Kurs i våre ISY-løsninger

Vi ønsker at du skal utnytte din ISY-løsning best mulig i egen organisasjon. Du kan lære deg å bruke våre programmer på egen hånd. Ønsker du derimot å få tips til hvilke oppgaver du kan løse ved hjelp av våre produker, en “aha- opplevelse” på hva du kunne ha gjort mer effektivt ved bruken av programmene eller rett og slett en intensiv opplæring, da lønner det seg å melde seg på kurs.

Vi har kurs for alle våre produkter og ulike applikasjoner både ute hos kunden og i våre kurslokaler i Sandvika. Kursene er tilrettelagt for at du skal få en effektiv bruk av både programvare og digitale data. Våre kursinstruktører har inngående program- og fagkunnskap, de jobber daglig med kunder som er brukere av våre produkter og de er erfarne instruktører. De kjenner dermed alle tenkelige utfordringer ved bruken av programmet og vil gjerne lære deg de smarteste triksene. Målet er at du skal kunne utføre dine daglige arbeidsoppgaver på en mest mulig effektiv måte.

Våre programmer har moderne brukergrensesnitt. Grunnleggende Windowskunnskaper er en fordel. Har du det, kan du konsentrere deg om å tilegne deg programspesifikke funksjoner i programmet når du er på kurs.

Standardkurs
Vi tilbyr flere ulike kurs på alle våre løsninger. En oversikt over dette semesterets kurs finnes i kursplanen.

Bedriftsinterne kurs
Vi tilbyr alle standard kurs også som bedriftsinterne kurs. Bedriften bestiller da et dedikert kurs basert på et av våre standard kurs. Bedriften står da fritt med hensyn til tidspunkt og antall deltagere (maksimum 12 personer) for kurset.

Bedriftsinterne kurs kan holdes i kundens egne lokaler der kundens eget utstyr benyttes. Eventuelt kan kurset holdes i våre lokaler der vi stiller nødvendig utstyr til rådighet. Pris på denne type kurs avtales i hvert enkelt tilfelle.

Kundetilpassede kurs
Vi kan også tilby spesialkurs der vi tilpasser kurset til bedriftens behov og ønsker. Denne type kurs kan dermed også enklere tilpasses bedriftens krav til framdrift i prosjekter.

Profilbilde av Geir Johansen
Geir Johansen
Gruppeleder Kundeservice - Prosjektstyring