Velkommen til ISYdagene 2022!
 

På ISYdagene får du nyttige foredrag fordelt på to dager. Her er det mange produktnyheter som skal presenteres, ny funksjonalitet det skal stemmes over og smarte tips å ta med seg hjem. Det blir mye faglig inspirasjon!

Hva skjer på ISYdagene 2022?
ISYdagen 2022 gjennomføres med en felles sesjon for alle før lunch på mandag. Deretter blir det parallelle sesjoner hvor hver sesjon har fokus på hvert sitt ISY-produkt. Etter lunch på tirsdag møtes vi igjen i plenum og får felles inspirasjon frem til vi avslutter kl. 14.15.

Vi håper alle benytter kaffepauser og måltider til erfaringsutveksling med andre fra samme sesjon og bransje. NoIS-ansatte er også sterkt representert, og vi blir glade om du huker tak i oss hvis det er noe du ønsker å diskutere eller prate om. Vi er der for deg!

Mandag kveld samles vi til festmiddag med god underholdning og utdeling av ISY Innovation Award. Kanskje blir din innsats belønnet i år?

Se møteromskart for ISYdagene 2022

Plenumsforedrag før lunch mandag 14. november

09.00
Registrering
09.30
Din digitale partner
Ola Greiff Johnsen, administrerende direktør i NoIS
Vi ønsker velkommen til ISYdagene 2022 og oppsummerer kort de viktigste begivenhetene i året som har gått. Presentasjonen vil fokusere aller mest på selskapets planer for kommende periode.
10.00
Hver dag forbedrer vi hverdagen
Cathrine Marstein Engen, NoIS
Vi løfter blikket over de digitale flatene og ser hvordan våre løsninger hjelper kundene våre til å forbedre hverdagen for innbyggere og fremtidige generasjoner.
10.15
ISY-løsningene; frittstående enkeltprodukter - eller en integrert totalløsning?
Idar Kirkhorn, NoIS
Vi gir deg en oversikt over ISY-løsningene, samt tanker om utviklingstrender som reflekterer at økt samarbeid på tvers i bransjen må gå hånd i hånd med økt integrasjon mellom løsninger.
10.30
Vi forbedrer hverdagen med digitalisering
Christoffer Strande, NoIS
Alle ønsker å bruke teknologi til å forbedre, forenkle og fornye. Samfunnet står overfor en spennende digital transformasjon. Hvordan imøtekommer vi takstskiftet og hvordan hjelper vi våre kunder med vår kompetanse?
10.45
Innovasjon i prosjekter
Anna Eidsvig, NoIS
Vi jobber daglig med utvikling og innovasjon. Vi viser eksempler på hvordan innovasjon kombinert med teknologi og bransje-kunnskap har tatt fram nye løsninger som bidrar til forenkling og effektivisering.
11.00
Panelsamtale
Digitaliseringseffekten blir størst når hele verdikjeden er med og data deles mellom aktører. På ISYdagene samles rådgivere, byggherrer, entreprenører og kommuner. Vi har invitert sentrale representanter fra disse aktørene for å diskutere hvordan næringen samlet skal løfte digitaliseringen på tvers av aktører, roller og ansvar: Jo Mortensen (direktør Skanska), Per Ola Ulseth (direktør prosjektutvikling Entra), Bård Hernes (konserndirektør Norconsult) og Ola Greiff Jonsen (adm.dir. Norconsult Informasjonssystemer).
11.30
Lunch
12.45
Parallelle sesjoner
Etter lunch er det parallelle sesjoner. Oppstart kl. 12.45.

Program for fagsesjonene

 • Sesjon 1 - GIS

  Mandag 14. november
  12.45
  Velkommen til GIS- sesjonen
  Tor Olav Almås, NoIS
  Vi ønsker velkommen til GIS-sesjonen hvor vi i årets program vil gjennomføre en kombinasjon med korte talks innen ulike tema og "vanlige" presentasjoner på 30 minutter.
  13.00
  Innsyn og medvirkning
  I de følgende 3 foredragene viser vi bruk av ISY WinMap InnbyggerDialog for medvirkning i ulike typer prosjekter:
  13.00
  Introduksjon til ISY WinMap InnbyggerDialog
  Kjell Sandal, NoIS
  13.15
  Vi viser hvordan du lager fortellerkart
  Hanne Rognstad, NoIS
  13.40
  Bruk av data fra innspill
  Kjell Sandal, NoIS
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  FKB 5.0
  Roger Kvilhaugsvik, NoIS
  Vi gir et innblikk i status på FKB 5.0 og presenterer hvilke endringer denne versjonen vil gi for forvaltning av kartdata.
  15.00
  Nyheter forvaltning og bruk av geodata
  Vi viser produktnyheter i ISY WinMap i 4 korte "talks":
  15.00
  ISY WinMap Matrikkel
  Ingeborg Meyer, NoIS
  15.15
  Nyheter ISY WinMap
  Roger Kvilhaugsvik, NoIS
  15.30
  ISY WinMap Landmåling og OppmålingsDialog
  Kosovar Malaj, NoIS
  15.45
  Siste nytt i GeoInnsyn
  Hanne Rognstad og Kjell Sandal, NoIS
  16.00
  Kaffepause med matbit
  16.30
  Varsel om planoppstart
  Tor Olav Almås, NoIS
  Hvordan kan du få bedre samspill med forslagsstiller i behandling av reguleringsplaner? Vi viser deg hvilke muligheter planprosessen.no gir.
  17.00
  3D-skanning med RTK fra mobil
  Gustav Fiskum, NoIS
  Med Pix4D kan du enkelt oppdatere digitale terrengmodeller og produsere ortofoto fra droner. Vi viser deg hvordan.
  17.30
  Slutt
  19.30
  Aperitiff
  19.45
  Festmiddag
  Tirsdag 15. november
  09.00
  Plan- og planregister
  Tor Olav Almås, NoIS
  I fire korte "talks" viser vi hvordan nye tjenester samhandler og gir et bedre og mer tilgjengelig plangrunnlag:
  09.00
  FoU- prosjekt for mottak av reguleringsplan
  Tor Olav Almås, NoIS
  09.12
  Status for SOSI Plan 5.0
  Ivan Skjærvø, NoIS
  09.24
  Forslagsbase og planregister
  Lars Eggan, NoIS
  09.36
  Innsyn og forvaltning av planregister
  Kjell Sandal, NoIS
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Kartlegging av økosystemer
  Henrik F. Mathisen, NIBIO og Marie S. Sagedal, NoIS
  Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har kartlagt blå og grønne arealer i Tønsberg og Drammen. Vi viser hvordan disse temadataene kan brukes i ISY WinMap GeoInnsyn.
  11.00
  Ny løsning for synkronisering av geodata
  Lars Eggan, NoIS
  GeoSynkronisering er omarbeidet slik at kommunene selv legger ut data for deling. Vi viser hvordan dette gjøres.
  11.25
  Oppsummering og avslutning av GIS-sesjonen
  Tor Olav Almås, NoIS
  Vi ser tilbake på to dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  11.30
  Lunch
  Det er felles program for alle sesjoner etter lunch. Oppstart kl. 12.30.
 • Sesjon 2 - Kommunal forvaltning

  Mandag 14. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Kommunal forvaltning
  Guru Husdal Sørli, NoIS
  Vi ønsker velkommen og presenterer status, videre utvikling og mål for ISY ProAktiv. Det vil også bli presentert utvalgte nyheter som integrasjon med folkeregisteret og Xledger økonomisystem.
  13.30
  Hvordan arbeider vi med nye ISY ProAktiv på web?
  Ingvild Gjessing, NoIS
  I prosessen med å flytte ISY ProAktiv til web foretar vi brukerintervjuer og analyserer hvordan dagens løsning benyttes. Vi presenterer hvordan vi jobber for å sikre at brukerens forbedringsbehov dekkes.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Bruk innbyggernes engasjement til å gjøre dine tjenester bedre
  Kjell Sandal, NoIS
  Ved hjelp av fortellerkart kan du komme tettere på innbyggerne dine. La de komme med innspill til løsningene deres i felt på en enkel og treffsikker måte! Vi viser deg hvordan.
  14.50
  Hvordan jobbe i kart i ISY ProAktiv
  Guru Husdal Sørli, NoIS
  Dataene dine i ISY ProAktiv inneholder kartpunkter flere steder. Vi viser arbeidsprosesser der kartet kan hjelpe deg i hverdagen. 
  15.10
  Send SMS fra ISY ProAktiv
  Tor Kjetil Lisle, NoIS
  Vi viser hvordan du enkelt kan sende SMS fra ISY ProAktiv med varslingsmodulen.
  15.30
  Generelle årsrutiner i ISY ProAktiv
  Gunvald Storheil, NoIS
  Er du klar over alle årsrutiner som må gjøres hvert år i ISY ProAktiv? Vi tar en runde på dette slik at du er forberedt mot nytt år. 
  15.45
  Hvordan følges supportsaken din opp?
  Else Bere Johansen og Hanne Byfuglien, NoIS
  Kundeservice får daglig mellom en og tredve saker. Vi går gjennom hvordan vår kundeservice arbeider med sakene dine og hvordan du kan følge oss opp. 
  16.00
  Kaffepause med matbit
  16.30
  Mingling/Bli kjent med hverandre
  Støen, Larsen, Lisle, Gjessing, Storheil, Johnsen, Byfuglien og Sørli, NoIS
  Vi gjennomfører en uformell avslutning på dag én der fokuset er å bli kjent med andre som jobber med det samme som deg. NoIS-ansatte mingler også, så benytt anledningen til å hilse på.
  17.30
  Slutt
  19.30
  Aperitiff
  19.45
  Festmiddag
  Tirsdag 15. november

  Denne dagen deler vi opp i 2 parallelle sesjoner før lunch: Eiendomsskatt og renovasjon. Etter lunch er det felles foredrag for alle deltagere.

  PARALLELL 1 - EIENDOMSSKATT:

  09.00
  Faglige råd fra advokaten
  Anne-Lise Hellebostad, KS Advokatene
  Vi er så heldige å starte dag to med et innlegg av KS Advokatene. Anne-Lise Hellebostad vil presentere omtaksering, retting og klagebehandling i lys av likebehandlingsprinsippet.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  ISY ProAktiv Eiendomsskatt
  Frem til lunch vil vi fokusere på ISY ProAktiv Eiendomsskatt og hvordan de siste nyhetene kan hjelpe deg i hverdagen. Denne bolken består av 3 korte foredrag på 20 minutter hver:
  10.30
  Informasjon om systemoppgaver i ISY ProAktiv Eiendomsskatt
  Trond Larsen, NoIS
  10.50
  Arkivintegrasjon i ISY ProAktiv Eiendomsskatt
  Trond Larsen, NoIS
  11.10
  Rapporter i ISY ProAktiv Eiendomsskatt
  Trond Larsen, NoIS
  11.30
  Lunch
  Det er felles program for alle sesjoner etter lunch. Oppstart kl. 12.30.


  PARALLELL 2 - RENOVASJON:

  09.00
  Renovasjon på web
  Tor Kjetil Lisle, NoIS
  Vi viser hvordan du oppretter et nytt hentested i webløsningen inkludert automatisk forslag til rute og enheter. Du kan også gi tilbakemelding på webløsningen, samt på fremtidige prioriteringer vi presenterer.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Renovasjon – Digitalisering i praksis
  Frem til lunch vil vi fokusere på digitalisering i praksis når det gjelder renovasjon. Det blir to spennende eksempler fra våre kunder:
  10.30
  RPA på "godt og vondt"
  Judina Santhi Mylva, BIR AS og Aud-Marit Eide, BIR Husholdning AS
  BIR deler sine erfaringer med digitalisering ved hjelp av robotisering. Hvordan ivaretas den digitale medarbeideren (RPA) og hvilke gevinster får medarbeidere, kunder og organisasjon?
  11.00
  Digitalisering i praksis fra ReMidt IKS
  Mariann Rosmo Eldegard og Per Jostein Blokkum, ReMidt IKS
  ReMidt har satt fart på digitaliseringsarbeidet og forteller hvordan de har fått økt kvalitet og sparer tid ved hjelp av automatisering av arbeidsprosesser.
  11.30
  Lunch
  Det er felles program for alle sesjoner etter lunch. Oppstart kl. 12.30.
 • Sesjon 3 - Vegforvaltning

  Mandag 14. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Vegforvaltning
  Idar Kirkhorn og Frode Hølleland, NoIS
  Vi ønsker velkommen til sesjonen for vegforvaltning og presenterer en oversikt over vår løsning innenfor vegforvaltning samt status og videre utvikling.
  13.30
  ISY Road FDV; Gravemelding
  Magnus Jernberg, NoIS
  Vi gjennomgår gravemeldingshåndteringen i ISY Road FDV. Vi viser hvordan digital søknadshåndtering fungerer og hvordan du på best mulig måte følger opp entreprenørers arbeid på fylkesveier.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  ISY Road FDV; Anleggsregister med vedlikeholdsplanlegging
  Daniel Lekberg, NoIS
  Vi viser anleggsregisteret i ISY Road FDV og demonstrerer vedlikeholds-planlegging. Anleggsregisteret oppdaterer NVDB-objekt og har avansert funksjonalitet for å lagre egne objekt eller egne attributter på NVDB-objekt.
  15.30
  ISY Road FDV; Opprette inspeksjons-, arbeids- og kontrollordre
  Kaja Lunde, NoIS
  Vi demonstrerer hvordan du oppretter ordre i ISY Road FDV og ser også på saksflyt fra en planlagt inspeksjon til kontroll av arbeidet.
  16.00
  Kaffepause
  16.30
  Mingling/Bli kjent med hverandre/Spørre en NoIS-ansatt
  Jernberg, Lekberg, Lunde, Hølleland og Kirkhorn, NoIS
  Vi gjennomfører en uformell avslutning på dag én der fokuset er å bli kjent med andre som jobber med det samme som deg. NoIS-ansatte mingler også, så benytt anledningen til å hilse på.
  17.30
  Slutt
  19.30
  Aperitif
  19.45
  Festmiddag
  Tirsdag 15. november
  09.00
  Håndtering av avvik ved stikkprøvekontroller
  Daniel Lekberg, NoIS
  Vi viser hvordan applikasjonen ISY Road FDV gir mulighet til å ta bilder langs vegen og deretter velge om ytterligere informasjon skal legges til og ferdigstilling av inspeksjonen skal foregå i appen eller på desktop.
  10.00
  Kaffepause
  10.25
  Hvordan jobber vi med vegforvaltning i Fylkeskommunene i årene fremover?
  Raymond Krossøy Hermansen, Vestfold og Telemark fylkeskommune
  Når fylkeskommunenes nye system har satt seg, hvordan vil det endre våre rutiner, og skape merverdi for egen organisasjon - og for samfunnet?
  10.55
  Kommuners ønsker og krav til forvaltningssystem for teknisk sektor
  Thomas O. Skogsaas, Horten kommune
  Presentasjonen belyser spørsmålet om systemer for vegforvaltning burde smelte sammen med systemer for forvaltning av andre fagområder, som for eksempel bygg og eiendom.
  11.25
  Oppsummering og avslutning av sesjon Vegforvaltning
  Frode Hølleland
  Vi ser tilbake på to dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  11.30
  Lunsj
 • Sesjon 4 - Teknisk drift og vedlikehold

  Mandag 14. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Teknisk drift og vedlikehold
  Ottar Brekke, NoIS
  Vi ønsker velkommen til sesjon for teknisk drift og vedlikehold ved å presentere status, videre utvikling og mål for ISY JobTech.
  13.10
  Nyheter i ISY JobTech
  Ottar Brekke, NoIS
  Vi viser ny tilgjengelig funksjonalitet og smakebiter på nyheter som kommer. Det legges vekt på basisfunksjonalitet og viktige nyheter som maler for sikker jobbanalyse i ISY JobTech.
  13.30
  Erfaringsutveksling
  Cathrin Nguyen, NoIS
  Vi setter av tid til å diskutere og utveksle erfaringer med andre ISY JobTech-brukere. Det legges opp til en uformell workshop der deltakerne kan komme med innspill til NoIS' videre prioriteringer.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Direktemeldinger og kommunikasjonslogg i ISY JobTech Web
  Alexander Wangsvik Olsen, NoIS
  Vi presenterer ny funksjonalitet for direktemeldinger som gjør det mulig å kommunisere og koordinere arbeidet i vedlikeholdssystemet på en måte som er fullt sporbar i ettertid.
  14.50
  Plukkjobber i ISY JobTech
  Ottar Brekke, NoIS
  Vi demonstrerer ny og forenklet arbeidsflyt for arbeidsordre som ikke krever koordinering og planlegging opp mot innkjøp, sikkerhet eller utetid.
  15.05
  Sikker jobbanalyse i ISY JobTech
  Lars Lundsbakken, NoIS
  Vi presenterer hvordan man kan benytte ISY JobTech og ISY JobTech Go for å dokumentere gjennomført sikker jobbanalyse (SJA) – inkludert bruk av malverk og overordnet risikokartlegging av jobber.
  15.20
  Digitalisering i Bybanen AS
  Stein Dvergsnes, Bybanen AS
  Vi får et innblikk i hvordan Bybanen AS benytter ISY JobTech i sitt strategi-arbeid der de blant annet sammenstiller vedlikeholdsdata med andre datakilder og tilbyr organisasjonen alltid oppdatert styringsinformasjon i Power BI.
  15.40
  Ti i skuddet
  Endre Nørstebø Lykke, NoIS
  Vi presenterer ti forslag til ny ISY JobTech-funksjonalitet. Du får mulighet til å være med å bestemme hva som skal presenteres som nyhet på neste års ISY-dager!
  16.00
  Kaffepause med matbit
  16.30
  3D-modeller med vedlikeholdsdata
  Aurora Sletnes Bjørlo & Erlend Mikkelsen Østvold, NTNU
  Våre sommerstudenter presenterer resultatet av sitt prosjekt der BIM/3D-modell av anlegg berikes med vedlikeholdsdata fra ISY JobTech.
  16.50
  Årsmøte i ISY JobTech brukerforening
  Are Kjetil Nordgård, styreleder ISY JobTech brukerforening
  På årsmøtet vil vi se på aktuelle saker og det blir valg av nye styremedlemmer. Det blir også satt av tid til dialog mellom brukere, styret og NoIS- ansatte.
  17.00
  Spørsmål fra brukerne - ISY JobTech på roterommet
  Ottar Brekke, Alexander Wangsvik Olsen og Erik André Stubberud, NoIS
  Vi går gjennom vanlige problemstillinger og gir løsninger på disse. Det blir god anledning til å stille spørsmål og få svar via en uformell demo.
  17.30
  Slutt
  19.30
  Aperitiff
  19.45
  Festmiddag
  Tirsdag 15. november
  09.00
  Parallell 1: Digitalisering og prediktivt vedlikehold
  Odd Terje Helle, Sira-Kvina kraftselskap
  Odd Terje tar oss på reise gjennom Sira-Kvina kraftselskaps digitaliseringsprosjekt Vedlikehold 4.0 der storstilt datainnsamling munner ut i selvlærende analysemodeller som kan predikere feil og varsle behov for vedlikehold.
  09.00
  Parallell 2: Bli en bedre ISY JobTech bruker
  Thore Tøraasen, NoIS
  Vi gjennomfører et minikurs i ISY JobTech med søkelys på moduler for periodiske arbeidsordre og feilrapporter. Vi presenterer hvordan man effektivt kan forvalte dokumentasjon, rutiner og vedlikeholdsoppgaver i vedlikeholdssystemet.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Brukernes time (parallelle sesjoner)
  Brekke, Lundsbakken, Otnem, Stubberud, Tøraasen og Wangsvik Olsen, NoIS
  Vi setter opp tre parallelle sesjoner og sitter parate til å svare på spørsmål. Benytt også sjansen til å utveksle erfaringer med andre brukere av våre systemer. Vi deler oss inn i følgende sesjoner: Basisfunksjonalitet/ Administratoroppgaver/ ISY JobTech Web/Go.
  11.20
  Oppsummering og avslutning av sesjon Teknisk drift og vedlikehold
  Ottar Brekke, NoIS
  Vi ser tilbake på to dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  11.30
  Lunch
  Det er felles program for alle sesjoner etter lunch. Oppstart kl. 12.30.
 • Sesjon 6 - Entreprenørdrift

  Mandag 14. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Entreprenørdrift
  Emil Rudberg, NoIS
  Vi ønsker velkommen til sesjonen for entreprenører og presenterer årets deltagere, program og ISY ByggOffice- teamet.
  13.00
  Status nye ISY ByggOffice
  Emil Rudberg, NoIS
  Vi er godt i gang med å løfte ISY ByggOffice til web-versjon og presenterer den nye løsningen, fremdrift og hva som vil inngå i versjon 1.0.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Status ISY ByggOffice 7 (Desktop)
  Emil Rudberg, NoIS
  ISY ByggOffice 7 lever i beste velgående. Vi presenterer hva som er oppdatert det siste året, samt forteller hva som skjer med løsningen når nye ISY ByggOffice lanseres.
  15.00
  Kalkulasjon med nye ISY ByggOffice
  Jørgen Risvold, NoIS
  Vi gir en visuell smakebit på kalkylefunksjonene i den nye løsningen med fokus på kalkulasjon og ressurshåndtering.
  15.30
  Tilbud og prisdannelse med nye ISY ByggOffice
  Mai Elin Watson, NoIS
  Vi demonstrerer hvordan arbeidsprosessen med dekning, påslag, sluttvurdering og entrepriser håndteres i den nye løsningen.
  16.00
  Kaffepause med matbit
  16.30
  Workshop; Kalkulasjon og oppfølgingsprosessen
  Kirsti Toresen og Emil Rudberg, NoIS
  Vi deler opp i mindre grupper og deler erfaringer fra en typisk arbeidsdag med fokus på kalkulasjon og oppfølgingsprosessen.
  17.30
  Slutt
  19.30
  Aperitiff
  19.45
  Festmiddag
  Tirsdag 15. november
  09.00
  Vår nye tjenesteplattform
  Geir Scott Janssen, NoIS
  Vi presenterer fremtidens tjenesteplattform innen prosjektstyrings-løsninger med fokus på vår visjon og våre mål.
  09.30
  3D- skanning av byggeplass
  Gustav Fiskum, NoIS
  Vi viser deg hvordan du automatisk kan generere 3D-modeller og ortofoto fra byggekran for å få kontinuerlig oversikt over utvikling av byggeprosjektet ditt.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Prosjektegenskaper og nye roller med rettigheter
  Emil Rudberg, NoIS
  Vi viser deg hvordan metadata, prosjektinformasjon og styring av tilgang fungerer i den nye løsningen.
  11.00
  Entreprenørens muligheter med ISY Prosjekt
  Øyvind Norvald Jensen, NoIS
  Vi presenterer samhandlingsløsningen ISY Prosjekt med fokus på VDC- planlegging, detaljplan og oppgavestyring SHA, samt hendelser, tiltak, tekniske avklaringer og usikkerhet.
  11.20
  Oppsummering med meningsmåling
  Kirsti Toresen, NoIS
  Vi oppsummerer sesjon Entreprenørdrift og avslutningsvis foretar vi en meningsmåling hvor vi ber vi deltakere gi tilbakemelding på våre prioriteringer og løsningsvalg.
  11.30
  Lunch
  Det er felles program for alle sesjoner etter lunch. Oppstart kl. 12.30.
 • Sesjon 7 - Prosjektøkonomi

  Mandag 14. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Prosjektøkonomi
  Christian Haugan, NoIS
  Erfaringsutveksling med andre brukere er en viktig del av ISYdagene og vi starter med en uformell introduksjon av årets deltagere, samt presentasjon av NoIS- ansatte.
  13.00
  Året som har gått i ISY Prosjekt Økonomi
  Audun Gulsrud, NoIS
  Vi presenterer de siste nyhetene og forbedringene i løsningen.
  13.15
  Kontraktstandarder og hvordan de påvirker prosjektet
  Arne Scott, selskapsadvokat i Norconsult
  Det er flere ulike juridiske kontraktstandarder i bransjen. Hvilke fallgruver finnes, og hvordan kan de unngås?
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Periodisk rapportering; Hele prosessen fram mot portefølje
  Kjersti Risberg Haugland, NoIS
  Vi fokuserer på periodisk rapportering og viser hvordan du kan oppnå merverdi i porteføljen ved å sikre god datakvalitet i prosjektene.
  15.30
  Nyheter i ISY Prosjekt Endring
  Anne Marthe Garseth Følsvik, NoIS
  Vi presenterer hvordan ISY Prosjekt Endring løser endringshåndtering mellom byggherre og entreprenør på elegant og oversiktlig måte.
  16.00
  Kaffepause med matbit
  16.30
  Bruk av ISY Prosjekt Økonomi i Statens Vegvesen
  Geir Enersen, Statens Vegvesen
  Statens Vegvesen deler sine erfaringer etter mangeårig bruk av ISY Prosjekt Økonomi. I tillegg får vi deres tanker om videre bruk av løsningen.
  17.15
  Oppsummering og introduksjon til morgendagen
  Christian Haugan, NoIS
  Vi oppsummerer første dag og informerer om festmiddagen og morgendagen.
  17.30
  Slutt
  19.30
  Aperitiff
  19.45
  Festmiddag
  Tirsdag 15. november
  09.00
  Dashbord og gevinstanalyse i ISY Prosjekt Økonomi
  Kjersti Risberg Haugland, NoIS
  Vi ser på de ulike måtene Dashboard i ISY Prosjekt Økonomi kan benyttes på. Vi viser også bruk av gevinstanalyse i rapporteringen.
  09.30
  Avstemming av kontrakter
  Thore Stubberud, NoIS
  Hvordan kan du avstemme dine kontrakter i ISY Prosjekt Økonomi? Vi viser ny og forbedret funksjonalitet som løser dette på en smidig måte.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Tips og triks, brukernes time
  Gulsrud, Haugland, Stubberud, Aarheim og Haugan, NoIS
  Vi går igjennom temaer/spørsmål fra brukerne rundt funksjonalitet i ISY Prosjekt Økonomi.
  11.15
  Oppsummering og avslutning av sesjon for prosjektøkonomi
  Christian Haugan, NoIS
  Vi ser tilbake på to dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  11.30
  Lunch
  Det er felles program for alle sesjoner etter lunch. Oppstart kl. 12.30.

Plenumsforedrag etter lunch tirsdag 15. november

12.30
Bærekraftig arealdisponering
Tor Olav Almås, NoIS
Hvordan kan vi bruke ulike verktøy for å fokusere på bærekraft i arealplaner
12.50
Hvordan påvirkes arbeidshverdagen av datadrevne beslutninger?
Lill Maria Gjerde Johannessen, NoIS
Maskinlæring, AI og avanserte optimaliseringsrutiner effektiviserer arbeidsprosesser. Er det kun en støtte at datamaskiner tar beslutninger eller fører det også til at vi mister kontrollen?
13.10
Kaffepause
13.25
Bærekraftsertifisering i prosjekter
Frode Tørresdal, bærekraftsansvarlig i NoIS
De størst klimaforbedrende tiltakene vi som IT-selskap kan bidra med, er gjennom produktene vi utvikler og i prosjektene vi er involvert i. Vi setter søkelys på bærekraftssertifiseringer i prosjekter.
13.45
Slik skaper du lønnsom bærekraft
Andreas Saur Brandtsegg og Arvin Fard, Pure Logic
Vi ser på hvordan du kan utnytte bærekraft til å skape bedre samhandling og mer verdiskapende løsninger.
14.05
Avslutning
Ola Greiff Johnsen, adm.dir NoIS
Vi takker for 2 dager med faglig inspirasjon og gode samtaler og ønsker vel hjem.
14.15
Slutt