ISY Innovation Award

ISY Innovation Award er en utmerkelse som deles ut under ISYdagene hvert år. Prisen går til de av våre kunder som i særdeles grad bidrar til å prege fremtiden for våre løsninger, og som utnytter våre løsninger på en innovativ og fremtidsrettet måte.

SVV 2022.jpg
Statens vegvesen vant ISY Innovation Award 2022. Fra høyre på bildet ser vi forvaltningsteamet Klaus Lunde, Geir Enersen og Kristin Krutå - sammen med et knippe av brukere av ISY Prosjekt Økonomi i Statens vegvesen. 


ISY Innovation Award ble innført i 2007, og siden starten har følgende kunder fått utmerkelsen:

 • 2022

  Statens vegvesen
  Statens vegvesen (SVV) har gjennom mange år vært en viktig samarbeidspartner i utviklingen av våre prosjektstyringsløsninger. SVV har med sine mange brukere, fordelt på ulike divisjoner, gitt oss løpende utfordringer. Dette har bidratt til bedre og mer tilpassede løsninger i takt med behovene i markedet.

  SVV er en organisasjon som står ovenfor mange spennende utfordringer. Deres stå-på-vilje inspirerer oss i vårt arbeid med å videreutvikle ISY Prosjekt Økonomi. Ved å samarbeide med SVV har ISY Prosjekt Økonomi blitt en fremtidsrettet løsning til glede for både SVV og alle andre kunder som i dag bruker løsningen.

  Vi setter stor pris på samarbeidet og gleder oss til fortsettelsen!

 • 2021

  Trondheim kommune
  Denne prisen går til en organisasjon som selv har tatt initiativ til et omfattende digitaliseringsløft av en sentral del av bygg- og anleggsprosjekter, nemlig endringshåndtering.

  Organisasjonen har gjennom sin fremoverlente holdning til digitalisering, med fokus på behov og gevinster, bidratt til å skape en innovativ løsning på tvers av ISY-produkter.

  I et samarbeidsprosjekt initiert av Trondheim kommune, har vi utviklet løsningen ISY Prosjekt Endring basert på kommunen sin ide. Med fantastiske
  samarbeidsevner og engasjement gjennom hele prosessen, har Trondheim kommune en stor del av æren for den nye løsningen ISY Prosjekt Endring.

  Vi setter stor pris på samarbeidet og gleder oss til fortsettelsen!

 • 2019

  Inge Handagard og AF Gruppen
  Denne prisen går til en person som i særdeles stor grad har bidratt til å gi egen virksomhet, kunden og Norconsult et solid digitaliseringsløft.

  I kontrakten for E39 Kristiansand - Mandal ble det stilt tøffe krav til digitalisert prosjektgjennomføring. AF Gruppen sammen med Norconsult, Norconsult Informasjonssystemer og Nye Veier har etablert en ny standard for digital informasjonsflyt i store samferdselsprosjekter.

  Kandidaten har gjennom sin konsekvente «dette klarer vi»-innstilling - og ikke minst med sine gode samarbeidsevner, en stor del av æren for det fremtidsrettede løftet som er gjort på ISY Prosjekt og bruk av BIM i prosjektet.

  Vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi har hatt med flere av våre ISY-løsninger!

 • 2018

  ISY ProAktiv Brukerforum Trøndelag
  For oss i NoIS er det viktig å ha kunder som stiller krav til løsningene våre og som ønsker å drive dem fremover sammen med oss.

  Det er ekstra prisverdig når en større gruppe kunder går sammen og systematisk fremmer felles ønsker og behov som er gjennomarbeidet og som kan sette premisser for videre utvikling.

  I Trøndelag har renovasjonsselskapene TRV, HAMOS, IR, Envina, Fosen Renovasjon, Steinkjer kommune og SHMIL dannet et brukerforum for løsningen ISY ProAktiv. Deres felles tilnærming er viktige for oss når vegen videre skal stakes ut.

  Vi setter stor pris på samarbeidet og er stolte av å ha slike kunder på vårt lag.

 • 2017

  Sira-kvina kraftselskap
  Sira-kvina kraftselskap har gjennom mange år vært en av våre mest aktive og fremtidsrettede partnere. Selskapet har bidratt aktivt til å finne gode og brukervennlige løsninger innen fagområdet forvaltning, drift og vedlikehold. Sira-kvina kraftselskap har i lang tid hatt som målsetting å effektivisere kraftbransjens mange ulike arbeidsprosesser.

  Vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi har hatt i prosjektene ISY Time og ISY Lager.
  Odd-Terje Helle og Sira-kvina kraftselskap har i stor grad bidratt til å etablere løsninger som forenkler prosesser for timeregistrering og lagertransaksjoner, og samtidig sikrer en bedre økonomirapportering.

  Vi er stolte av å kunne jobbe på lag med slike kunder.

  Oslo kommune Vann- og avløpsetaten
  Oslo kommune Vann- og avløpsetaten er en fremoverlent kunde og en viktig bidragsyter til å drive våre løsninger fremover. De har de siste årene hatt et sterkt fokus på smartere arbeidsprosesser og digitalisering. Gjennom brukerstudier, prosesskartlegging og workshops har vi sammen jobbet frem en løsning som effektiviserer saksbehandlingen og sikrer god kvaliteten på resultatet.
  I løsningen ISY ProAktiv Prosess blir brukeren ledet gjennom arbeidsprosessene steg for steg. Dette gir brukeren en enklere arbeidshverdag. Gjennom å utvikle integrasjoner mellom ISY ProAktiv og andre systemer har Oslo kommune Vann- og avløpsetaten nå byttet papirbaserte steg i arbeidsprosessene med digitale steg.

  Vi setter stor pris på samarbeidet og er stolte av å ha slike kunder på vårt lag.

  Bærum kommune
  Bærum kommune har vært en viktig samarbeidspartner for utviklingen av flere av våre ISY-løsninger. De har med sine mange brukere fordelt på ulike avdelinger gitt oss løpende utfordringer, noe som har medført bedre og mer tilpassede løsninger i takt med behovene i markedet.

  Kommunen er aktive brukere av blant annet ISY Park, ISY Prosjekt Økonomi og ISY Time. De har vært pådriver for utviklingen av integrasjoner mellom våre ISY-løsninger, og integrasjoner mellom ISY- løsninger og andre løsninger som kommunen benytter. Spesielt har vi satt veldig stor pris på samarbeidet ved utviklingen av integrasjonen mellom ISY Time og ISY Prosjekt Økonomi. Her har Bærum kommune kommet med innspill til funksjonalitet, slik at ISY Time fleksibelt kan dekke ulike organisasjoner sine interne prosesser rundt timeføring.

  Vi har også sammen med Bærum kommune utviklet en innovativ innsynsløsning for plan- og byggesaksdialog for beboerne.

  Vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi har hatt med flere av våre ISY-løsninger!

  Kartverket
  Kartverket er en meget viktig samarbeidspartner og oppdragsgiver i standardiseringsarbeid og prosjekter. Som ansvarlig kartmyndighet er de en pådriver for digitaliseringen av norsk kartforvaltning og tilgjengeliggjøring av norske kartdata.

  Norgeskart.no er utviklet i tett samarbeid med dyktige medarbeidere i Kartverket. Det har vært et sterkt fokus på å lage en enkel og brukervennlig løsning. Visjonen for prosjektet var å lage en «State-of-the-art»-kartløsning som skal være et utstillingsvindu for Kartverket sine tjenester og data. Vi mener visjonen er oppnådd og på årets Geomatikkdager ble løsningen kåret til årets beste digitale kartprodukt.

  Vi gratulerer Kartverket med en fremtidsrettet kartløsning!

 • 2016

  Kristiansand kommune
  Kristiansand kommune har gjennom mange år vært en aktiv og fremoverlent kunde. Kunden har en meget kompetent organisasjon som evner å se mulighetene i våre programmer og gjennom dette systematisere og strukturere byggøkonomiske oppgaver på en forbilledlig måte.

  Kristiansand kommune benytter ISY Calcus i tidligfasekalkulering, ISY Prosjekt Økonomi på oppfølging av prosjektøkonomi i sine byggeprosjekter og ISY Eiendom på Eiendomsforvaltning. Vi står med andre ord sammen gjennom hele verdikjeden med samme fokus; kontinuerlig forbedring av prosessen. Vi setter stor pris på samarbeidet og er stolte av å ha slike kunder på vårt lag.

  Ålesund kommune
  Ålesund kommune har gjennom mange år vært en av våre mest aktive og fremtidsrettede kunder. Kommunen har vært en aktiv kravstiller både for ISY WinMap og ISY ProAktiv. Kommunen har meget dyktige medarbeidere som evner å se framover, noe som bidrar til å løfte oss som leverandør.

  De siste årene har Ålesund kommune vært en pådriver for eSunnmøre, en felles web-portal for kart og plandata for kommunene i regionen. Løsningen har vært en stor suksess, og det er nå nye kommuner som melder seg på portalen.
  Vi er stolte av å jobbe på lag med slike kunder!

 • 2015

  Statsbygg
  Statsbygg har gjennom sitt SPIRIT-prosjekt statuert et eksempel på hvordan et stort og komplekst IT-prosjekt skal gjennomføres. (SPIRIT = Statsbyggs program for Prosjektstyring, Innkjøp, Regnskap, Integrasjon og Timeføring). Prisvinneren har gjennom hele prosjektet prioritert å bidra med de mest kompetente ressursene i en dedikert prosjektorganisasjon. Statsbygg har utvist stor forståelse for kompleksiteten i et prosjekt der «alt» skal snakke med «alt», og bidratt til at beslutninger er fattet uten unødig opphold. Prisvinneren har vist evne til å prioritere, og ikke la omfanget vokse ut av proporsjoner. Dette har bidratt til at prosjektet ble levert med god kvalitet, innenfor budsjett og til avtalt tid.

  Statsbygg har gjennom prosjektet bidratt til at våre løsninger ISY Prosjekt Økonomi og ISY Prosjekt Plan har blitt svært integrasjonsvennlige løsninger. Vi er stolte av å kunne si at ISY Prosjekt Økonomi nå er selve navet i prosjektgjennomføringen hos Statsbygg. Prisvinneren har vært en viktig pådriver for videreutvikling av våre løsninger, og vi er sikre på at det også vil være slik i mange år fremover. Vi er stolte over resultatet, og gratulerer Statsbygg med en ny og fremtidsrettet løsning.

  AF-gruppen
  AF-Gruppen valgte å ta i bruk prosjektverktøyet ISY ByggOffice i 2013, og har siden den gang vært en svært aktiv premissgiver i videreutviklingen av våre løsninger.

  Gjennom innovative prosesser har vi sammen skapt nye og effektive løsninger som hele bygg- og anleggsbransjen kan dra nytte av. I denne sammenheng vil vi nevne den nye integrasjonen mellom ISY ByggOffice og StartBANK, hvor AF-gruppen har spilt en aktiv og sentral rolle. Den nye løsningen vil bidra til å sikre seriøse og kvalifiserte samarbeidspartnere og redusere risiko i leverandørkjeden som utgjør et byggeprosjekt. Vi er stolte av å kunne jobbe på lag med slike kunder.

  Brukerforum for Hedmark og Oppland
  Brukerforum for Hedmark og Oppland består av 7 interkommunale GIS-samarbeid som benytter løsninger fra Norconsult Informasjonssystemer. Til sammen representerer samarbeidet 31 kommuner. GIS-samarbeidene i regionen har vært i drift over lang tid, og kan vise til gode resultater. Det eldste samarbeidet, Valdres VGIS, feirer i år 10-års jubileum, og de yngste av samarbeidene har vært i drift siden 2008.

  Brukerforumet har gjennom alle år vært en aktiv samarbeidspartner og pådriver, som har stilt krav som har bragt våre løsninger videre. Forumet holder løpende dialog med NoIS og kommer med forslag til endringer, forbedringer og nye funksjoner som gjør løsningene vår enda mer anvendbare for våre kommunale kunder. Vår nye løsning for ROS-analyser i ISY WinMap WebInnsyn er det siste konkrete resultatet av dette gode samarbeidet mellom kunde og leverandør. Vi setter stor pris på samarbeidet og er stolte av å ha slike kunder på vårt lag.

 • 2014

  Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA)
  HRA har vært vår pilotkunde under utvikling av vår nyeste MobilApp ISY Proaktiv Mobil Service. HRA har vært en pådriver for å ta i bruk ny teknologi, og har gitt oss en uvurderlig hjelp når det gjelder å designe løsningen.

  Gjennom god dialog og studiebesøk for å kartlegge arbeidsprosesser, har vi i fellesskap kommet frem til en mobil løsningen som forenkler arbeidsprosesser, reduserer behovet for papirutskrifter, og gjør det mulig for medarbeiderne i avfallsselskapet å jobbe mer effektivt og yte enda bedre service til sine kunder.

  Vi setter stor pris på samarbeidet og er stolte av å ha slike kunder på vårt lag.

  EPIM
  For EPIM har vi utviklet og levert kartløsningen SAM-X, en unik løsning for sameksistens mellom operatørselskaper, seismikkselskaper og fiskeriflåten på norsk kontinentalsokkel. Løsningen sammenstiller informasjon om fiskeri, gyteområder, planer for seismikk og olje-installasjoner i en felles kartløsning. Utviklingen har skjedd gjennom en innovativ prosess med smidig utviklingsmetodikk, der kunden har medvirket og deltatt på daglige møter.

  Prosjektet har vært gjennomført til avtalt tid og kostnad, og med aktiv medvirkning fra kunden har vi sikret at løsningen tilfredsstiller de ønsker og behov som har blitt identifisert. Vi er stolte av resultatet, og gratulerer EPIM med en ny og fremtidsrettet løsning.

  Bodø kommune
  Bodø kommune har gjennom mange år vært en av våre mest aktive og fremtidsrettede partnere innen fagområdet eiendomsforvaltning.

  Kommunen har mang en gang gitt oss et ekstra push til å strekke oss enda litt lenger for å finne gode, og ikke minst brukervennlige løsninger, for de mange og krevende utfordringer som våre kommuner har. Kommunen har særlig bidratt med sin kompetanse for å etablere helhetlige arbeidsprosesser knyttet til håndtering av bolig.

  Bodø kommune har gjennom sitt engasjement satt et tydelig fotavtrykk på våre løsninger for boligadministrasjon. Vi setter stor pris på samarbeidet og er stolte av å ha slike kunder på vårt lag.

 • 2013

  Undervisningsbygg Oslo KF
  Undervisningsbygg bygger årlig for over to milliarder kroner, og er en av Norges aller største byggherrer. Da er det viktig å ha kontroll over økonomien. Undervisningsbygg har vært en proaktiv og konstruktiv samarbeidspartner siden de tok i bruk ISY Prosjekt Økonomi i 2012.

  Undervisningsbygg har vært en pådriver for videreutvikling av ISY Prosjekt Økonomi, spesielt i forhold til funksjonalitet for porteføljestyring og ved innspill på metodikk og begrepsbruk i applikasjonen. Vi setter stor pris på samarbeidet med våre kontaktpersoner hos Undervisningsbygg, Hans-Petter Evensen og Cathrine Risvik, som har en fin tilnærming til hvordan vi kan gjøre ISY Prosjekt Økonomi enda bedre.

  Trondheim kommune
  Trondheim kommune har tatt et modig og fremtidsrettet valg ved å satse på åpne databaser, standard integrasjonsløsninger og utstrakt bruk av webservices. Kommunen har etablert en åpen, effektiv og moderne GIS-plattform som kommer til å møte fremtidens krav.

  Trondheim kommune har vært en viktig pådriver for å forbedre våre ISY WinMap-løsninger, og stilt krav som også har kommet mange andre kunder til gode. Ved målrettet innsats og aktiv bruk av våre nøkkelpersoner har de kommet svært langt etter ett års drift. Vi kan også herved avkrefte at kommuneansatte bare jobber mellom 8-16. Vi setter stor pris på samarbeidet og er stolte av å ha slike kunder på vårt lag.

  Skagerak Kraft AS
  Skagerak Kraft har gjennom mange år vært en av våre mest aktive og fremtidsrettede partnere innen området teknisk drift og vedlikehold. Selskapet har bidratt aktivt til å finne gode og brukervennlige løsninger for de mange krevende utfordringer som kraftbransjen er opptatt av.

  Prisvinneren så tidlig verdien av å flytte sluttbrukers verktøy nærmere vedlikeholdsoppgavene både i tid og sted, og har gjennom sin entusiasme og pågangsmot utfordret oss til å strekke oss enda litt lenger. Olve Mulen har på en særdeles positiv måte satt sitt fotavtrykk på vår håndholdte FDV-løsning ISY JobTech Go.

 • 2012

  Stavanger kommune
  Stavanger kommune har gjennom mange år vært en av våre mest aktive og krevende kunder innen forvaltning av eiendom. Hos Stavanger kommune møter vi entusiastiske medarbeidere som på en konstruktiv måte utfordrer oss til å finne gode løsninger for sine sammensatte forvaltningsoppgaver. Stavanger kommune er en aktiv bruker av ISY Eiendom, både på bestiller og utførersiden. Kommunen har på en gjennomgripende måte satt sin bestiller og utfører-organisering ut i livet, i form av helhetlige arbeidsprosesser i ISY Eiendom.

  Stavanger kommune har det siste året også vært pilotkunde for vår nye løsning for forvaltning av uteanlegg. Solfrid Heskestad har med sin sterke fagkompetanse, sitt positive engasjement - og ikke minst et smittende godt humør, bidratt til at nye ISY Park er blitt en suksess.

  Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap (BIR)
  BIR har i en årrekke benyttet ISY ProAktiv til å administrere abonnementsinformasjon knyttet til husholdningsrenovasjon. BIR er et av landets største renovasjonsselskaper med ansvar for Bergen og omliggende kommuner. Våren 2010 startet vi et stort oppgraderingsprosjekt som i tillegg til å flytte data og funksjonalitet over til siste versjon av ISY ProAktiv, også inneholdt utvikling av ny funksjonalitet og grensesnitt mot feltverktøy.

  BIR har vært, og er, en stor pådriver for videreutvikling og forbedringer av vår programvare, og er helt i tet når det gjelder å utnytte avanserte IT-løsninger både i felt og på kontor. De har mange entusiastiske medarbeidere som har taklet utfordringene med overgang til ny programvare på en utelukkende positiv og inspirerende måte. Vi setter stor pris på å kunne samarbeide med slike kunder og ser frem til å bryne oss på nye utfordringer i tiden som kommer.

  Norge i bilder
  Norge i bilder er en nasjonal forvaltningsløsning for ortofoto. Løsningen eies av partene Kartverket, Statens Vegvesen og Skog og landskap. Løsningen er utviklet av Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) og driftes også av NoIS. I tillegg til publikumsløsningen inneholder "Norge i bilder" et forvaltningsverktøy for ortofoto, eksporttjenester og wms-tjenester for profesjonelle brukere, samt cache-tjenester for raskere tilgang til bilder fra løsningen. Driftsløsningen inneholder i dag 17 servere og et lagringssystem med over 100 TB med data, noe som utfordrer oss både som systemleverandør og driftsleverandør.

  Løsningen har vært i drift siden 2004 og videreutvikles stadig. Våren 2012 ble det lansert en ny innsynsløsning for publikum, og i høst lanseres løsningen for nettbrett. NoIS setter stor pris på å samarbeide med kunder som etter 8 års drift fortsatt tar nye innovative skritt og viser vei for resten av bransjen.

 • 2011

  Statoil ASA
  Statoil har i over 20 år vært vår største kunde innen 2D / 3D DAK, samt forvaltning av teknisk informasjon. Statoil har tatt et svært aktivt eierskap til digitale data og livssyklus informasjon knyttet til sine anlegg og installasjoner. Norconsult Informasjonssystemer har vært så heldig å få bistå på strategisk nivå med å sette opp løsningene og definere krav til leveranser. Med sin store portefølje av installasjoner og pågående prosjekter er Statoil en viktig premissgiver for et stort antall kontraktørselskaper og deres kjede av underleverandører. Statoils avanserte bruk har ofte tøyd grensene i våre løsninger, og har resultert i mange innovasjoner underveis. Statoils anlegg er bygget for å produsere i mange tiår. Dette har gitt oss et nytt perspektiv på informasjonen som produseres og overtas. Standardisering og enkelhet er viktige faktorer for å legge til rette for teknologiskifter som vil komme i løpet av levetiden.

  Røyken kommune
  Røyken kommune har gjennom mange år vært en av våre mest aktive og innovative GIS-kunder. Kommunen har et sterkt fagmiljø innen GIS, og har vært villige til å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger. Røyken kommune har utmerket seg som en aktiv bruker av ISY WebInnsyn, og mange av de funksjonene som gjør at WebInnsyn i dag er en markedsledende løsning har sin opprinnelse i spesifikasjoner og dialog med kommunen. Kommunen har i dag en meget innholdsrik kartløsning på internett, noe som viser at dette er en innovativ kommune som ønsker å gi økt service til sine innbyggere.

  Are Kjetil Nordgård, Nord-Trøndelag E-verk
  Are Kjetil Nordgård har vært en aktiv pådriver gjennom hele prosessen rundt utviklingen av nye ISY JobTech. Gjennom innovative prosesser har han vært med å skape en ny og fremtidsrettet løsning. Han har i tillegg vært leder av ISY JobTech brukerforening i en årrekke, og delt sine erfaringer med bruk av løsningen med mange andre selskaper i bransjen. Nordgård har gjennom sitt arbeid vært med på å påvirke innholdet i ISY JobTech og markedets oppfatning av vårt FDV-konsept. For NTE har Nordgård vært en viktig drivkraft i arbeidet med drifts- og vedlikeholdsoptimalisering av selskapets produksjonsapparat. Hans innsats medvirker til at NTE til en hver tid har kontroll over vedlikehold, tilstand og økonomi. Vi er glade for og stolte av å ha slike kunder med på laget.

 • 2010

  Advansia AS
  Advansia har gjennom en årrekke vært en viktig samarbeidspartner i utviklingen av våre prosjektstyringsløsninger. Selskapet har de senere årene vært engasjert i flere av de største og mest krevende byggeprosjektene i Norge, som Oslo nye hovedflyplass, Nye Ahus, Telenors nye hovedkvarter på Fornebu og kulturbyggene i Bjørvika. I alle disse prosjektene har Advansia benyttet våre løsninger ISY Prosjekt Økonomi, ISY Calcus og ISY G-prog. Advansia har vært en pådriver for videreutvikling og forbedringer i våre løsninger, og har velvillig stilt opp og delt sin kunnskap og sine erfaringer med andre i bransjen. Vi er stolte av å være på lag med slike aktører.

  Ringerike kommune
  Ringerike kommune har gjennom mange år vært en av våre mest aktive og innovative GIS-kunder. Kommunen har et sterkt fagmiljø innen GIS, og har vært villige til å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger. Innen avanserte analyser og presentasjon av 3D data på internett har kommunen vært en viktig pådriver. Som en del av sin kartløsning på internett har kommunen integrert en 3D-løsning som presenterer informasjon om kommunen i en terrengmodell med et kartografisk grensesnitt for søk mot matrikkelen, stedsnavn og interesseområder. Terrengmodellen benyttes også som saksbehandlerverktøy for visning av bygningsmasse, siktanalyser osv. i tillegg til at det er et hjelpemiddel for politikere og publikum i selvbetjente digitale tjenester. Løsningen er innovativ og fremtidsrettet, og gir kommunen mulighet til å gi økt service ovenfor sine innbyggere.

  Kruse Smith AS
  Kruse Smith har vært en viktige premissgiver i utviklingen av våre løsninger innen entreprenørdrift. De var tidlig ute og har gjennom det hatt stor påvirkning rundt utviklingen av løsningen. Selskapet har satt krav både til oss som leverandør og til egen organisasjon, og har skapt egne konkurransefordeler og medvirket til at ISY ByggOffice har blitt en svært attraktiv løsning i det norske markedet. Gjennom innovative prosesser har vi sammen skapt gode og effektive løsninger på mange utfordringer. Vi er stolte av å kunne jobbe på lag med slike miljøer.

  BackeGruppen
  BackeGruppen har vært en viktige premissgiver i utviklingen av våre løsninger innen entreprenørdrift. De var tidlig ute og har gjennom det hatt stor påvirkning rundt utviklingen av løsningen. Selskapet har satt krav både til oss som leverandør og til egen organisasjon, og har skapt egne konkurransefordeler og medvirket til at ISY ByggOffice har blitt en svært attraktiv løsning i det norske markedet. Gjennom innovative prosesser har vi sammen skapt gode og effektive løsninger på mange utfordringer. Vi er stolte av å kunne jobbe på lag med slike miljøer.

 • 2009

  Oslo kemnerkontor
  Oslo kemnerkontor har sammen med Norconsult Informasjonssystemer vært med å utvikle den siste versjonen av ISY ProAktiv. Løsningen inneholder bl.a. eiendoms- og gebyrregister, reskontroløsning og modul for overføring til hovedbok i Agresso. I tillegg til å ha deltatt i utforming og testing av det nye versjonen har Oslo kemnerkontor også innført elektronisk utveksling av fakturadata mot næringskunder, også kjent som B2B. De har også deltatt aktivt i utvikling av ny innsynsmodul mot Matrikkelen og ny modul for elektronisk internfakturering mot Agresso. Oslo kemnerkontor er en stor pådriver for videreutvikling og forbedring av vår programvare og gir oss mange spennende utfordringer. Løsningen er innovativ og fremtidsrettet, og vil gi Oslo kemnerkontor et effektivt forvaltningssystem for å utføre sine tjenester.

  Xstrata Nickelverk AS
  Xstrata Nickelverk (tildligere Falconbridge) har i ti år vært bruker av våre løsninger innen eiendomsforvaltning. XStrata har på en forbilledlig måte jobbet for å utnytte eiendomsforvaltningssystemet alene og i kombinasjon med andre systemer. XStrata har økt nytten av systemet ved å fokusere på systemets muligheter, og ved systematisk registrering av detaljerte fakta om egen eiendomsmasse. Dette har medført betydelige kostnadsbesparelser, samt solid dokumentering overfor eksterne myndigheter og interne revisjoner. Xstrata er en innovativ kunde, og har gitt verdifulle innspill til utviklingen av eiendomsforvaltningsløsningen ISY Eiendom som nå andre brukermiljøer og sektorer nyter godt av.

  Jernbaneverket Utbygging (JBV)
  JBVhar gjennom 15 år vært en viktig samarbeidspartner i utviklingen av våre prosjektstyringsløsninger. JBV er en betydelig pådriver for videreutvikling og forbedring av våre løsninger, nå senest som deltagere i styringsgruppen til utviklingsprosjektet ISY Prosjekt Økonomi. JBV har med sine mange brukere fordelt på ulike divisjoner gitt oss løpende utfordringer, noe som har medført bedre og mer tilpassede løsninger i takt med behovene i markedet. Ved å samarbeide med Jernbaneverket har ISY Prosjekt Økonomi blitt en innovativ og fremtidsrettet løsning til glede for Jernbaneverket og alle andre kunder som i dag bruker løsningen.

 • 2008

  Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
  KA har gitt Norconsult Informasjonssystemer i oppdrag å utvikle et system for forvaltning og drift av alle landets kirkebygg og andre kirkelige eiendommer. Løsningen har fått navnet Kirkebyggdatabasen, og inneholder over 1600 kirkebygg, og har et stort antall brukere spredt over hele landet. Gjennom denne leveransen har Norconsult Informasjonssystemer fått utnyttet sin faglige bredde innen eiendomsforvaltning og IT-teknologi. KA har vært tydelig og klare i sine krav, og Kirkebyggdatabasen har blitt en innovativ og fremtidsrettet løsning, som vil gi brukerne et effektivt og ensartet system for å utføre sine arbeidsoppgaver.

  AS Bygganalyse
  Bygganalyse har bidratt aktivt i utviklingen av vårt tidligfase kalkyleverktøy ISY Calcus. Med sin spisskompetanse innen byggøkonomi og beregningsmetodikk har Bygganalyse påvirket utviklingsarbeidet slik at vi i dag har et markedsledende og unikt verktøy. Bygganalyse har vært en viktig samarbeidspartner og pådriver gjennom mange år, og har bidratt sterkt til nye og innovative løsninger i våre produkter.

  Statens kartverk Hamar
  Statens kartverk Hamar har gjennom mange år vært en pådriver for interkommunale GIS-samarbeid. I løpet av 2008 er alle kommuner i Hedmark og Oppland en del av regionale samarbeid. Statens kartverk har også vært initiativtager og pådriver for et aktivt og utviklende samarbeid mellom Norconsult Informasjonssystemer og samarbeidsprosjektene i regionen. Gjennom anbudsprosesser og kravspesifikasjoner har kommunene og kartverket stilt tydelige kravl, og dette har ført til mange nye funksjoner og forbedringer i våre løsninger. Vi vil spesielt framheve fokus på visning av kartdata i 3D, der fire av de regionale samarbeid i Hedmark og Oppland nå er i ferd med å implementere 3D-løsninger på web.

 • 2007

  Hamos Forvaltning IKS
  Hamos har etablert en ny og spennende løsning som integrerer GPS navigasjon med vårt kontorstøttesystem Proaktiv. Dette gjør at kjøreruter, arbeidslister og tilleggsordre kan sendes til i teminaler renovasjonsbilene og fremstilles på kart. Tømminger rapporteres tilbake til kontorstøttesystemet, og saksbehandlerne kan se når renovasjonsbilen har vært hos hver enkelt abonnent. Løsningen er innovativ og fremtidsrettet, og gir Hamos økt effektivitet og kvalitet i sine tjenester samtidig som den gir vårt kontorstøttesystem økt verdi.

  Oslo kommune, Samferdselsetaten
  Samferdselsetaten i Oslo kommune har gitt Norconsult Informasjonssystemer i oppdrag å utvikle et felles fagsystem for forvaltning, drift og kontraktsoppfølging av veinettet i Oslo. Løsningen inneholder kartsystem, meldingssystem og en driftsmodul for rapportering av feil og mangler. I tillegg dekker løsningen aktiviteter i forbindelse med planlegging og prosjektering av løpende veivedlikehold. Gjennom denne leveransen har Norconsult Informasjonssystemer fått utnyttet sin store faglige bredde innen løsninger for bygg og anlegg. Løsningen er innovativ og fremtidsrettet, og vil gi Samferdselsetaten et effektivt system for å utføre sine tjenester.

  12 kommunesamarbeidet i Vestfold
  Sammen med 12K samarbeidet i Vestfold etablerer Norconsult Informasjonssystemer en tett integrasjon mellom kartsystem og sakssystem. Publikum og brukere av kartsystemet kan hente fram alle data og planer fra planprosesser, søke etter informasjon, hente ut dokumenter, se status om høringsfrister og sende inn høringsutalelser. Den nye løsningen med navnet Digital plandialog er innovativ og fremtidsrettet, og gir kommunene mulighet til å gi økt service ovenfor sine innbyggere.Utskriftsvennlig versjonTips en venn!