De fleste av våre kurs er inntil videre nettbaserte. Ta kontakt med kursansvarlig for firmatilpasset kurs i egne lokaler.

Det finnes for tiden ingen aktuelle kurs eller seminarer i denne kategorien.
Kurset "FEM-Design IV - Fjernundervisning" startet 01.09.2022 og er derfor ikke lenger tilgjengelig.
Let etter kommende kurs her: FEM-Design