Dato
Tittel
Sted
ISY ByggOffice Produksjon
Målgruppe
Byggeledere, prosjektledere, prosjektøkonomer, kalkulatører og ledere.
Dato
2019-12-05
Tidspunkt
09:00 - 15:30
Sted
Sandvika
Pris
4900
Innhold

Kurset setter fokus på noen av de viktigste arbeidsprosessene i forhold til å etablere økonomisk styring, kontroll og forutsigbarhet for store og små byggeprosjekter. I kurset tar vi utgangspunkt i en etablert ressurskalkyle for å komme fram til et løpende resultat og sluttprognose for prosjektet. Fremdriften i prosjektet blir definert gjennom ferdiggradsetting på postene i kalkylen og på dette grunnlaget skapes den virkelige produksjonsverdien (earn value) i prosjektet. Avvik og endringer blir løpende registrert og vil sammen med kalkylen danne grunnlag for et levende kostnads og inntektsbudsjett for prosjektet. Dette grunnlaget samspilles opp mot påløpte kostnader og timeforbruk i prosjektet vil være et godt grunnlag for å komme fram til et pålitelig resultat og sluttprognose tidlig i prosjektfasen.

Innhold:

Splitte produksjonskalkylen i produksjonskoder(aktiviteter) og rapportere på dette nivået.Sette ferdiggrad på postene i kalkylen og se hvordan dette påvirker produksjonsverdien og inntjente timeverk. Registrere og kalkulere endringer i prosjektet og se hvordan dette påvirker budsjettet og sluttprognosen. Hente inn bokførte kostnader og timer i prosjektet. Foreta en interimvurdering av påløpte kostnader og sammenstille produksjonsverdien fra kalkylen opp mot påløpte kostnader og timer. Dette skal igjen gi dagens resultat for prosjektet. Metode for vurdering av sluttprognose for egenproduksjon og UE.Gjennomføre flere avregninger slik at vi kan få presentert periodisert budsjett, påløpte kostnader og timer grafisk i form av S-kurver. Dette gir et godt grunnlag for å se trender i utviklingen av prosjektet.

Formål: Kursdeltaker skal kunne tilegne seg kunnskap om hvordan gjennomføre en økonomisk vurdering av et byggeprosjekt gjennom hele prosjektets levetid med utgangspunkt i at det foreligger en ressurskalkyle som grunnlag for budsjett.
Forkunnskap: Kursdeltager må ha en grunnleggende forståelse i forhold hvordan et byggeprosjekt blir drevet fram sett fra et entreprenørperspektiv, og forstå elementære prinsipper i presentasjon av et prosjektregnskap.
Hjelpemidler: ISY ByggOffice kalkyle og ISY ByggOffice produksjon

Varighet: 1 dag (9-15:30). Bindende påmelding.

Vi tar forbehold om at kurs med for få deltakere kan bli avlyst eller flyttet. Alle påmeldte vil få beskjed med praktisk informasjon og eventuelle endringer senest én uke før kursstart.

Profilbilde av Stig Solem
Stig Solem
Salg og markedsansvarlig Entreprenørdrift
 
10 ledige plasser
Kurs i Kunstig Intelligens, Maskinlæring og Stordata