Velkommen til ISYdagene 2021!
 

På ISYdagene får du interessante foredrag fordelt på to dager. Her er det mange produktnyheter som skal presenteres, ny funksjonalitet det skal stemmes over og smarte tips å ta med seg hjem igjen. Det blir mye faglig inspirasjon!

Hva skjer på ISYdagene 2021?
ISYdagen 2021 gjennomføres med en felles sesjon for alle før lunch på mandag. Deretter blir det parallelle sesjoner hvor hver sesjon har fokus på hvert sitt ISY-produkt. Etter lunch på tirsdag møtes vi igjen i plenum og får felles inspirasjon frem til vi avslutter kl. 14.15.

Vi håper alle benytter kaffepauser og måltider til erfaringsutveksling med andre fra samme sesjon og bransje. NoIS-ansatte er også sterkt representert, og vi blir glade om du huker tak i oss hvis det er noe du ønsker å diskutere eller prate om. Vi er der for deg!

Mandag kveld samles vi til festmiddag med god underholdning og utdeling av ISY Innovation Award. Kanskje blir din innsats belønnet i år?


MØTEROMSOVERSIKT

Plenumsforedrag før lunch mandag 8. november

09.00
Registrering
09.30
Velkommen til ISYdagene 2021
Ola Greiff Johnsen, administrerende direktør i NoIS
Administrerende direktør ønsker velkommen til årets brukermøte og presenterer viktige nyheter fra det siste året.
10.00
Den digitale rådgiveren
Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult AS
Vår konsernsjef vil snakke om hva digitalisering betyr for rådgiverbransjen. Digitaliseringen gir blant annet viktige effekter som økt samarbeid og innovasjon, noe som er sentralt for å levere bærekraftige løsninger.
10.45
Nok bullshit; til kjernen av bærekraft
Brita Staal, spesialist innen bærekraftsstrategi og risikostyring, SALT
Mange har ment mye om hva bærekraft er, og utallige bedrifter har forsøkt seg på ulike vinklinger på praksis, teori, eller rett og slett bare prat. Bli med når Brita ser tilbake på ti års erfaring innen feltet og gir sine beste råd til hvordan gjøre dette rett.
11.30
Lunch
12.45
Parallelle sesjoner
Etter lunch er det parallelle sesjoner. Oppstart kl. 12.45.

Program for fagsesjonene

 • Sesjon 1 - GIS

  Mandag 8. november
  12.45
  Velkommen til GIS- sesjonen
  Tor Olav Almås, NoIS
  Vi ønsker velkommen til GIS-sesjonen og introduserer årets program som i hovedsak er inspirert av ISYtalks. Det vil si at i år er det mange korte foredrag på kun 15 minutter.
  13.00
  ISY WinMap GeoInnsyn - den moderne og innovative innsynsløsningen
  Mellom kl. 13 og 14 er ISY WinMap GeoInnsyn tema i 4 talks. Vi viser praktiske eksempler på bruk av løsningen for saksbehandlere og publikum. Hver talk er på 15 minutter.
  13.00
  Introduksjon til ISY WinMap GeoInnsyn
  Kjell Sandal, NoIS
  13.15
  Hvordan bygge din egen applikasjon?
  Ivan Skjærvø, NoIS
  13.30
  Bruk av ISY WinMap GeoInnsyn i saksbehandlingen
  Per Alhaug, NoIS
  13.45
  Hvordan integrere ISY WinMap GeoInnsyn i kundens nettsider?
  Lars Eggan, NoIS
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Forvaltning av gatelys i 5 kommuner i Vestfold
  Erling Augland , Larvik kommune
  Presentasjonen viser hvordan kommuner og entreprenør bruker ISY WinMap GeoInnsyn til vedlikehold av gatelys.
  15.00
  Bruk av GIS som beslutningsstøtte
  Mellom kl. 15 og 16 presenterer vi hvordan ISY WinMap-produktene kan forenkle ulike oppgaver i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens arealdel . Det blir 4 talks på 15 minutter hver.
  15.00
  Hvordan tilrettelegge egne datasett som en tjeneste
  Tor Olav Almås, NoIS
  15.15
  Digitalisering og innsamling av feltdata
  Per Alhaug, NoIS
  15.30
  Bruk av temadata som beslutningsgrunnlag (DOK)
  Andreas Bergstøm Arnseth, NoIS
  15.45
  Hvordan samhandle og få innspill fra innbyggere
  Kjell Sandal, NoIS
  16.00
  Kaffepause med matbit
  16.30
  Hvordan kan BIM gi bedre byggesaksbehandling?
  Even Grøtte, NoIS
  Presentasjonen viser hvordan BIM legges inn i kommunens terrengmodell og vises sammen med ulike typer temadata.
  17.00
  Nyheter, tips og triks i matrikkelen og SFKB
  Ingeborg Meyer, NoIS
  Matrikkelen og SFKB har gjennomgått en del større og mindre endringer i løpet av året, og vi viser hvordan små endringer gir store forbedringer.
  17.30
  Slutt
  19.30
  Aperitiff
  19.45
  Festmiddag
  Tirsdag 9. november
  09.00
  Den nye digitale motorveien for plandata
  Tor Olav Almås, NoIS
  Mellom kl. 9 og 10 viser vi hvordan nye tjenester samhandler og gir et bedre og mer tilgjengelig plangrunnlag. Det blir 4 talks på 15 minutter hver.
  09.00
  Nye tjenester for validering og mottak av planer
  Tor Olav Almås, NoIS
  09.15
  Digital planvarsling
  Kjell Sandal, NoIS
  09.30
  Plandialog.nois.no - Nytt skybasert planregister
  Ivan Skjervø, NoIS
  09.45
  Ny PlanDialog for innsyn i plandata
  Tor Olav Almås, NoIS
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Hvordan forvalte vegnett med ISY WinMap?
  Ingeborg Meyer, NoIS
  Her viser vi hvordan du kan oppdatere Elveg 2.0 mot Sentral-FKB.
  11.00
  Fra datafangst med droner til 3D-analyser
  Gustav Fiskum, NoIS
  Presentasjonen viser eksempler på produksjon av 3D-data fra bilder.
  11.25
  Oppsummering og avslutning av GIS-sesjonen
  Tor Olav Almås, NoIS
  Vi ser tilbake på to dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  11.30
  Lunch
  Det er felles program for alle sesjoner etter lunch. Oppstart kl. 12.30.
 • Sesjon 2 - Kommunal forvaltning

  Mandag 8. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Kommunal forvaltning
  Guru Husdal Sørli, NoIS
  Vi ønsker velkommen til sesjonen for kommunal forvaltning og presenterer utvalgte nyheter.
  13.15
  eFaktura 2.0 - Ja takk til alle!
  Gunvald Storheil, NoIS
  95% av alle aktive eFaktura-mottakere har i dag gjort generell aksept av eFaktura (ja takk til alle) og eFaktura 1.0 saneres 1.12.2021. Vi går igjennom hva dette betyr for ISY ProAktiv.
  13.30
  Hvordan benytte ISY ProAktiv i digitaliseringsarbeidet?
  Tor Kjetil Lisle, NoIS
  Vet du at data fra ISY ProAktiv enkelt kan benyttes i digitaliseringsarbeidet for din kommune/selskap? Vi viser eksempler på prosesser som gir et digitaliseringsløft.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  ISY ProAktiv Varsling i ny drakt
  Guru Husdal Sørli, NoIS
  Vi har forenklet utsending av SMS fra ISY ProAktiv og samtidig integrert oss mot Folkeregistret og Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR). Vi presenterer hvilke endringer som nå har kommet.
  15.00
  Ny og forenklet SMS-varslingen fra A til Å
  Tor Kjetil Lisle, NoIS
  Hvordan brukes ISY ProAktiv Varsling? Vi går gjennom arbeidsprosessen for utsending av SMS fra A til Å slik at du enkelt kan ta i bruk denne forenklingen så snart du er tilbake fra ISYdagene.
  15.30
  Automatisering av ajourføring mot matrikkel
  Gunvald Storheil, NoIS
  Hvordan automatisere arbeidet med ajourføring mot matrikkel i ISY ProAktiv? Vi viser hvilke prosesser som kan automatiseres. I tillegg presenterer vi hvilke muligheter LMK + Grunnbok gir mot ISY ProAktiv.
  16.00
  Kaffepause med matbit
  16.30
  NoIS-konsulentene kan hjelpe
  Gunvald Storheil, Tor Kjetil Lisle og Guru Husdal Sørli, NoIS
  Våre konsulenter har mye erfaring på flere områder. Vi presenterer ulike prosjekteksempler og arbeidsprosesser som våre konsulenter kan bistå med for å forenkle og effektivisere dagens måte å arbeide på.
  17.30
  Slutt
  19.30
  Aperitiff
  19.45
  Festmiddag
  Tirsdag 9. november
  09.00
  ISY ProAktiv på web - hvor er vi?
  Trond Larsen og Guru Husdal Sørli, NoIS
  ISY ProAktiv løftes over til å bli en webapplikasjon og vi presenterer hvor vi er i utviklingsløpet. Foredraget inkluderer visning av ISY ProAktiv Vannmåler på web samt vår nye modul for nemdsbehandling for Eiendomsskatt.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  ISY ProAktiv på web - hvor skal vi?
  Guru Husdal Sørli, NoIS
  Vi presenterer hva som står for tur i utviklingen av ISY ProAktiv på web og går gjennom Roadmap for 2022.
  11.25
  Oppsummering og avslutning
  Guru Husdal Sørli, NoIS
  Vi ser tilbake på to dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  11.30
  Lunch
  Det er felles program for alle sesjoner etter lunch. Oppstart kl. 12.30.
 • Sesjon 3 - Teknisk drift og vedlikehold

  Mandag 8. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Teknisk drift og vedlikehold
  Ottar Brekke, NoIS
  Vi ønsker velkommen til sesjon for teknisk drift og vedlikehold ved å presentere status, videre utvikling og mål for ISY JobTech.
  13.15
  Nyheter i ISY JobTech
  Ottar Brekke, NoIS
  Vi viser ny tilgjengelig funksjonalitet og smakebiter på nyheter som kommer. Det legges vekt på basisfunksjonalitet og viktige nyheter som håndtering av dokumentrevisjoner i ISY JobTech.
  13.30
  Erfaringsutveksling
  Cathy Nguyen, NoIS
  Etter nesten to år med videomøter setter vi av tid til å diskutere og utveksle erfaringer med andre ISY JobTech-brukere. Dette blir en uformell workshop der deltakerne kan komme med innspill til NoIS' videre prioriteringer.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Vedlikeholdshistorikk i ISY JobTech Web
  Lars Lundsbakken, NoIS
  Vi viser hvordan du får tilgang til vedlikeholdshistorikk i ISY JobTech Web, samt hvordan du går frem for å rapportere utført arbeid fra både mobil og PC.
  14.45
  Korrektivt vedlikehold i ISY JobTech Web
  Alexander Wangsvik Olsen, NoIS
  Vi demonstrerer rapportering og behandling av feil og feilretting i vår webløsning. Vi viser hvordan en mobiltelefon er alt du trenger for å varsle om uønskede hendelser.
  15.00
  Arbeidshåndtering i ISY JobTech Web
  Ottar Brekke, NoIS
  Vi gjør opp status for arbeidsordrehåndtering i ISY JobTech Web og demonstrerer blant annet planlegging, distribuering og kvittering av arbeidsordre.
  15.20
  Vedlikeholdsdata i kart hos NTE Energi AS
  Are Kjetil Nordgård, NTE Energi AS
  NTE Energi har valgt å tilgjengeliggjøre vedlikeholdsdata fra ISY JobTech i et kartgrensesnitt. Vi får høre hvilke gevinster løsningen gir, samt hvilke planer NTE Energi har for videreutvikling av integrasjonen.
  15.40
  Ti i skuddet
  Endre Nørstebø Lykke, NoIS
  NoIS presenterer ti forslag til ny ISY JobTech-funksjonalitet. Du får mulighet til å være med å bestemme hva som skal presenteres som nyhet på neste års ISY-dager!
  16.00
  Kaffepause med matbit
  16.30
  Uavhengige sensorer og ISY JobTech
  Kristin Helno Herø og Marte Nordbotten Ruud-Olsen, NTNU
  Våre sommerstudenter presenterer resultatet av sitt prosjekt der trådløse sensorer ble benyttet for å trigge arbeidsordre i ISY JobTech, samt gi visuelle varsler i en BIM-modell.
  16.50
  Årsmøte i ISY JobTech brukerforening
  Are Kjetil Nordgård, styreleder ISY JobTech brukerforening
  På årsmøtet vil vi se på aktuelle saker og det blir valg av nye styremedlemmer. Det blir også satt av tid til dialog mellom brukere, styret og NoIS.
  17.00
  Spørsmål fra brukerne - ISY JobTech på roterommet
  Ottar Brekke, Alexander Wangsvik Olsen og Erik André Stubberud, NoIS
  Vi går gjennom vanlige problemstillinger og gir løsninger på disse. Det blir god anledning til å stille spørsmål og få svar via en uformell demo.
  17.30
  Slutt
  19.30
  Aperitiff
  19.45
  Festmiddag
  Tirsdag 9. november
  09.00
  Parallell 1: Digitalisering i energibransjen
  Brekke, Lundsbakken & Stubberud, NoIS
  Vi følger opp status rundt ny kodeplan for energibransjen (RDS) og prosjektet SmartKraft for uttesting og implementering av nye digitale verktøy for tilstandsovervåkning, prediktivt vedlikehold og driftsoptimalisering i vannkraftverk.
  09.00
  Parallell 2: Bli en bedre ISY JobTech-bruker!
  Thore Tøraasen, NoIS
  Minikurs i ISY JobTech med søkelys på moduler for periodiske arbeidsordre og feilrapporter. Vi viser hvordan man effektivt kan forvalte dokumentasjon, rutiner og vedlikeholdsoppgaver i vedlikeholdssystemet.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Brukernes time (parallelle sesjoner)
  Brekke, Lundsbakken, Olsen, Otnem, Stubberud og Tøraasen, NoIS
  Vi setter opp tre sesjoner; Basisfunksjonalitet, Administratoroppgaver og ISY JobTech Go/Web og sitter parate til å svare på spørsmål. Benytt også sjansen til å utveksle erfaringer med andre brukere av våre systemer.
  11.25
  Oppsummering og avslutning av sesjon Teknisk drift og vedlikehold
  Karl Johan Olsen, NoIS
  Vi ser tilbake på to dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  11.30
  Lunch
  Det er felles program for alle sesjoner etter lunch. Oppstart kl. 12.30.
 • Sesjon 4 - Eiendomsforvaltning - AVLYST

  Mandag 8. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Eiendomsforvaltning
  Endre Lykke, NoIS
  Vi ønsker velkommen til sesjon for eiendomsforvaltning, og forteller om året som har gått. Det blir også en kort introduksjon til programmet og foredragsholdere på sesjonen.
  13.00
  Nyheter i ISY Eiendom 8
  Endre Lykke, NoIS
  Vi forteller om de viktigste nyhetene, demonstrerer hvordan dette ser ut i praksis, og forteller også om ting som kommer.
  13.40
  Uavhengige sensorer og FDV-system
  Kristin Helno Herø & Marte Nordbotten Ruud-Olsen, NTNU
  Våre sommerstudenter presenterer resultatet av sitt prosjekt der trådløse sensorer ble benyttet for å trigge arbeidsordre i FDV-systemet, samt gi visuelle varsler i en BIM-modell.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Nye ISY Park 8
  Johannes Fossen, NoIS
  Vi viser fram nye ISY Park 8 på responsiv web og forteller om videre planer framover.
  15.15
  Tilstandsanalyse på mobile enheter
  Cathy Nguyen og Vidar Svendsen, NoIS
  I vår nye modul for gjennomføring av tilstandsanalyse iht NS 3424 i ISY Eiendom 8 kan du gjennomføre en komplett analyse i felt på PC, nettbrett eller mobil, og dokumentere med tekst og bilder. Vi viser hvordan.
  16.00
  Kaffepause med matbit
  16.30
  Digital brannbok
  Alexander Wangsvik Olsen, NoIS
  Har du kontroll på branndokumentasjon og rutiner for bygningsmassen din? Vi viser hvordan du kan håndtere dette med den nye digitale brannbok-funksjonaliteten i ISY Eiendom 8.
  17.00
  Årsmøte i ISY Eiendom brukerforening
  Christian Lindberg, Statsbygg og Maren Spikkerud, NoIS
  På årsmøtet vil vi se på brukerforeningens aktivitet i siste periode og eventuelt valg av nye styremedlemmer. Det er også satt av tid til dialog mellom brukere, styre og NoIS.
  19.30
  Aperitiff
  19.45
  Festmiddag
  Tirsdag 9. november
  09.00
  Periodiske arbeidsordrer på mobile enheter
  Vidar Svendsen, NoIS
  I ISY Eiendom 8 har du mulighet for komplett håndtering av oppsett, distribusjon og utkvittering av alt periodisk arbeid på en enkel måte. Vi viser hvordan du håndterer dette i praksis.
  09.30
  Leiehåndtering i ISY Eiendom 8 web
  Erik Andre Stubberud, NoIS
  ISY Eiendom 8 får ny versjon av moduler for håndtering av leiekontrakter, kunder og fakturering på responsiv web. Vi viser fram ny funksjonalitet og forteller hva som kommer framover.
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Brukernes time
  Lykke, Fossen, Svendsen og Hov, NoIS
  Ta med konkrete spørsmål om bruk av våre løsninger for eiendoms-forvaltning – vi sitter parate til å svare på 3 stasjoner; ISY Eiendom 5, ISY Eiendom 8 og ISY Park. Benytt også sjansen til å utveksle erfaringer med andre brukere av våre systemer.
  11.00
  10 i skuddet
  Endre Lykke, NoIS
  NoIS presenterer ti forslag til ny ISY Eiendom-funksjonalitet. Du får mulighet til å være med å bestemme hva som skal presenteres som nyhet på neste års ISYdager!
  11.25
  Oppsummering og avslutning av sesjonen for Eiendomsforvaltning
  Endre Lykke, NoIS
  Vi oppsummerer ISYdagene 2021, og tar en runde med besvarelse av spørsmål som har kommet underveis. Her kan deltagerne også komme med respons på årets ISYdager.
  11.30
  Lunch
  Det er felles program for alle sesjoner etter lunch. Oppstart kl. 12.30.
 • Sesjon 5 - Prosjektøkonomi

  Mandag 8. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Prosjektøkonomi
  Geir Johansen, NoIS
  Vi ønsker velkommen og starter med en uformell introduksjon av NoIS-ansatte. Erfaringsutveksling med andre brukere er en viktig del av ISYdagene og vi tar derfor også en rask presentasjon av årets deltakere.
  13.00
  Nyheter i ISY Prosjekt Økonomi
  Thore Stubberud, NoIS
  Vi presenterer ny funksjonalitet i løsningen, bl.a dashboard for prosjekt, forbedringer til mengdemodulen og porteføljemodulen, samt mulighet for å legge til kundespesifikk brukerveiledning i ISY Prosjekt Økonomi.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  ISY Prosjekt Endring: Nøkkelen til oversiktlig endringshåndtering
  Gard Valle Arefjord, NoIS
  ISY Prosjekt Endring håndterer endringer mellom leverandør og byggherre på en smidig og oversiktlig måte. Vi viser hvordan du får kontroll på varsler og krav og status på disse.
  14.55
  Fra idé til gevinster ved bruk av ny løsning for endringshåndtering.
  Knut Helge Togstad, Trondheim kommune
  Trondheim kommune formidler hvilke gevinster de har oppnådd ved bruk av ISY Prosjekt Endring i samspill med ISY Prosjekt Økonomi. Hvordan jobber kommunen og NoIS videre for å oppnå ytterligere gevinster?
  15.25
  Erfaringer fra prosjekter som benytter ISY Prosjekt
  Thomas Fløien Angeltveit, Norconsult
  ISY Prosjekt har fått luft under vingene og benyttes nå i en rekke samferdsels-, bygge- og vannkraftprosjekter. Presentasjonen gir et innblikk i hvordan ISY Prosjekt benyttes i noen av Norconsults pågående prosjekter.
  16.00
  Kaffepause med matbit
  16.30
  Få full oversikt over prosjektene med Dashboard
  Kjersti Risberg Haugland, NoIS
  Vi går gjennom den nye Dashboard-modulen i ISY Prosjekt Økonomi som snart lanseres, og ser på hvilke muligheter den gir til å få ekstra god oversikt over alle prosjektene.
  17.00
  Oppsummering og introduksjon til morgendagen
  Geir Johansen, NoIS
  Vi oppsummerer første dag og informerer om festmiddagen og morgendagen.
  17.30
  Slutt
  19.30
  Aperitiff
  19.45
  Festmiddag
  Tirsdag 9. november

  Vi starter dagen med en felles sesjon for byggherrer, entreprenører og rådgivere (sesjon 5 og 6) frem til kaffepause kl. 10.00. 

  09.00
  Sømløs digital prosjektgjennomføring - kan det bli en virkelighet?
  Øyvind N. Jensen, Espen L. Olsen, NoIS og Thomas F. Angeltveit, Norconsult
  I en bransje med mange aktører, ulike kontraktsformer, mange prosjektverktøy og store datamengder kan det være ekstra utfordrende å sette «alt» i system. NoIS fokuserer på helhetlig digitalisering på tvers av fag, rolle og disiplin. Men hva er egentlig utfordringene og har vi svaret?
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Veien videre med ISY Prosjekt økonomi og brukernes halvtime
  Thore Stubberud, NoIS
  Vi orienterer om planer for videreutvikling av løsning, etterfulgt av spørsmål fra brukerne rundt funksjonalitet i ISY Prosjekt Økonomi
  11.15
  Oppsummering og avslutning av sesjon Prosjektøkonomi
  Geir Johansen, NoIS
  Vi ser tilbake på to dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  11.30
  Lunch
  Det er felles program for alle sesjoner etter lunch. Oppstart kl. 12.30.
 • Sesjon 6 - Entreprenørdrift

  Mandag 8. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Entreprenørdrift
  Espen Lund Olsen, NoIS
  Vi ønsker velkommen til sesjon for Entreprenørdrift, og forteller om året som har gått. Det blir også en kort introduksjon til programmet og foredragsholdere på sesjonen.
  13.05
  Presentasjon av nye ISY ByggOffice Kalkyle
  Espen Lund Olsen, NoIS
  På ISYdagene 2021 presenterer vi nye ISY ByggOffice som er 100% skybasert. Vi er stolte av at "verdens beste" kalkyleverktøy har blitt enda bedre og at vi nå kan starte "onboarding" av noen pilotbrukere.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  BIM-kalkulasjon i nye ISY ByggOffice
  Mai Elin Watson, NoIS
  BIM er sentralt i nye ISY ByggOffice og vi viser hvordan modell kan benyttes i kalkulasjon.
  15.00
  Veien videre for nye ISY ByggOffice
  Emil Rudberg, NoIS
  Den nye kalkyleløsningen ISY ByggOffice er lansert i 1.versjon og vi redegjør for videreutvikling og fremtidig satsingsområde.
  15.30
  ISY Prosjekt; En unik løsning for prosjektgjennomføring
  Jørgen Risvold, NoIS
  Vi presenterer ISY Prosjekt. Løsningen gir bedre arbeidsprosesser for dokumenthåndtering, oppgavestyring for alle fag, endringshåndtering, BIM, GIS og digitalt arbeidsgrunnlag for utførelse i en helhetlig løsning.
  16.00
  Kaffepause med matbit
  16.30
  Bygging av første "digitale kalkulasjonsfabrikk"
  Lars Chr. Christensen, digital los NESO og rådgiver multiBIM
  BIM-Lars presenterer erfaringer med implementering av modellbasert kalkyle med ISY ByggOffice fra noen NESO's SMB-entreprenører. Hvordan kravstille, bygge modell og legge til rette for modellbasert kalkyle i praksis?
  17.30
  Slutt
  19.30
  Aperitiff
  19.45
  Festmiddag
  Tirsdag 9. november

  Vi starter dagen med en felles sesjon for byggherrer, entreprenører og rådgivere (sesjon 5, 6, 7 og 9) frem til kaffepause kl. 10.00. 

  09.00
  Sømløs digital prosjektgjennomføring - kan det bli en virkelighet?
  Øyvind N. Jensen, Espen L. Olsen, NoIS og Thomas F. Angeltveit, Norconsult
  I en bransje med mange aktører, ulike kontraktsformer, mange prosjektverktøy og store datamengder kan det være ekstra utfordrende å sette «alt» i system. NoIS fokuserer på helhetlig digitalisering på tvers av fag, rolle og disiplin. Men hva er egentlig utfordringene og har vi svaret?
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  ISY ByggOffice i Sverige/Norden
  Emil Rudberg, NoIS
  Nye ISY ByggOffice skal være verdens beste kalkyleverktøy – og vi starter med å erobre det svenske/nordiske markedet. Hva betyr dette for løsningen?
  10.55
  Brukernes tilbakemelding
  Harald Hopsø og Espen Lund Olsen, NoIS
  Vi er tilgjengelige for spørsmål rundt både ny og eksisterende versjon av ISY ByggOffice. Still spørsmål til oss, kom med innspill på ønsket prioritering av videre utviklingsløp eller utveksle erfaringer med andre brukere.
  11.20
  Oppsummering med meningsmåling
  Espen Lund Olsen og Emil Rudberg, NoIS
  Vi oppsummerer sesjon Entreprenørdrift og avslutningsvis foretar vi en meningsmåling hvor vi ber vi deltakere gi tilbakemelding på våre prioriteringer og løsningsvalg.
  11.30
  Lunch
  Det er felles program for alle sesjoner etter lunch. Oppstart kl. 12.30.
 • Sesjon 7 - Tidligfasekalkyle og analyse - AVLYST

  Mandag 8. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Tidligfasekalkyle og analyse
  Thomas Førland, NoIS
  Vi ønsker velkommen til sesjonen med fokus på ISY Calcus og går gjennom programmet for sesjonen. I tillegg tar vi en rask uformell presentasjon av deltagerne.
  13.00
  Best value - for både investering, årskostnad og miljø
  Martin Grothe Lien, Bygganalyse
  Vi ser på bruk av ‘’riktig prislinje’’ når investeringskostnad, årskostnad og miljøkostnad er viktig. Hvordan balansere mellom disse tre faktorene som kan tillegges ulik vekting?
  13.30
  Best value – alternativsvurderinger
  Martin Grothe Lien, Bygganalyse
  Vi ser på hvordan ISY Calcus kan brukes til å sammenlikne alternativer på ulike nivåer som element, konsept, bygningsutforming. Denne metoden gir deg effektiv synliggjøring av konsekvenser for alternativene.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Beregninger av livssykluskostnader og klimagassutslipp - del 1
  Thomas Førland, NoIS
  Ny modul i ISY Calcus for klimagassberegninger iht NS 3720 er nært knyttet til beregning av livssykluskostnader (LCC) iht NS 3454. Vi går gjennom konsept og funksjonalitet på et overordnet nivå.
  15.00
  Beregninger av livssykluskostnader og klimagassutslipp - del 2
  Thomas Førland, NoIS
  Vi viser eksempler på beregninger av klimagassutslipp og livssykluskostnader (LCC) med ISY Calcus på mer detaljert nivå.
  15.30
  Registre for egne erfaringstall og til automatisering av IFC-import
  Thomas Førland, NoIS
  Vi gir en innføring i etablering av egne element-, pris- og materialregistre i ISY Calcus og viser hvordan disse kan benyttes til kalkulasjon med egne data og til automatisering av IFC-import.  
  16.00
  Kaffepause med matbit
  16.30
  Automatisering av kalkyler med IFC-import - del 1
  Thomas Førland, NoIS
  Med ISY Calcus kan du automatisere kalkulering av byggekostnad, livssykluskostnader og klimagassutslipp ved bruk av IFC-import. Hvordan tilrettelegge for å benytte IFC-import på en effektiv måte i kalkylearbeidet?
  17.00
  Automatisering av kalkyler med IFC-import - del 2
  Thomas Førland, NoIS
  Vi viser eksempler på kalkulasjon av byggekostnad, livssykluskostnader og klimagassutslipp basert på IFC-import fra ulike DAK-verktøy for både bygg- og anleggsprosjekter.
  17.30
  Slutt
  19.30
  Aperitiff
  19.45
  Festmiddag
  Tirsdag 10. november

  Vi starter dagen med en felles sesjon for byggherrer, entreprenører og rådgivere (sesjon 5, 6, 7 og 9) frem til kaffepause kl. 10.00. 

  09.00
  Sømløs digital prosjektgjennomføring - kan det bli en virkelighet?
  Øyvind N. Jensen, Espen L. Olsen, NoIS og Thomas F. Angeltveit Norconsult
  I en bransje med mange aktører, ulike kontraktsformer, mange prosjektverktøy og store datamengder kan det være ekstra utfordrende å sette «alt» i system. NoIS fokuserer på helhetlig digitalisering på tvers av fag, rolle og disiplin. Men hva er egentlig utfordringene og har vi svaret?
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  Prisutvikling siste år - og hva skjer neste år
  Sondre Hegna, Bygganalyse
  Vurderinger av prisutviklingen siste året og hvordan vi ser prisutviklingen i året som kommer.
  11.00
  Viktigheten av gode kalkyler i samspillsprosjekter
  Nhac Nguyen, Bygganalyse
  Det er viktig at samspillsprosjekter bygger på en godt definert og transparent kalkyle. Presentasjonen viser hvordan ISY Calcus kan bidra til dette.
  11.25
  Oppsummering og avslutning av sesjon Tidligfasekalkyle og analyse
  Thomas Førland, NoIS
  Vi ser tilbake på to dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  11.30
  Lunch
  Det er felles program for alle sesjoner etter lunch. Oppstart kl. 12.30.
 • Sesjon 8 - Beskrivelse og BIM - AVLYST

  Mandag 8. november
  12.45
  Velkommen til sesjon Beskrivelse og BIM
  Jørgen Hognes, NoIS
  Vi ønsker velkommen til sesjon 9 Beskrivelse og BIM, og gir en gjennomgang av små og store hendelser fra året som har gått.
  13.00
  Nyheter i ISY Beskrivelse
  Annicken Kildeborg, NoIS
  Det er mange nye og spennende funksjoner som har kommet på plass siden ISYdagene 2020. Gå ikke glipp av muligheten for å se blant annet ny Excel-import, nye kontraktsformer, veiledninger og nytt lisenssystem!
  13.35
  Beskrivelse av BIM - hvilke muligheter har vi?
  Jørgen Hognes, NoIS
  Utviklingen av Beskrivelse BIM-funksjonalitet går i et hurtig tempo. I denne presentasjonen ser vi på de nyeste mulighetene i ISY Beskrivelse, Autodesk Revit og Autodesk Civil 3D.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  En sniktitt på ISY Beskrivelse 2222
  Jørgen Hognes, NoIS
  Vi er stolte over å kunne vise frem den helt nye løsningen av ISY Beskrivelse som utvikles som en WEB-plattform - med alle de nye mulighetene som følger med. Ikke gå glipp av sjansen til å få en LIVE sniktitt!
  15.30
  Fem på topp
  Annicken Kildeborg, NoIS
  Til lansering av nye ISY Beskrivelse har vi dårlig tid. Bli med å stem frem prioriterings-rekkefølgen på fem utvalgte funksjoner. Den som stemmes på topp vil bli prioritert inn i løsningen til lansering.
  16.00
  Kaffepause med matbit
  16.30
  Workshop: ISY Beskrivelse 2222
  Jørgen Hognes, NoIS
  Bli med å forme nye ISY Beskrivelse på WEB! Vi gir deg tilgang til å logge inn i løsningen og klikke deg rundt. Kanskje sitter du allerede inne med en ny ide eller det dukker opp en ide om en smart funksjon? Vi vil gjerne høre.
  17.00
  Videre planer
  Jørgen Hognes, NoIS
  Vi presenterer videre planer for ISY Beskrivelse Desktop, nyheter i ISY Beskrivelse på WEB, samt planer for integrasjon med interne og eksterne løsninger.
  17.25
  Oppsummering og avslutning av sesjonen for Beskrivelse og BIM
  Jørgen Hognes, NoIS
  Denne sesjonen har program kun mandag 8.11. Vi oppsummerer dagen og takker for nå. Vi oppfordrer imidlertid deltagerne til å delta på festmiddagen. Der deler vi bord og får en fin mulighet til hygge og erfaringsutveksling.
  17.30
  Slutt
  19.30
  Aperitiff
  19.45
  Festmiddag
 • Sesjon 9 - Digital prosjektgjennomføring - AVLYST

  Mandag 8. november

  For aller første gang kan vi invitere til en egen sesjon med den nye storsatsingen fra NoIS; ISY Prosjekt. Løsningen er nå en viktig del av prosjekter til en verdi av ~ 30 milliarder NOK og denne sesjonen skal se nærmere på hvordan og hvorfor ISY Prosjekt kan løfte prosjektgjennomføringen.

  Kort fortalt gir ISY Prosjekt bedre arbeidsprosesser for planlegging og oppfølging, dokumenthåndtering, felles oppgavestyring for alle fag, endringshåndtering, BIM, GIS og digitalt arbeidsgrunnlag for utførelse i en helhetlig løsning. 

  12.45
  Velkommen til sesjon Digital Prosjektgjennomføring
  Geir Scott Janssen, NoIS
  Vi ønsker velkommen til den nye sesjonen for ISY Prosjekt og presenterer status og videre utvikling og mål for løsningen.
  13.00
  Demonstrasjon av ISY Prosjekt
  Anne Marthe Følsvik Garseth, NoIS
  Vi demonstrerer ISY Prosjekt med fokus på funksjonalitet, brukergrensesnitt og muligheter i løsningen. Vi vil også ha en demostand på ISYdagene, besøk oss gjerne for å vite mer!
  13.30
  ISY Prosjekt kan gjøre ditt neste prosjekt bedre
  Øyvind N. Jensen, NoIS
  Digital samhandling er et buzzword. Med ISY Prosjekt blir det virkelighet. Hvordan? Vi gir en oversikt over løsningen, ser på hvordan man kommer i gang og hva som er de viktigste faktorene for å lykkes.
  14.00
  Kaffepause
  14.30
  Erfaringer fra prosjekter som benytter ISY Prosjekt
  Thomas Fløien Angeltveit, Norconsult
  ISY Prosjekt har fått luft under vingene og benyttes nå i en rekke samferdsels-, bygge- og vannkraftprosjekter. Presentasjonen gir et innblikk i hvordan ISY Prosjekt benyttes i noen av Norconsults pågående prosjekter.
  15.15
  Endringshåndtering og erfaringer fra kommune-Norge
  Gard Valle Arefjord, NoIS
  Den nye løsningen ISY Prosjekt Endring benyttes av flere kommuner. Hva er erfaringene fra kommunene så langt? Vi ser også på hvordan integrasjonen mellom ISY Prosjekt, ISY Prosjekt Endring og ISY Prosjekt Økonomi er.
  16.00
  Kaffepause med matbit
  16.30
  Smartere økonomistyring fra start
  Geir Scott Janssen, NoIS
  Hvordan jobbe smart med økonomistyringen i prosjektet fra starten av? Med integrasjonen mellom ISY Prosjekt og ISY Prosjekt Økonomi kommer man langt. Vi viser hvordan.
  17.00
  CEEQUAL – hvordan kan BEA-bransjen bli mer klimavennlig?
  Øyvind Norvald Jensen, NoIS
  Miljørådgivning er et nytt fagområde som kan dra nytte av å jobbe tett sammen med de andre fagene. Hvordan kan ISY-løsningene brukes for å jobbe systematisk med klimaforbedrende tiltak i prosjekter?
  17.30
  Slutt
  19.30
  Aperitiff
  19.45
  Festmiddag
  Tirsdag 9. november

  Vi starter dagen med en felles sesjon for byggherrer, entreprenører og rådgivere (sesjon 5, 6, 7 og 9) frem til kaffepause kl. 10.00. 

  09.00
  Sømløs digital prosjektgjennomføring - kan det bli en virkelighet?
  Øyvind N. Jensen, Espen L. Olsen, NoIS og Thomas F. Angeltveit, Norconsult
  I en bransje med mange aktører, ulike kontraktsformer, mange prosjektverktøy og store datamengder kan det være ekstra utfordrende å sette «alt» i system. NoIS fokuserer på helhetlig digitalisering på tvers av fag, rolle og disiplin. Men hva er egentlig utfordringene og har vi svaret?
  10.00
  Kaffepause
  10.30
  BIM som arbeidsgrunnlag på den digitale byggeplass
  Øyvind Norvald Jensen, NoIS og Thomas Fløien Angeltveit, Norconsult
  Vi ser på hva som skal til for å gjøre prosjekter klare for heldigital gjennomføring fra prosjektering til bygging. Dette forutsetter BIM, men hvilke krav stilles til modellen og hvordan løses ulike oppgaver i modellen?
  11.25
  Oppsummering og avslutning av sesjon Digital prosjektgjennomføring
  Geir Scott Janssen, NoIS
  Vi ser tilbake på to dager med faglig inspirasjon og takker for denne gang.
  11.30
  Lunch
  Det er felles program for alle sesjoner etter lunch. Oppstart kl. 12.30.

Plenumsforedrag etter lunch tirsdag 9. november

12.30
Se inn i fremtiden og ta konsekvent gode valg
Viggo Tellefsen Wivestad, NoIS
En kombinasjon av maskinlæring og optimering kan skape såkalt «datadrevet beslutningsstøtte». Vi viser hvordan dette ble gjort i et prosjekt med elektriske ferger og inspirerer til å benytte metoden i din egen bransje.
12.50
IT-sikkerhet; Hva er det og hva må du prioritere?
Eskil Elness, NoIS
NoIS har egne sikkerhetskonsulenter med lang erfaring fra varierte prosjekter. Vi får høre hvordan våre konsulenter jobber med digital sikkerhet, hva man bør ha fokus på og litt om dagens trusselbilde.
13.10
Kaffepause
13.25
Bærekraft; Hvordan jobber et IT-selskap med dette?
Frode Tørresdal, bærekraftsansvarlig i NoIS
De størst klimaforbedrende tiltakene vi som IT-selskap kan bidra med, er gjennom produktene vi utvikler og i prosjektene vi er involvert i. Vi setter søkelys på hva dette innebærer og gir noen bærekraftige eksempler.
13.45
Samarbeid er nøkkelen til innovasjon
Cathrine Marstein Engen, NoIS
Gjennom store prosjekter har vi gjentatte ganger erfart at reell innovasjon blir til gjennom godt og åpent samarbeid. Hva skal til for å skape et slikt samarbeidsklima? Og hva har vi fått til sammen?
14.05
Avslutning
Ola Greiff Johnsen, adm.dir NoIS
Vi takker for 2 dager med faglig inspirasjon og gode samtaler og ønsker velkommen til ISYdagene 2022.
14.15
Slutt