De fleste av våre kurs er inntil videre nettbaserte. Ta kontakt med kursansvarlig for firmatilpasset kurs i egne lokaler.

Dato
Tittel
Sted
FEM-Design IV - Fjernundervisning
Målgruppe
Rådgivende ingeniører, byggherrer, entreprenører etc.
Dato
2021-06-24
Tidspunkt
09:00 - 16.00
Sted
Nettbasert
Pris
4.850
Innhold

Hoved fokuset i dette kurset er hvordan modellere element bygg i FEM-Design. Målet er å forstå hvordan elementbygg bør modelleres og hvilke krefter vi skal gi videre til elementleverandørene. I dette kurset forutsetter vi at brukeren har god kjennskap til modellering i 3D Structure og har deltatt på kurs tidligere.

•  Bygge opp egen elementer hulldekker, stålplater, lett-tak og
    CLT-paneler
•  Modellere Prefab bygg, dekker og vegger. Hva må vi passe på.
•  Få full kontroll på koblinger og krefter i ett element bygg
•  Gjennomgang av byggetrinn, hvordan forhindre urealistiske
    tvangskrefter
•  Seismiske beregninger av element bygg lineært og ikke-lineært
•  Presentasjon av resultat, fokus på å levere fra oss krefter til
    elementleverandører
•  Enkel innføring av ny modul Prefab-Print, automatisk
    rapport generator som dokumenterer krefter i elementvegger.
•  Introduksjon 3D Soil og dimensjonering av fundament
•  Dimensjonering av Ortotropiske treplater og Massiv treplater CLT
•  Dimensjonering av compositte bjelker og søyler, bygget opp av
    betong og stål
•  Dimensjonering av vegger bygget opp av murstein / tegl.

Profilbilde av Christian Hervold
Christian Hervold
Fagspesialist
 
25 ledige plasser