ISYtalks er en gratis arrangementsrekke som bygger på prinsippene fra det velkjente konseptet TED Talks. Gjennom korte presentasjoner får du inspirasjon til hvordan du kan skape en fordel i bransjen gjennom smart digitalisering. Direktesendingen skjer på YouTube. Dette må du få med deg! Følg med for nye live-sendinger!


Siste ISYtalks:

Slash med tema-tekst_bærekraft.png

Som følge av FN's bærekraftsmål og taksonomien opplever alle bransjer økende krav om bærekraftige prosjekter. Klimapåvirkningen skal vurderes gjennom alle prosjektets faser; planlegging, prosjektering, bygging og forvaltning og ulike sertifiseringer dokumenterer resultatene. Hvordan ta gode bærekraftsvalg til beste for miljøet og samfunnet?

Digitalisering er nøkkelen til å oppnå god bærekraft i prosjektene. Ofte handler det om å ta de riktige valgene basert på store datamengder, og da er gode digitale verktøy avgjørende. På ISYtalks viste vi sammen med Norconsult, Pure Logic, Terravera Foundation og Kvist Solutions at det er mulig å ta lønnsomme bærekraftsvalg.

Agenda:

09.00
 
Velkommen til ISYtalks
Konferansier Eirik Norman Hansen og Frode Tørresdal i Norconsult Informasjonssystemer AS
 
09.05 Effektive bærekraftkalkulering
Hvordan kalkulere Co2-fotavtrykk på samme måte som økonomien i tidlig prosjektfase?.

Øyvind Norvald Jensen, Norconsult Informasjonssystemer AS - oyvind.norvald.jensen@norconsult.com

09.18
Bærekraftig arealdisponering
Bruk av ulike verktøy med fokus på bærekraft i arealplaner.

Tor Olav Almås, Norconsult Informasjonssystemer AS - tor.olav.almas@norconsult.com

09.31 Bærekraftssertifisering i samferdselsprosjekt
CEEQUAL integrert i prosjektgjennomføringen gir mulighet for å ta gode bærekraftsvalg.

Sylvia P. Samuelsen, Norconsult AS - sylvia.piamonte.samuelsen@norconsult.com og Frode Tørresdal, Norconsult Informasjonssystemer AS - frode.torresdal@norconsult.com
 
09. 44 Vi modellerer verden - så du kan ta bærekraftige valg
Terravera sikrer tilgang til åpne verdikjeder for å synliggjøre reell bærekraft.

Håkon Blågestad, Terravera Foundation - hakon.blagestad@gmail.com
 
09.57 Samarbeid skaper en grønn fremtid
BREEAM og digitalisering henger tett sammen og skaper suksess.

Fabian Utigard, Kvist Solutions AS - fabian@kvistsolutions.com 
 
10.10 Slik skaper du lønnsom bærekraft
Hvordan utnytte bærekraft til å skape bedre samhandling og mer verdiskapende løsninger?

Andreas Saur Brandtsegg, Pure Logic AS - andreas.saur.brandtsegg@norconsult.com
 
10.23 Oppsummering og avslutning
   
 

Har du spørsmål angående temaene som presenteres, kan du kontakte foredragsholder på e-post. 

Se tidligere ISYtalks-sendinger om smart digitalisering i følgende bransjer: