• Plenumsprogram

  Det er plenumsforedrag kun mandag før lunch. Disse er felles for alle sesjoner.

  09.00
  Registrering
  09.30
  Velkommen til ISYdagene 2018
  Ola Greiff Johnsen, NoIS
  Vår direktør ønsker velkommen til årets brukermøte og informerer kort om hendelser i NoIS siste år. Det blir også fokus på noen spennende produktnyheter som vil presenteres nærmere i løpet av ISYdagene 2018.
  10.00
  Dra meg baklengs inn i fuglekassa
  Arne Krokan, professor i teknologi, digital økonomi og forretningsutvikling
  Hva betyr de store endringene i teknologi for din organisasjon og hva kan du gjøre med det? Skal du være som Solan (som vil ligge innerst i senga) eller Ludvik? Foredraget tar opp utvikling innen 3D-print, kunstig intelligens, robotikk, delingsøkonomi og ser på utfordringer mht kompetanse og hva ledere må kunne for å være proaktive i endringsprosesser.
  10.45
  Hvordan skape LA DOLCE VITA på arbeidsplassen din
  Pellegrino Riccardi, endringsagent og kultur- og kommunikasjonsekspert
  Med humor beskriver Pellegrino den norske væremåten i arbeidslivet, og bidrar med innsikt i hvordan den typiske nordmann kommuniserer. Le og lær av "De seks grunnleggende menneskelige behov", og hvorfor disse er helt nødvendige å implementere på arbeidsplassen for å få fornøyde og produktive kolleger.
  11.30
  Lunch
  12.45
  Oppstart 8 parallelle sesjoner

Program for fagsesjonene

 • Sesjon 1 - GIS

  Mandag 5. november
  12.45
  Velkommen til GIS-sesjonen
  Tor Olav Almås, NoIS
  Vi åpner sesjonen med noen tilbakeblikk på de viktigste begivenhetene i året som har gått, samt en kort presentasjon av årets deltagere.
  13.00
  Geospatial Roadmap
  Hal Espy, Hexagon
  NoIS er Premium Partner til Hexagon Geospatial. Hexagon er leverandør av basis programvare og plattformer som hjelper oss å utvikle løsninger for forvaltning og analyse av geodata. Presentasjonen gir dere en innsikt i produkter og tjenester fra Hexagon.
  13.45
  Kaffepause
  14.00
  Nyheter i ISY WinMap 2018
  Kaja Lunde og Lars Eggan, NoIS
  Vi lanserer ISY WinMap 2018 sammen med nye versjoner av våre forvaltningsmoduler. Foredraget viser smakebiter på praktisk bruk av ny funksjonalitet.
  14.45
  ISY WinMap GeoInnsyn – ny funksjonalitet og nytt brukergrensesnitt
  Odin Altin, NoIS
  Vi presenterer ny funksjonalitet i vår web-klient, ISY WinMap GeoInnsyn 2018. Denne får et nytt og enklere brukergrensnitt, flere muligheter i kombinasjon med ISY WinMap WebInnsyn og nye bruksområder.
  15.30
  Nyheter i ISY WinMapM.App Enterprise
  Kjell Sandal, NoIS
  M.App Enterprise gjør det mulig for kommuner og organisasjoner å bygge enkle spesialtilpassede applikasjoner som presenterer og analyserer egne GIS-data på en ny og enklere måte.
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  Digitalisering av byggesøknadsprosessen
  Tor Olav Almås, NoIS
  Byggesøknaden.no er en ny og effektiv løsning for nabovarsling og utarbeidelse av byggesøknader. Løsningen er tatt i bruk av flere større rådgivningsmiljø og vi viser hvordan privat og offentlig sektor effektiviseres gjennom digitalisering og bruk av det offentlige kartgrunnlaget.
  17.30
  Slutt
  19.30
  Aperitiff
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 6. november
  09.00
  Synkronisering av plandata
  Ivan Skjærvø, NoIS
  GeoSynkronisering av plandata gjør at kommuner automatisk tilbyr data fra plandatabasen til eksterne brukere og til nasjonal kopibase hos Kartverket. Vi går gjennom hvordan våre kunder kan oppnå dette med rutiner for kvalitetskontroll av plandata og etablering av tilbyder for planinformasjon.
  09.30
  Erfaringer med Sentral FKB
  Magnus Iversen, NoIS
  Vi har samlet brukererfaringer med Sentral-FKB og viser hvordan du forvalter FKB-data med ISY WinMap. Vi viser også noen nyheter og eksempler på redigeringsfunksjoner mot SFKB sammen med felles oppdatering av Matrikkelen og SFKB.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Ny versjon av ISY WinMap OppmålingsDialog
  Ivan Skjærvø, NoIS
  Vi viser ISY WinMap OppmålingsDialog 2018 med smidige funksjoner for oppretting og behandling av sammensatte saker med flere oppdrag. Vi viser eksempler på dokumentproduksjon og oppfølging av alle saker under arbeid.
  11.00
  ISY WinMap Mobil Oppmåling
  Per Alhaug, NoIS
  Vi har fått praktisk erfaring med ISY WinMap Mobil Oppmåling gjennom årets målesesong og viser hvordan du gjennomfører en digital oppmålingsforretning fra a til å.
  11.30
  Lunch
  12.15
  GeoLett – Plan og geodata til selvbetjening
  Olaug Hana Nesheim, DiBK
  DiBK, KS, Kartverket og KMD samarbeider om å utvikle metoder for bedre datakvalitet og tilrettelegging for effektiv deling av informasjon. Vi får presentert ideer og prosjekter som skal forenkle saksbehandlingen og sikre bedre kvalitet og tilpasset informasjon til ulike brukergrupper.
  12.45
  GeoLett BIM
  Knut Nordahl, NoIS
  Bruk av bygningsinformasjonsmodeller, BIM, i kommunal saksbehandling er økende. NoIS har gjennomført et prosjekt for å utvikle visningsverktøy og metoder for å hente ut data fra BIM i byggesøknader og kommunal forvaltning. Vi viser eksempler på bruk og digital informasjonsflyt.
  13.15
  ISY WinMap Roadmap 2018
  Tor Olav Almås, NoIS
  Vi presenterer våre planer for videreutvikling av ISY WinMap og hvilke aktiviteter som er planlagt på kort og litt lengre horisont.
  13.45
  Oppsummering og avslutning av ISYdagene 2018
  Tor Olav Almås, NoIS
  Vi ser tilbake på 2 dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  13.50
  Slutt
 • Sesjon 2 - NIS

  Mandag 5. november
  12.45
  Velkommen til NIS-sesjonen
  Bjørn Hakavik, NoIS
  Vi åpner NIS-sesjonen med å informere om begivenheter i året som har gått og hvilke fremtidsplaner vi har for det kommende året. I tillegg tar vi en rask uformell presentasjon av deltagerne.
  13.00
  Nyheter i ISY WinMap
  Kristine Stenvik, NoIS
  ISY WinMap er i stadig utvikling, og vi viser frem nyheter i GeoMedia WinMap 2018 rettet mot NIS-brukere. Vi ser på ny funksjonalitet og viser samtidig nyttige tips og triks som kan gjøre hverdagen enklere.
  13.30
  Nyheter i ISY WinMap GeoInnsyn
  Kristine Stenvik, NoIS
  ISY WinMap GeoInnsyn har vært igjennom en større oppgradering og vi presenterer og viser både ny teknologi og layout. Vi vil også se nærmere på GeoInnsyn som feltverktøy.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Jakten på Z-koordinaten
  Bjørn Hakavik, NoIS
  NVE har utformet en kravspesifikasjon for rapport av nett på SOSI-format. Denne er implementert som standardfunksjonalitet i ISY NIS. Ny innebygd service mot Kartverket benyttes til å generere Z-koordinaten i komponent- geometrier. Vi viser oppdatering av datagrunnlag og eksport av SOSI-filer.
  15.00
  Neste generasjon FASIT og en enklere hverdag
  Bjørn Hakavik, NoIS
  Ny forskrift har medført store endringer i FASIT hvor all meldingsutveksling mellom konsesjonærer og systemansvarlig skal forgå via FASIThub. Vi gir en oversikt over de kravene i FASIT kravspesifikasjon og hvilke endringer dette medfører for arbeidsprosessene i FASIT.
  15.30
  ISY-skolen; ISY NIS FASIT 2019
  Bjørn Hakavik, NoIS
  Ny versjon av FASIT skal tas i bruk av nettselskapene f.o.m 1.1.2019. Det blir gitt en detaljert gjennomgang av ny funksjonalitet i vår nye sertifiserte FASIT-løsningen. Det blir demonstrert oppdatering av kodelister fra FASIThub, temperaturer fra FROST og utveksling av FASIT-meldinger.
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  Brukernes time
  Bjørn Hakavik, NoIS
  Vi legger opp til diskusjoner om pågående utviklingsprosjekter og ny funksjonalitet.
  17.50
  Oppsummering og avslutning av ISYdagene 2018
  Bjørn Hakavik, NoIS
  Vi ser tilbake på 2 dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  18.00
  Slutt
  19.30
  Aperitiff
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 6. november

  Denne sesjonen har ikke program tirsdag.

 • Sesjon 3 - Kommunal forvaltning

  Mandag 5. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Kommunal forvaltning
  Cathrine Marstein Engen, NoIS
  Vi åpner sesjonen med å informere om de viktigste begivenhetene i året som har gått og presenterer våre planer og mål fremover.
  13.15
  Hva krever digital transformasjon?
  Tore Molstad Andresen, Bydelsdirektør Nordstrand bydel Oslo
  Verden er digital, den blir ikke. Hva har vi gjort for å få bedre tjenester, om det er bruk av AI, RPA eller velferdsteknologi? Hvordan ta tak i både evnen og viljen?
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Nyheter i ISY ProAktiv
  Guru Husdal Sørli, NoIS
  Det har vært stor aktivitet det siste året og produkteier for ISY ProAktiv presenterer de viktigste nyhetene, bl.a. varsel om vannmåleravlesning på sms og forbedret API for renovasjon.
  14.45
  Robotisering og saksbehandling
  Stig Owe Olsen og Cathrine Marstein Engen, NoIS
  Kan roboter hjelpe oss med saksbehandlingen? Vi får forklart hva RPA (Robotic Process Automation) er og hvilke muligheter dette gir for automatisk saksbehandling i ISY ProAktiv.
  15.30
  Erfaringer med kommunesammenslåinger
  Kjell Sverre Tung, Indre Fosen
  Kjell Sverre Tung fra Indre Fosen kommune forteller om deres erfaringer med kommunesammenslåing og hvordan de brukte ISY ProAktiv til prosessen.
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  M.App Enterprise
  Kjell Sandal, NoIS
  Vi presenterer M.App Enterprise som gjør det mulig for kommuner og organisasjoner å bygge enkle spesialtilpassede applikasjoner som presenterer og analyserer egne GIS-data på en ny og enklere måte.
  17.30
  Slutt
  19.30
  Aperitiff
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 6. november
  09.00
  Ny modul for varsling
  Therese Raae Brekke, NoIS
  Vi presenterer en ny varslingsmodul som sender SMS til eiere av eiendommer, hentesteder, slamavskillere, vannmålere og skorsteiner.
  09.30
  Parallellforedrag 1: Effektivt rutevedlikehold
  Guru Husdal Sørli, NoIS
  ISY ProAktiv Rutevedlikehold gir deg god oversikt over kjøremønster og enkel behandling av endringer. Vi presenterer funksjonene i løsningen, som endring av koordinater på hentested og rekkefølge i rutene.
  09.30
  Parallellforedrag 2: Ikke noe mer sløsing med papir!
  Therese Raae Brekke, NoIS
  Vi viser stolt frem ISY ProAktiv Eiendomsskatt som er rustet for fremtiden og automatisering av oppgaver. Alt fra takstskjema til skatteseddel er nytt + integrasjon mot KS sin Svar UT-service for utsendelse av informasjon og skatteseddel, og en app på iPad for å besiktige eiendommer.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Nyheter i mobile løsninger
  Guru Husdal Sørli, NoIS
  Vi presenterer og viser nyheter i våre populære mobile løsninger, slik som inspeksjon av slamanlegg, søkemulighet og valg av hurtigavvik. Det er gjort forbedringer både i app'ene og i ISY ProAktiv.
  11.15
  Ny kartfunksjon i ISY ProAktiv
  Frode Hølleland, NoIS
  Vi viser og forklarer hvordan den nye kartfunksjonen i ISY ProAktiv fungerer. Her blir det også presentert to nye kartlag.
  11.45
  Lunch
  12.30
  Integrasjon med kommunens sak/arkiv-system
  Guru Husdal Sørli, NoIS
  ISY ProAktiv har integrasjon mot sak/arkiv-løsningen ESA og Acos. Vi viser eksempler på hvordan slike systemer kan brukes sammen med ISY ProAktiv.
  13.00
  Utviklingsplaner for ISY ProAktiv
  Therese Raae Brekke, NoIS
  Utviklingsplanene for neste år er lagt og vi presenterer roadmap for 2019.
  13.30
  Oppsummering og avslutning av ISYdagene 2018
  Therese Raae Brekke, NoIS
  Vi ser tilbake på to dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  13.40
  Slutt
 • Sesjon 4 - Teknisk drift og vedlikehold

  Mandag 5. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Teknisk drift og vedlikehold
  Karl Johan Olsen & Ottar Brekke, NoIS
  Vi ønsker velkommen til sesjon for Teknisk drift og vedlikehold ved å presentere status, videre utvikling og mål for ISY JobTech.
  13.10
  Nyheter i ISY JobTech
  Ottar Brekke, NoIS
  Vi viser ny tilgjengelig funksjonalitet og smakebiter på nyheter som kommer. Det legges vekt på basisfunksjonalitet og viktige nyheter som integrert forhåndsvisning av dokumenter og bruk av QR-koder.
  13.40
  Vedlikeholdsplanlegging i ISY JobTech
  Ottar Brekke, NoIS
  Vi presenterer resultater fra pågående faggruppearbeid for å etablere neste generasjons løsning for vedlikeholdsplanlegging i ISY JobTech. Fokus for foredraget vil være nytt konsept for korttidsplanlegging.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Skagerak Kraft: Erfaringer fra timefangst via ISY JobTech
  Aslak Hauggrav & Olve Mulen, Skagerak Kraft
  I 2017 innførte Skagerak Kraft timefangst via ISY JobTech. Vi får høre om prosjektet og om det har gitt forventede resultater til effektivisering av arbeidsprosesser og høyere kvalitet på rapporterte data.
  15.05
  Vedlikeholdsdata overalt
  Thore Svenning Tøraasen, NoIS
  Det er ikke lenger tilstrekkelig at vedlikeholdsdata er tilgjengelige internt i vedlikeholdssystemet. Vi presenterer hvordan underlag fra ISY JobTech kan presenteres i eksterne løsninger og 3D/BIM-modeller.
  15.25
  ISY JobTech og GDPR
  Karl Johan Olsen, NoIS
  Hva betyr GDPR for brukere av ISY JobTech? Vi går gjennom viktige aspekter ved personvernforordningen, og hva dere som brukere av ISY JobTech må tenke på.
  15.45
  Ti i skuddet
  Endre Nørstebø Lykke, NoIS
  NoIS presenterer 10 forslag til ny ISY JobTech-funksjonalitet. Du får mulighet til å være med og bestemme hva som presenteres som nyhet på neste års ISYdager.
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  Årsmøte i ISY JobTech brukerforening
  Are Kjetil Nordgård, Styreleder ISY JobTech brukerforening
  På årsmøtet vil vi se på aktuelle saker og det blir valg av nye styremedlemmer. Det blir også satt av tid til dialog mellom brukere, styret og NoIS.
  17.15
  Spørsmål fra brukerne – ISY JobTech på roterommet
  Erik Stubberud & Ottar Brekke, NoIS
  Vi går gjennom vanlige problemstillinger og gir løsninger på disse. Det blir god anledning til å stille spørsmål og få svar via en uformell demo.
  17.45
  Slutt
  19.30
  Aperitiff
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 6. november

  Vi starter dagen med 2 parallelle sesjoner frem til kaffepause kl. 10.00.

  09.00
  Parallellforedrag 1: Digitalisering, maskinlæring og big data
  Haugsvold (Norconsult) og Asmundvaag & Thoresen, NoIS
  Med utgangspunkt i Norconsults løsning for aggregatovervåkning med sensorteknologi og big data ser vi nærmere på temaene automatiserte analyser, maskinlæring og hvordan dette bidrar til å øke verdien av vedlikeholdssystemet.
  09.00
  Parallellforedrag 2: Bli en bedre ISY JobTech-bruker
  Espen Otnem, NoIS
  Vi gjennomfører et minikurs i ISY JobTech med fokus på moduler for anleggsregister og arbeidsordre. Vi presenterer hvordan man effektivt kan forvalte dokumentasjon, rutiner og vedlikeholdsoppgaver i vedlikeholdssystemet.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Brukernes time
  Brekke, Lundsbakken, Otnem, Stubberud & Tøraasen, NoIS
  Vi setter opp parallelle sesjoner og sitter parate til å svare på spørsmål. Benytt også sjansen til å utveksle erfaringer med andre brukere av våre systemer. Vi deler oss inn i følgende sesjoner: Basisfunksjonalitet / Administratoroppgaver / ISY JobTech Go
  11.30
  Oppsummering og avslutning av ISYdagene 2018
  Karl Johan Olsen, NoIS
  Vi ser tilbake på to dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  11.45
  Lunch
 • Sesjon 5 - Eiendomsforvaltning

  Mandag 5. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Eiendomsforvaltning
  Endre Lykke, NoIS
  Vi ønsker velkommen til sesjon for Eiendomsforvaltning, og forteller om året som har gått. Det blir også en kort introduksjon til programmet og foredragsholdere for sesjon Eiendomsforvaltning.
  13.00
  Nyheter i ISY Eiendom 8
  Endre Lykke, NoIS
  I 2018 slapp vi første versjon av ISY Eiendom 8. Vi forteller om de viktigste nyhetene, og demonstrerer hvordan dette ser ut i praksis.
  13.40
  ISY Eiendom og GDPR
  Karl Johan Olsen, NoIS
  Hva betyr GDPR for brukere av ISY Eiendom? Vi går gjennom viktige aspekter ved personvernforordningen, og hva dere som brukere av ISY Eiendom må tenke på.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Erfaringer fra innføring av ISY Eiendom 8
  Christian Lindberg, Statsbygg
  Statsbygg forteller om erfaringer fra innføring av ISY Eiendom 8 i en stor organisasjon. Hvilke hensyn må man ta, forankring i organisasjonen, og hvordan man håndterer samspill med andre systemer.
  15.15
  Budsjettering og økonomistyring med ISY Eiendom 8
  Vidar Svendsen, NoIS
  Vi har implementert en ny modul for budsjettering. I dette foredraget forteller vi hvordan denne fungerer i praksis, og hvordan det spiller sammen med resten av systemet.
  15.55
  ISY Eiendom og Norsk Standard 3940
  Maren Spikkerud, NoIS
  Arealer i ISY Eiendom 8 registreres i henhold til NS 3940, og vi har implementert ny funksjonalitet for å kombinere registrerte og akkumulerte arealer. Vi gir en kort innføring i standarden, og hvordan dette benyttes i ulike deler av systemet.
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  Bruk av matrikkeldata i ISY Eiendom
  Nils Erik Asmundvaag, NoIS
  ISY Eiendom kan hente og behandle data fra sentral matrikkel, basert på din eiendomsmasse. Vi viser hvordan dette gjøres i praksis, og forteller hva du må gjøre for å ta i bruk denne funksjonaliteten.
  17.20
  Årsmøte i ISY Eiendom brukerforening
  Vidar Svendsen, NoIS
  På årsmøtet vil vi se på brukerforeningens aktivitet i siste periode og det blir valg av nye styremedlemmer. Det er også satt av tid til dialog mellom brukere, styre og NoIS.
  18.00
  Slutt
  19.30
  Aperitiff
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 6. november
  09.00
  Hvordan utnytte arbeidsordresystemet i ISY Park
  Johannes Fossen, NoIS
  Vi forteller hvordan du kan utnytte arbeidsordresystemet i ISY Park, både for periodiske arbeider, ad hoc arbeidsordrer og arbeidsordrer basert på skjøtselsoppgaver. Du får også se hvordan vår ISY Park Go- app kan benyttes for effektiv håndtering av arbeidsordrer.
  09.30
  Fra PropMan og ISY FDV til ISY Eiendom 8
  Vidar Svendsen, NoIS
  Bruker din organisasjon PropMan, ISY FDV eller ISY Eiendom 5? Vi forklarer hvordan du går over til ISY Eiendom 8, og samtidig kan benytte muligheten til å rydde i data, ta i bruk ny funksjonalitet og forbedre arbeidsprosesser.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Brukernes time
  Endre Lykke, Johannes Fossen, Maren Spikkerud og Vidar Svendsen, NoIS
  Ta med konkrete spørsmål om bruk av våre løsninger for eiendomsforvaltning – vi sitter parate til å svare. Benytt også sjansen til å utveksle erfaringer med andre brukere av våre systemer.
  11.30
  Oppsummering og avslutning av ISYdagene 2018
  Endre Lykke, NoIS
  Vi ser tilbake på 2 dager med faglig inspirasjon og takker for denne gangen.
  11.35
  Lunch
 • Sesjon 6 - Prosjektøkonomi

  Mandag 5. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Prosjektøkonomi
  Geir Scott Janssen, NoIS
  Erfaringsutveksling med andre brukere er en viktig del av ISYdagene og vi starter med en uformell introduksjon av NoIS-ansatte, samt en rask presentasjon av årets deltakere.
  13.00
  Nyheter i ISY Prosjekt Økonomi
  Cathrine Risvik, NoIS
  Vi presenterer status og viser ny tilgjengelig funksjonalitet, samt smakebiter på nyheter som kommer i ISY Prosjekt Økonomi.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Ny modul for erfaringsdata
  Cathrine Risvik, NoIS
  Vi presenterer den nye Erfaringsmodulen i ISY Prosjekt Økonomi og introduserer vår neste foredragsholder fra Statsbygg.
  14.45
  Hvordan jobber Statsbygg med Erfaringsdata
  Sidsel Skappel og Gyda Solberg, Statsbygg
  For Statsbygg er det strategisk viktig å samle nøkkelinformasjon om prosjektene. Statsbygg vil presentere hvordan de jobber med erfaringsdata og hvordan den nye Erfaringsmodulen bidrar i dette arbeidet.
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  Usikkerhetsanalyse og usikkerhetsledelse i praksis
  Øyvind N. Jensen, NoIS
  Hvordan henger usikkerhet sammen med budsjett og prognose? Vi ser kort på usikkerhetsanalyse og dokumentasjon av denne. Vi ser videre på usikkerhetsledelse med prioritering av tiltak, fordeling av ansvar og oppfølging av oppgaver. Når et tiltak er gjennomført, hvordan påvirker dette disposisjoner og reserver?
  17.40
  Oppsummering og introduksjon til morgendagen
  Cathrine Risvik, NoIS
  Vi oppsummerer dagen og forbereder gruppearbeidet på tirsdag.
  18.00
  Slutt
  19.30
  Aperitiff
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 6. november
  09.00
  Gruppearbeid Reservehåndtering
  Cathrine Risvik, NoIS
  Vi viser prototyper av løsning for reservehåndtering og diskuterer funksjonaliteten med brukerne i grupper.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Gruppearbeid fortsetter
  Cathrine Risvik, NoIS
  Vi tar for oss viktige temaer vi ønsker å jobbe med fremover og diskuterer behov og løsninger med brukerne.
  11.10
  Oppsummering og avslutning av ISYdagene 2018
  Geir Scott Janssen, NoIS
  ISYdagene 2018 nærmer seg slutten. Brukerne får mulighet til å stille de siste spørsmålene. Vi oppsummerer og avslutter de to dagene vi har hatt sammen.
  11.35
  Lunch
 • Sesjon 7 - Entreprenørdrift

  Mandag 5. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Entreprenørdrift
  Frode Thomas Isaksen, NoIS
  Erfaringsutveksling med andre brukere er en viktig del av ISYdagene og vi starter med en introduksjon av NoIS-ansatte, samt en rask presentasjon av årets deltakere.
  13.00
  Veien videre
  Harald Hopsø, NoIS
  Vi presenterer ISY ByggOffice Roadmap. Vi tar et tilbakeblikk på hva som er gjort i versjon 7.4 og hvilke utviklingsplaner vi har fremover for løsningen ISY ByggOffice med tilhørende løsninger som BIM og ISY AnbudsWeb.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  BIM i samspill med ISY ByggOffice Jobbpakke
  Frode Thomas Isaksen, NoIS
  Vi ser på hvordan vi kan benytte BIM også i produksjonsoppfølging og hvordan vi kan knytte flere moduler opp mot grunnlaget fra BIM.
  15.00
  Effektivt innkjøp med ISY AnbudsWeb
  Emil Rudberg, NoIS
  Vi viser hvordan man i ISY AnbudsWeb kan plukke postforespørsler fra flere kalkyler/modeller for deretter å sende kun 1 forespørsel. Praktisk og effektivt.
  15.30
  ISY Prosjekt med BIM bidrar i prosjektgjennomføringen
  Øyvind N. Jensen, NoIS
  Vi får presentert løsningen ISY Prosjekt. Vi ser hvilke muligheter løsningen har i forhold til samhandling og oppfølging i prosjekter. Løsningen har også BIM som et godt verktøy opp mot disse prosessene.
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  Hva kan vi digitalisere på bygg- og anleggsplassen
  Andreas Ravnestad, NoIS
  Hvordan kan vi utnytte ny teknologi som for eksempel AI/maskinlæring, for å få enda mer effektive byggeprosesser? Hvilke muligheter finnes for ytterligere digitalisering av operasjoner og prosesser?
  17.30
  ISY ByggOffice på ny plattform
  Ken Robert Andersen og Frode Thomas Isaksen, NoIS
  Vi har startet en prosess med å få ISY ByggOffice på ny teknologisk plattform. Vi presenterer og diskuterer hva som skal videreføres og hva som blir nye fokusområder. Hva ønsker vi å oppnå med den nye teknologien?
  18.00
  Slutt
  19.30
  Aperitiff
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 6. november
  09.00
  Brukernes time
  Frode Thomas Isaksen og Harald Hopsø, NoIS
  Vi presenterer løsningskonsept i praktisk anvendelse av ISY ByggOffice. Vi oppfordrer våre brukere til å sende oss e-post med aktuelle problemstillinger rundt bruken av ISY ByggOffice i god tid før ISYdagene 2018.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Brukerforum
  Frode Thomas Isaksen og Harald Hopsø, NoIS
  Hvilken funksjonalitet ønsker du deg i ISY ByggOffice? Ønsker om ny eller endret funksjonalitet vil bli diskutert og presentert i plenum. Vi oppfordrer våre brukere til å sende inn forslag på e-post i god tid før ISYdagene 2018.
  11.30
  Oppsummering og avslutning av ISYdagene 2018
  Frode Thomas Isaksen, NoIS
  Vi ser tilbake på 2 dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  11.45
  Lunch
 • Sesjon 8 - Tidligfasekalkyle og analyse

  Mandag 5. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Tidligfasekalkyle og analyse
  Øyvind N. Jensen, NoIS
  Vi ønsker velkommen og går gjennom programmet for sesjonen. I tillegg tar vi en rask uformell presentasjon av deltagerne.
  13.00
  Nyheter, tips og triks i ISY Calcus
  Jostein Solberg, Bygganalyse
  Vi ser bl.a. på hva som er nytt i modellprosjektene og registrene for 2018, ny metode for håndtering av mva., samt massepåføring av informasjon på elementer og prislinjer.
  13.30
  Ønsker du visninger og rapporter pr. ansatt eller pr. elev?
  Thomas Førland, NoIS
  Hvordan lage, og ha nytte av egne mengdevariabler til kalkyle og rapporter? I denne delen fokuserer vi på bruk av mengdevariabler og systemvariabler, og tips til hvordan du kan bruke disse effektivt, samt hvordan den dynamiske Excel-eksporten kan benyttes til å få ut «hva som helst».
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  BIM basics, anbefalinger og nyheter
  Øyvind N. Jensen, NoIS
  Vi viser grunnleggende funksjonalitet, beste-praksis arbeidsflyt og kravstillelse til modellen. Vi avslutter med en enkel øvelse.
  15.00
  Kalkulasjon av flerfunksjonsbygg og sammensatte prosjekter
  Jostein Solberg og Nhac Nguyen, Bygganalyse
  Hvordan kalkulere flerfunksjonsbygg og sammensatte prosjekter? Vi ser på ulike måter å organisere en kalkyle for prosjekter bestående av ulike funksjoner, alternativer og byggetrinn. F.eks. et prosjekt bestående av leiligheter, kontorer, forretningslokaler og parkeringskjeller. I tillegg til investeringskalkylen kan man foreta CO2- og LCC-kalkyler på det samme sammensatte prosjektet.
  15.45
  Kalkulasjon av flerfunksjonsbygg og sammensatte prosjekter forts.
  Jostein Solberg og Nhac Nguyen, Bygganalyse
  I del 2 viser vi ulike måter å presentere og ta ut rapporter for denne typen prosjekter, samt bruk av funksjonen «prosjektsammenstilling». Introduksjon av øvingsoppgave.
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  Sammensatte prosjekter – Øvingsoppgave
  Ansatte fra Bygganalyse og NoIS
  Øving under veiledning. Det oppfordres til å ta med PC, men deltagere som ikke har med egen PC kan låne eller se hos sidemannen.
  17.30
  Arbeidsstue
  Ansatte fra Bygganalyse og NoIS
  Tilbud til deltakere om 30 min. gjennomgang av egne konkrete case med representant fra enten NoIS eller Bygganalyse. Case meldes inn til NoIS i god tid i forkant til thomas.forland@norconsult.com og vi koordinerer mtp tidspunkt og ansatt. Begrenset antall plasser, første-mann-til-mølla-prinsippet gjelder.
  18.00
  Slutt
  19.30
  Aperitiff
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 6. november
  09.00
  Intro til usikkerhetsanalyse
  Øyvind N. Jensen, NoIS
  Introduksjon til metodegrunnlaget for usikkerhetsanalyse. Forskjellen på usikkerhet og uspesifisert poengteres. Gjennomgang av mal for usikkerhetskatalog med vekt på estimatusikkerhet og andre usikkerhetsdrivere, samt viktigheten av dokumentasjon. Vi gjennomgår anbefalt arbeidsflyt, gir oversikt over funksjonalitet og forklarer sentrale begreper benyttet i ISY Calcus.
  09.30
  Usikkerhetsworkshop og oppstart av usikkerhetsledelse
  Øyvind N. Jensen, NoIS
  Usikkerhetsworkshop for et konkret case der deltakerne i gruppearbeid vurderer usikkerheter ved trippelanslag og dokumenterer «Håper/Tror/Frykter». S-kurven gir oss P50 og P85. Gruppen skal observere automatisk rangeringsforslag og studere tornadodiagram, prioritere og beskrive tiltak, samt oppdatere kalkylen iht gjennomført usikkerhetsanalyse.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Erfaringer med usikkerhetsanalyser
  Nhac Nguyen, Bygganalyse
  Erfaringer fra gjennomføring av usikkerhetsanalyser i prosjekter. Presentasjon av usikkerhetsanalysen gjennomført i forbindelse med et konkret prosjekt.
  11.00
  Øvingsoppgave i usikkerhetsanalyser
  Øyvind N. Jensen, NoIS
  Øvingsoppgave med utgangspunkt i et enkelt mal-prosjekt. Det oppfordres til å ta med PC, men deltagere som ikke har med egen PC kan låne eller se på sidemannen.
  11.30
  Lunch
  12.15
  Ny standard NS 3720 for klimagassberegninger – Hva betyr det for ISY Calcus?
  Øyvind N. Jensen, NoIS
  Vi informerer om innholdet i den nye standarden og hvordan vi vil tilpasse ISY Calcus til denne. I tillegg ser vi på EPD-register i ISY Calcus.
  12.45
  Hvilke emner i BREEAM kan ISY Calcus hjelpe deg med?
  Jostein Solberg, Bygganalyse
  Vi viser hvordan ISY Calcus kan brukes til å kalkulere CO2 og LCC ifm BREEAM. NGBC har i sin Kunnskapsbase bekreftet at NS 3454, som LCC-modulen i ISY Calcus bygger på, kan benyttes til å kalkulere livssykluskostnader(LCC) i henhold til Man 02.
  13.15
  Strekk
  13.30
  ISY Prosjekt
  Øyvind N. Jensen, NoIS
  Vi får presentert løsningen ISY Prosjekt. Vi ser hvilke muligheter løsningen har i forhold til samhandling og oppfølging i prosjekter. Løsningen har også BIM som et godt verktøy opp mot disse prosessene.
  14.00
  Oppsummering og avslutning av ISYdagene 2018
  Øyvind N. Jensen, NoIS
  Vi orienterer om fremtidsplaner for ISY Calcus, samt tar i mot ønsker for videre utvikling. Vi avslutter med å se tilbake på 2 dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  14.30
  Arbeidsstue
  Ansatte fra Bygganalyse og NoIS
  Tilbud til deltakere om 30 min. gjennomgang av egne konkrete case med representant fra enten NoIS eller Bygganalyse. Case meldes inn til NoIS i god tid i forkant til thomas.forland@norconsult.com og vi koordinerer mtp tidspunkt og ansatt. Begrenset antall plasser, første-mann-til-mølla-prinsippet gjelder.
  15.15
  Slutt