Det er plenumsforedrag (felles for alle) før lunch på mandag og etter lunch på tirsdag. Mellom dette er det 7 ulike fagsesjoner som man fritt kan gå i mellom.

Plenumsforedrag mandag 4. november

09.00
Registrering
09.30
Velkommen til ISYdagene 2019
Ola Greiff Johnsen, NoIS
Vår administrerende direktør ønsker velkommen til ISYdagene 2019 og presenterer spennende nyheter fra året som har gått.
10.00
Disrupsjon, atferdsendringer og neste generasjons lederskap
Stefan Hyttfors, Futurist (kåret til Sveriges beste foredragsholder to ganger)
Hvordan vil ny teknologi, digitalisering og kunstig intelligens utvikle seg, og hvordan forholder vi oss til endringene? Hva kan ansatte gjøre, og hva bør ledere tenke og gjøre?
10.45
Arbeidsglede: Hvordan skape jobbengasjement?
Jan Martin Berge, psykologspesialist
Hvordan få engasjerte og dedikerte medarbeidere? Dette foredraget presenterer forskningsresultater om jobbtilfredshet og arbeidsglede med humor og illustrerende eksempler.
11.30
Lunch
12.45
Parallelle fagsesjoner etter lunch

Program for fagsesjonene

 • Sesjon 1 - GIS

  Mandag 4. november
  12.45
  Velkommen til GIS-sesjonen
  Tor Olav Almås, NoIS
  Vi ønsker velkommen til GIS-sesjonen og gir praktisk informasjon rundt fagsesjonen og rammene for ISYdagene, samt gir en kort presentasjon av årets deltagere.
  12.50
  Veien videre med ISY WinMap
  Tor Olav Almås, NoIS
  Presentasjonen vil vise hvordan vi forbereder oss for den rivende utviklingen vi vil se fremover når det gjelder tilgang til åpne data, nye skyløsninger og lettere GIS-klienter. Hvor står ISY WinMap i dette landskapet?
  13.20
  Nyheter i M.App Enterprise
  Markus Holler, Hexagon Geospatial
  M.App Enterprise er skyløsning for innsamling, deling og analyser av organisasjonens geografiske data og her får vi siste nytt fra Hexagon Geospatial.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Nyheter i ISY WinMap
  Kaja Lunde og Lars Eggan, NoIS
  ISY WinMap har kommet med flere oppdateringer gjennom året. Her viser vi de siste nyhetene i vår sentrale forvaltningsløsning sammen med nyheter i fagmoduler for Plan, Sentral-FKB og Matrikkelen.
  15.00
  Ny digital hverdag for landmålere
  Per Alhaug, NoIS
  Vi viser siste versjoner av ISY WinMap OppmålingsDialog og Mobil Oppmåling og gjennomgår en aktuell oppmålingsforretning fra A-Å med forberedelser, oppdateringer i felt og avslutning av protokoll og saksgang.
  15.45
  Produksjon av ortofoto og 3D-modeller fra drone og digitale kamera
  Anders Nesse, NoIS
  Med Pix4D kan du enkelt oppdatere digitale terrengmodeller og produsere ortofoto fra droner m.m.. Resultatene kan deles direkte fra Pix4D med andre bruker via en integrert skyløsning. Vi viser deg hvordan.
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  Drømmereise med byggesak
  Kjell Sandal, NoIS
  Her presenteres fremtidas forvaltningsløsning ved mottak av byggesaker. Vi viser hvordan oppgaver for automatisert matrikkelføring gjennomføres sammen med ajourføring av Sentral-FKB.
  17.30
  Slutt
  19.30
  Aperitiff
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 5. november
  09.00
  Bruk av GIS i Sjøkartverket
  Tony Wåhlén og Anita Sunde, Kartverket
  Vi får en presentasjon av ajourhold av sjøkart. Tema som berøres er synkronisering av data fra Kystverket og oppdatering av lykt og merker langs vår langstrakte kystlinje.
  09.30
  Kart- og GIS-samarbeid i nye Ålesund kommune
  Knut Helge Skare, Ålesund kommune
  Nye Ålesund kommune er en foregangskommune i teknologibaserte tjenester. Presentasjonen oppsummerer erfaringer med kommunesammenslåingen sett i et kart-/GIS-faglig perspektiv.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Hvordan få medvirkning fra innbyggere i planprosessen?
  Magnus Iversen, NoIS
  Vi viser ISY WinMap InnbyggerDialog - et fortellekart som på en intuitiv måte gir informasjon om planprosess og planområder. Løsningen gir publikum innsyn og mulighet for innspill til kommunens planprosesser.
  11.00
  Praksis med digital planprosess
  Tor Olav Almås, NoIS
  Vi viser hvordan våre løsninger brukes til detaljregulering av flere områder på oppdrag for Nye Veier i E39 Herdal-Røyskår-prosjektet og hvordan prosess og planinformasjon foregår i samarbeid med Lyngdal kommune.
  11.30
  Oppsummering og avslutning av GIS-sesjonen
  Tor Olav Almås, NoIS
  Vi ser tilbake på 2 dager med faglig inspirasjon på GIS-sesjonen og informerer om det videre programmet som foregår i plenum.
  11.35
  Lunch
  12.30
  Plenumsforedrag etter lunch
 • Sesjon 2 - Kommunal forvaltning

  Mandag 4. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Kommunal forvaltning
  Tor Kjetil Lisle, NoIS
  Vi åpner sesjonen med å informere om de viktigste nyhetene i ISY ProAktiv. Foruten en ny eiendomsskattmodul har vi videreutviklet rapportgeneratorer og laget integrasjon med flere sakssystem, samt til VismaEnterprise.
  13.15
  Kan vi automatisere saksbehandlingen i ISY ProAktiv?
  Guru Husdal Sørli, NoIS
  Sammen med noen renovasjonsselskaper har vi gjennomført et prosjekt med RPA (teknologi som automatiserer arbeidsprosesser for administrativt arbeid). Vi presenterer prosjektet og deler erfaringer.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Hvordan presentere data fra ISY ProAktiv?
  Kaja Sørgård, Analyse/datacontroller, BIR Privat AS
  Foredraget viser hvordan BIR sammenstiller og visualiserer data fra ISY ProAktiv ved bruk av Smart M.Apps og PowerBI, slik at de får optimal utnyttelse av sine data.
  15.15
  ISY ProAktiv + Visma Enterprise = SANT
  Kari Fjeldbraaten, Seniorkonsulent Fakturering Innfordring, Visma
  ISY ProAktiv har blitt tettere integrert med VismaEnterprise. Presentasjonen gir oss en innføring i hva det innebærer for brukere av VismaEnterprise.
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  ISY ProAktiv Roadmap 2020
  Magne Tøndel, NoIS
  Utviklingsplanene for neste år er lagt og vi presenterer Roadmap for ISY ProAktiv i 2020.
  17.30
  Slutt
  19.30
  Aperitiff
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 5. november
  09.00
  Parallellforedrag 1: Framtiden for ISY ProAktiv Renovasjon
  Cathrine Marstein Engen, NoIS
  Renovasjonsmodulen i ISY ProAktiv skal fornyes. Vi viser hvor vi står og hvor vi planlegger å være. Vi ønsker å høre hva brukerne mener og åpner for diskusjon rundt temaene som tas opp. (Foredraget varer til kl. 10.00).
  09.00
  Parallellforedrag 2/1: Smarte vannmålere
  Tor Kjetil Lisle, NoIS
  Flere kunder har nå installert Smarte vannmålere. Vi viser hvordan dette kan håndteres i ISY ProAktiv
  09.30
  Parallellforedrag 2/2: Feiing og tilsyn fra feltverktøy til arkiv
  Tor Kjetil Lisle, NoIS
  Vi viser arbeidsprosessene i ISY ProAktiv fra varsling og registrering av tilsyn på feltverktøyet til utsending av tilsynsbrev og arkivering i sak/arkivsystemet.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Kommunereformen; Hvor står vi?
  Marius Wikstrøm og Solvor K. Sæther, NoIS
  Mange kommuner er midt oppe i arbeidet med kommunereformen. Vi får høre status og erfaringer så langt.
  11.25
  Oppsummering og avslutning av sesjonen for Kommunal forvaltning
  Tor Kjetil Lisle, NoIS
  Vi ser tilbake på 2 dager med faglig inspirasjon på sesjonen for Kommunal forvaltning og informerer om det videre programmet som foregår i plenum
  11.30
  Lunch
  12.30
  Plenumsforedrag etter lunch
 • Sesjon 3 - Teknisk drift og vedlikehold

  Mandag 4. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Teknisk drift og vedlikehold
  Karl Johan Olsen & Ottar Brekke, NoIS
  Vi ønsker velkommen til sesjon for Teknisk drift og vedlikehold ved å presentere status, videre utvikling og mål for ISY JobTech.
  13.15
  Vedlikeholdsplanlegging i ISY JobTech
  Alexander Wangsvik Olsen & Ottar Brekke, NoIS
  På ISYdagene 2018 presenterte vi planer for neste generasjons vedlikeholdsplanlegging i ISY JobTech. Vi gir status på prosjektet inkludert demonstrasjon av utetids-, person- og arbeidsordrekalender på web.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Erfaringer fra budsjettmodulen i ISY JobTech
  Are Kjetil Nordgård, NTE Energi
  I 2017 innførte NTE Energi budsjettmodulen i ISY JobTech som ledd i selskapets effektiviserings- og digitaliseringsarbeid. Vi får høre om erfaringer og gevinster fra bruk av modulen.
  15.00
  Nyheter i ISY JobTech
  Lars Lundsbakken, NoIS
  Vi viser ny tilgjengelig funksjonalitet og smakebiter på nyheter som kommer. Det legges vekt på basisfunksjonalitet og viktige nyheter som integrert SJA i ISY JobTech Go.
  15.25
  Vedlikeholdsdata i datavarehus
  Are Kjetil Nordgård, NTE Energi
  God og oppdatert styringsinformasjon er alfa og omega. Are Kjetil Nordgård gir oss et innblikk i hvordan underlagsdata fra ISY JobTech benyttes i styringsarbeidet i NTE Energi.
  15.50
  Ti i skuddet
  Endre Nørstebø Lykke, NoIS
  NoIS presenterer 10 forslag til ny ISY JobTech-funksjonalitet. Du får mulighet til å være med og bestemme hva som presenteres som nyhet på neste års ISYdager.
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  Årsmøte i ISY JobTech brukerforening
  Are Kjetil Nordgård, Styreleder ISY JobTech brukerforening
  På årsmøtet vil vi se på aktuelle saker og det blir valg av nye styremedlemmer. Det blir også satt av tid til dialog mellom brukere, styret og NoIS.
  17.15
  Spørsmål fra brukerne – ISY JobTech på roterommet
  Erik Andre Stubberud, Alexander Wangsvik Olsen & Ottar Brekke, NoIS
  Vi går gjennom vanlige problemstillinger og gir løsninger på disse. Det blir god anledning til å stille spørsmål og få svar via en uformell demo.
  17.45
  Slutt
  19.30
  Aperitiff
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 5. november

  Vi starter dagen med 2 parallelle sesjoner frem til kaffepause kl. 10.00.

  09.00
  Parallellforedrag 1: Ny kodeplan for energibransjen
  Odd Terje Helle, Sira-Kvina kraftselskap & Ottar Brekke, NoIS
  Med utgangspunkt i Energi Norges nye kodeplan for energibransjen gjennomfører vi en workshop rundt hvordan ISY JobTech best kan tilrettelegge for ny standard uten at man mister knytingen til gammel kodeplan.
  09.00
  Parallellforedrag 2: Bli en bedre ISY JobTech-bruker
  Thore Svenning Tøraasen, NoIS
  Vi gjennomfører et minikurs i ISY JobTech med fokus på moduler for arbeidsordre og feilrapporter. Vi presenterer hvordan man effektivt kan forvalte dokumentasjon, rutiner og vedlikeholdsoppgaver i vedlikeholdssystemet.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Brukernes time
  Brekke, Lundsbakken, Stubberud & Tøraasen, NoIS
  Vi setter opp parallelle sesjoner og sitter parate til å svare på spørsmål. Benytt også sjansen til å utveksle erfaringer med andre brukere av våre systemer. Vi deler oss inn i følgende sesjoner: Basisfunksjonalitet / Administratoroppgaver / ISY JobTech Go
  11.30
  Oppsummering og avslutning av sesjonen for Teknisk drift og vedlikehold
  Karl Johan Olsen, NoIS
  Vi ser tilbake på 2 dager med faglig inspirasjon på sesjonen for Eiendomsforvaltning og informerer om det videre programmet som foregår i plenum.
  11.45
  Lunch
  12.30
  Plenumsforedrag etter lunch
 • Sesjon 4 - Eiendomsforvaltning

  Mandag 4. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Eiendomsforvaltning
  Endre Lykke, NoIS
  Vi ønsker velkommen til sesjon for Eiendomsforvaltning, og forteller om året som har gått. Det blir også en kort introduksjon til programmet og foredragsholdere for sesjon Eiendomsforvaltning.
  13.00
  Nyheter i ISY Eiendom 8
  Endre Lykke, NoIS
  Vi forteller om de viktigste nyhetene, demonstrerer hvordan dette ser ut i praksis, og forteller også om ting som kommer.
  13.40
  Nyheter i ISY Park
  Endre Lykke, NoIS
  Vi forteller om de viktigste nyhetene, demonstrerer hvordan dette ser ut i praksis, og forteller også om ting som kommer – ikke minst kommende ISY Park 8.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Renholdsplanlegging i ISY Eiendom
  Vidar Svendsen, NoIS
  Vi går gjennom hvordan du benytter renholdsmodulen i ISY Eiendom til å definere, planlegge og fordele renholdsoppgaver.
  15.00
  Bruk av renholdsapp i ISY Eiendom
  Alexander Wangsvik Olsen, NoIS
  Vi viser hvordan den nye responsive webapplikasjonen i ISY Eiendom 8 kan benyttes til å vise renholdsoppgaver på nettbrett og mobil.
  15.30
  Hvordan kan digital tvilling forandre hverdagen?
  Gjermund Dahl, Norconsult
  Norconsult forteller hvordan vi gjennom bruk av BIM tilrettelegger for drift og vedlikehold helt fra prosjekteringsfasen, ved hjelp av analyser, visualisering, spillteknologi og tverrfaglig koordinering.
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  Minikurs i bruk av lister, grider og rapporter i ISY Eiendom
  Maren Spikkerud, NoIS
  Vi viser hvordan du effektiv kan benytte den innebygde funksjonaliteten i ISY Eiendom til å jobbe effektivt med lister av data, og generere rapporter basert på disse.
  17.20
  Årsmøte i ISY Eiendom brukerforening
  Thomas Abrahamsen, Sandefjord kommune
  På årsmøtet vil vi se på brukerforeningens aktivitet i siste periode og det blir valg av nye styremedlemmer. Det er også satt av tid til dialog mellom brukere, styre og NoIS.
  18.00
  Slutt
  19.30
  Aperitiff
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 5. november
  09.00
  Minikurs i CAD-import
  Vidar Svendsen, NoIS
  Vi viser hvordan du kan bruke CAD-import-funksjonalitet i ISY Eiendom. Minikurset er spesielt nyttig for dem som ikke har mye erfaring med CAD-import, men det vil også være tips og triks for viderekomne.
  09.30
  Håndtering av arbeidsordrer på desktop, nettbrett og mobil
  Endre Lykke, NoIS
  Det finnes nå mange muligheter til å håndtere arbeidsordrer i ISY Eiendom. Vi går gjennom de ulike mulighetene for desktop, nettbrett og mobil.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Brukernes time
  Lykke, Fossen, Spikkerud, Svendsen og Hov, NoIS
  Ta med konkrete spørsmål om bruk av våre løsninger for eiendomsforvaltning – vi sitter parate til å svare. Benytt også sjansen til å utveksle erfaringer med andre brukere av våre systemer.
  11.25
  Oppsummering og avslutning av sesjonen for Eiendomsforvaltning
  Endre Lykke, NoIS
  Vi ser tilbake på 2 dager med faglig inspirasjon på sesjonen for Eiendomsforvaltning og informerer om det videre programmet som foregår i plenum.
  11.35
  Lunch
  12.30
  Plenumsforedrag etter lunch
 • Sesjon 5 - Prosjektøkonomi

  Mandag 4. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Prosjektøkonomi
  Cathrine Risvik, NoIS
  Erfaringsutveksling med andre brukere er en viktig del av ISYdagene og vi starter med en uformell introduksjon av NoIS-ansatte, samt en rask presentasjon av årets deltakere.
  13.00
  Nyheter i ISY Prosjekt Økonomi
  Cathrine Risvik, NoIS
  Vi presenterer status og viser nyheter i ISY Prosjekt Økonomi, bl.a. ny fleksibel funksjonalitet for håndtering av reserve/uspesifisert på disposisjoner. Det blir også smakebiter på kommende nyheter.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Nyheter i ISY Prosjekt Økonomi, fortsetter
  Cathrine Risvik, NoIS
  Vi presenterer status og viser nyheter i ISY Prosjekt Økonomi, bl.a. ny fleksibel funksjonalitet for håndtering av reserve/uspesifisert på disposisjoner. Det blir også smakebiter på kommende nyheter.
  15.00
  God styring av mengdekontrakter
  Thore Stubberud, NoIS
  Vi viser lure tips og triks til hvordan du kan følge opp mengdekontrakter for å få best mulig utnyttelse av mengdemodulen. Gjennomgangen blir en introduksjon til et av temaene på ettermiddagens gruppearbeid.
  15.40
  Oversikt med dashboards i ISY Prosjekt Økonomi
  Audun Gulsrud, NoIS
  Hvordan kan vi fremstille de viktigste dataene fra ISY Prosjekt Økonomi på en enkel og god måte som gir den enkelte rolle og bruker god oversikt og kontroll? Vi presenterer tanker og skisser for fremtidig dashboardsløsning.
  16.00
  Inndeling til gruppearbeid
  Cathrine Risvik, NoIS
  Vi forbereder ettermiddagens gruppearbeid og deler deltakerne inn i arbeidsgrupper med fokus på Mengdemodulen (gruppearbeid 1) og Dashboard (gruppearbeid 2).
  16.15
  Kaffepause med matbit
  16.45
  Gruppearbeid 1: Mengdemodulen
  Thore Stubberud, NoIS
  Vi deler erfaringer med bruk av mengdemodulen. Hvordan kan vi gjøre mengdemodulen enda bedre? Er det funksjonalitet du som bruker savner som kan gjøre mengdemodulen til et enda bedre verktøy?
  16.45
  Gruppearbeid 2: Dashboard
  Audun Gulstrud, NoIS
  Hva er viktig for deg som bruker å få frem av informasjon i et dashboard? Hvordan bør et dashboard se ut for ulike roller i ISY Prosjekt Økonomi? Eksempelvis for Byggeleder, Prosjektleder, Controller, Eier/Leder.
  17.45
  Oppsummering og introduksjon til morgendagen
  Cathrine Risvik, NoIS
  Vi samles etter gruppearbeidet og tar en kort oppsummering og introduksjon til morgendagen.
  18.00
  Slutt
  19.30
  Aperitiff
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 5. november
  09.00
  Veien videre – Mengdemodulen og Dashboard
  Cathrine Risvik, NoIS
  Vi presenterer resultat fra gårsdagens gruppearbeid og diskuterer med brukerne i plenum. Vi bestemmer topp 3 – utvikling av ny funksjonalitet for Mengdemodul og Dashboard.
  09.30
  Brukernes halvtime
  Cathrine Risvik, NoIS
  Vi svarer på spørsmål fra brukerne rundt funksjonalitet i ISY Prosjekt Økonomi. Benytt også sjansen til å utveksle erfaringer med andre brukere av våre systemer.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Fornuft og følelser med Bybanen i Bergen
  Annike Gullestad, Bybanen Utbygging
  Bergen er kjent for sitt engasjement og stolthet. Hvordan styrer vi fremdrift og økonomi med hodet når hele byen engasjerer seg med hjertet?
  11.15
  Oppsummering og avslutning av sesjonen for Prosjektøkonomi
  Cathrine Risvik, NoIS
  Vi ser tilbake på 2 dager med faglig inspirasjon på sesjonen for Prosjektøkonomi og informerer om det videre programmet som foregår i plenum.
  11.30
  Lunch
  12.30
  Plenumsforedrag etter lunch
 • Sesjon 6 - Entreprenørdrift

  Mandag 4. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Entreprenørdrift
  Espen Lund Olsen, NoIS
  Erfaringsutveksling med andre brukere er en viktig del av ISYdagene og vi starter med en introduksjon av NoIS-ansatte, samt en rask presentasjon av årets deltakere.
  13.00
  Veien videre
  Espen Lund Olsen, NoIS
  Vi presenterer ISY ByggOffice Roadmap. Vi tar et tilbakeblikk på hva som er gjort i versjon 7.5 og hvilke utviklingsplaner vi har fremover for løsningen ISY ByggOffice med tilhørende løsninger som BIM og ISY AnbudsWeb.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Digitalisering av byggesøknadsprosessen
  Andreas Bergstrøm Aarnseth, NoIS
  Byggesøknaden.no er en ny løsning for nabovarsling og utarbeidelse av byggesøknader. Vi viser hvordan digitalisering og bruk av det offentlige kartgrunnlaget gir effektivitetsgevinster i byggebransjen.
  15.00
  ISY ByggOffice i ny utgave
  Ken Robert Andersen og Emil Rudberg, NoIS
  Prosessen med ISY ByggOffice på ny teknologisk plattform er i full gang. Vi presenterer og diskuterer hva som skal videreføres og hva som blir nye fokusområder. Hva ønsker vi å oppnå med den nye teknologien?
  15.30
  Hva tenker vi om BIM i nye ISY ByggOffice?
  Emil Rudberg, NoIS
  BIM har blitt det alle skal benytte og snakker om. Hva gjør vi med dette i ny versjon av ISY ByggOffice? Presentasjonen viser hva vi tenker angående BIM, samt hvordan vi i større grad og i flere prosesser ønsker å benytte BIM.
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  Presentasjon av ISY ByggOffice ny plattform
  Ken Robert Andersen, NoIS
  Hvordan virker nye ISY ByggOffice? Vi gjennomgår og viser hvordan nye ISY ByggOffice fungerer med tanke på å lage beskrivelser og å kalkulere.
  17.45
  Slutt
  19.30
  Aperitiff
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 5. november
  09.00
  Brukernes time
  Harald Hopsø og Espen Lund Olsen, NoIS
  Vi presenterer løsningskonsept i praktisk bruk av ISY ByggOffice. Vi oppfordrer deltagere til å sende oss e-post med aktuelle problemstillinger rundt bruken av ISY ByggOffice i god tid før ISYdagene 2019.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Brukerforum
  Harald Hopsø og Espen Lund Olsen, NoIS
  Hvilken funksjonalitet ønsker du deg i ISY ByggOffice? Ønsker om ny eller endret funksjonalitet vil bli diskutert og presentert i plenum. Vi oppfordrer våre brukere til å sende inn forslag på e-post i god tid før ISYdagene 2019.
  11.15
  Oppsummering og avslutning av sesjon for Entreprenørdrift
  Espen Lund Olsen, NoIS
  Vi ser tilbake på 2 dager med faglig inspirasjon på sesjonen for Entreprenørdrift og informerer om det videre programmet som foregår i plenum.
  11.30
  Lunch
  12.30
  Plenumsforedrag etter lunch
 • Sesjon 7 - Tidligfasekalkyle og analyse

  Mandag 4. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Tidligfasekalkyle og analyse
  Thomas Førland, NoIS
  Vi ønsker velkommen og går gjennom programmet for sesjonen. I tillegg tar vi en rask uformell presentasjon av deltagerne.
  13.00
  Kalkulasjon av flerfunksjonsbygg og sammensatte prosjekter
  Kristin Ramlo, Bygganalyse
  Vi ser på måter å organisere en kalkyle for prosjekter bestående av ulike funksjoner, alternativer og byggetrinn. F.eks. et prosjekt bestående av leiligheter, kontorer, forretningslokaler og parkeringskjeller.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Bærekraftige materialvalg
  Bård Solem, Eggen arkitekter
  Hvordan finner vi gode løsninger, bygningsdeler og materialer med redusert klimabelastning? NS 3720 gir et rammeverk for klimagassberegninger, men vi må også studere sammenhengen mellom kostnader og klimagassutslipp.
  15.45
  Ny modul for klimagassberegning i ISY Calcus
  Thomas Førland, NoIS
  Ny klimagassmodul iht NS 3720 er under utvikling. Den nære knytningen mellom klimagassberegninger, byggekostnader og LCC er videreført. Man kan benytte automatisk foreslåtte verdier eller registrere egne data.
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  IFC-import og klimagassberegninger ifm E39
  Thomas Førland, NoIS
  Presentasjon av hvordan man i forbindelse med E39-prosjektet har benyttet ISY Calcus til import av IFC-filer med mengder for anleggsobjekter som broer og veier og beregnet klimagassutslipp for disse.
  17.30
  Arbeidsstue - NB! Begrenset antall plasser
  Ansatte fra Bygganalyse og NoIS
  Tilbud til deltakere om 30 min. gjennomgang ev egne case som meldes inn i god tid i forkant til thomas.forland@norconsult.com. Vi koordinerer mtp tidspunkt og ansatt. Første-mann-til-mølla-prinsippet gjelder.
  18.00
  Slutt
  19.30
  Aperitiff
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 5. november
  Vi starter dagen med 2 parallelle sesjoner frem til lunch.

  Parallellsesjon 1: BIM 

  09.00
  BIM / IFC-import – Del 1
  Thomas Førland, NoIS
  Bruk av IFC-import til bestemmelse av kalkylens mengder og kobling av BIM-modellen mot kalkylen. Vi viser grunnleggende funksjonalitet og beste-praksis arbeidsflyt.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  BIM / IFC-import – Del 2
  Thomas Førland, NoIS
  Mengdekontroll ved hjelp av modul BIM Mengder i ISY Calcus. Bruk av BIM-viewer til illustrasjon av byggekostnader, årskostnader og CO2 i BIM-modellen. Muligheter for tilpasninger i konfigurasjonsfil for IFC-import.
  11.15
  Plan for utvikling av ISY Calcus og oppsummering av sesjon for Tidligfasekalkyle og analyse
  Thomas Førland, NoIS
  Orientering om planer videre og mottak av ønsker for videre utvikling. Vi ser tilbake på to dager med faglig inspirasjon på sesjon Tidligfasekalkyle og analyse og informerer om det videre programmet som foregår i plenum.
  11.30
  Lunch
  12.30
  Plenumsforedrag etter lunch

  Parallellsesjon 2: Usikkerhet

  09.00
  Intro til usikkerhetsanalyse
  Øyvind N. Jensen, NoIS
  Introduksjon til metodegrunnlaget for usikkerhetsanalyse og oversikt over arbeidsflyt, funksjonalitet og sentrale begreper benyttet i ISY Calcus.
  09.30
  Erfaringer med usikkerhetsanalyser
  Olle Rudèn, Bygganalyse
  Presentasjon av erfaringer fra gjennomføring av usikkerhetsanalyser i prosjekter.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Usikkerhetsworkshop
  Øyvind N. Jensen, NoIS
  Workshop der deltagerne er med å vurdere usikkerheter ved trippelanslag og dokumenterer «Håper/Tror/Frykter». Resultater i form av tornadodiagrammer, S-kurver med P50 og P85 som overføres til kalkylen mm.
  11.15
  Plan for utvikling av ISY Calcus og oppsummering av sesjon for Tidligfasekalkyle og analyse
  Øyvind N. Jensen, NoIS
  Orientering om planer videre og mottak av ønsker for videre utvikling. Vi ser tilbake på to dager med faglig inspirasjon på sesjon Tidligfasekalkyle og analyse og informerer om det videre programmet som foregår i plenum.
  11.30
  Lunch
  12.30
  Plenumsforedrag etter lunch

Plenumsforedrag tirsdag 5. november

12.30
Hva kan vi egentlig bruke Kunstig intelligens og maskinlæring til?
Andreas Ravnestad, gruppeleder, NoIS
Det er på tide å avmystifisere kunstig intelligens og maskinlæring. NoIS leverer spesialister på disse fagområdene og vi presenterer eksempler fra gjennomførte prosjekter, samt hvilken verdi dette har skapt for kundene.
13.00
IT-sikkerhet; Hvor brenner det mest om dagen?
Eskil Elness, gruppeleder, NoIS
NoIS har egne sikkerhetskonsulenter med lang erfaring fra varierende og krevende prosjekter. Vi får høre hvilke tema som er «hot» om dagen, hva trusselbildet er og hvordan konsulentene jobber med analyser og tiltak.
13.30
Digitalisering og innovasjon
Marius Jablonskis, teknologileder, Norconsult AS
Norconsult har en utstrakt bruk av teknologi som AR/VR, 3D og BIM. Hvordan jobber de for å utvikle fremtidens metoder og teknologi og hva har de oppnådd som bringer selskapet og bransjen raskt fremover?
14.00
Kaffepause
14.20
Entreprenør i utvikling
Inge Handagard, fagsjef VDC, AF Anlegg
Hyllevareprogramvare tilfredsstiller ikke byggherres økende krav til digital informasjonsflyt. AF Gruppen viser hvordan E39 Kristiansand-Mandal-prosjektet utvikler programvare for å klare Nye Veier’s krav.
14.50
Digital samhandling i «verdens beste digitale byggeprosjekt»
T. Stensland, digital Samhandlingskoordinator for Helse Stavanger HF, NoIS
SUS2023 har høye digitale ambisjoner for bygging og drift av nytt sykehus. Hør hvordan tiltakene bidrar til industrialisert metodikk og effektivitet gjennom deling av data for alle impliserte parter.
15.20
Avslutning av ISYdagene 2019
Ola Greiff Johnsen, administrerende direktør, NoIS
Vi avslutter to dager med faglig inspirasjon og takker for nå. Vi annonserer også vinneren av papirflykonkurransen som får gratis deltagelse på ISYdagene 2020 i Trondheim 9.-10.november neste år.
15.30
Slutt