Årets hovedtema:
Digitalisering og effektivisering

I Norge er det for tiden mange sterke initiativ knyttet til digitalisering både i privat og offentlig sektor. Det brukes mye ressurser på å utvikle fellesløsninger, digitalisering av tjenester og prosesser, samt overgang fra analoge til digitale kommunikasjonskanaler.

Som systemleverandør ønsker vi å fremme samhandling, digitalisering og effektivisering. Våre løsninger skal bidra til høyere kvalitet i kundenes prosesser, økt grad av samhandling på tvers av systemer, fagområder og sektorer. Dette vil bidra til en enklere og mer effektiv hverdag for brukerne av våre løsninger. 

ISYdagene 2017 innledes med 4 interessante plenumsforedrag fra sentrale aktører som gir et bilde av de initiativene og trendene som pågår. Dette følges opp i fagsesjonene der man får mer detaljerte eksempler på hvordan løsninger fra NoIS kan bidrar til økt effektivisering, bedre samhandling og økt digitalisering.

 • Plenumsprogram

  Det er plenumsforedrag kun mandag før lunch. Disse er felles for alle sesjoner.

  09.00
  Registrering
  09.30
  Velkommen til ISYdagene 2017
  Ola Greiff Johnsen, NoIS
  Vår direktør ønsker velkommen til årets brukermøte og informerer kort om hendelser i NoIS siste år. Det blir også fokus på noen spennende produktnyheter som vil presenteres nærmere i løpet av ISYdagene 2017.
  10.00
  Tjenester og felleskomponenter fra Direktoratet for Byggkvalitet
  Hilde Grevskott Larsen, Direktoratet for Byggkvalitet
  Direktoratet for Byggkvalitet jobber med å tilrettelegge for tjenester og felleskomponenter innen byggesaksprosessen, slik at leverandører kan lage bedre digitale tjenester. Dette berører både løsninger fra NoIS og de som jobber i kommuner, som er brukere av offentlige tjenester eller som er leverandør av tjenester mot det offentlige.
  10.30
  Bygg21 jakter digitale gevinster
  Sverre Tiltnes, direktør, Bygg21
  I dette foredraget blir du oppdatert på de digitale gevinstmulighetene. Norge har aktører og løsninger som representerer beste praksis. Bygg21 finner disse og bidrar til deling og bruk. Gevinstrealisering er 1 av av 4 satsningsområder i Digitalt veikart.
  11.00
  Effektivisering i offentlig sektor
  Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet
  Statssekretær Paul Chaffey vil presentere sine tanker om det omfattende arbeidet som gjøres rundt effektivisering, digitalisering og endringer i norske kommuner.
  11.30
  Lunch
  12.45
  Oppstart 8 parallelle sesjoner

Program for fagsesjonene

 • Sesjon 1 - GIS

  Mandag 6. november
  12.45
  Velkommen til GIS-sesjonen
  Tor Olav Almås, NoIS
  Vi åpner sesjonen med noen tilbakeblikk på de viktigste begivenhetene i året som har gått, samt en kort presentasjon av årets deltagere.
  13.00
  Oppdatering av data mot sentrale databaser med ISY WinMap
  Tor Olav Almås, NoIS
  Sentral lagring av FKB-data gjør at data lagres i en sentral database med direkte oppdatering fra kommunen. Ved bruk av ISY WinMap med utvidet funksjonalitet for Sentral FKB kan alle data oppdateres mot sentrale databaser. Vi presenterer vårt nye verktøy og viser hvordan du oppdaterer tiltak, bygninger, vegdata og andre datasett.
  13.30
  Erfaringer fra Sentral FKB
  Briskerud, Kongsvinger kommune og Iversen Hårstad, Åfjord kommune
  Representanter for pilotkommunene deler av sine erfaringer fra utviklingsprosessen og hvordan løsningen er implementert og tatt i bruk i deres kommuner.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Sentral lagring
  Nils Ivar Nes, Kartverket
  I foredraget får vi Kartverket sine synspunkter på både erfaringer som er gjort og på de rutinene som gjelder for innføring av Sentral lagring i kommunene.
  15.00
  Nyheter i ISY WinMap
  Kaja Lunde og Lars Eggan, NoIS
  Vi forteller om nyheter i ISY WinMap-programmene gjennom 2017 og viser smakebiter på ny funksjonalitet i ISY WinMap 2016; Kommandoer, Landmåling, Matrikkel, Plan og WebInnsyn.
  15.45
  Nyheter i ISY WinMap GeoInnsyn Pro
  Odin Altin, NoIS
  Vi viser ny funksjonalitet og nye bruksområder for ISY WinMap GeoInnsyn Pro. GeoInnsyn Pro inneholder en rekke avanserte moduler og funksjoner med avansert utskrift, matrikkelrapporter og ROS-analyser.
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  Smart bruk av GIS
  Stig Roar Mandal, Lom kommune og Kjell Sandal, NoIS
  Brukerforum for Hedmark og Oppland gjennomfører opplæring og tester Smart M.App for ulike tema og bruksområder. Vi deler av våre erfaringer og viser eksempler på applikasjoner.
  17.30
  Slutt
  19.30
  Cocktail
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 7. november
  09.00
  ISY WinMap OppmålingsDialog 2017
  Ivan Skjærvø, NoIS
  Vi presenterer ny versjon av ISY WinMap OppmålingsDialog med forbedret brukergrensesnitt og funksjoner for beregning av oppmålingsgebyr.
  09.30
  ISY WinMap OppmålingsDialog App
  Kjell Sandal, NoIS
  Vi presenterer feltløsning for ISY WinMap OppmålingsDialog. Vi viser hvordan du kan gjennomføre feltarbeid helelektronisk uten behov for skanning og etterarbeid i saksbehandlingen.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  ISY WinMap-skolen; Tips og triks i Matrikkelen
  Magnus Iversen, NoIS
  Vi viser funksjoner i applikasjonen for registrering av konsesjon. Vi viser også brukstilfeller for oppdatering av bygningsstatus med automatisk registrering av tiltak og bygg mot Sentral-FKB.
  11.00
  Dronekartlegging
  Anders Nesse, NoIS
  Vi viser hvordan du med relativt enkle og billige løsninger kan utføre kartlegging og produksjon av ortofoto med data fra droner.
  11.45
  Lunch
  12.45
  Hvordan digitalisere plan- og byggesaksområdet i kommunene?
  Michael Pande Rolfsen, KS
  Vi fokuserer på hva digitalisering av plan- og byggesaksområdet innebærer for kommunene. Innlegget vil også belyse hvordan kommunene bør gå fram for å fornye disse tjenestene og hvilke felles verktøy kommunene kan støtte seg til.
  13.15
  Skybasert søknadsportal for byggesøknader
  Tor Olav Almås, NoIS
  Vi presenterer vår nye skybaserte søknadsportal for byggesøknader; eByggesøknad. Løsningen gir saksstøtte for foretak som utarbeider søknader i en heldigital prosess.
  13.45
  ISY WinMap Roadmap 2018
  Tor Olav Almås, NoIS
  Vi presenterer våre planer for videreutvikling av ISY WinMap og hvilke aktiviteter som er planlagt på kort og litt lengre horisont.
  14.15
  Oppsummering og avslutning av ISYdagene 2017
  Tor Olav Almås, NoIS
  Vi ser tilbake på 2 dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  14.20
  Slutt
 • Sesjon 2 - Kommunal forvaltning

  Mandag 6. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Kommunal forvaltning
  Cathrine Marstein Engen, NoIS
  Vi åpner sesjonen med å informere om de viktigste begivenhetene i året som har gått og presenterer våre planer og mål fremover. Å bli kjent med NoIS og hverandre står også på agendaen.
  13.30
  Prosessvektøy hos Oslo VAV
  Johnny Frivoll, Oslo kommune VAV
  ISY ProAktiv Prosess har nå vært i bruk hos Oslo vann og avløpsetat i et halvt år. Her forteller de hvordan de bruker løsningen og hvilke erfaringer de har med vekt på innsparinger.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Nyheter i ISY ProAktiv
  Tor Kjetil Lisle, NoIS
  Det har vært stor aktivitet det siste året og i dette foredraget får du et overblikk over de viktigste nyhetene i ISY ProAktiv.
  15.00
  Ny og forbedret kartmodul
  Jan Frode Bruvik, NoIS
  Vi har gjort et stort løft på kartmodulen i ISY ProAktiv. Vi viser løsningen som nå har bedre ytelse og flere nyttige funksjoner.
  15.30
  Effektiv informasjonsformidling
  Cathrine Marstein Engen, NoIS
  ISY ProAktiv Innbyggerinfo er en app som viser tømmekalendere til gitte eiendommer. Det er også lagt til rette for at appen skal kunne utvides med hendelser og informasjon fra flere fagsystemer.
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  Innsyn i VismaEnterprise
  Anett Andersen, Sandnes kommune og Tor Kjetil Lisle, NoIS
  Foredraget viser hvordan funksjonen Innsyn i VismaEnterprise gir visning av fakturastatus i ISY ProAktiv, samt hvordan det nå er mulig å tilbakeføre til ISY ProAktiv og det overføres til VismaEnterprise.
  17.30
  Slutt
  19.30
  Cocktail
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 7. november - Parallell sesjon 1 RENOVASJON

  Denne dagen tilbyr vi 2 parallelle sesjoner før lunch.
  Programmet til parallell sesjon 2 KOMMUNE finner du lenger ned på siden. 

  09.00
  Ny modul for vedlikehold av ruter
  Tor Kjetil Lisle, NoIS
  Vi presenterer den kommende modulen for vedlikehold av ruter. Her vil du kunne sette bla. sekvenser, flytter hele og deler av ruter.
  09.30
  Glass- og Metallprosjektet hos HIM
  Cathrine Marstein Engen, NoIS
  Haugaland Interkommunale Miljøverk AS (HIM) starter fra nyttår med ny henteordning for emballasje av glass og metall og gjennomfører nå et prosjekt med utsetting av 20.000 dunker. Vi presenterer hvordan de benytter ISY ProAktiv Mobil Tømming og norgeskart.no til dette.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Erfaringer fra bruk av ISY ProAktiv sammen med BossID i BIR
  Aud Marit Eide, BIR
  BIR har siden høsten 2015 vært i produksjon med ISY ProAktiv og BossID. Her vil de gi oss innblikk i noen erfaringer og hvordan dette brukes i dag.
  11.00
  Erfaringer med ISY ProAktiv Mobil Slam
  Anne-Lise Sæther, Innherred Renovasjon IKS og Guru Husdal Sørli, NoIS
  Vi ser på hvilke erfaringer Innherred Renovasjon IKS har gjort seg etter et halvt års bruk av ISY ProAktiv Mobil Slam.
  11.30
  Lunch
  12.30
  Hvordan bruke Office 365 og ISY ProAktiv
  Tor Kjetil Lisle, NoIS
  Vi viser eksempler på hvordan Office 365 kan brukes sammen med ISY ProAktiv.
  13.15
  Utviklingsplaner for ISY ProAktiv
  Ken Robert Andersen, NoIS
  Utviklingsplanene for neste år er lagt og vi presenterer roadmap for 2017.
  13.45
  Oppsummering og avslutning av ISYdagene 2017
  Cathrine Marstein Engen, NoIS
  Vi ser tilbake på to dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  14.00
  Slutt
  Tirsdag 7. november - Parallell sesjon 2 KOMMUNE
  09.00
  Nyheter i ISY ProAktiv Feiing og Tilsyn
  Guru Husdal Sørli, NoIS
  ISY ProAktiv Feiing og Tilsyn har fått en oppgradering. Vi gjennomgår endringene i det nye og forenklede Fyringsanlegget i ISY ProAktiv.
  09.30
  Feltverktøyet ISY ProAktiv Mobil Feier
  Guru Husdal Sørli, NoIS
  Vi presenterer verktøyet som forenkler utføring av feiing og tilsyn ute i felt. ISY ProAktiv Mobil Feier gir deg nødvendig informasjon om skorstein og boenhet, og sikrer full rapportering tilbake til ISY ProAktiv.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Nye muligheter i takseringsprosjekt
  Anne Therese Raae, NoIS
  Gjennomgang av hvilke nye muligheter ISY ProAktiv gir for et vellykket takseringsprosjekt. Vi vil også gi en demonstrasjon av feltvertøy for taksering.
  11.30
  Lunch
  12.30
  Hvordan bruke Office 365 og ISY ProAktiv
  Tor Kjetil Lisle, NoIS
  Vi viser eksempler på hvordan Office 365 kan brukes sammen med ISY ProAktiv.
  13.15
  Utviklingsplaner for ISY ProAktiv
  Ken Robert Andersen, NoIS
  Utviklingsplanene for neste år er lagt og vi presenterer roadmap for 2017.
  13.45
  Oppsummering og avslutning av ISYdagene 2017
  Cathrine Marstein Engen, NoIS
  Vi ser tilbake på to dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  14.00
  Slutt
 • Sesjon 3 - Teknisk drift og vedlikehold

  Mandag 6. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Teknisk drift og vedlikehold
  Ottar Brekke, NoIS
  Erfaringsutveksling med andre brukere er en viktig del av ISYdagene og vi starter med en uformell introduksjon av NoIS-ansatte, samt en rask presentasjon av årets deltakere.
  13.00
  Veien videre med ISY JobTech
  Karl Johan Olsen og Ottar Brekke, NoIS
  Vi sparker i gang sesjon for teknisk drift og vedlikehold ved å presentere status, videre utvikling og mål for ISY JobTech.
  13.30
  Nyheter i ISY JobTech
  Ottar Brekke, NoIS
  Vi viser ny tilgjengelig funksjonalitet og smakebiter på nyheter som kommer. Det legges vekt på basisfunksjonalitet og viktige nyheter som blant annet innmelding og behandling av driftssaker og forbedringsforslag.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Nyheter i ISY JobTech Go
  Lars Lundsbakken, NoIS
  Vi viser ny tilgjengelig funksjonalitet og smakebiter på nyheter som kommer. Vi demonstrerer hvordan ISY JobTech Go kan benyttes til å dokumentere ressursforbruk på arbeidsordre, inkludert kobling mot lønnssystemet.
  15.00
  Budsjettinnmelding- og behandling i ISY JobTech
  Håvard Groth, NTE Energi
  Vi får et innblikk i hvordan ny modul for budsjettinnmelding og -behandling i ISY JobTech hjelper NTE Energi med å prioritere og dokumentere sine investeringsbeslutninger for anleggsparken.
  15.45
  Ti i skuddet
  Endre Nørstebø Lykke, NoIS
  NoIS presenterer 10 forslag til ny ISY JobTech-funksjonalitet. Du får mulighet til å være med og bestemme hva som presenteres som nyhet på neste års ISYdager.
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  Årsmøte i ISY JobTech brukerforening
  Are Kjetil Nordgård, Styreleder ISY JobTech brukerforening
  På årsmøtet vil vi presentere aktuelle saker fra året som var. Videre avholder vi valg av styremedlemmer for det kommende året.
  17.15
  Spørsmål fra brukerne – ISY JobTech på roterommet
  Erik Stubberud og Ottar Brekke, NoIS
  Vi går gjennom vanlige problemstillinger og gir løsninger på disse. Det blir god anledning til å stille spørsmål og få svar via en uformell demo.
  18.00
  Slutt
  19.30
  Cocktail
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 7. november
  09.00
  Relaterte arbeidsordrer i ISY JobTech
  Erik Stubberud, NoIS
  Vi viser hvordan ny og forbedret støtte for relaterte arbeidsordre forenkler arbeidet med å følge opp større jobber, inkludert tilgang på oppdatert ressurs- og kostnadsprognose underveis.
  09.30
  Slik blir du en bedre JobTech-bruker: Tilstandsmodulen
  Thore Svenning Tøraasen, NoIS
  Vi serverer et minikurs i hvordan man best benytter tilstandsmodulen i ISY JobTech for å bygge opp arbeidsordre som inkluderer avlesning og rapportering av sjekkpunkter, måledata og tilstandsvurderinger.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Erfaringer fra bruk av ISY JobTech Lager
  Odd Terje Helle, Sira-Kvina kraftselskap
  Vi får presentert erfaringer fra bruk av ISY JobTech Lager i Sira-Kvina kraftselskap. ISY JobTech Lager er en håndholdt løsning som lar deg håndtere mottak og uttak av artikler fra lager direkte fra iPaden din.
  11.00
  ISY JobTech og big data for tilstandskontroll og vedlikehold
  Halvard Bjørndal, Norconsult AS
  Norconsult presenterer sitt system for aggregatovervåking med sensorteknologi og big data - for maskinlæring og tilstandsanalyser med prediktiv input til vedlikeholdssløyfen i ISY JobTech. Løsningen kombinerer driftsdata fra kontrollanlegg, målinger fra vern og uavhengige målinger av kritiske parametere.
  11.45
  Lunch
  12.45
  Brukernes time
  Brekke, Lundsbakken, Lykke, Otnem, Stubberud og Tøraasen, NoIS
  Vi setter opp 3 parallelle arbeidsstasjoner og sitter parate til å svare på spørsmål. Benytt også sjansen til å utveksle erfaringer med andre brukere av våre systemer.
  13.45
  Oppsummering og avslutning av ISYdagene 2017
  Karl Johan Olsen, NoIS
  Vi ser tilbake på to dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  14.00
  Slutt
 • Sesjon 4 - Eiendomsforvaltning

  Mandag 6. november

  NB! Vi tilbyr en parallell sesjon for PropMan-brukere fra klokken 17.00. Programmet kommer etter hovedprogrammet.

  12.45
  Velkommen til sesjon Eiendomsforvaltning
  Karl Johan Olsen, NoIS
  Erfaringsutveksling med andre brukere er en viktig del av ISYdagene og vi starter med en uformell introduksjon av NoIS-ansatte, samt en rask presentasjon av årets deltakere.
  13.00
  Nyheter i ISY Eiendom
  John Hov, NoIS
  Gjennom året implementeres det både små og store forbedringer i ISY Eiendom. I denne sesjonen gjennomgås noen av de viktigste endringene fra året som har gått.
  13.30
  Nyheter i ISY Park
  Endre Lykke og Johannes Fossen, NoIS
  Vi forteller om kommende nyheter, og gir praktiske tips til hvordan du kan bruke ISY Park.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Status og veien videre for ISY Eiendom 8
  Vidar Svendsen, NoIS
  Utviklingen av ISY Eiendom 8 omfatter mange fagområder. Vi forteller hva som er gjort, hvordan vi har jobbet og hvilke planer vi har framover. Her vil det også være rom for dialog med kundene vedrørende våre planer og prioriteringer framover.
  15.00
  Minikurs i rapporter og listevisninger i ISY Eiendom 8
  Maren Spikkerud, NoIS
  Hvordan kan du hente ut informasjonen med et klikk fra Min side? Minikurset går gjennom effektiv bruk av rapporter og listevisninger i ISY Eiendom 8.
  15.30
  Minikurs i Renholdsmodulen i ISY Eiendom 8
  Vidar Svendsen, NoIS
  Vi går stegvis gjennom hva som må utføres for at ISY Eiendom skal kunne beregne renholdstider og skrive ut renholdsplaner. Vi starter med kodegrunnlaget og avslutter med beregning av renholdstider, tilknytning av renholdsteam og utskrift av renholdsplaner.
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  Nyheter i ISY Eiendom 8
  Endre Lykke, NoIS
  Det har kommet mange nyheter ISY Eiendom 8 siste året. I dette foredraget forteller vi om nyhetene og viser noen av dem live i systemet.
  17.30
  Årsmøte i ISY Eiendom brukerforening
  Thomas Abrahamsen, Sandefjord kommune
  På årsmøtet vil vi se på brukerforeningens aktivitet i siste periode og det blir valg av nye styremedlemmer. Det er også satt av tid til dialog mellom brukere, styre og NoIS.
  18.00
  Slutt
  19.30
  Cocktail
  20.00
  Festmiddag


  Parallell sesjon 2

  17.00
  PropMan - Produktstatus og gjennomgang
  Johannes Fossen, NoIS
  Vi gir en statusgjennomgang for PropMan. Vi ser også på erfaringer fra samkjøring med ISY-løsningene og muligheter for utvidelser inn i ISY-familien.
  17.30
  Årsmøte i PropUs - PropMan User Group
  Johannes Fossen, NoIS
  På årsmøtet vil vi se på brukerforeningens aktivitet i siste periode og det blir valg av nye styremedlemmer. Det er også satt av tid til dialog mellom brukere, styre og NoIS.
  18.00
  Slutt
  19.30
  Cocktail
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 7. november
  09.00
  ISY Eiendom versjon 8 – Kjøp og salg, Bruksrettigheter og Utviklingssak
  Au-Dung Vuong, NoIS
  Dette foredraget fokuserer på tre moduler. I modulen Kjøp og salg registreres kjøp og salg av grunneiendommer. Over tid bygges det opp historikk over kjøp og salg. I modulen Bruksrettigheter dokumenteres hvilke eiendommer som har avgitt bruksrettigheter og hvilke som har mottatt rettighetene. I modulen Utviklingssak registreres eksempelvis omreguleringer og eiendomsavklaringer.
  09.30
  Fleksibel utskrift av leiekontrakter, varslingsbrev i ISY Eiendom 8
  Nils Erik Asmundvaag, NoIS
  Foredraget viser hvordan du kan bruke egne Microsoft Word maler for utskrift av leiekontrakter, varslingsbrev, reguleringsbrev mm. ISY Eiendom kompletterer med informasjon fra databasen og produserer et ferdig dokument.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Brukernes time
  John Hov, Endre Lykke, Johannes Fossen, Maren Spikkerud, Au-Dung Voung og Vidar Svendsen, NoIS
  Ta med konkrete spørsmål om bruk av våre løsninger for eiendomsforvaltning – vi sitter parate til å svare. Benytt også sjansen til å utveksle erfaringer med andre brukere av våre systemer.
  11.30
  Oppsummering og avslutning av ISYdagene 2017
  Vidar Svendsen, NoIS
  Vi ser tilbake på 2 dager med faglig inspirasjon og takker for denne gangen.
  11.35
  Lunch
 • Sesjon 5 - Prosjektstyring

  Mandag 6. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Prosjektstyring
  Geir Scott Janssen, NoIS
  Erfaringsutveksling med andre brukere er en viktig del av ISYdagene og vi starter med en uformell introduksjon av NoIS-ansatte, samt en rask presentasjon av årets deltakere.
  13.00
  Nyheter i ISY Prosjekt Økonomi
  Cathrine Risvik og Geir Scott Janssen, NoIS
  Vi presenterer status og viser ny tilgjengelig funksjonalitet, samt smakebiter på nyheter som kommer.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  ISY Prosjekt Økonomi, forts.
  Cathrine Risvik og Geir Scott Janssen, NoIS
  Vi fortsetter å presentere nyheter og spennende funksjonalitet som kommer i ISY Prosjekt økonomi.
  15.30
  Ny modul for erfaringsdata ISY Prosjekt Økonomi
  Cathrine Risvik, NoIS
  Vi presenterer den nye modulen for erfaringsdata som er under utvikling i samarbeid med Statsbygg. Modulen utvikles med funksjonalitet tilsvarende Statsbygg sin tidligere løsning for erfaringsdata og vil bli tilgjengelig som tilleggsmodul til ISY Prosjekt Økonomi når den er ferdig utviklet.
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  ISY Prosjekt; En helt ny måte å gjennomføre prosjekt på
  Charlotte Nordnes-Jensen, NoIS
  ISY Prosjekt er en ny måte å strukturere og involvere prosjektdeltagere i et prosjekt på. Løsningen gjør innhold og tildelte arbeidsoppgaver svært tilgjengelig. Dette foredraget vil kunne gi deg nye ideer om effektiv gjennomføring av prosjekt.
  18.00
  Slutt
  19.30
  Cocktail
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 7. november
  09.00
  Brukernes time
  Cathrine Risvik og Geir Scott Janssen, NoIS
  Brukerne får anledning til å ta opp egne spørsmål og vi fortsetter presentasjon av nyheter og eksempler på beste praksis.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Effektiv timeregistrering i ISY Time
  Jørn Forbord, Bærum kommune
  Bærum kommune har gjennom en grundig prosess funnet ut hvordan de kan høste gevinster ved å ta i bruk ISY Prosjekt Økonomi. Vi får se hvordan. Blant annet har dette medført utvikling av en enkel timemodul tilpasset behovet i kommunen.
  11.25
  Oppsummering og avslutning av ISYdagene 2017
  Geir Scott Janssen, NoIS
  Vi ser tilbake på 2 dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  11.35
  Lunch
 • Sesjon 6 - Entreprenørdrift

  Mandag 6. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Entreprenørdrift
  Frode Thomas Isaksen, NoIS
  Erfaringsutveksling med andre brukere er en viktig del av ISYdagene og vi starter med en introduksjon av NoIS-ansatte, samt en rask presentasjon av årets deltakere.
  13.00
  Veien videre
  Torstein Fjelldal, NoIS
  Vi presenterer ISY ByggOffice Roadmap. Vi tar et tilbakeblikk på hva som er gjort i versjon 7.3 og hvilke utviklingsplaner vi har fremover for løsningen ISY ByggOffice, BIM og ISY AnbudsWeb.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  BIM med revisjoner og flere modeller
  Frode Thomas Isaksen, NoIS
  Hvordan få sporbarhet og muligheter for flere modeller i samme ISY ByggOffice-prosjekt? Vi ser på helheten med BIM gjennom flere moduler.
  15.00
  Import av mengder og modell fra Novapoint
  Torstein Fjelldal, NoIS
  Ved å benytte Novapoint kan vi hente inn og lage kalkylegrunnlag i ISY ByggOffice basert på terrengmodeller. Vi ser på mulighetene og grensesnittet for import.
  15.30
  Hvordan kan ISY Prosjekt bidra i prosjektgjennomføringen?
  Charlotte Nordnes-Jensen, NoIS
  Vi får presentert den nye løsningen ISY Prosjekt. Vi ser hvilke muligheter løsningen har i forhold til samhandling og oppfølging i prosjekter. Her blir det gode muligheter til å påvirke videre utvikling av produktet.
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  Nye Veier sin gjennomføringsmodell; Krav og retning
  Øyvind Moshagen, Nye veier
  Vi får presentert Nye Veier sin gjennomførinsmodell med fokus på hvilke krav de stiller til entreprenørene mht totalrapportering og hvilken retning de går når det gjelder BIM, VDC, klima, miljø etc..
  17.30
  Håndtering av målebrev i ISY ByggOffice
  Emil Rudberg, NoIS
  Vi ser nærmere på målebrevsmodulen og hvordan vi kan bruke målepunkter videre til avregning. Her viser vi også innhenting fra måleprogram men også hvordan målebrev er bindeleddet mellom jobbpakke- og avregningsmodulen.
  18.00
  Slutt
  19.30
  Cocktail
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 7. november
  09.00
  Brukernes time
  Torstein Fjelldal og Harald Hopsø, NoIS
  Vi presenterer løsningskonsept i praktisk anvendelse av ISY ByggOffice. Vi oppfordrer våre brukere til å sende oss e-post med aktuelle problemstillinger rundt bruken av ISY ByggOffice i god tid før ISYdagene 2017.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Brukerforum
  Torstein Fjelldal og Harald Hopsø, NoIS
  Hvilken funksjonalitet ønsker du deg i ISY ByggOffice? Ønsker om ny eller endret funksjonalitet vil bli diskutert og presentert i plenum. Vi oppfordrer våre brukere til å sende inn forslag på e-post i god tid før ISYdagene 2017.
  11.50
  Oppsummering og avslutning av ISYdagene 2017
  Torstein Fjelldal, NoIS
  Vi ser tilbake på 2 dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  12.00
  Lunch
 • Sesjon 7 - Anbudsbeskrivelse

  Mandag 6. november
  12.45
  Velkommen til sesjon for Anbudsbeskrivelse
  Jørgen Hognes, NoIS
  Produkteier på ISY Beskrivelse ønsker velkommen til ISYdagene 2017 og vi tar en rask uformell presentasjon av deltagerne.
  13.00
  Året som har gått
  Geir Johansen, NoIS
  Vi ser tilbake på hvilke nyheter som er lansert i ISY Beskrivelse det siste året. I tillegg går vi gjennom BIM-løftet og viser hvilke endringer som er utført i løsningen. Vi ser også på hvilke muligheter vi har videre for BIM.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Minikurs ISY Beskrivelse v. 10
  Jørgen Hognes, NoIS
  For første gang blir det mulig å teste nye ISY Beskrivelse 10. Vi bruker årets brukermøte til å se på alle nyhetene i versjon 10. Det er nødvendig med grunnleggende kunnskap i ISY Beskrivelse for å delta.
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  Minikurs ISY Beskrivelse v. 10, forts.
  Jørgen Hognes, NoIS
  Vi fortsetter med minikurset i ISY Beskrivelse versjon 10.
  18.00
  Slutt
  19.30
  Cocktail
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 7. november
  09.00
  Minikurs ISY Beskrivelse v. 10, forts.
  Jørgen Hognes, NoIS
  Vi avslutter minikurset i ISY Beskrivelse v.10 med å se på nyhetene kombinert med enkelte eksisterende funksjoner, og ikke minst hvordan vi kan jobbe enda smidigere med ISY Beskrivelse.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Veien videre
  Jørgen Hognes, NoIS
  Hvor går veien videre? Vi bruker en time på å gå gjennom fremtidige planer, og tar imot tilbakemeldinger fra deltakerne. Møt opp med gode ideer, så vil kanskje din ide bli den nye funksjonen i ISY Beskrivelse!
  11.30
  Oppsummering og avslutning av ISYdagene 2017
  Jørgen Hognes, NoIS
  Vi ser tilbake på 2 dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  11.40
  Lunch
 • Sesjon 8 - Tidligfasekalkyle og analyse

  Programmet er utformet som et videregående kurs. Kurset utdyper fire hovedtemaer som et ISY Calcus-grunnkurs ikke går i dybden på:

  • Usikkerhet: sterkt forbedret modul
  • Byggeklosser & struktur: ha full kontroll på detaljene og helheten
  • Bli en LCC-proff: teori og praksis
  • Bli en BIM-proff: forutsetninger, metode og praksis

  Arbeidsstue med din spesielle utfordring:

  Vi stiller mannssterke og tar imot utfordringer på strak arm. Ta med en oppgave du ønsker å få bistand til - eller et tema du ønsker å lære mer om. Du kan velge en halv eller hel time med en personlig hjelper.

  Enten det er oppstart av et prosjekt, hjelp til å få god struktur i et stort prosjekt, hvordan du kombinerer BIM som kilde med en "ordinær" kalkyle - eller et spesielt tema du vil utforske så tar vi utfordringen!

  Arbeidsstuen pågår løpende parallelt med kursprogrammet slik at du kan velge bort den delen av kurset som passer deg minst. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder. Meld inn ditt ønske til jonny.roth@norconsult.com

   

  Mandag 6. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Tidligfasekalkyle og analyse
  Thomas Førland, NoIS
  Vi ønsker velkommen og går gjennom programmet for det videregående kurset i ISY Calcus. I tillegg tar vi en rask uformell presentasjon av deltagerne.
  13.00
  Usikkerhet #1: Lansering av ny modul
  Øyvind N. Jensen, NoIS
  Vi gir en oversikt over den forbedrede modulen for usikkerhetsanalyse og viser hvordan ulike typer usikkerhet kan ivaretas på ulike nivåer. Vet du forskjellen på uspesifisert og usikkerhet? Vi ser også på sammenheng mellom kalkylen og usikkerhet.
  13.30
  Usikkerhet #2: Sten Lichtenbergs metode
  Øyvind N. Jensen, NoIS
  Vi ser på den grunnleggende metoden og anvendelsen av denne. Hvordan kommer vi frem til sikkerhetsnivåene P50 og P85? Hvilke andre resultater kan vi ta frem?
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Usikkerhet #3: Rent praktisk
  Olle Rudén, AS Bygganalyse
  Foredraget gir oss et prosjekteksempel som viser hvordan ISY Calcus benyttes i praksis og belyser arbeidsmetode, utfordringer og resultater.
  15.00
  Byggeklosser #1: Den komplette byggekloss
  Thomas Førland, NoIS
  Alt begynner med en prislinje med komplette data; kostnad, LCC og carbon egenskaper, men også NS 3420, NS 3450, NS 3454 standardisert innhold. Hvordan lage og forvalte egne prislinjer? Hvordan skiller ISY Calcus mellom egne data og «originaldata» fra Norsk Prisbok?
  15.30
  Strekk
  15.45
  Byggeklosser #2: Egne prisdatabaser og modellprosjekter
  Jostein Solberg, AS Bygganalyse
  Hvordan går man frem for å opprette, bruke og forvalte egne prisbanker og modellprosjekter? Vi går gjennom konsept og praktisk bruk i prosjekt. Stikkord er geografisk tilpasning, kombinasjon av egne databaser og standard-databaser, rangordning, samt håndtering av oppdateringer.
  16.15
  Kaffepause med matbit
  17.00
  Byggeklosser #3: Et godt verdicase – unikt grunnlag for byggebeskrivelse, produksjon og prosjektstyring
  Olle Rudén, AS Bygganalyse
  En godt utført kalkyle basert på rikt innhold har en betydelig restverdi og gir unike muligheter for dataflyt til andre oppgaver i prosjektet. Byggebeskrivelse, produksjonskalkyle og -oppfølging, prosjektstyring, innkjøp og fremdrift er noen av flere arbeidsprosesser som får en flying start.
  17.30
  Slutt
  19.30
  Cocktail
  20.00
  Festmiddag
  Tirsdag 7. november
  09.00
  Bli en LCC-proff #1: Hvordan bruke NS 3454 og beregne LCC vha. ISY Calcus
  Thomas Førland, NoIS
  Forståelse av NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk - begreper, regnemetodikk og kostnadsposter. Oversikt over hvordan man kalkulerer LCC ved bruk av ISY Calcus. Styring av livssyklusfaktorene som analyseperiode (tidsforløp) og kalkulasjonsrente og hvilken påvirkning dette har på LCC-beregningene.
  09.30
  Bli en LCC-proff #2: LCC-egenskaper for prosjekt/materialer/konstruksjoner
  Thomas Førland, NoIS
  Hvordan justere levetid, utskiftingskostnader, vedlikeholdsaktiviteter og -intervaller for konstruksjoner? Praktisk eksempel. Hvordan styre LCC-innstillingene for prosjekt og avsetninger for ikke-bygningsmessige kostnader?
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Bli en LCC-proff #3: LCC visninger, rapporter og dataflyt videre
  Thomas Førland, NoIS
  Få oversikt over ulike visninger av LCC på skjerm og utskrifter, rapporter og eksport av LCC-data. Blant annet ny Excel-eksport (v 7.3) med mange utvalgsmuligheter. Leietagers kostnad. Hvordan skille investeringsbudsjett og FDV-budsjett? Copy/paste til Excel på alle nivåer.
  11.00
  Kommunal byggøkonomi: LCC-veileder i 4 steg for Kristiansand kommune
  Øyvind N. Jensen, NoIS
  Vi redegjør for arbeidet med Kristiansand kommunes nye LCC-veileder i fire steg: KVU, Forprosjekt, Som bygget og To års drift.
  11.30
  Lunch
  12.15
  Bli en BIM-proff #1: Good BIM or Bad BIM?
  Jostein Solberg, AS Bygganalyse
  Hvordan kan du vite om du har en god eller dårlig BIM? Ok, du har en dårlig BIM, men du kan uansett benytte den med ISY Calcus-metoden. Kombinér modellprosjekt og BIM som kilde optimalt og sett en optimal struktur for kalkylen.
  13.00
  Strekk
  13.15
  Bli en BIM-proff #2: Endringer i BIMen. Tilbakemelding til PG. Flere fag i BIM
  Øyvind N. Jensen, NoIS
  Endringer i BIMen? Flott! Det går raskt å oppdatere, og du logger endringene. Flerfaglig BIM? Flere modeller? Kombiner i ISY Calcus. Benytt BIMen til å illustrere kostnad, LCC og klimavennlighet – en eye-opener i prosjekteringsmøtene.
  14.00
  Strekk
  14.15
  Bli en BIM-proff #3: KS av mengder. Hvorfor stille Yr opp mot Storm?
  Øyvind N. Jensen, NoIS
  Mengdekontroll har ikke gått av moten, men har fått en ny form med BIM. Vi viser Yr vs. Storm-prinsippet (sjekk pent.no før du kommer), hvordan du raskt finner problemobjektene, samt måleverktøy og andre hjelpemidler for KS av mengder i praksis. Vi ser også på kjente fallgruber og løsninger.
  14.45
  Oppsummering og avslutning av ISYdagene 2017
  Thomas Førland og Øyvind N. Jensen, NoIS
  Vi ser tilbake på 2 dager med faglig inspirasjon på videregående kurset i ISY Calcus, tar i mot ønsker for videre utvikling og takker for denne gang.
  15.00
  Slutt