Dato
Tittel
Sted
ISY WinMap Mottak og kontroll av arealplan
ISY WinMap Geosynkronisering av arealplan
ISY Prosjekt Økonomi Grunnkurs i Sandvika
Kurs i Kunstig Intelligens, Maskinlæring og Stordata