De fleste av våre kurs er inntil videre nettbaserte. Ta kontakt med kursansvarlig for firmatilpasset kurs i egne lokaler.