ISYdagene_logo_2020_rgb_500px.png

 
Vi har arrengert brukermøter hvert eneste år siden 90-tallet. Vi ser verdien av å treffe våre kunder og ønsker også å gi våre brukere mulighet til å utveksle erfaringer med hverandere. I år blir det annerledes.

Årets brukermøte gjennomføres digitalt over 2 halve dager. Det er 9 sesjoner og over 90 webinarer å velge mellom. Det blir faglig inspirasjon i år også!

Velkommen til digitale ISYdagene 2020!
 

ISYdagene 2020 blir annerledes enn tidligere år. Vår administrerende direktør, Ola Greiff Johnsen, ønsker imidlertid som alltid velkommen til brukermøtet og vi anbefaler deltagerne å starte webinarrekken med dette innledningswebinaret. Det vil bli noen betraktninger om den tiden vi er inne i og en presentasjon av spennende nyheter fra NoIS.

12.00-12.20
Velkommen til annerledes ISYdager!
Ola Greiff Johnsen, NoIS
Vår administrerende direktør ønsker velkommen til digitale ISYdagene 2020.

Program for fagsesjonene

 • Sesjon 1 - GIS

  Mandag 9. november
  12.25-12.50
  Nyheter i ISY WinMap
  Kaja Lunde og Lars Eggan, NoIS
  Vi ønsker velkommen til GIS-sesjonen og presenterer nyheter i ISY WinMap. Vi vil vise nytt fra Hexagon og nye funksjoner i ISY WinMap.
  13.00-13.25
  Matrikkelføring fra eByggesak
  Per Alhaug, NoIS
  Vi viser effektivisering av oppgaver for matrikkelføring med integrasjon fra eByggesak.
  13.30-13.55
  Medvirkning i kommunale prosesser
  Hanne Rognstad, NoIS
  Du får se eksempler fra flere prosjekter og hvordan innbyggerne får mulighet til medvirkning via ISY WinMap InnbyggerDialog. Vi viser også hvordan du behandler data fra innspill i forvaltningen.
  14.05-14.30
  Datafangst med Pix4D
  Anders Nesse, NoIS
  Vi viser enkle og effektive løsninger for digitalisering og datafangst fra droner og mobile enheter med Pix4D.
  14.35-15.00
  Visning og bruk av 3D-data
  Kjell Sandal og Anders Nesse, NoIS
  Vi gir deg en gjennomgang av verktøy og prosesser for å bruke data fra Pix4D i 3D-løsninger.
  Tirsdag 10. november
  09.00-09.25
  Neste generasjon innsynsløsning
  Hanne Rognstad; NoIS
  Vi er stolte og glade for å kunne vise vår nye innsynsløsning ISY WinMap GeoInnsyn. Vi presenterer hvordan du viser temadata, egenskaper, rapporter og dok-analyser i ett verktøy.
  09.30-09.55
  Bygging av innsynsklienter
  Odin Altin, NoIS
  Vi presenterer vår nye administrator for bygging av temaklienter med datakilder, presentasjoner og integrasjon med tjenester.
  10.05-10.30
  Fra feltregistrering til bruk i analyser
  Kjell Sandal, NoIS
  Hvordan importere egne temadata som grunnlag for feltregistrering? Vi viser hvordan data leses inn og oppdateres i felt. Deretter bruker vi samme datagrunnlag i forvaltningen.
  10.35-11.00
  Geosynkronisering av plandata
  Roger Kvilhaugsvik, NoIS
  Vi gjennomgår gode rutiner for effektiv synkronisering av arealplaner til Kartverket.
  11.00-11.35
  Innsyn i arealplaner
  Ivan Skjærvø, NoIS
  Vi viser vår nye løsning for ISY WinMap PlanDialog og skybaserte planregister. Dette er grunnlaget for integrert ePlansak.
  11.40-12.05
  Bruk av GIS i byggesaksbehandling
  Tor Olav Almås, NoIS
  Vi viser hvordan vi effektiviserer byggesaksprosessen fra mottak av byggesøknader til mer effektiv bruk av GIS i saksbehandlingen sammen med DOK-analyser.
 • Sesjon 2 - Kommunal forvaltning

  Mandag 9. november
  12.25-12.50
  Nyheter i ISY ProAktiv 2020
  Tor Kjetil Lisle, NoIS
  Vi presenterer nyheter som bl.a. ny eiendomskattemodul, oppgavemotor for automatiserte jobber og feltløsninger for både rørleggere og for befaring.
  13.00-13.25
  Erfaringer og fordeler med nye ISY ProAktiv Eiendomsskatt
  Trond Larsen, Oslo kommune
  Ny versjon av ISY ProAktiv Eiendomsskatt behandler boligverdier på en ny og effektiv måte. Vi får se hvordan Oslo kommune bruker den nye Eiendomsskatt-modulen.
  13.30-13.55
  Befaring av eiendommer i felt
  Stein Helge Riise, NoIS
  Vi viser hvordan ISY ProAktiv Mobil Befaring kan brukes ut i felt.
  14.05-14.30
  ISY ProAktiv på web
  Cathrine Marstein Engen, NoIS
  Vi har startet på reisen for å tilby ISY ProAktiv som webløsning og ønsker å fortelle hvor vi er og planer videre. En stor forbedring vil være økt grad av automatisering av saksbehandlingen som skjer på bakgrunn av matrikkelendringer.
  14.35-15.00
  Vannmåler i felt
  Cathrine Marstein Engen, NoIS
  Vi viser vår nye løsning for rørleggere som monterer og skifter ut vannmålere for kommunen.
  Tirsdag 10. november
  09.00-09.25
  Integrasjoner med arkivsystem
  Tor Kjetil Lisle, NoIS
  Vi viser hvordan arbeidsprosesser for feiere har blitt mer automatisert med ISY ProAktiv integrert med arkivsystemer.
  09.30-09.55
  Ny og forbedret SMS- utsendelser
  Stig Eliassen, NoIS
  SMS-modulen vår har fått en oppgradering og vi har gjort den tilgjengelig på flere moduler.
  10.05-10.30
  Tilgjengelige data
  Guru Husdal Sørli, NoIS
  Vi viser hvilke data dere kan hente ut fra våre løsninger som kan benyttes i kommunikasjon med innbyggerne deres i f.eks. Min Side.
  10.35-11.00
  Nye og moderne betalingskanaler
  Gunvald Storheil, NoIS
  Det kommer stadig nye betalingskanaler. Dette hjelper våre samarbeidspartnere oss med. Vi har i dag utviklet multikanalløsning som TietoEvry og Avanzuz kan benytte. Vi forteller mer om denne løsningen.
  11.10-11.35
  Er kundene dine registrert i enhetsregisteret
  Tor Kjetil Lisle, NoIS
  Vi viser hvordan du kan bruke enhetsregisteret for å holde næringsavtalene ajour i ISY ProAktiv.
  11.40-12.05
  Releaseplan 2021
  Magne Tøndel, NoIS
  Vi har store planer for ISY ProAktiv framover og røper i dette webinaret de viktigste endringene på veien videre.
 • Sesjon 3 - Teknisk drift og vedlikehold

  Mandag 9. november
  12.25-12.50
  Velkommen til sesjon Teknisk drift og vedlikehold
  Ottar Brekke, NoIS
  Vi ønsker velkommen til sesjon for Teknisk drift og vedlikehold ved å presentere status, videre utvikling og mål for ISY JobTech.
  13.00-13.25
  Nyheter i ISY JobTech
  Ottar Brekke, NoIS
  Vi viser ny tilgjengelig funksjonalitet og smakebiter på nyheter som kommer. Det legges vekt på basisfunksjonalitet og viktige nyheter som forbedret bildebehandling og feilrapportering på mobiltelefon.
  13.30-13.55
  Utetidsplanlegging i ISY JobTech Web
  Ottar, Brekke, NoIS
  Vi presenterer vår webløsning for planlegging av utetid på utstyr i vedlikeholdsøyemed. Vi viser hvordan arbeidsordre kan planlegges med utgangspunkt i tilgjengeligheten til utstyret, samt hvordan løsningen oppfyller lovpålagte dokumentasjonskrav for planlagt utetid i kraftmarkedet.
  14.05-14.30
  Arbeidsordreplanlegging i ISY JobTech Web
  Alexander Wangsvik Olsen, NoIS
  Vi presenterer vår webløsning for effektiv planlegging og bemanning av arbeidsordre. Løsningen gir vedlikeholdsplanleggeren full oversikt over tilgjengelige ressurser, mens den enkelte medarbeider får forbedret oversikt over sine arbeidsdager.
  14.35-15.00
  Ti i skuddet
  Endre Lykke, NoIS
  NoIS presenterer ti forslag til ny ISY JobTech-funksjonalitet. Du får mulighet til å være med å bestemme hva som skal presenteres som nyhet på neste års ISYdager.
  15.05-
  Årsmøte i ISY JobTech brukerforening
  Are Kjetil Nordgård, Styreleder ISY JobTech brukerforening
  Styreleder Are Kjetil Nordgård gir en oppsummering av styrets arbeid siden forrige årsmøte.
  Tirsdag 10. november
  09.00-09.25
  Økt fleksibilitet i anleggsregisteret
  Ottar Brekke, NoIS
  Vi tenker nytt rundt anleggsregisteret i ISY JobTech og presenterer status for implementering av støtte for IEC/ISO 81346 (RDS-Hydro Power). Vi berører også bruk av IEC 61850 for identifisering av tilstandsdata.
  09.30-09.55
  Vedlikeholdsdata i kart
  Lars Lundsbakken, NoIS
  Kan du tenke deg å få tilgang til vedlikeholdsdata fra et kartgrensesnitt - eller å kunne slå opp i kartet for å se hvor anleggsobjekter og arbeidsordre befinner seg? Vi viser hvordan ISY JobTech kan knyttes mot kartløsningen ISY WinMap GeoInnsyn og hvilke muligheter det gir.
  10.05-10.30
  Korrektivt vedlikehold i ISY JobTech Web
  Au-Dung Vuong, NoIS
  Velkommen til verdenspremiere på rapportering og behandling av feil og feilretting i vår webløsning. Vi viser hvordan en mobiltelefon er alt du trenger for å varsle om uønskede hendelser.
  10.35-11.00
  Brukernes time (parallelle sesjoner)
  Brekke, Lundsbakken, Otnem & Stubberud, NoIS
  Vi bryter opp i tre sesjoner og sitter parate til å svare på spørsmål om bruk av våre løsninger (basisfunksjonalitet / administratoroppgaver / ISY JobTech Go).
  11.10-11.35
  Digitalisering og samspill
  Thore Tøraasen, NoIS
  Vi opplever økt interesse for integrasjoner og datasammenstilling på tvers av systemer. Med bakgrunn i gjennomførte prosjekter viser vi hvordan ISY JobTech kan flettes inn i organisasjonens digitale helhet.
  11.40-12.05
  Oppsummering og avslutning av sesjonen for Teknisk drift og vedlikehold
  Ottar Brekke, NoIS
  Vi oppsummerer ISYdagene 2020, og tar en runde med besvarelse av spørsmål som har kommet underveis. Her kan deltagerne også komme med respons på årets digitale ISYdager.
 • Sesjon 4 - Eiendomsforvaltning

  Mandag 9. november
  12.25-12.50
  Velkommen til sesjon Eiendomsforvaltning
  Endre Lykke, NoIS
  Vi ønsker velkommen til sesjon for Eiendomsforvaltning, og forteller om året som har gått. Det blir også en kort introduksjon til programmet og foredragsholdere for sesjon Eiendomsforvaltning.
  13.00-13.25
  Nyheter i ISY Eiendom 8
  Endre Lykke, NoIS
  Vi forteller om de viktigste nyhetene, demonstrerer hvordan dette ser ut i praksis, og forteller også om ting som kommer.
  13.30-13.55
  Status på ISY Park 8
  Endre Lykke, NoIS
  Vi forteller om arbeidet med kommende ISY Park 8. Hva er på plass nå, og hva kommer? Vi forteller også om hva dere kan gjøre for å forberede bruk av kart i ISY Park 8.
  14.05-14.30
  Chat-meldinger i ISY Eiendom 8
  Endre Lykke, NoIS
  Vi viser den nye funksjonaliteten for å sende meldinger til personer og grupper, samt direktemeldinger om arbeidsordrer, eiendomsobjekter og saker.
  14.35-15.00
  ISY Eiendom Kundeportal
  Vidar Svendsen, NoIS
  Vi presenterer den nye Kundeportalen som erstatter ISY Eiendom Melding, med fokus på innmelding av saker, saksbehandling og oppfølging med arbeidsordrer, samt kommunikasjon med innmelder.
  15.05-15.30
  Årsmøte i ISY Eiendom brukerforening
  Thomas Abrahamsen, Sandefjord kommune
  På årsmøtet vil vi se på brukerforeningens aktivitet i siste periode og det blir valg av nye styremedlemmer. Det er også satt av tid til dialog mellom brukere, styre og NoIS. Se påmeldingslink under.

  Årsmøte i ISY Eiendom brukerforening blir i år avholdt via Teams. Klikk på link under for å delta.

  Click here to join the meeting

  Dersom dere har problemer med innlogging på link – ta kontakt med support på telefon 67 57 15 42

  Tirsdag 10. november
  09.00-09.25
  Minikurs i ISY Eiendom
  Vidar Svendsen og Endre Lykke, NoIS
  Her blir det 2 breakout-sesjoner, der vi kjører minikurs i Leiekontrakter og Eiendomsregister. For Eiendommer går vi gjennom både desktop og responsiv web.
  09.30-09.55
  Håndtering av tomgangsleie
  Vidar Svendsen og Endre Lykke, NoIS
  Taper du penger fordi leiligheter står tomme? Vi viser ny funksjonalitet for å få oversikt over leietap og håndtere tomgangsleie.
  10.05-10.30
  Nøkkelhåndtering
  Alexander Wangsvik Olsen, NoIS
  Vi viser hvordan du kan håndtere nøkler til bygningsmassen i ISY Eiendom, med nøkkelsystemer, nøkkelregister og utlån og tilbakelevering av nøkler.
  10.35-11.00
  Brukernes time
  Lykke, Fossen, Svendsen og Hov, NoIS
  Vi sitter parate til å svare på spørsmål om våre eiendomsforvaltningsløsninger. Vi deler opp i 3 separate sesjoner for ISY Eiendom 5, ISY Eiendom 8 og ISY Park.
  11.10-11.35
  10 i skuddet
  Endre Lykke, NoIS
  NoIS presenterer ti forslag til ny ISY Eiendom-funksjonalitet. Du får mulighet til å være med å bestemme hva som skal presenteres som nyhet på neste års ISY-dager!
  11.40-12.05
  Oppsummering og avslutning av sesjonen for Eiendomsforvaltning
  Endre Lykke, NoIS
  Vi oppsummerer ISYdagene 2020, og tar en runde med besvarelse av spørsmål som har kommet underveis. Her kan deltagerne også komme med respons på årets ISYdager.
 • Sesjon 5 - Prosjektøkonomi

  Mandag 9. november
  12.25-12.50
  Nyheter i ISY Prosjekt Økonomi 2020
  Cathrine Risvik, NoIS
  Vi presentere de viktigste nyhetene for ISY Prosjekt Økonomi i 2020.
  13.00-13.25
  Erfaringsdata gjennom prosjektets faser
  Audun Gulsrud, NoIS
  Vi demonstrerer Erfaringsmodulen i ISY Prosjekt Økonomi og viser hvordan du som kunde kan samle erfaringsdata for dine prosjekter.
  13.30-13.55
  Tidligfasekalkyle med ISY Calcus
  Gard Valle Arefjord, NoIS
  Så enkelt kan det gjøres! Vi viser et eksempel på tidligfasekalkyle ved bruk av et av modellprosjektene i ISY Calcus.
  14.05-14.30
  Få kontroll på endringsprosessen
  Gard Valle Arefjord, NoIS
  Vi demonstrerer ny løsning for endringshåndtering som kan integreres med ISY Prosjekt Økonomi.
  14.35-15.00
  Hvordan påvirkes ISY Prosjekt Økonomi av ny løsning for endringshåndtering?
  Cathrine Risvik, NoIS
  Vi ser på hvordan oppfølging av endringer, tillegg og regningsarbeid (ETR) i ISY Prosjekt Økonomi blir med integrasjon mot ny ISY-løsning.
  Tirsdag 10. november
  09.00-09.25
  Nyheter i ISY Prosjekt Økonomi 2020
  Cathrine Risvik, NoIS
  Vi presentere de viktigste nyhetene for ISY Prosjekt Økonomi i 2020.
  09.30-09.55
  Periodisk rapportering i ISY Prosjekt Økonomi
  Bjørn Dahl, NoIS
  Vi går gjennom funksjonalitet for periodisk rapportering i ISY Prosjekt Økonomi og viser ulike muligheter i rapporteringsløsningen.
  10.05-10.30
  Muligheter i porteføljemodulen
  Audun Gulsrud, NoIS
  Vi viser mulighetene som brukeren har i porteføljemodulen i ISY Prosjekt Økonomi. Vi ser bl.a. på hvordan du kan bygge rapporteringsstrukturer og oversikter som gir god kontroll på prosjektporteføljen.
  10.35-11.00
  Håndtering av endringer– Samarbeidsprosjekt med Trondheim Kommune
  Hanne Merete Glad og Jon Sommervold, NoIS
  Vi presenterer ETR (endringer, tillegg og regningsarbeid)- prosjektet og forteller hvordan vi har jobbet for å løse oppgaven i samarbeid med Trondheim Kommune.
  11.10-11.35
  Ny funksjonalitet - Innestående og forskudd
  Cathrine Risvik, NoIS
  Vi ser på ny løsning for innestående og forskudd, samt sammenheng med fakturaintegrasjon. Vi klargjør hva som kreves for å benytte innestående og forskudd i løsningen.
  11.40-12.05
  Avslutning av ISYdagene 2020 og veien videre med ISY Prosjektøkonomi
  Cathrine Risvik, NoIS
  Vi setter punktum for ISYdagene 2020 og fokuserer på veien videre. Vi presenterer noe av det ISY Prosjekt Økonomi-teamet skal jobbe med i 2021.
 • Sesjon 6 - Entreprenørdrift

  Mandag 9. november
  12.25-12.50
  Velkommen til sesjon Entreprenørdrift
  Espen Lund Olsen, NoIS
  Vi ønsker velkommen til årets nettbaserte utgave av Sesjon 6 Entreprenørdrift og tar en gjennomgang av utfordringer og erfaringer fra året som har gått. Vi presenterer også programmet for sesjon 6.
  13.00-13.25
  Nye ISY ByggOffice - Del 1
  Jørgen Risvold, NoIS
  Vi viser 1. utgave av nye ISY ByggOffice. I del 1 viser vi kalkyle med NS3459-import, samt etablering av egne beskrivelser. Videre ser vi på kalkulasjon med underposter og ressursgrupper.
  13.30-13.55
  Nye ISY ByggOffice - Del 2
  Emil Rudberg, NoIS
  Vi presenterer 1. utgave av nye ISY ByggOffice. I del 2 viser vi innkjøpsløsningen med ISY AnbudsWeb. Videre ser vi på funksjonalitet for fortjenestepåslag.
  14.05-14.30
  Veien videre for nye ISY ByggOffice
  Espen Lund Olsen, NoIS
  Vi presenterer roadmap for nye ISY ByggOffice. Vi ser på plan for videreutvikling av kalkyle, BIM og moduler for produksjonsplanlegging og -oppfølging.
  Tirsdag 10. november
  09.00-09.25
  Håndtering av endringer– Samarbeidsprosjekt med Trondheim Kommune
  Gard Valle Arefjord, NoIS
  Vi presenterer en samhandlings-plattform som er utviklet i samarbeid Trondheim kommune. Løsningen er relevant for entreprenører med tanke på integrasjonsmuligheter i ISY ByggOffice.
  09.30-09.55
  Status og veien videre for ISY ByggOffice 7
  Espen Lund Olsen, NoIS
  Vi tar et tilbakeblikk på hva som er gjort gjennom året for eksisterende ISY ByggOffice-løsning og ser på fremtidige utviklingsplaner.
  10.05-10.30
  Skjulte perler i ISY ByggOffice 7
  Søtmi Nu Manh, NoIS
  Vi ser på noen muligheter i Jobbpakkemodulen og BIM i dagens ISY ByggOffice-løsning som kanskje ikke er kjent for alle.
  10.35-11.00
  Brukernes halvtime
  Harald Hopsø og Espen Lund Olsen, NoIS
  Vi er tilgjengelige for spørsmål rundt ISY ByggOffice, det være seg ny løsning og/eller eksisterende løsning, samt spørsmål som har dukket opp under ISYdagene.
  11.10-11.35
  Oppsummering med meningsmåling
  Emil Rudberg, NoIS
  Vi oppsummer årets nettbaserte ISYdager for sesjonen for Entreprenørdrift. Som i fjor ber vi deltakere gi tilbakemelding på våre prioriteringer og løsningsvalg.
 • Sesjon 7 - Tidligfasekalkyle og analyse

  Mandag 9. november
  12.25-12.50
  Introduksjon til ISY Calcus og programmet for sesjon 7
  Thomas Førland, NoIS
  Gjennomgang av programmet for sesjon 7 og introduksjon til ISY Calcus – et norsk system som i over 20 år er bygget på norske standarder og prosessene i den norske byggebransjen.
  13.00-13.25
  Tidligfasekalkyle med ISY Calcus
  Gard Valle Arefjord, NoIS
  Så enkelt kan det gjøres! Vi viser et eksempel på tidligfasekalkyle ved bruk av et av modellprosjektene i ISY Calcus.
  13.30-13.55
  Vett og etikette ved kalkyler og tilbud
  Olle Rudèn, Bygganalyse
  Hvordan bør man opptre i forbindelse med kalkyler og tilbud? Hvordan spør man? Hvem spør man? Hvordan tolker man svarene? Hva bør man tenke på? Vi gir noen gode råd.
  14.05-14.30
  Pris din ambisjon med bruk av ISY Calcus
  Kristin Ramlo, Bygganalyse
  Ofte settes høye ambisjonsnivåer tidlig i prosjektet. Hvordan skal man prise disse høye ambisjonene for å kunne ta bevisste valg og unngå fremtidige fallgruver?
  14.35-15.00
  Bruk av ISY Calcus ved ulike kontraktsformer
  Martin Grothe Lien, Bygganalyse
  Hvordan strukturere kalkylen i ISY Calcus ved ulike kontraktsformer? Vi ser på totalentreprise NS 8407, hovedentreprise NS 8405 og delte entrepriser.
  Tirsdag 10. november
  10.05-10.30
  Design to cost med ISY Calcus
  Nhac Nguyen, Bygganalyse
  Ofte er det vedtatt rammer for byggekostnad, husleie/årskostnad og klimagassutslipp i konseptfasen. Vi viser hvordan man kan benytte ISY Calcus til å tilpasse prosjektet ift disse rammene.
  10.35-11.00
  Usikkerhetsanalyse med ISY Calcus
  Knut Eirik Balke, Bygganalyse
  Presentasjon av erfaringer med usikkerhetsanalyser ved bruk av ISY Calcus.
  11.10-11.35
  Hva får du med ISY Calcus og hva koster det?
  Gard Valle Arefjord, NoIS
  Kort oppsummering av funksjonalitet i ISY Calcus. Vi forteller også om hvilke tjenester vi kan tilby og hva prisen er på de ulike lisensformene.
 • Sesjon 8 - Beskrivelse og BIM

  Mandag 9. november
  12.25-12.50
  Vi ønsker velkommen og ser litt på året som gikk
  Jørgen Hognes, NoIS
  Vi ønsker velkommen til årets nettbaserte utgave av Sesjon 8 Beskrivelse og BIM og tar en gjennomgang av små og store hendelser fra året som har gått. Vi presenterer også programmet for sesjon 8.
  13.00-13.25
  Nyheter i ISY Beskrivelse
  Jørgen Hognes, NoIS
  Vi ser videre på årets nyheter og hvilke spennende muligheter som er blitt tilgjengelig for våre brukere det siste året.
  13.30-13.55
  Referansefiler
  Annicken Kildeborg, NoIS
  Hva er referansefiler? Hvordan kan de hjelpe mitt prosjekt? Hvilke feil er typisk å gjøre for denne arbeidsmetoden? Vi dekker alt dette og litt til i løpet av dette webinaret.
  14.05-14.30
  NS 3420:2019/2020 og NS 3459:2020
  Geir Johansen, NoIS
  Ny utgave av NS 3420 er lansert og ny utgave av NS 3459 (overføringsformat) er under utvikling. Få innblikk i spennende nyheter som vil påvirke din beskrivelseshverdag, samt hvordan du kan oppgradere gamle koder i aktive prosjekt.
  14.35-15.00
  Nytt lisenssystem
  Geir Johansen, NoIS
  Vi lanserer nytt webbasert lisenssystem som skal forenkle din hverdag. Utrulling av systemet på de ulike desktop-løsningene er i gang. Vi gir deg en enkel demonstrasjon av løsningen.
  Tirsdag 10. november
  09.00-09.25
  ISY Beskrivelse BIM
  Jørgen Hognes, NoIS
  Hva er ISY Beskrivelse BIM? Hva trenger jeg for å benytte funksjonaliteten? Hvordan komme i gang? Vi gir en generell intro til ISY Beskrivelse BIM og tilhørende ISY-produkter for BIM-verktøyene.
  09.30-09.55
  ISY Beskrivelse for Revit og Civil 3D
  Jørgen Hognes, NoIS
  Det som startet som enkle Plug-in løsninger i Revit og Civil 3D har nå blitt kraftfulle beskrivelsesløsninger som gjør det mulig å beskrive komplett i BIM-verktøyene. Med stadig ny funksjonalitet gir løsningene et rikt datagrunnlag for modellene, med god sporbarhet og enkel sammenstilling i ISY Beskrivelse. Vi ser nærmere på mulighetene for de to produktene.
  10.05-10.30
  Behandling av IFC-data i ISY Beskrivelse
  Jørgen Hognes, NoIS
  For å utnytte ISY Beskrivelse BIM trenger du en IFC-fil fra BIM-verktøyene. Vi ser på hvordan denne skal behandles i ISY Beskrivelse med redigering, endring og oppfølging.
  10.35-11.00
  Knytning og arbeid mellom ISY Beskrivelse og Revit/Civil 3D
  Jørgen Hognes, NoIS
  Ved bruk av IFC og XML kan man flytte data mellom ISY Beskrivelse og BIM-verktøyene på en enkel måte. Men det finnes en del fallgruver også. Vi går gjennom den mest hensiktsmessige arbeidsmetoden.
  11.10-11.35
  Fremtidsplaner og videre utvikling for produktene
  Jørgen Hognes, NoIS
  Hvor går veien videre for produktet ISY Beskrivelse? Hvilke planer ligger videre for ISY Beskrivelse BIM og knytning mot andre ISY-produkter. Vi presenterer mange spennende veier og muligheter for både oss og våre kunder. I tillegg tar vi en del gode tips og triks som våre brukere har erfart etter bruk av våre løsninger
  11.40-12.05
  Brukernes halvtime
  Jørgen Hognes m.fl., NoIS
  Vi avslutter ISYdagene 2020 med å bruke en halvtime på å svare på spørsmål fra våre kunder. Skriv inn spørsmålet ditt i chatten og vi svarer.
 • Sesjon 9 - Tekniske beregninger

  Mandag 9. november
  12.25-12.50
  Presentasjon av våre Tekniske beregningsprogrammer
  Christian Hervold, NoIS
  Vi starter dagen med å presentere hva NoIS tilbyr av tekniske beregningsprogrammer og hvilke løsninger vi selv utvikler.
  13.00-13.25
  ISY Design Betong & Stål
  Sverre Eide Holst, NoIS
  Vi tar en gjennomgang av alle moduler i ISY Design. Vi ser på tverrsnitt, bjelke og gjennomlokking i ISY Design Betong og tverrsnitt og bjelke i ISY Design Stål.
  13.30- 13.55
  Nyheter i FEM-Design v20
  Mohsen Gahemi, StruSoft Ungarn
  Vi får en detaljert presentasjon av alle nyheter i FEM-Design v20.
  14.05- 14.30
  Nyheter i FEM-Design v20 Nyheter, forts.
  Mohsen Gahemi, StruSoft Ungarn
  Vi fortsetter gjennomgangen av nyheter i FEM-Design v20.
  14.35-15.00
  FEM-Design PreFab Print
  Anders Nilsen, StruSoft Danmark
  Vi gir en detaljert gjennomgang av FEM-Design PreFab Print, en modul for enkel rapportering av krefter til PreFab- leverandørene.
  15.10-15.35
  Minikurs i FEM-Design 3D Soil
  Isak Bjørhag, StruSoft Sverige
  I dette minikurset i FEM-Design 3D Soil ser vi på hvordan jordmodulen brukes på mest hensiktsmessige måte. Det blir gjennomgang av dimensjonering av fundamenter.

  Det er program kun mandag på denne sesjonen.