De fleste av våre kurs er inntil videre nettbaserte. Ta kontakt med kursansvarlig for firmatilpasset kurs i egne lokaler.

Dato
Tittel
Sted
Oppsett av automatisk gebyrføring i Renovasjon
ISY ByggOffice Produksjon - 2 halvdager
Målgruppe
Dette passer for prosjektledere, byggeledere, prosjektøkonomer, kalkulatører og ledere. Kurset gjennomføres over 2 dager, med økter på 3 timer (9:00 - 12:00) begge dagene. Vi vil ha mulighet til å håndtere spørsmål via chat i løpet av kurset.
Dato
2023-04-25 - 2023-04-26
Tidspunkt
09:00 - 12:00
Sted
Nettbasert
Pris
5250
Innhold

Kurset setter fokus på noen av de viktigste arbeidsprosessene i forhold til å etablere økonomisk styring, kontroll og forutsigbarhet for store og små byggeprosjekter. I kurset tar vi utgangspunkt i en etablert ressurskalkyle for å komme fram til et løpende resultat og sluttprognose for prosjektet. Fremdriften i prosjektet blir definert gjennom ferdiggradsetting på postene i kalkylen og på dette grunnlaget skapes den virkelige produksjonsverdien (earn value) i prosjektet. Avvik og endringer blir løpende registrert og vil sammen med kalkylen danne grunnlag for et levende kostnads og inntektsbudsjett for prosjektet. Dette grunnlaget samspilles opp mot påløpte kostnader og timeforbruk i prosjektet vil være et godt grunnlag for å komme fram til et pålitelig resultat og sluttprognose tidlig i prosjektfasen.

Innhold:

Splitte produksjonskalkylen i produksjonskoder(aktiviteter) og rapportere på dette nivået.Sette ferdiggrad på postene i kalkylen og se hvordan dette påvirker produksjonsverdien og inntjente timeverk. Registrere og kalkulere endringer i prosjektet og se hvordan dette påvirker budsjettet og sluttprognosen. Hente inn bokførte kostnader og timer i prosjektet. Foreta en interimvurdering av påløpte kostnader og sammenstille produksjonsverdien fra kalkylen opp mot påløpte kostnader og timer. Dette skal igjen gi dagens resultat for prosjektet. Metode for vurdering av sluttprognose for egenproduksjon og UE.Gjennomføre flere avregninger slik at vi kan få presentert periodisert budsjett, påløpte kostnader og timer grafisk i form av S-kurver. Dette gir et godt grunnlag for å se trender i utviklingen av prosjektet.

Formål: Kursdeltaker skal kunne tilegne seg kunnskap om hvordan gjennomføre en økonomisk vurdering av et byggeprosjekt gjennom hele prosjektets levetid med utgangspunkt i at det foreligger en ressurskalkyle som grunnlag for budsjett.
Forkunnskap: Kursdeltager må ha en grunnleggende forståelse i forhold hvordan et byggeprosjekt blir drevet fram sett fra et entreprenørperspektiv, og forstå elementære prinsipper i presentasjon av et prosjektregnskap.
Hjelpemidler: ISY ByggOffice kalkyle og ISY ByggOffice produksjon

Dette er et 2 dagers nettbasert kurs med varighet fra 9-12 begge dagene. Bindende påmelding.

Vi tar forbehold om at kurs med for få deltakere kan bli avlyst eller flyttet. Alle påmeldte vil få beskjed med praktisk informasjon og eventuelle endringer senest én uke før kursstart.

Profilbilde av Stig Solem
Stig Solem
Seniorrådgiver
 
9 ledige plasser