 2016)

Profilbilde av Gard Valle Arefjord
Gard Valle Arefjord
Rådgiver
 
ISY Prosjekt Økonomi Grunnkurs i Sandvika