Informasjon oppgitt ved påmelding blir lagret for å kunne kontakte deg ved behov. Typisk vil dette være e-post eller telefonkontakt ved for eksempel:

  • Lansering av viktig oppdatering til ett produkt
  • Utsending av kursinformasjon
  • Utsending av annen viktig informasjon
Det finnes for tiden ingen aktuelle kurs eller seminarer i denne kategorien.
Kurset "FEM-Design I" startet 06.03.2019 og er derfor ikke lenger tilgjengelig.
Let etter kommende kurs her: FEM-Design